Side 16-35 PDF - Out & About

out.and.about.dk
  • No tags were found...

Side 16-35 PDF - Out & About

TEKST: MORTEN RIXENFOTO: JAKOB HEDEGAARDEt liv med Cosy30 år i familiens ejeBritha og Camilla kantil december fejre, atCosy Bar har været 30år i familiens eje. Out& About mødte mor ogdatter til en snak om etliv med Cosy.Efter mange år som denstærke profil på Cosy erBritha nu trådt i baggrunden.Og i dag er det datterenCamilla, der er vokset op medCosy, som står for den dagligeledelse. På samme måde somsin mor er hun hurtigt blevet endel af stedets profil.Velour i lange banerDa Camillas far overtog Cosyfor 30 år siden, var det alleredeet homosted. Men med en heltanderledes profil end i dag.Først og fremmest var det ikkekun en bar. Dengang kunneman også spise på Cosy, hvilketogså betød, at det ikke var sidstestop på ruten, som det er formange i dag.Også indretningen var dengangmarkant anderledes. Dervar tapet i guld og rødt velour.Og lokalet var delt op i fem rumaf tunge, røde velourgardiner.“På gulvene var der rødetæpper, der nærmest selv kunneforlade baren, da de røg ud,”Det fornægter sig ikke, at Britts og Camilla er mor og datterfortæller Britha grinende.Men klientellet ændrede sig,og så skulle der ske noget nyt.Bordene røg ud, og gardinerne,der delte lokalet op, blev hevetned. Samtidig kom den langebar, som stadig er et af Cosysvaremærker.Herefter var det småt medforandringerne på Cosy. I hvertfald de frivillige. For i midten af1980’erne var uheldet ude.“Camilla og jeg tog på ferie.Inden vi tog afsted, sagde jeg, atde kun skulle ringe, hvis Cosybrændte,” fortæller Britha.Det siger hun aldrig igen.For da de vendte hjem fraferien, var det til en besked om,at Cosy var brændt, mens dehavde været afsted. Men selvomskaderne var omfattende, havdepersonalet allerede stedet oppeog køre efter tre dage.Nye tiderEfter ændringerne skulle der gå25 år, før det igen var tid til forandringer.Denne gang var detCamilla, der stod for ideerne.Inspirationen fik hun under entur til Amsterdam.“Byen minder på mangemåder om København. Ogmange af de barer, jeg besøgte,mindede meget om Cosy. Mende havde alle DJ’s og små dansegulve,”fortæller Camilla. Sådet fik Cosy også.En anden af hendes ideer varat tilføre stedet mere lys. Og såskulle der er bredere sortimentaf drikkevarer ind, så folk drakandet end håndbajere. Ændringerneskulle bløde stedetsimage op, så gæsterne ikke kunså det som sidste chance for atscore på turen rundt i nattelivet.Cosy skulle være et sted, hvorman kom for at feste. Og ændringerneer stort set lykkedes.Gennemsnitsalderen er faldetbetragteligt, og der er gang iCosy tidligere på natten, endder var tidligere.“Men der er stadig folk, dersynes at Cosy er snusket, ogat det drejer sig om at score.Men Cosy er som du vælger,det skal være. Du kan finde detdu søger. Uanset om det er enfest eller om du kommer for atscore,” mener Camilla.På godt og ondtSelvom gæsterne nu har tagetCamilla til sig, så tog det doglidt tid, før hun blev accepteret.Da hun begyndte at arbejde bagbaren, bad mange af kunderneom at blive betjent af Britha,Efter facaderenoveringen har Cosy fåetegen stjernesten.som de kendte i forvejen. Dentur har Britha også været igennem.“Da jeg begyndte på Cosy isin tid, var jeg luft for mange.Jeg skulle lige ses an. De skullelige sikre sig, at jeg ikke løbmed deres mænd,” fortællerBritha.Både Camilla og Brithaovervandt dog hurtigt startvanskelighederneog blev stærkeprofiler i kundernes bevidsthed.På godt og på ondt. De harbegge oplevet at blive fortroligemed gæsterne. Det sammegælder for de andre bartenderepå Cosy. Og Camilla og Brithafortæller, at mange af gæsternekommer for at få en sluddermed dem, der er på arbejde.Men at være en kendt profili det danske homomiljø kannogle gange være en udsat post.»Selvfølgelig kan der engangimellem være nogle negativeoplevelser. Sådan er det, nårhomomiljøet er som en lillelandsby, hvor alle kender alle.Der er nogle brodne kar imellem.Og hvis man tager ti kilopå eller ændrer noget radikaltved sit udseende, så kan manvære sikker på at få det at vide.Men heldigvis er det ikke ret tit.Og da langt de fleste af oplevelserneer positive, så opvejerdet fuldt ud det negative,« sigerCamilla.Et miljø i forandringEt liv med Cosy har også givetet førstehåndsindtryk af deforandringer, homomiljøet hargennemgået de sidste 30 år. Detmest markante skifte kom, damange bøsser pludselig døde afAIDS.