Fremtidens lægesekretær

fremforsk.dk

Fremtidens lægesekretær

Fremtidens sundhedsvæsen ogfremtidens lægesekretær!ForskningschefMarianne LevinsenCand.scient.pol.Fremforsk, Center forFremtidsforskningwww.fremforsk.dk


Privat forbrug(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)Sikker vækst på 10 årMængdeindeks8000700060005000400030002000100001846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011Kilde: Danmarks Statistik


Danskere oghvor er fremtiden?• U-turn siden 2007/2008.• I dag og de næste 3-5 år er de ”gode” værdier,fornuft, retfærdig forbrug, ydmyghed,velgørenhed og SUNDHED.• Mere tid derhjemme med venner og familie• Mindre forbrug, pris og opsparing.• Flugten fra den kolde tid – gode måltider, ferie,oplevelser, teater.• Stor søgning al uddannelse og A-kasser.


Rigdom og sundhed• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvisvi ikke er forholdsvis raske og sunde?• Sundhed får en central placering;• Privat –kost - kosttilskud – motion og livsstil ifamilien – optimering af sundhed• På arbejdspladsen – en del af frynsen, men ogsåfokus på medarbejdernes trivsel• I dagsinstitution, skoler og plejecenter• Sundhedsbølgen skyller ind over de fleste områderaf vores liv.


Danskerneog sundhed Viden om hvad der er sundt og usundt (mangekender ikke den gamle kostpyramide), tab afhusmor viden om kost og variation i kosten Det store udvalg og de mange muligheder Informational overload med mange skiftendesignaler Kære sundhedsvæsen, fagperson, producent, butik- Hjælp mig til at træffe de rigtige og sunde valg


fremtidens sygehuse ogSundhedssektor• Efterspørgslen efter sundhedsydelser eruendelig• De sidste 8 år store produktivitetsstigninger isygehusvæsenet ( Indenrigsministeriet maj2011)• Produktivitet og effektivitet mellem sygehuseog regioner gøres op hele tiden.• Patienter flyver igennem Supersygehusene efter2020 ifølge planerne.• Drive in diagnose og behandling


Udfordringer frem mod2030• System præget af ufattelige mange måltal(taltyranni), som styrer økonomi og ressourcer• Den Danske Kvalitetsmodel DDKM –(patientsikkerhed og behandlingskvalitet)• Nyt patientindeks på vej, flere nye systemer• Oprydning og forenkling af mange systemer, dader hele tiden kommer nye systemer, men ikkereel omorganisering.


Udfordringer frem mod2020• Koordinering mellem og internt blandtsundhedsaktørerne. ( sygehus, læge, og deforskellige kommunale aktører)• Overgangsproblematikker – behandling,genoptræning og pleje lokalt.• Den bedste organisering af overgangene ifysiske og digitale strukturer hos allesundhedsaktører• Udveksling af relevante sundhedsdata mellemforskellige sundhedsaktører???????? ( 1996)


Visionen om detbarriereløseSundhedssystem 2030• Alle sundhedsfaglige personer har adgang tilrelevante sundhedsdata uanset hvor vihenvender os i systemet• Det vil kræve en langt mere helhedsorienteretarbejdsform og organisation i et system medmeget faglighed, mange aktører ogsærinteresser• Massiv satsning på de koordinerende opgaver,opfølgning, og samspil aktører for at det lykkes.


Nutidens og fremtidensarbejdsliv• I øjeblikket større tilbageholdenhed, ”MenYtmyghed ikke en efterspurgt vare i fremtiden!”• Mange går ikke kun på arbejde for at dækkebehov, men for at få identitet og mening• Vi arbejder mere og mere, og søger mere ogmere selv at bestemme og har svært ved atstyre det !• Vi er verdensmestre i jobskift i Danmark,• Næste økonomiske optur


BefolkningsudviklingenDanmark 2012-2022Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100 +-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Kilde: Danmarks Statistik, 2012


Babyboomersfødt 1940-54• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i enperiode med mangel og afsavn. Kollektivisme ogsolidaritet - ens for alle• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen elleransigt til ansigt med personen.• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,man kan stole på rejser, bank o.s.v.• Første brug det hele generation - eat all of it, and leavenothing behind you.


Babyboomers, arbejdeog uddannelse• Historiske grundlæggere af de mange solidariskesystemer på arbejdsmarkedet (sikkerhedsorganisation,Mus, personalehåndbøger, at alle får den sammebehandling)• De første kvinder på arbejdsmarkedet• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer oglønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse• Udsigten til 2. teenagefase - manglende anerkendelse,sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde


Digitale indfødte,arbejdsplads ogsekretæropgaver


Generation Y ( 1978-89) ogarbejdslivet• Meningsfyldt og dybere mening• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering• Fair og retfærdig løn• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelsefor andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)• Gerne en titel – English Please…• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed,fællesskab og fritid)


Fremtidens lægesekretær• Lægesekretæren, som styrer journaler,reception, telefon og forskellige administrativeOpgaver.• Betegnelse for en person, der håndtereradministrative arbejdsfunktioner• Sekretærer nu og fremover er typiskorganisatoriske knudepunkter• Ikke mindst i sundhedsvæsenet, hvor der ermange fysiske og digitale barriere


Sekretærrollen• Fokus og forståelse på de mange krav ogbehov, der kan være i en virksomhed• Evnen til at få tingene til at fungere trodssystemmangler, mange forskellige faggrupperog interesser .• Fremtidens lægesekretær har og skal have ethøjt fagligt digitalt niveau ellers ryger de ud ogerstattes af andre, og nye digitale systemer.• Koble sig på fremtidens infrastruktur –især dendigitale


Fremtidens fysiske ogdigitale brobyggere• Proaktivt være med til at sikre at vi reelt får etsundhedsvæsen i fremtiden• Der er stor mangel på helheds og tværsektorieltankegang og organisation i sundhedsvæsenet• Kæmpe behov for at I hjælper med at overskue,forberede og bygge fysiske og digitaleovergange i fremtidens sundhedsvæsen• I skal sørge for at byde ind projekter og laveforslag til forbedringer til systemer


Kommunikation Mange generationer og typer af mennesker,som ønsker at få service på deres måde. Mennesker som kræver meget og ikke som ikkekræver noget som helst. Polariseringen af kommunikation og metoder Behov for mange forskellige strategier påformidling af sygdom, behandling, diagnose ogforløb til forskellige generationer og mennesker I skal satse på at sørge for at det sker på mangeforskellige måder til patienter i fremtiden


Find på nye og meremarkante titlerKonkurrencen mellem faggrupper• Digital Secretary• Sundhedskoordinator• Chefsekretær• Organisationssekretær• Managing secretary (english please)• Medical assistant• …………………………………………………..


www.fremforsk.dkMarianne LevinsenKannikegade 18, 1.sal8000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01

More magazines by this user
Similar magazines