– MANDEN, DER KOM FRA DANMARK - Rafal Dunin-Borkowski

rafaldb.com

– MANDEN, DER KOM FRA DANMARK - Rafal Dunin-Borkowski

37ikke det sværeste, men derimod selv atudtrykke sig.Derfor er det måske meget godt,at de besøgende forskere og ansatteomkring ham på DTU Cen kommerfra alle egne af verden: Brasilien, Japan,USA, Rusland, Canada, Indienog Rumænien blandt andet. Det internationalemiljø er en daglig inspiration,fordi folk kommer med hver deresviden – enten om mikroskoper,om anvendelsesmulighederne ellermed nye spændende forskningsprojekter.!DTU CENFormaal på 100 millioner kroner. Mærsk Mc-Kinney Møller indviede centret den 7. december 2007.samarbejder over hele verden.Forstørret 100 mio. gangeDen dag, Dynamo besøger Rafal påDTU Cen, er der blandt andet gæsterfra Norge og England, og det er ikkeførste gang, at engelske NathanChurche er her for at gøre brug af mikroskoperne,hvoraf det største kanforstørre en kalkplet på en negl til noget,der svarer til et vindistrikt iFrankrig.”Jeg kender Rafal i forvejen fraCambridge, hvor vi har arbejdet sammen.Men vi kommer her, fordi udstyreter 100 millioner gange bedre enddet, vi har derhjemme,” siger NathanChurche med et skævt smil, mens hanventer på resultatet af de seneste forstørrelser.Netop detaljeringsgraden – mikroskoperneskraftighed – er helt unik forcentret. Her kan man se detaljer nedi 0,07 nanometer – i en størrelsesorden,der svarer til halvdelen af diameterenpå et kulstofatom – ved hjælpaf særligt korrigerede elektronstråler,som trænger gennem materialet. Engenstand kan blive forstørret 100 millionergange, og forstørrelsen afslørerkrakeleringer, magnetiske egenskabereller partiklers spredning. Og somnoget helt enestående kan man ogsåse, hvad der sker, når et fast stof møderen gas under tryk. Altså ”live” – mensdet sker. Mulighederne er mange, ogmikroskoperne bliver flittigt brugt.Men DTU Cen oplever også nærmesthver dag, hvordan nano-videnskabeligeteorier – naturligt nok – harsine begrænsninger.”Det er næsten altid noget andet, vifår at se, end det vi forventede. De parametre,vi arbejder ud fra, holderikke, når vi ser så detaljeret på tingene,”siger Rafal Dunin-Borkowski. Forham er overraskelserne en del af belønningenfor arbejdet med de syvelektronmikroskoper.”Det er virkelig tilfredsstillende atse noget, som ingen har set før, at væremed til at løse et problem, som aldrighar været tacklet før. Og så være en delaf en gruppe, der arbejder sammen omat løse en opgave.”Drevet af nysgerrighedDer var ingen andre i professorensbarndom, der var grebet af fysikken,som Rafal Dunin-Borkowski blev detog har været det lige siden. Han villeforstå verden omkring sig på et dybereplan og var drevet af nysgerrighed. Somstuderende på Cambridge Universitetvar hans mest engagerede og inspirerendeundervisere dem, der integreredemikroskoperne i fysikken. Og så havdeRafal Dunin-Borkowskis karriere tagetsin retning. Siden har han været ansatpå Cambridge Universitet, i Oxfordog i USA inden det, der må betegnessom noget af et drømmejob, dukkedeop på DTU i 2006.”Det var en enestående chance formig – både med finansieringen, udstyret,bygningen og muligheden for atbringe en gruppe af de rette folk sammen… Det kunne ikke have været satop andre steder. Initiativet og opbakningentil at få det bygget op fra DTU’sledelse har været stor. På den måde erDTU et progressivt universitet,” sigerhan og tilføjer, at han glæder sig overat have fundet højt kvalificerede folktil nærmest at adoptere mikroskoperne.For de opfører sig næsten som levendevæsener: uforudsigeligt.Stor mundfuldDTU Cen-direktøren vil godt indrømme,at det var en mundfuld at få cente->>DYNAMO nr. 18, SEPTEMBER 2009


Case 3:07-cr-00192-NBB-SAA Document 64 Filed 01/11/2008 Page 3 of 132. Written Records Reflecting Defendants’ Oral StatementsThe government has not produced all written records containing the substance of oralstatements made by defendants to the government, to government agents, or to persons such asBalducci or Judge Lackey who assisted the government in conducting its investigation. See Fed.R. Crim. P. 16(a)(1)(B)(ii). The government produced FBI 302 reports reflecting its interviewswith Steven Patterson and Sidney Backstrom. However, the government has not produced FBI302 reports, or any other written records, reflecting oral statements made by defendants to othergovernment agents, including Balducci and Judge Lackey. For example, the government has notproduced any written record of oral statements defendants may have made to Balducci onNovember 5, 2007 or November 19, 2007, when, defendants believe, the government directedBalducci to visit the offices of the Scruggs Law Firm. The government has also not disclosed thesubstance of oral statements defendants may have made to Balducci or Judge Lackey. See Fed.R. Crim. P. 16(a)(1)(B)(ii). Any FBI 302 reports or other written records that reflect oralstatements allegedly made by defendants to government agents such as Balducci and Lackey arealso “material to preparing the defense” and thus are subject to discovery under Rule 16(a)(1)(E).3. Statements of Co-DefendantsPursuant to Rule 16(a)(1), the Court has the discretion to order the production ofstatements and records of statements made by co-defendants where such statements are notcovered by the Jencks Act. See United States v. Zarattini, 552 F.2d 753, 758 (7th Cir. 1977)(“[T]he trial court may, in the exercise of its sound discretion, require the government to producestatements of co-defendants who will not be government witnesses at trial.”). The Court shouldexercise its discretion here to order the production of all statements or records of statements,including grand jury testimony pursuant to Rule 16(a)(1)(B)(iii), made by co-defendants whomthe government does not intend to call as witnesses.Moreover, the government is obligated to produce all statements or records of statementsby co-defendants which tend to exculpate defendants, or which may be favorable or useful to thedefense as to either guilt or punishment, which tend to affect the weight or credibility of409022.013

More magazines by this user
Similar magazines