“Mange af vores stamkunderdøde, og vi mistede fire af voresmedarbejdere. Folk var skræmte,og man manglede oplysning.Stop Aids har virkelig gjortunderværker,” siger Britha.Usikkerheden satte sig dybespor i homomiljøet. Omsætningenfaldt drastisk, fordi folkikke turde gå ud, og da slet ikkevære sammen med hinanden.Camilla fik også manglen påoplysning at føle. I hendes skolebegyndte der at gå et rygte om,at man kunne blive smittet afCamilla, fordi hendes forældrehavde en bøssebar.En mindre dramatisk ændringer kommet med internettetsfremmarch.“Det er som om folk i højeregrad går ud for at more sig,mens de klarer det med at scoreCamilla er ligesom Britha vellidt blandtgæsterne på Cosy.[ 16 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 [ 17 ]


via nettet. Det virker dog til, atdet er ved at vende igen. Heldigvis.For festen bliver nu altidsjovere, når der bliver flirtet ogfolk scorer,” mener Camilla.Gennem årene har derdesværre også været en tendenstil, at noget af det farverige erforsvundet fra bøssemiljøet.Bøsserne turde noget mere igamle dage.“Jeg savner nogle, der brydermere ud. Jeg savner paradestemningen,hvor folk skejerud,” siger Camilla, der selv er tildet farvestråelende med glitterog perler.Derfor giver Cosy den ogsåhele armen hvert år til Priden.Og allerede nu, har Camilla enbegyndende plan for, hvad Cosyskal til næste år.Musikalsk nytænkningSelvom Cosy har været i familienseje i 30 år, så er det i dag sattil salg. Det skyldes, at Camillahar en masse ideer, som hunsynes, det kan være svært atføre ud i livet på Cosy.“Det er svært med nye tiltag,når mange stadig opfatter Cosysom det sidste sted på ruten,”siger Camilla.Lykkes det at få Cosy solgt,vil Camilla derfor gerne prøvekræfter med et andet sted. Menlige nu er tiderne ikke gunstigeindenfor branchen, og derforligger et salg formentlig ikkelige om hjørnet.Det betyder dog ikke, at derigen kommer til at gå 25 år, førgæsterne vil opleve nye tiltag påCosy. Camilla har flere ideer tilforandringer, end dem hun alleredehar introduceret. Blandtandet på den musikalske front.“Vi mangler den gode musiki miljøet. Der er for meget afden samme disco alle steder.Derfor vil jeg gerne lave nogleaftner med RnB og god house,”fortæller hun.Hvad gæsterne ellers kan forventei fremtiden, vil Camillaendnu ikke lette sløret for. Menat det kommer til at rime påfest og farver, er der dog næppetvivl om.Cosy er kendt forat gøre meget ud af Priden.[ 18 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 [ 19 ]


Film-galOut & About på sofaenTEKST: MICHAEL C.T. ANDERSENProfil Michael C. T. AndersenMichael har læst X-Men tegneserier i mere end20 år. Han blev glad, da den homoseksuelle PhilJimenez blev tegner på New X-Men, og da denhomoseksuelle mutant Northstar kom på rollelisteni The Uncanny X-Men. Men Michaels favoritserie er alligevelX-Treme X-Men, som er skrevet af hans yndlingsforfatter, denheteroseksuelle Chris Claremont.X-Men 2X-Men er tilbage og må dennegang slå sig sammen med MagnetosBroderskab mod en fællestrussel.Rollerne som Professor X(Patrick Stewart fra Jeffrey),Wolverine (Hugh Jackman)og Nightcrawler (Alan Cummingfra Urbania) er genialtbesatte. De øvrige skuespillereklarer sig fint, men fanger ikkei samme grad de tegneseriefigurer,de skal