Style & Experience Projekt (.pdf)

zope.ots.dk

Style & Experience Projekt (.pdf)

IndledningFyns Væddeløbsbane er den eneste væddeløbsbane på Fyn. De afholdervæddeløb med både heste og greyhounds. De besøgende kan satse penge påde forskellige løb og nyde en bid mad i den tilhørende restaurant.Fyns Væddeløbsbane mangler dog en ordentlig hjemmeside til at præsenterederes arrangementer og attraktioner og ikke mindst deres profil. Dennuværende hjemmeside er; uoverskuelig, mangelfuld og har et halv kedeligtdesign. Vores opgave har derfor været at skabe en ny hjemmeside. Vi harselv skulle vælge den målgruppe, den nye side skulle henvende sig til, samtden af 4 givne stilarter som designet skulle bygges på. Samtidig har vi skullelave et idékatalog til nye attraktioner.3


MålgruppeanalyseIfølge en undersøgelse fra 2006, gennemført af EIAA, er 16-24årigesgennemsnitlig internetforbrug i Europa på 13 timer om ugen. Dog bruger48 % unge Internettet alle dagene, hvilket er 10 % mere end denalmindelige europæers gennemsnitlig Internetforbrug.Unge i dag går mere op i teknologi end nogensinde før, dette gælder isærunge mellem 16-24 år. Det ses i tallene fra undersøgelsen gennemført afEIAA, da der allerede der var 38 % af de unge i denne aldersgruppe derbrugte mobilen, pda’en mv. til formål som man for et par år siden brugte encomputer til. Endnu flere regner med at benytte sig af nyankomne mediersom Iphone, PDA m.m.Udover Internettet kan de unge mennesker indenfor vores målgruppe sigesat have en skarp interessere for alle nye teknologisk tiltag. De er nysgerrigeog derfor skal alt ny udstyr afprøves. F.eks. håndholdte PC eller den nyestespillekonsol, Blu-ray. 1På baggrund af interviewVores målgruppen indeholder selvsagt også mange studerende. Dissestuderende har en interesse for sport, og følger gerne med i scoringerne ifodbold osv. De er glade for at være sammen med venner og spiller gerneoddset eller lotto sammen med dem. Det er derfor ikke noget nyt for dem atsatse penge og prøve lykken og vi har dermed lettere ved at få dem til atspille og besøge Royal Canin Arena.1 eiaa.net.(2007) Udgivet af EIAA - Hentet d. 26.11.2007http://www.eiaa.net/Ftp/casestudiesppt/EIAA%20Digital%20Generation%20-%20Exec%20Summary%2025.5.pdf4


Internet Magazine Radio NewspapersBrand Enhancing 34% 27% 18% 18%Creative 33% 27% 18% 15%Diverse 38% 22% 21% 13%Cutting Edge 32% 23% 18% 13%Persuasive 24% 21% 16% 13%Informative 26% 21% 19% 20%Entertaining 18% 18% 17% 8%Relevant 20% 19% 15% 15%Overall rating 28% 22% 18% 14%Flere og flere unge i og udenfor vores målgruppe benytter sig regelmæssigtaf Internettets mange funktioner, der opfylder netop deres behov. Mangeføler, at de meget nemt kan udtrykke sig selv via dennekommunikationskanal, i form af blogs såvel som hjemmesider, hvilkettydeligt kan ses i ovenforstående tabel.Det kan herved også konkluderes, at Internettet er blevet til en af de mestindflydelsesrige kommunikationskanaler i dagens verden og at voreshjemmeside derfor har en stor chance for at fange deres interesse.5


WPSIntroduktionWeb Projekt Specification (WPS) er et arbejdsdokument der skal klarlæggede kreative og tekniske kravspecifikationer til projektet. Det skal giveklienten et overblik over projektets omfang, samt de gensidige forventningerfra begge parter. Dokumentet bliver løbende opdateret i forhold til denudvikling som projektet gennemgår. WPS er først gyldig når begge parter haraccepteret indholdet af dokumentetWeb strategiPrimær målsætning- tiltrække folk der kun satser penge over nettet- skabe en nyskabende og spændende hjemmeside- ramme den valgte målgruppe ud fra et street art design- tiltrække flere unge menneskerSekundær målsætning- skabe mere interesse for Fyns Væddeløbsbane- tiltrække folk ved hjælp af andre events end væddeløb6


