Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

8.2 AkustikEt rums akustik måles og angives normalt ved efterklangstiden. Efterklangstidener den tid det tager, fra man slukker for en lydkilde til lydniveauet er faldet 60 dB.Det er med andre ord udtryk for, hvor lang tid lyden ”hænger” i rummet – hvorlang tid det vil tage for en lyd at dø ud.Hvis efterklangstiden er lang, dæmpes støjen i rummet kun lidt. Det bliver sværtat retnings- og afstandsbestemme lyde, og det hele har en tendens til at flydesammen i en ”grød” af støj, som gør det vanskeligt at kommunikere.I mindre støjende brancher som elektronikbranchen glemmer man ofte akustikken,når man fx skal flytte til nye lokaler. Det har jo aldrig givet problemer. Menofte viser de nye lokaler sig at være mere lydhårde end de gamle.De akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Se At-anvisning 1.1.01 om akustiki arbejdsrum.8.3 StøjpolitikEn støjpolitik for bl.a. indkøb af maskiner kan hjælpe til gradvist at sænke niveauet,fx kan man stille krav til sine leverandører om, at maskinen ikke må støjemere end 70 dB(A) på operatørpladsen/nærmeste arbejdsplads. Det skal indgåi aftalen, hvem der kontrollerer vilkåret og hvem der betaler, hvis det ikke er overholdt.8.4 Indkøb af håndværktøj og maskinerVed indkøb af håndværktøj prioriteres det, som støjer og vibrerer mindst.Leverandøren skal kunne oplyse støj- og vibrationsniveauet. Se tjekliste i IBARkatalog om støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien.8.5 VentilationsstøjStøj fra ventilationsanlæg må ikke bidrage til støjbelastning i rummet.Rumventilationsanlæg bør derfor normalt ikke støje mere end 35 dB(A), hvis44

More magazines by this user
Similar magazines