bringe til live.Det bliver hurtigt ensformigt,at alle har deres ene scene, hvorDet er begrænset, hvad der erudgivet af homo-relevante filmpå købe DVD i Danmark. Menheldigvis findes der udenlandskeforhandlere på Internettet.Det kræver blot et visakort tilbetaling.Prøv for eksempel denbritiske SplashDVD.com, hvorman kan finde et stort udbudaf homofilm på Region 2 DVDved at søge på titel. Når førstman har fremsøgt en film, kanman vælge at se hele udbuddetaf homofilm ved at vælge “gay”de får lov til at brillere medderes mutantkræfter. Iceman,Rogue og Pyro kunne godt haveværet undværet denne gang,så der havde været mere pladstil de voksne og langt mereinteressante personer.Homofilm på Internettetunder genre.Hvis man vælger en amerikanskforhandler, som denpålidelige Amazon.com, erudvalget af homofilm ti gangeså stort. Men man skal huske,at ens DVD-afspiller skal kunnespille Region 1-film og at leveringentager flere uger.Ved DVD køb over Internetteter der endvidere risiko forat blive opkrævet importmomsog toldafgift af det dansketoldvæsen.[ 20 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003DVD/VHS top 51. X-Men 2Det handler ikke om bøsser,men metaforen mutant/bøsseer til at forstå. Desværrehæmmer det store persongallerifilmen. Man skal halvvejsigennem, før historienfor alvor begynder at fænge.2. Relax... It’s Just Sex!En dejligt hjertevarm dramakomedieom en politiskkorrekt sammensat gruppeaf venners glæder og sorger.Jennifer Tilly og MitchellAnderson løfter filmen overgennemsnittet.3. Apartment ZeroKult-thriller med Colin Firthog Hart Bochner, som erfuldstændigt brillante i deresroller. Deres samspil gnistreraf sex, men begge personerer masker oven på uhyggeligedybder. (Region 1 DVD.)4. Object Of My Affection“Manden i mit liv” er enseriøs filmforgænger tilkomedieserien Will & Grace.Et okay drama med JenniferAniston og Paul Rudd, hvorkærlighed trækker to bofælleri modstridende retninger.5. X-Men 1.5Genudgivelse af den førsteX-Men film på DVD medekstra materiale til fans, derikke kan få nok. Metaforenmutant/bøsse er til at forstå.Åbningsscenen er stærk ogspændingskurven jævn.gay guideto CopenhagenGayCopenhagenNovember 2003Music makes the world go around...... or at least so some of usbelieve. And if you demand justa little more from a night outthan downing G&T’s at the barto the sound of elevator musicyou know what I mean. Wesimply just can’t get enough ofthat bumpin’ and grindin’ assoon as we hit the dance floor,because the floor is our stageand the music the soundtrack ofour life. So to all you dancingqueens and party movers outthere here is some help andhints what to do and whereto go for some of the gayergrooves in Copenhagen...Madame ArthurNewly opened gay bar/discotheque with the Parisianname Madame Arthur nearthe central station relives thedragshow scene in Copenhagenevery Thursday and the democraticconcept Open Stage everyWednesday can make everybodya star for an evening. There’slight in the dance floor and theplace will for sure make somenostalgic for the early 90’s.Music: Dance pop and disco.Pan Club Cph.The Copenhagen classic andfive floor gay warehouse has recentlyrebuild it’s interior whichhas brought the popular clubfrom the eighties into the newcentury. Especially the maindance floor at ground floor levelhas come to life again after ithas been renovated. But at thesame time the smaller dancefloor upstairs still manage tokeep itself crammed to thedegree where you either hate itor love it.Music: Ground floor: Housemusic and dance pop. Top fl oor:Eurovision, pop, R’n’B and gayclassics.Cosy BarAs with everything else at CosyBar size doesn’t matter whenit comes to the dance floor. Orto put it more accurately: it is adance floor if someone dance.The music is not the loudest inCopenhagen after complaintsfrom the neighbours. But thereis actually