SWOT analyseStrengths:- Eneste travbane på Fyn- Gunstig beliggenhed- Loyalt publikumWeakness- Lav popularitet blandt almindelig befolkning- For få unge besøgende- Niche sport- Sæsonsport- Fordomme omkring sporten- Kompleks sport at sætte sig ind iOpportunities- Mulighed for vækst igennem skabelse af større kendskab gennemintensiv markedsføring- Mulighed for at skabe nye og spændende attraktioner udovervæddeløb og derned have en mere mangfoldig profilThreats- Mange konkurrenter som fodbold, håndbold osv.- Online spil; poker, lotto etc.7


Site MapForsidePræsentation af Fyns VæddeløbsbaneNyheder (login til admin i toppen)Heste væddeløbPræsentation af heste væddeløbUndersider: Tips, Sæsonplan, Startliste, ResultaterGreyhound væddeløbPræsentation af greyhound væddeløbUndersider: Tips, Sæsonplan, Startliste, ResultaterEventsPræsentation af Hustler Night, Koncert og StuntEventRestaurantPræsentation af restaurantUndersider: Menukort ,Lokalerne, BordbestillingForumForum med undersider: Generelt, Heste,Greyhound, Off topicBrugerfunktioner:Sende og svare på beskeder I de forskellige foraKontaktKontaktinformation: Adresse, telefonnummer, email8


Funktionel SpecifikationGenerelt:Der vil findes en gennemgående menu på alle sider som indeholder links somrefererer til de forskellige undersider. Menuen vil være lavet i Flash for atgive den et dynamisk udtryk.Rækkefølgen på links:- Forside- Heste- Greyhounds- Events- Restaurant- Forum- KontaktI øverste højre hjørne kan administratoren logge ind. Herfra kanadministratoren oprette, slette og redigere i nyhederne på forsiden.Administratorfunktioner laves i PHP med MySQL databasestyring.Forside:Forsiden indeholder en visuel præsentation af Fyns Væddeløbsbane i Flash.Her vil også være nyheder og spændende informationer.Heste:Præsentation af hestevæddeløb samt underlinks med forskellige information.Greyhounds:Præsentation af greyhoundvæddeløb samt underlinks med forskelligeinformation.9


Teknisk SpecifikationHer er en liste over krav til brugeren af hjemmesidens computer. Dette erabsolut minimumskrav og en hardware- eller softwaremæssig nyerecomputer vil altid kunne håndtere hjemmesiden. Det størstehardwaremæssige krav er Flash 2 . Men baseret på vores målgruppe, vurderervi, at de hardwaremæssige krav ikke bliver en afgørende faktor, da allecomputere man køber i dag langt overstiger disse krav.Skærmopløsning:- Minimum 1024 x 768Operativsystemer:- Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP / Vista- Apple Mac OS 10.5CPU:- Minimum 450 MHz processorHukommelse:- Minimum 128 MB RAMBrowsers:- Internet Explorer 7.0 eller nyere- Mozilla Firefox 2.0 eller nyere- Safari 2.0 eller nyerePlug-ins:- Flash PlayerAudio/Video:- Der er ingen lyd på siden, da vi ikke anser, at det er relevant for siden.Vi mener at det vil skabe mere forvirring og irritation for brugerne endglæde. Det er ud fra personlig erfaringer samt en mindre rundspørgeaf personer indenfor vores målgruppe.2 System requirements.(2007) Udgivet af Adobe. Hentet d. 6.12.2007http://www.adobe.com/products/flashplayer/productinfo/systemreqs/11


