Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Mange arbejdsmiljøproblemer i produktionen ville kunne undgås, hvis arbejdsmiljøetblev taget med i betragtning på et langt tidligere tidspunkt, end når produktionener sat i gang. Det er noget som alle, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø,kender til.På B&O er gennem årene udviklet en tradition for at tænke arbejdsmiljøet ind,allerede når man begynder at tænke på et nyt produkt. Allerede fra designfasener Arbejdsmiljøafdelingen med i arbejdet, så de kan stille de ”dumme” spørgsmålog råbe vagt i gevær på de rigtige tidspunkter. Ofte går der flere år fra manbegynder på udviklingen af et produkt, til man når frem til at sætte det i produktion,og hele vejen bliver arbejdsmiljøet tænkt ind på linje med alle de andre kravtil produkt og produktion. Dette mangeårige samarbejde mellem udviklingsafdelingensteknikere på den ene side og BST og sikkerhedsorganisationen på denanden side har også ført til en gensidig oplæring og opdragelse med et frugtbartsamarbejde til følge.Nye medarbejdere og sikkerhedenFor at sikre sig, at der er givet den nødvendige introduktion til Arbejdsmiljøafdelingen,sikkerhedsorganisationen og samaritterordningen samt orienteret omvæsentlige arbejdsmiljøspørgsmål på virksomheden, har B&O udviklet en fastprocedure for sikkerhedsintroduktion til nye medarbejdere.Henvisninger:- At-vejledning F.0.4 om forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder- At-vejledning F.0.5 om forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstorevirksomhederProceduren bygger på et tjekskema for hhv. introduktion fra lederen og fra sikkerhedsrepræsentanten.Skemaerne krydses af, efterhånden som emnerne ergennemgået, og underskrives af begge parter.52

More magazines by this user
Similar magazines