a DJ and in the hugemirror on the wall you canenjoy all your newly exercisedmoves.Music: R’n’B and pop music.CatwalkFirst it was called gay, then gayfriendly, now it’s more or lessstraight, but the opening hourstill early noon in the weekendshave made it popular amongthe clubheads who has survivedPan Club and come here toenjoy some heavy afterclubbingway past the early hours.Music: Hard house and trance.CaviarThe regular club Cavi goes“non straight” every Friday asthe name changes into Caviar.The big open room with couchesand a roomy dance floortogether with the friendly staffand the open terrace in the summertimehave made the place asuccess among partygoers eversince it’s opening this summer.Music. Mainly dance pop andR’n’B.Look at centre spread for addressesand opening hours.out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 [ 21 ]


Tips & TricksTips & TricksTEKST: ANDERS S. MORTENSEN1st NovemberGaytrix - students partyDid you also suddenly get athing for tight black clothes anddark sunglasses after seeingKeaneu kicking and jumpingaround as Nemo in the Matrix?Well join the club as the gaystudents of BLUS are throwingthe annual autumn party at Studenterhuset.Because this yearthey invite us to explore theGaytrix. What exactly differsthe Ma- from the Gay- is stillto be discovered but you canbe sure not to be disappointed:BLUS throws some of the mostmemorable parties in the town.Gaytrix, Studenterhuset,Købmagergade, entrance 50 kr.- members of BLUS free.7th NovemberJ-dayThe first Friday in Novemberyou will be able to witness atradition which we Danes consideras one of the more importantand as with everything elseit includes drinking. A smartmarketing trick some twenty yearsago from one of the nationalbeer brands Tuborg talked to theheart of the Danish beer lovingnation. So ever after the firstFriday in November is J-day, theday the special Christmas brew“Julebryg” or “snow beer” twomonths season starts. Expectto see (drunk) people runningaround wearing blue pixy hatsand humming “Jingle Bells”and don’t miss the free or cheapfirst beers to be handed outfrom bars and cafés all over thetown from approx 9 o’clock.29th NovemberRed Ribbon Night at OscarWant to have a good night outand support a good cause atthe same time? You’ll get thechance when Oscar Bar andCafé as a prelude to World AidsDay December the 1st arrangeRed Ribbon Night. Dj LC Rankplays deep house and vocaldisco while The Red RibbonBoyz serve special Red RibbonCocktails to raise money forAids-fondet which is the nationalaids foundation.Red Ribbon Night, 22- 02 hour.Oscar Bar & Café.1st DecemberWorld Aids DayAs in the rest of the worldWorld Aids Day is rememberedin Denmark with events all overthe country creating awarenessabout HIV and aids. Thisyear the UN have decided the2003-theme to be the stigmatisationand discrimination manyHIV-infected people suffer frommainly caused by ignorance andprejudice.Keep informed by the programand events of the day atwww.aids-dag.dk or watch thepress.Museum, Købmagergade 37,Copenhagen. Tue.&Thu.-Sat.10-17, Wed. 10-20 , Sun. 10-16.Gay Guide to CopenhagenOut GuideOut & About Codes:B: BarC: CaféD: Dance Clubd: Dance BarG: Many gay meng: Some gay menL: Many lesbiansl: Some lesbiansM: Men onlyR: Restaurant / full mealsS: Many straight peoples: Some straight peopleXC: Sex clubXS: Sex shopBar, Café and Restaurants:Can CanB, GDaily 14-02, Fri-Sat 14-05Mikkel Bryggers Gade 11Phone: 33 11 50 10Small and friendly bar. Easyto get in touch with the otherguests at the bar.Centralhjørnet B, GDaily 12-02Kattesundet 18Phone: 33 11 85 49www.centralhjornet.dkCopenhagen’s oldest gay barwith a friendly clientele and anice and service-minded staff.Cosy Bar B, d, G, l, sSun-Thu 22-06, Fri-Sat 22-08or even laterStudiestræde 24Phone: 33 12 74 27www.cosybar.dkVery popular dance