Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

7.8 BæringAt bære er særligt belastende, fordi musklerne arbejder statisk og kredsløbetbelastes. Desuden er der tale om en asymmetrisk påvirkning af kroppen, hvisman går med byrden, idet vægten skiftevis er på det ene og det andet ben.Bæring indebærer også en risiko for at snuble og skal derfor reduceres mestmuligt.Den maksimale byrdevægt ved bæring under forudsætning af at forholdene iøvrigt er optimale, er følgende:●●●ca. 20 kg når byrden bæres tæt ved kroppenca. 12 kg i underarmsafstandca. 6 kg i 3/4 armsafstandBæring kan undgås ved brug af kørende materiel eller diverse conveyer-systemer.7.9 Tekniske hjælpemidlerManuelle løft og bæring kan i stort omfang overflødiggøres ved brug af tekniskehjælpemidler. Typiske løfte- og transporthjælpemidler er løfteanordninger, entenvakuumløftere eller mekaniske, rullebaner, rullevogne og borde, rullecontainere,palleløftere mv.I nogle tilfælde er det muligt at anvende kendte gængse hjælpemidler, mens detandre gange er nødvendigt at udvikle fx anhugningsgrej og betjeningsorganer,så det passer til den særlige løfteopgave.Det er vigtigt, at sikre at tekniske hjælpemidler bliver regelmæssigt efterset ogvedligeholdt. Ved brug af alle typer af løftehjælpemidler skal man endviderevære opmærksom på, at der ikke opstår skadelige påvirkninger pga. skubog/eller træk.7.10 Skub og trækFor at sikre den mindst mulige belastning ved skub og træk er følgende faktorerde vigtigste:●●●●●●der skal være gode transportveje for at undgå for meget manøvreren,idet belastningerne ved skub og træk især forekommerved igangsætninger, opbremsninger og retningsskiftgulvet skal være plant, jævnt og uden hældninghjul skal køre let, være tilstrækkeligt store og tilpasset underlagetmht. hårdhedhåndtag skal placeres i passende højde, typisk 100 cm + 10 cmved skub, noget lavere ved træk – det er en fordel, hvis håndtageneer placeret lodretliftanordninger skal køre let og kunne betjenes med hændernemidt foran kroppenmateriel og byrde må ikke begrænse udsynetGode eksemplerSkræddersyet løfteudstyrPå B&O har man sammen med BST arbejdet med udformning af løfteudstyr.Erfaringen er, at løfteudstyret ikke bliver brugt, hvis det ikke er helt optimalt udformet.39

More magazines by this user
Similar magazines