Research og analyseKarakteristika af street art 3Street Art oprindelse er fra slutningen af 60’erne fra New York ogPhiladelphia. Begrebet Street Art blev første gang brugt i 1980’erne som engeneral term for kunst i gadebilledet.Motivationen for at bruge Street Art som udtryksform er ofte drevet af enform for aktivisme og opråb mod det etablerede samfund. Street Artkunstneren bruger gaden og byrummet til at fange beskuerensopmærksomhed og de har som regel et kontroversielt budskab. Dette kanses i relation til deres oprindelige motivation. Street Art er meget mangfoldigog nyskabende i sit udtryk og budskab og har et meget personlig karakter.Dvs. at der ikke er nogen form for kommerciel værdi i Street Art.De forskellige former kan blandt andet være ødelagte tegn, spontanetegninger, kraftfulde symboler og mærkværdige karakterer.Visuelle metoder kan være spray maling, tegning, skabeloner, plakater,klistermærke og skulpturer.Street Art er ofte inspireret fra moderne og grafisk design og detdifferentierer sig derfor grundlæggende fra normalt hærværk og vandalismeved at have et gennemtænkt og kunstnerisk udtryk. Samtidig har hverkunstner også deres eget unikke, æstetiske og visuelle fremvisning.3 Erik Østergaard.(2007) Characteristica of street art [Word Dokument.]Tilgængelig fra Blackboard learning System, http://bb.tietgen.dk3 Manco, T. (2004). Street logos. New York, N.Y.: Thames & Hudson.12


Analyse af ungdomshuset.dk 4På ungdomshusets hjemmeside kan man se at de har brugt street art somstilart. Street arten kommer til udtryk ved at der er blevet brugtklistermærke-inspirerede logoer. Det er det man kan se øverst til venstre påderes hjemmeside. Øverst midt for har de lavet ”living the dream 69” teksteni graffiti-stil, med de brudte linier og blandede skriftstørrelser og sort skyggepå teksten som også er et af kendetegnene fra graffiti-kunsten. Endviderehar de brugt nogle advarselslogoer – som ligner logoer man normalt finderpå kemiske produkter - for at symbolisere nogen af deres budskaber.Hjemmesiden har med deres street art kunst nået deres budskab efter voresmening. Folkene bag hjemmesiden som hovedsaligt er fra den danskevenstrefløj har brugt de aspekter og budskaber som ligger bag graffiti/streetart kulturen, dvs. bl.a. rebelske og provokerende udtryk med stærkesymboler.4 ungeren.dk.(2007) Udgivet af Ungdomshuset. Hentet d. 28.11.2007http://www.ungdomshuset.dk13


Analyse af vores sideWeb-karakteristikaIndholdsideSelve siden med tekst og billeder, er brushed på baggrundsbilledet for atgive associationer til graffiti, samt malerstrøg på en væg. Desuden er selvefontene der er brugt i designet ødelagt lidt og har et generelt Street Art look.Menu fonten er lavet i Flash og den vibrere når man fører musen henover.Dette gir menu’en et mere ungdommeligt og vildt udtryk. Hver gang manskifter side ændres teksten bag menuboksen til den pågældende sides navn.Teksten står lidt på skrå for også at give den et mere ungt udtryk.Selve overskriften, ”Royal Canin Arena” er ligesom de andre fonts også lidt råi sit udtryk. Vi har også ændrer Royal Canin Arenas nuværende logo. I stedetfor det alm. logo de havde før har vi brushed det lidt og givet det nogleandre farver så det fremstår som Steet Art.14


Vi har også sat en hest ind nederst i højre hjørne, der har en mere råoverflade og som fremstår som en skygge.BaggrundBaggrunden er en sammenblanding af et billede taget fra ekskursionen tilRoyal Canin Arena lagt henover et murværk og med nogle letteretransparente sorte brushes lagt henover. Farverne er holdt over i det lidtmørke for at give stemning og for at fremhæve selve siden i midten. Dervedstår den mere frem og giver fokus for brugeren. Vi har bevidst valgt at brugebillede af en mur da det så gir det indtryk at hele hjemmesiden er malet påen væg, samt at brugerne befinder sig i et rum.FaviconTilsidst har vi sat et favicon ind af en hest for at give hjemmesiden det sidstetouch og give brugeren en lidt mere komplet oplevelse af siden.DesignprincipperneTil at lave siden har vi også brugt de forskellige designprincipper for atlave en brugbar og tilgængelig hjemmeside.- AlignmentTeksten på siden bliver nødt til at være opstillet på en sådan måde såman ikke går på kompromis med læsbarheden og overblikket. Vi harderfor justeret menuen og teksten på siden således at de flugter medhinanden i toppen. Desuden er teksten på siden justeret så ogsådenne flugter med den hvide overskrift i toppen af siden.15