bar. Oftenpacked with naughty guys enjoyingthe cruisy atmosphere.Heaven B, C, G, l, R, sDaily 12-05 (02)Kitchen 12-23 (22)Kompagnistræde 18Phone: 33 15 19 00www.heaven-copenhagen.dkBar, Café and Restaurant all inone venue. Crowded almost allaround the clock.Café Intime B, C, G, l, sDaily 16-02Allégade 25, FrederiksbergPhone : 38 34 19 58www.cafeintime.dkA small pianobar with a mixedclientele and an almost homelyatmosphere. Just five minutesaway from downtown Copenhagenwith the metro.Jailhouse Cph. B, C, G, l, R, sMon-Thu 11-02, Fri-Sat 11-05,Sun 18-02. Restaurant Thu-Sat18-24 (Kitchen close at 23)Studiestræde 12Phone: 33 15 22 55www.jailhousecph.dkTheme-café-event bar-restaurant.Cosy and friendly atmosphere,crowded in the week-endWaiters in uniform.MaskenB, G, L, sMon-Thu 16-02, Fri 16-05,Sat 15-05, Sun 15-02Studiestræde 33Phone: 33 91 09 37www.maskenbar.dkPopular among young as well asmiddle-aged people.Men’s Bar B, G, MDaily 15-02Teglgårdstræde 3Phone:33 12 73 03Popular among gays wearingleather, jeans or uniform. Somecute streetboys hang out hereas well.TEXT: BERT SVALEBØLLEOscar Bar Café B, C, G, l, r, sDaily 12-02. Kitchen 12-22Rådhuspladsen 77(cnr. Farvergade)Phone: 33 12 09 99www.oscarbarcafe.dkModern warm and relaxed atmosphere.Huge bar and comfyarm chairs. Soul & house music,DJ on Thursdays and Fridays.Dance Clubs:CaviarD, G, LFriday 23-05Lille Kongensgade 16Phone: 26 81 81 00Copenhagens exclusive “nonstraight” danceclub. Keywords:spectacular atmosphere, glamoroussurroundings, favourableprices and great service.Madame Arthur B, D, G, l, sWed 17-02, Thu 18-04,Fri-Sat 22-05Vester Farimagsgade 3Phone: 33 93 03 32www.madamearthur.dkOnly Drag Scene in Copenhagenwith shows on a weeklybasis.PAN Gay Club B, D, G, l, sKaraoke Bar:Thu 21-05 Fri/Sat 22-05.Disco: Thu/Fri 22-05, Sat 22-06Knabrostræde 3Phone: 33 11 37 84www.pan-cph.dkOne of Europe’s biggest gaydiscos.PAN is the gay ”warehouse ofclubbing”, 5 levels, 2 dance areas,7 bars and the open courtyardis very popular during thesummertime.[ 22 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 [ 23 ]


Shops:Army-StoregMon-Thu 10-18, Fri 10-20,Sat 10-15Rådhusstræde 11,Phone/Fax: 33 33 71 70Army-/Leisurewear.Sauna:Amigo Sauna G, M, XC, XSSun-Thu 12-07, Fri-Sat 12-08Studiestræde 31www.amigo-sauna.dk750 square meters on threefloors make this sauna the biggestsex club in Copenhagen.Sex Clubs and Sex Shops:Body Bio G, s, XCDaily 12-01Kingosgade 7Friendly and intimate, at thisplace a lot of cruising andsexual activities take place.Cph. Gay Center G, M, XC, XSDaily 10-05Istedgade 34-36Shop and sauna with four smallcinemas and one tv-lounge.Finnish sauna.EP-videog, s, XSMon-Sat 11-19Kattesundet 10Phone: 33 11 64 06www.cock.dkPorn shop. Big selection in gayporn movies on VHS and DVD.LokeG, M, XCMon-Fri 18-01, Sun 15-01Viktoriagade 7A sex club for gay men. threevideo rooms, one with bigscree. Has a “Dark zone” withmazes and cabins.Looky Looky G, s, XC, XSDaily 12-01/02Randersgade 49www.looky6shop.dkNice and clean sex club witha mix of gay and bisexualclienteleMen’s Shop G, M, XC, XSDaily 10-02Viktoriagade 24Phone: 33 25 44 75Copenhagen’s largest pornoshop for gay men with gay pornmovies, magazines, books, sextoys, leather/rubber gear.SLMB, G, M, XC(Scandinavian Leather Men)Friday 22-04, doors close at 2Studiestræde 14 APhone: 33 32 06 02If you want a look inside youmust become a member of theclub or be in possession of anECMC member card.Accommodations:Carsten’s Guest House G, lChristians Brygge 28, 5 th floorPhone: 33 14 91 07/40 50 91 07www.circuitq.dkTrendy and easygoing atmosphereamong the often quitehandsome guests.Hotel Windsor G, lFrederiksborggade 30Phone: 33 11 08 30www.hotelwindsor.dkThis is the only real gay hotelin Copenhagen. It is gay-ownedand gay-operated.HIV and AIDS:AIDS-LinienDaily 09-23 