Side 16-35 PDF - Out & About

out.and.about.dk
  • No tags were found...

Side 16-35 PDF - Out & About

via nettet. Det virker dog til, atdet er ved at vende igen. Heldigvis.For festen bliver nu altidsjovere, når der bliver flirtet ogfolk scorer,” mener Camilla.Gennem årene har derdesværre også været en tendenstil, at noget af det farverige erforsvundet fra bøssemiljøet.Bøsserne turde noget mere igamle dage.“Jeg savner nogle, der brydermere ud. Jeg savner paradestemningen,hvor folk skejerud,” siger Camilla, der selv er tildet farvestråelende med glitterog perler.Derfor giver Cosy den ogsåhele armen hvert år til Priden.Og allerede nu, har Camilla enbegyndende plan for, hvad Cosyskal til næste år.Musikalsk nytænkningSelvom Cosy har været i familienseje i 30 år, så er det i dag sattil salg. Det skyldes, at Camillahar en masse ideer, som hunsynes, det kan være svært atføre ud i livet på Cosy.“Det er svært med nye tiltag,når mange stadig opfatter Cosysom det sidste sted på ruten,”siger Camilla.Lykkes det at få Cosy solgt,vil Camilla derfor gerne prøvekræfter med et andet sted. Menlige nu er tiderne ikke gunstigeindenfor branchen, og derforligger et salg formentlig ikkelige om hjørnet.Det betyder dog ikke, at derigen kommer til at gå 25 år, førgæsterne vil opleve nye tiltag påCosy. Camilla har flere ideer tilforandringer, end dem hun alleredehar introduceret. Blandtandet på den musikalske front.“Vi mangler den gode musiki miljøet. Der er for meget afden samme disco alle steder.Derfor vil jeg gerne lave nogleaftner med RnB og god house,”fortæller hun.Hvad gæsterne ellers kan forventei fremtiden, vil Camillaendnu ikke lette sløret for. Menat det kommer til at rime påfest og farver, er der dog næppetvivl om.Cosy er kendt forat gøre meget ud af Priden.[ 18 ] out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003out and about — copenhagen gay life, november naughty 2003 [ 19 ]

More magazines by this user
Similar magazines