- ProximityNærhedsprincippet er brugt på den måde at der er god luft mellem deforskellige elementer på siden. Denne luft gør at siden ikke følesuoverskuelig for brugeren.- RepetitionGennemgåenhed i designet. Siden udseende skifter ikke mellemsiderne, da det ville irritere de fleste. Tekst, links, overskrifter ogunderoverskrifter er formateret (skrifttype, farve, størrelse ogposition) på samme måde på alle sider. Dette giver en ensartethedsom oplevelsen og let tilgængelig.- ContrastKontrasten kommer til udtryk ved at vi har valgt en baggrund som ermørk i forhold til selve siden. Dette gør at selve siden er i fokus.PLUS-værdierne 5- Playability:Vores website er designet således, at den er let tilgængelig for alle i voresmålgruppe. Menuen er letlæselig og simpel opbygget, således at der eroverskuelighed over siden, selve menu-linksene fremhæves; skifter farve ogvibrerer så snart man peger på linket.- Likability:Alt fra baggrunden til menuen er i overensstemmelse med vores valgtestilart, hvorved at det hele virker meget ungt og chik. Websiten er tilpassetefter vores brugergruppe, da der er taget højde for deres interesser, hvad5 Erik Østergaard.(2007) Blackboard: Experience design & PLUS-values [PowerPoint.] Tilgængelig fra Blackboard learning System, http://bb.tietgen.dk16


angår design, farver og opsætning. For at gøre siden mere dynamisk er detvisuelle skabt i form af et slideshow der kører konstant samt en menu der erliv i ved mouse-over.- Usability:Websiten er brugervenlig for målgruppen, da den både indeholderdynamikken, men samtidig er meget ligetil og tilgængelig. For information afet emne kan man føres videre til en af undersitene ved et enkelt klik. Ethvertlink på siten indeholder en række undermenuer der hele tiden er synlige,hvilket gør det let at manøvrere på siden.- Sociability:Siten har et link der hedder ”forum”, hvor brugerne kan skrive sammen, deleinfo eller udveksle tips og tricks. Siden kræver ikke at brugerne skal opretteen profil for at skrive sammen.Kodeeksempler- NyhedsfunktionenDen kode vi var mest stolte af er en funktion der viser nyhederne samt gørdet muligt at blade I dem. Vi har skrevet det hele selv. Ingen kopiering.henter nyheds ide fra adresselinien og laver variabel$get = $_GET[nyid];hvis der ikke er noget nyheds-id, loader default nyhed. Anvendes kun nårsiden hentes første gang,if-sætning bruges til at tjekkeif ($get == "") {$svar = mysql_query("SELECT * FROM nyheder ORDER BY id DESC LIMIT 0,1");while ($row = mysql_fetch_array($svar)) {echo "".$row[overskrift]." - ";echo "".$row[dato]."";echo "";echo $row["nyhed"]."";variabler til at finde forrige og næste nyheds-id$forrigeid = ($row[id] - 1);$nesteid = ($row[id] + 1);Link: forrige17


echo ">";}} else {hvis der er et nyhedsid, bruges den her funktion istedet$svar = mysql_query("SELECT * FROM nyheder WHERE id='$get' ORDER BY idDESC LIMIT 0,1");while ($row = mysql_fetch_array($svar)) {echo "".$row[overskrift]." - ";echo "".$row[dato]."";echo "";echo $row["nyhed"]."";variabler til at finde forrige og næste nyheds-idforrigeid = ($row[id] - 1);$nesteid = ($row[id] + 1);tjekker om et mindre id findes i databasen$tjekMindreId = mysql_query("SELECT * FROM nyheder WHERE id='$forrigeid'LIMIT 0,1");hvis der er et mindre id I databasen udskriver vi et linkif (mysql_fetch_array($tjekMindreId)) {echo "


