Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

difuld for det forebyggende arbejde. Man skal derfor registrere nærved-ulykkerog analysere dem på samme måde som de faktiske ulykker.11.2 RisikoanalyseDet er sikkerhedsorganisationens opgave, som et led i arbejdspladsvurderingen,at foretage en analyse af ulykkesrisikoen ved samtlige jobfunktioner og arbejdsstederi virksomheden.11.3 ForebyggelseInitiativer til forebyggelse af ulykker bygger på risikoanalysen fra APV samt analyseaf ulykker og nærved-ulykker. Initiativerne retter sig ikke kun mod at fjernede direkte årsager til ulykkers opståen, men også mod de indirekte årsager.Det er også vigtigt at gøre medarbejderne bekendte med arbejdsulykker og risici,så det påvirker den enkelte til ansvarlig adfærd på arbejdspladsen.Gode eksemplerPræmiering af nærved-ulykkerSelv om sikkerhedsorganisationen gerne vil arbejde med nærved-ulykker, kandet være svært at få medarbejderne til at fortælle om dem. På Grundfos har manforsøgt at stimulere lysten til at anmelde nærved-ulykker ved hjælp af gulerod oghumor. Sikkerhedsorganisationen har således præmieret ”gode” nærved-ulykkerpå forskellig vis med god effekt.Synliggørelse af ulykkerNår man besøger Grundfos, bliver man i foyeren mødt af Pumpemanden. Pumpemandener en lille fyr, som fortæller om, hvor mange dage der er gået sidenden sidste arbejdsulykke, og han fortæller også detaljer om den seneste arbejdsulykkesamt om, hvilke korrigerende handlinger den har udløst.Arbejdsmiljøfingeraftryk fra idé til virkelighed.51

More magazines by this user
Similar magazines