Phone: 33 91 11 19www.aidslinien.dkAnonymous counselling inDanish or English.Hiv-DanmarkPhone: 33 32 58 68www.hiv-danmark.dkThe main organization for hivinfectedpeople in Denmark.Kafe KnudWed-Fri 14-22Skindergade 21Phone: 33 32 58 61Kafe Knud is a café forpeople infected or in otherways affected by hiv and aids.Hot meals is served at veryreasonable prices.STOP AIDSGay Men’s Hiv-organizationMon-Fri 10-16Amagetorv 44, 4th floorPhone: 33 11 29 11www.stopaids.dkSTOP AIDS is working toprevent further spreading of hivamong gay men in Denmark.Other organizations:Copenhagen Gay Life (CGL)www.copenhagen-gay-life.dkThe branch organisation for gayand gay-friendly businesses andorganisations in Copenhagen.Copenhagen Pridewww.danish-pride.dkGay pride organising team takingcare of organising the traditionalgay pride parade takingplace each year in mid-August.Cruising and sexual action:The main cruising place isØrstedsparken, very centrallylocated between Nørre Voldgadeand Nørre Farimagsgade.Especially during the summer,a lot of activities are happeningin Ørstedsparken. During daytime, the cruising is primarilyaround the public toilets. In theevening, the night and the earlymorning the cruising may occurall over the park.Especially around the trees atboth sides of the bridge in themiddle of the park.Be safe and bring your owncondoms and lube in advance.Out AgendaAgendaTEXT: BERT SVALEBØLLENovember 2003Every Thursday at 22Thursday lounge at Oscar barcafé. Dj Boycut makes you longfor the weekend with a mixtureof house and bossa.Every ThursdayOctober/NovemberLady Lick’s at PAN Cph.“Sing your heart out”. Pan isnow introducing a big karaokecontest. Every Thursday therewill be a new competition withcool prices. The winner alsogets the right to participate inthe big final at Christmas time.To participate you must sign upin the bar Thursdays at 23.15 atthe latest.Every Friday at 22Friday lounge at Oscar bar caféDj LC Rank welcomes theweekend with his popular mixtureof soulful deep house andfunky disco.Every Saturday at 11-19 andevery Sunday at 19-01Nude-party at Looky LookyEvery Sunday at 20-24Jazz at Café Intime31st OctoberHalloween party at Masken.Special offers in the bar. A gifttoken at 500 kr. to the best dressedHalloween guest.31st October- 1st NovemberJailhouse Halloween Party.Jailhouse Cph will repeat itsgreat success from last year andthrow the greatest Halloweenparty in town. The bartenderswill dress up and the horrorwill hunt you. Lots of surprisesthroughout the weekend.31st October - 2nd NovemberHalloween Party at Cosy Bar6th at 21Tine - an angel at Centralhjørnet.Tine Schlichting singsevergreens, songs from musicalsand beautiful ballads withTorben behind the piano.7th at 20.59-24The Christmas beer arrives atCentralhjørnet. Happy hourfrom 20.59 - 24.00 with cheapChristmas beers from Tuborg.Father Christmas will withoutdoubt drop by as he did lastyear.7th at 20.59The Christmas beer arrives atHeaven. Be among the firsts toget a taste of the new Christmasbeer as it is released at 20.59.Choose between Carlsberg andTuborg.7th at 20.59Tuborg Christmas beer at MaskenBarThe first Christmas beer is onthe house.Reduced prices on Christmasbeer the rest of the night.7th at 20.59The Christmas beer arrivesat Jailhouse. Jailhouse startsserving the Christmas beer at20.59 and wishes everybody amerry Christmas with lots ofChristmas beers from Tuborgand Carlsberg.10thMorten’s Night at HeavenHeaven celebrates the traditionalDanish Mortens Night witha special menu with starter,all the duck you can eat anddessert. Remember to reservea table.[ 26 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 [ 27 ]