var urlRequest4:URLRequest = new URLRequest("restaurant.php?menu_bg=4");var urlRequest5:URLRequest = new URLRequest("forum.php?menu_bg=5");var urlRequest6:URLRequest = new URLRequest("kontakt.php?menu_bg=6");var urlRequest7:URLRequest = new URLRequest("events.php?menu_bg=7");constructorfunction StartScript() {this["forside_btn"].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, SkiftForside);this["heste_btn"].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, SkiftHeste);this["greyhounds_btn"].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,SkiftGreyhounds);this["restaurant_btn"].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,SkiftRestaurant);this["forum_btn"].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, SkiftForum);this["kontakt_btn"].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, SkiftKontakt);this["events_btn"].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, SkiftEvents);}funktioner til at skifte side ved hjælp af variablernefunction SkiftForside(event:MouseEvent):void{navigateToURL(urlRequest1, "_self");}function SkiftHeste(event:MouseEvent):void{navigateToURL(urlRequest2, "_self");}function SkiftGreyhounds(event:MouseEvent):void{navigateToURL(urlRequest3, "_self");}function SkiftRestaurant(event:MouseEvent):void{navigateToURL(urlRequest4, "_self");}function SkiftForum(event:MouseEvent):void{navigateToURL(urlRequest5, "_self");}function SkiftKontakt(event:MouseEvent):void{navigateToURL(urlRequest6, "_self");}function SkiftEvents(event:MouseEvent):void{navigateToURL(urlRequest7, "_self");}}}19


IdékatalogTil at supplere den nye side har vi skulle konceptudvikle nye idéer og tiltag tilRoyal Canin Arena en mere alsidig profil. Koncepterne er udviklet med voresmålgruppe som udgangspunkt. Vi har brugt de Bono’s 6 tænkehatte for atkomme frem til så mange gode og kreative forslag som muligt.Hustler NightVi forestiller os at Royal Canin Arena kunne gå i samarbejde med Albani ogOdense Casino og skabe en storslået gamblerfest over en aften. Debesøgende kunne komme og feste og spille spil som poker, blackjack, rulletteog alle de andre spil som er populære og ved at inddrage Odense Casino erman også sikker på en professionel håndtering. Albani er i forvejen sponsorså det ville selvfølgelig være naturligt at inddrage dem i eventen. Under selvefesten ville man kunne arrangere heste- og greyhoundvæddeløb som enekstra oplevelse – som samtidig herved promovere sporten til den ungemålgruppe.KoncertDet ville være oplagt at afholde koncerter på Royal Canin Arena på baggrundaf følgende betragtninger. For det første ligger arenaen et ideelt sted medgrønne omgivelser. For det andet er der mange unge, der går til koncert ogsamtidig, vil det også give en mere alsidig profil og positivt indtryk af stedet,så det også appellerer til unge(målgruppen) Desuden vil det også være enalternativ oplevelse at afholde koncert på en travbane. Der er mulighed foren alsidig musikprofil bestående af relativt kendte bands – heraf danske ogudenlandske.20


Stunt EventPå baggrund af vores målgruppe research har vi vurderet at der ville værestor opbakning til et mere action-orienteret arrangement. Derfor foreslår viat lave stuntshows på banen hvor vågehalse kunne vise vilde stunts forpublikum med motocross, BMX, ATV, monster trucks og meget mere. For atbringe relevans til showet kunne man supplere med forskellige stunts påheste. Vi tror ikke bare at dette initiativ ville tiltrække mange fra målgruppenmen også tiltrække udover denne.21


GrupperefleksionMedlemmerTahir (Pragmatiker)Rasmus (Reflektor)Ünsal (Teoretiker)Jonas (Pragmatiker)Allan (Aktivist)EvalueringVores gruppe har som en helhed fungeret rigtig godt. Vi har formået atuddelegere de forskellige opgaver, så selve processen med at skabe et godtprodukt, er gået let og uden de helt store problemer. Samtidig har vi ogsåværet heldige af hver person havde deres kompetence område hvor hverisær kunne bidrage med noget rigtig godt til gruppen. Jonas og Rasmus errigtige gode med Photoshop, Ünsal er god til 3d, Allan til programmering ogTahir god til research og skrivning. Dette har betydet at vi har fået en højkvalitet inden for alle områder. Da alle også har haft forskellig læringsstil harprojektet både fået fart og effektivitet fra aktivisten og pragmatikerne ogdybde og overvejelse fra reflektoren og teoretikeren. Dette har resulteret i,synes vi selv, et rigtig godt produkt. En ting der dog kunne forbedres er atbeslutningsprocessen måske nok har været lidt for ensidig. Dvs. at for fåmedlemmer har taget de fleste beslutninger omkring design, indhold osv.Dette skyldes at der har været lidt fravær i gruppen grundet sygdom og ferieog dette har betydet at ansvaret ikke har været fordelt så godt på deforskellige medlemmer. Dette var ikke helt optimalt. Men alt i alt har voresgruppe fungeret rigtig godt og vi er meget tilfredse med vores samlederesultat.22


