Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

3.2 RumventilationRumventilation består af en mekanisk udsugningsdel,der suger luft i hele rummetog sørger for tilførsel af erstatningsluft. Rumventilation har til formål at fjerneden forurening, som ikke opfanges af procesventilationen, samt sikre en godluftkvalitet. Rumventilation skal være effektiv i hele rummet.Hvis der ikke er lavet målesteder i kanalerne, har ventilationsfirmaet næppe kontrolleret,om anlægget virker som det skal.3.3 Særligt kritiske processerHvis forureningen ikke kan fjernes effektivt, skal processen foregå i et særligtrum eller kabine, der er reserveret dette arbejde og er udstyret med tilstrækkeligmekanisk ventilation.Ved at henlægge den type opgaver til mindre rum er det enklere og mere overkommeligtat etablere effektiv procesventilation. Dels fordi luftskiftet bliver størrei et lille rum, dels fordi risikoen for forstyrrelser af udsugningen i form af træk, personerder passerer forbi osv. bliver mindre.3.4 ErstatningsluftDer skal til rummet tilføres lige så megen erstatningsluft, som procesventilationenog rumventilationen udsuger. Derved er der mulighed for at undgå trækgenerog i mange tilfælde også ukontrollabel forurening udefra eller fra andre lokaler.Tilførsel af erstatningsluft er mekanisk for at være velfungerende. Erstatningsluftenskal være frisk, om nødvendigt forvarmet og må ikke medføre træk. Friskluft er den bedst mulige udeluft fra området, dvs. udeluft taget fra omgivelsernepå en sådan måde, at den er mindst muligt forurenet fra nærliggende skorstene,trafikmidler, naboindustrier og ikke mindst fra egne afkast af udsuget luft. Detbetyder, at luftindtag ikke må placeres i nærheden af afkast.For at undgå unødigt varmespild vil man normalt lade luften passere en varmeveksler.Hvis der suges forurenet luft ud, skal der vælges en varmeveksler, derer uden risiko for tilbageføring af forurening til arbejdsrum. Derfor benyttes typiskkrydsvarmevekslere i procesindustrien.Recirkulation – altså tilbageføring af den udsugede luft til lokalet efter en filtrering- er derimod ikke tilladt. Da det under visse betingelser er tilladt i bl.a.Sverige, kan man risikere at blive tilbudt den type systemer. fx ser man jævnligtnogle små anlæg, der er beregnet til at montere som sug direkte på en loddekolbe.Suget består af en mini ”støvsuger”, der står nær arbejdsstedet, men er altsåikke tilstrækkelig.Det vil i reglen give færrest problemer, hvis ventilationsanlægget ikke samtidig22

More magazines by this user
Similar magazines