13th at 21Centralhjørnet’s bartender Martinsteps out from behind thebar and enters the stage. Martinwill sing songs from the past 70years with Torben at the piano.20nd at 21Illusion’s & Charles G. atCentralhjørnet - alternativedragshow. Crazy, seductive andfun dragshow with live musicand singing.21ndScotch Night at HeavenIts time to check what thewaiters are wearing under thekilt! We go completely Scotchwith kilts, bagpipes, whisky,and Scotch prices - the rest isup to you!29th at 22-02Red Ribbon Night at Oscarbar cafe. As a prelude to WorldAids Day at Oscar bar café theRed Ribbon Boyz will serveRed Ribbon Cocktails to raisemoney for AIDS-fondet. Dj LCRank will get you in the rightmood with soulful deep house& vocal disco.December 2003Husk at CAN CAN har åbenthver fredag og lørdag nat til kl. 0521st - 22ndMusical Event at Jailhouse.Treasure Island - Jailhouse getsinvaded by brutal pirates asroomer has it that the treasureis to be found at Jailhouse.Authentic pirate atmosphere allweekend.22nd at 13.00Chicago tournament at MaskenBar. Prices for everybody.Participation fee 40 kr. whichincludes a sandwich. You mustregister in the bar at Novemberthe 19th at the latest. Theparticipation fee must be paid atregistration.23rd at 21Centralhjørnet’s secondbirthday. Celebration with redsausages, sodas in all colours ofthe rainbow and free beers from16 to 19.27th at 21Hjørnets Strigler sings Christmascarols and other songs atCentralhjørnet.1stWorld Aids Day at JailhouseJailhouse lights candles inmemory of those who have diedfrom AIDS.1stWorld Aids Day at HeavenSee the poster in the bar forfurther information1st at 21World AIDS Day at Centralhjørnetwith entertainment byTine and Torben. Money willbe collected for AIDS-fondetamongst the guests and doubledby Centralhjørnet.3rd30 years anniversary at CosyBar. Cosy Bar has been ownedby the family for 30 years.5th at 17-18Heaven celebrates the birthdayof Dennis with free beers.Ny ejer på CAN CANHj. Lavendelstræde og Mikkel Bryggers Gade 111460 København K - Tlf. 33 11 50 10Åbningstider:Alle dage 14-02 - Fredag & Lørdag til 05[ 28 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 [ 29 ]


Teater tossenTEKST: CHRISTOPHER BIRKFOTO: PRESSEFOTOForbrydelseTre bumser samler en ungdreng op på hovedbanegårdenden 24. december. I lyset af højtidendøber de ham Jesusbarnet.Selv kalder de sig de vise mændog fejrer en stærkt afvigendejuleaften.En dansk soldat fra deninternationale brigade laderfølelserne løbe af med sig underen udstationering. Hans arbejdevar egentlig bare at observere.Et ægtepar går mere og mereskævt af hinanden. Til sidst gårdet galt. Situationen løber demaf hænde. Det ender med enforbrydelse.I sit nye skuespil bevægerden danske dramatiker Peter Asmussensig ud i randområderneaf vores reglementerede livsførelse,i en slags eksperimentalzonefor moderne adfærd. Hverfor sig forbryder personerne sigmod de skrevne og uskrevneregler, og skuespillet former sigsom en række forhør i forsøgetpå at kaste lys over de forbrydelser,der er blevet begået.Det er tredje gang DetKongelige Teater uropføreret stykke af Peter Asmussen,senest Isbrandt i 1997. Dennegang er det den unge instruktørAnna Novovic, der leder osgennem Asmussens univers.Af Peter AsmussenUrpremiere 7.-29. november,i Lille TurbinehalIscenesættelse:Anna NovovicMedvirkende:Rasmus Botoft, Ole Ernst,Bodil Jørgensen, KristianHolm Joensen, Anders Juulm.fl.Øvrige stykker i november“Miss Sara Sampson”. På detKongelige Teater er MortenSuurballe Mellefont, der stårmellem den erfarne Marwoodog den unge Sara, spillet afhenholdsvis Birgitte Simonsenog Helle Fagralid. Til at iscenesætteden tyske klassiker harteatret inviteret Anders Paulin,der i sidste sæson stod bagFarvel, Thomas og Kasimir ogKaroline. Anders Paulin indgårdenne gang et samarbejde meden af tysk teaters førende scenografer,Hugo Gretler. Premiereden 15. november. Ligeledespå det Kongelige Teater harHenrik Koefoed rollen som“Casanova”, verdens bedsteelsker, i Davis Greigs stykke,som kaster