KonklusionI projektet Style & Experience var vores opgave at skabe en nyhjemmeside til Royal Canin Arena. Målgruppen valgte vi til at være 18-25-årige. Ud fra vores målgruppe besluttede vi i starten af processenstilarten dekonstruktivisme. Vi fandt dog hurtigt ud af atdekonstruktivisme ikke kunne tilpasses vores koncept og vi ændrededet derfor til Street Art. I forhold til vores målgruppe anså vi at dennestilart ville være mere optimal. Projektopgaven startede medkarakteristika over stilarten og målgruppen, hvorved vores fundamentfor websiden blev skabt. Herefter gik vi hurtigt i gang med deresterende opgaver, dvs. design, research, programmering og dengenerelle rapportskrivning etc.Rapporten opfylder derfor de 4 nødvendige elementer:- Kommunikation- Design- Interaktion- Projektledelse.Vi kan hermed konkludere, at vi med vores research og analyse harbearbejdet siden med vores egne ideer, således at gruppen harformået at skabe en mere dynamisk og visuelt flottere og æstetiskwebside. Vi har herved skabt et produkt som vi mener, appellerer tilvores målgruppe, samt mætter deres sansemæssige behov. Vi haropdateret websiden visuelt, men samtidig bevaret kundens ønske omat bibeholde de relevante oplysninger.Allan Flysta Mikkelsen Jonas Svanegaard 06-12-2007Tahir Khalid Butt Ünsal Sen Rasmus J. Jensen23


LitteraturlisteManco, T. (2004). Street logos. New York, N.Y.: Thames & Hudson.eiaa.net.(2007) Udgivet af EIAA - Hentet d. 26.11.2007http://www.eiaa.net/Ftp/casestudiesppt/EIAA%20Digital%20Generation%20-%20Exec%20Summary%2025.5.pdfSystem requirements.(2007) Udgivet af Adobe. Hentet d. 6.12.2007http://www.adobe.com/products/flashplayer/productinfo/systemreqs/ungeren.dk.(2007) Udgivet af Ungdomshuset. Hentet d. 28.11.2007http://www.ungdomshuset.dkErik Østergaard.(2007) Blackboard: Experience design & PLUS-values [PowerPoint.] Tilgængelig fra Blackboard learning System, http://bb.tietgen.dkErik Østergaard.(2007) Characteristica of street art [Word Dokument.]Tilgængelig fra Blackboard learning System, http://bb.tietgen.dk24


BilagGruppe analyseStyle & Experience 2007Allan Flysta Mikkelsen, Jonas Svanegaard, Tahir Khalid Butt, Ünsal Sen ogRasmus Jørgensen Jensen1)Ansvar1.1 Hvem er teammanager – forskelligt fra administrator?Allan Flysta Mikkelsen1.2 Hvem er ansvarlig for at vide hvor gruppens arbejde er?Jonas Svanegaard2) Beslutningsproces2.1 Hvordan laver vi beslutninger i gruppen?Alle skal være enige om gruppens beslutning, derfor er det vigtigt attingene bliver nøje diskuteret.3) Arbejdsregler3.1 Hvornår mødes vi?Vi møder hverdag og arbejder minimum 6 timer.25


3.2 Hvor mødes vi henne?Vi mødes på skolen.3.3 Hvad gør I hvis I bliver forhindret i at møde op?Vi giver selvfølgelig besked til en af gruppens medlemmer hvis vi er syg ellerforhindret på anden vis.3.4 Hvor ofte tjekker i jeres e-mail/sms?Vi tjekker vores e-mail/sms hver dag.3.5 Hvordan gir i beskeder til hinanden?Vi giver beskeder til hverandre over e-mail eller sms.Andre regler vi brugerAlle deltager og bidrager lige meget til projektets udvikling.26


Undersøgelse om målgruppenSpørgsmål til interview• Hvad beskæftiger du dig med til dagligt?Studerende, MMD• Dyrker du nogen form for sport?Lidt styrketræning en gang imellem, ca. en gang om ugen• Følger du med i sport?Det gør jeg, meget endda. Hovedsageligt fodbold og basketball. Ellersmotorsport en gang imellem.• Har du prøvet at spille tips, lotto, oddset?Ja, det har jeg. Vi er 3 venner der laver 1 kupon hver uge.• Hvis nej, er der noget der kunne få dig til det?----------• Har du hørt om Fyns Væddeløbsbane?Ja, da jeg boede ude i Bolbro før, fandt stedet mens jeg var ude at gå.• Hvis Fyns væddeløbsbane arrangerede en event, ville du væreinteresseret i at deltage?Jahh, hvis eventen appellerer til mig, hvis der er gode reklamer for Fynsvæddeløbsbane.27


Undersøgelse om målgruppen - Spørgsmål til interview• Hvad beskæftiger du dig med til dagligt?Jeg er studerende på OTS, i gang med MMD uddannelsen• Dyrker du nogen form for sport?Styrketræner en gang imellem sammen med venner, har ellers spilletfodbold tidligere.• Følger du med i sport?Lidt… ser nogle fodboldkampe en gang imellem, som sagt fodbold., harellers interesse for biler, så Formel 1.• Har du prøvet at spille tips, lotto, oddset?• Hvis nej, er der noget der kunne få dig til det?God reklame, min omgangskreds, venner og bekendte. Kunne godttænkes at jeg prøvede det fordi at mine venner gør det.• Har du hørt om Fyns Væddeløbsbane?Tjaa… Jeg har da set stedet et par gange, altså kørt forbi.• Hvis Fyns væddeløbsbane arrangerede en event, ville du væreinteresseret i at deltage?Muligvis, hvis eventen gik ud på noget sjovt med vennerne kunne detgodt tænkes.28


LogbogUge 48Mandag – 26. novemberVi startede med at bestemme målgruppe og stilart. Derefter lavede vianalyser til begge ting og lavede vores WPS færdig.Tirsdag – 27. novemeberVi begyndte med at komme med udkast til design. Vi startede på papir, mengik hurtigt i gang med Photoshop. Vi fik lavet et par stykker om kom til sidstfrem med et design lavet af Jonas som vi valgte at gå videre med.Ondag – 28. novemberVi arbejdede videre med design og fik det meste færdigt. Allan begyndte atlave en flash-menu til siden. Rasmus lavede den visuelle collage. Ünsallavede stilarts analyse. Jonas arbejdede videre med hjemmesidens design.Torsdag – 29. novemberAllan og Jonas programmerede Flash og hjemmesiden. Rasmus arbejdedevidere med hjemmesidens design. Ünsal begyndte med 3D.Fredag – 30. novemberMere programmering af hjemmesiden samt design af hjemmeside og 3D.Uge 49Mandag – 3. decemberFortsatte med de respektive opgaver og forberedte os på kundemødet, hvorvi fik en masse feedback som vi tog til efterretning.29


Tirsdag – 4. decemberI dag lavede vi ny design til baggrunden og programmerede det sidste kodefærdig. Samtidig fortsatte vi på at skrive mere rapporten.Onsdag – 5. decemberVi lavede en forside i dag til vores rapport samt fortsatte at skrive mere påden. Vi fik også uploadet vores færdig hjemmesiden til skolens server.Torsdag – 6. decemberI dag var også rapport dag samt finpudsning af hele projektet generelt.Afleverede projektet.30


CollageVisuel collage om vores målgruppe31


MockupsAndre Photoshop-udkast vi lavede til hvordan siden også kunne have set ud.32

More magazines by this user
Similar magazines