et forfriskende,moderne lys på en mytisk figurog iscenesætter begge køn somaktive parter i forførelsensteater. Forestillingen spiller tilden 19. november. På Kaleidoskophar komikerne Paolo Naniog Kristián Ingimarssonforenetmed deres galskab og unikkekropssprog skabte en hyldest tillivet. “Kunsten at dø” er gags,lune løjer, forførende scenerog overdådige akrobatiskeudfoldelser og det foregår fraden 26. november. “Parasitterne”spiller allerede på detKongelige Teater og fortsætterfrem til den 2. januar. I slyngelkomedientaler Soya i skarpevendinger til sine landsmænd;bag den vennesæle forstadsfacadelurer grådigheden, bagsmilet foragten for de andre.Rollerne som den brutale ogbondesnu mægler Gruesen oghans tyranniserede kone spillesaf Jesper Langberg og KirstenOlesen. Mens iscenesættelsener lagt i hænderne på EmmetFeigenberg, der senest på DetKongelige Teater stod bagAbells Anna Sophie Hedvig.[ 30 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003


Gloria Gaynor elsker DanmarkI audiens hos disco-dronningenTEKST: NIKOLAJ VRAAFOTO: PRESSEFOTOBåret af publikum satteGloria Gaynor sig islutningen af 1970’ernesolidt på discotronen med hitssom “Never Can Say Goodbye”,“I Am What I Am” og i særliggrad “I Will Survive”. Selv dadiscoen døde, holdt hun stædigtfast i genren. Det resulteredeop igennem 80’erne i faldendepladesalg. Og hun blev overseti en sådan grad, at det næstenødelagde hendes karriere. MenGloria Gaynor er ikke typen,der lader sig slå ud af modgang.Hun levede “I Will Survive”ud og kæmpede sig med årenetil en status som uovertruffenlivesanger, mens alle andre frasamme årgang skuffede fæltmed pinlige playback-shows.Med “I Will Survive” harhun blandt andet optrådt vedåbningen af Studio 54 på MGMi Las Vegas, ved den tyskegenforening, ved en fødselsdagfor Bill Clinton og i duet medOprah Winfrey.”Sangen var en utrolig gavefor mig. Den har rørt så mangemennesker over hele verden, sådet er naturligvis en velsignelseat få lov til at synge den”,fortalte hun Out & Aboutda hun var i Danmark iforbindelse med koncertenved Mermaid Prideni sommer. De samme ordfaldt for et par år siden påLangelandsfestivalen, hvorhun hele to gange sang “IWill Survive”. Dengangfortalte hun, hvor megethun elsker danskerne, ogom den styrke det gavhende at mærke en særligvarme fra publikum. Denglædede hun sig til atopleve igen ved koncerten iØksnehallen.Men dengang som nuønskede hun ikke at kommenteresit homoseksuellepublikum. ”Jeg svarer ikke påspørgsmål af politisk karakter”,lød det kontant. Og det ellersvarme smil blev afløst af et bestemtudtryk, der viste, at emnetikke var til yderligere debat.Til gengæld ville hun doggerne snakke om discoensrevival.”Discoen bliver ved medat komme tilbage, fordi folkhar brug for den. Ind imellemhar vi brug for en pause frahverdagens stress og sorger vedat danse og feste. Det er discofantastisk til at gøre.”Afslutningsvis lykkedes detdog alligevel at vriste et godtråd til homoseksuelle ud af GloriaGaynor.”Seek the truth,” lød det meden indlevelse, der gjorde opfølgendespørgsmål overflødige.army-storearmy-/fritidstØj & tilbehØrkig ind og fÅ mere kulØr pÅ din tØjstilÅbent: man-tors 10-18 / fre 10-20 / lØr 10-15rÅdhusstrÆde 11 kld - 1466 kØbenhavn ktlf / fax: 33 33 71 70oscar says:”I can resist everything but temptation”Open: 7 days a week from 12-02HAPPY HOUR:7 days a week from 17-21KITCHEN:7 days a week from 12-22Rådhuspladsen 77(cnr. of Farvergade)1550 Copenhagen VTel. 33 12 09 99www.oscarbarcafe.dk[ 32 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 [ 33 ]


Sponsor: L00KY L00KYStore Vega - Nov. 29 th - 00:30/06:00 - admittance Dkk. 120,- / 100,- with this ad.Star dj JEAN ERIC von BADEN spinning happy house & uplifting 80's.zugar[ 34 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 [ 35 ]

More magazines by this user
Similar magazines