Lær at tackle kroniske smerter 2012 - Patientuddannelse

patientuddannelse.info

Lær at tackle kroniske smerter 2012 - Patientuddannelse

De første spørgsmål handler om dine personlige forhold.1. Hvilken kommune bor du i? _____________________________2. Køn (sæt kun 1 kryds) Kvinde Mand3. Hvilket år er du født? __________4. Hvad er din ægteskabelige status? (Sæt kun 1 kryds) Gift/samlevende Fraskilt/separeret Enlig/single Enke/enkemand5. Hvad er din etniske baggrund? (Sæt kun 1 kryds) Dansk Anden etnisk baggrund end dansk, angiv hvilken:____________________________________6. Hvilken uddannelse har du senest afsluttet? (Sæt kun 1 kryds) Folkeskole, mellemskole, realeksamen EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) HH/Studentereksamen/HF Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) Kort videregående uddannelse (1-2 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)2


7. Hvad er din nuværende beskæftigelse? (Sæt kun 1 kryds) Under uddannelse I arbejde Sygemeldt Fleksjob Førtidspensionist Jobsøgende Folkepensionist Jobtræning Efterløn Revalidering Kontanthjælpsmodtager Anden beskæftigelse, angiv hvilken:______________________________________________________________________________8. Indgår kurset Lær at tackle kroniske smerter som en del af en jobplan/aktiveringsplaneller lignende? (Sæt kun 1 kryds)JaNej9. Er du kommet på kurset, fordi du: (Sæt kun 1 kryds) har kroniske smerter har kroniske smerter og er pårørende er pårørende til en med kroniske smerter - gå til spørgsmål 133


10. Har du nogen alvorlige eller langvarige sygdomme? (Sæt gerne flere krydser) Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) Kræft Lungesygdom Psykisk lidelse Hjerte-kar sygdom Gigt Ryg-nakkelidelser Sukkersyge eller stofskiftesygdom Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi) Andet:11. Hvor længe har du haft kraftige smerter? (Sæt kun 1 kryds) Hvis under et år, skriv antal måneder:_________ Hvis længere end ét år, skriv antal år:_________12. Hvad er årsagen til dine smerter? (skriv hvad du fejler, og sæt gerne flere krydser) Skriv hvad du fejler:______________________________________________________ Sygdom Operation Ulykke Medfødt lidelse Bivirkning af behandling Slid, arbejdsskade Kendes ikke Anden årsagDe næste spørgsmål handler om din vurdering af, hvad du har fået udaf kurset og din tilfredshed med kurset.4


13. Herunder vises 9 udsagn om, hvad du har fået ud af kurset. Du bedes angive, i hvorhøj grad du er enig i de enkelte udsagn (sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn).I høj gradEnigHverkenuenigI højIkkeenigenig ellergradrelevantueniguenigJeg er blevet bedre til at nå de måljeg sætter migJeg har lært at arbejde medproblemløsningJeg har lært at anvende forskelligeteknikker (fx afledning, afspænding,fantasirejse og positiv tænkning)❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑Jeg har fået sundere madvaner ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑Jeg blevet bedre til at håndtereproblemer i forbindelse med det atvære pårørende til en med kroniskesmerterJeg er blevet bedre til at håndteremine symptomer (fx smerte,ubehag, træthed og vanskeligefølelser)❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑Jeg er begyndt at bevæge mig mere ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑Jeg er blevet bedre til atkommunikere med min læge ogandet sundhedsprofessionelleJeg er blevet bedre til atkommunikere med familie og venner❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑5


14. Herunder vises 10 forskellige udsagn om kursusforløbet. Du bedes angive hvor enigdu er i de enkelte udsagn (sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn)Jeg har tillid til de informationer oganvisninger, som jeg har fået på kursetInstruktørerne har formået at formidlestoffet på en pædagogisk og forståeligmådeDet har været tiden og kræfterne værdat deltage i kursetDet var en fordel, at instruktørerne påkurset selv lever med en kronisksygdomIndholdet i kurset var meget relevantfor min situationInstruktørerne var dygtige ogvelforberedteJeg havde en god dialog med minemedkursister på kursetSvære emner og diskussioner blevhåndteret godt af instruktørerneJeg havde en god dialog medinstruktørerne på kursetJeg vil fortælle andre, at kurset er godtI høj gradHverken enigI høj gradenig Enig eller uenig uenig uenig❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑ ❑ ❑ ❑ ❑6


15. Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet? (Sæt kun 1 kryds) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds16. I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus? (Sæt kun 1 kryds) Formiddag (mellem 9-12) Eftermiddag (mellem 12-17) Aften (mellem 17-20)17. Var du tilfreds med det tidspunkt kurset blev afholdt på? (Sæt kun 1 kryds og angivtidpunktet) Ja. Angiv tidspunktet: _________________ Nej. Angiv tidspunktet: _________________18. Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at tackle kroniske smerter? (Sætkun 1 kryds) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds7


De næste spørgsmål handler om eventuelt fravær i forbindelse medkurset og årsagerne til fraværet.19. Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet? (sæt kun 1 kryds) Ja - 1 gang Ja - 2 gange Nej - gå til spørgsmål 2120. Hvad var årsagen til fraværet? (Sæt gerne flere krydser) Sygdom Ferie Jeg havde ikke tid Jeg havde ingen transportmulighed Jeg var for træt/uoplagt Kurset levede ikke op til mine forventninger Jeg skulle til lægen/på hospitalet/til kontrol eller lignende Anden årsag, angiv hvilken:___________________________________________________________________________________________________________________________________De sidste spørgsmål handler om den information, du fik om kursetforud for kursusstart, din transportform og hvordan du fik kendskab tilkurset.21. Var kurset, som du forventede på baggrund af den information, du havde fået forud forkursets start? (Sæt kun 1 kryds) Nej - gå til spørgsmål 22 Ja - gå til spørgsmål 23 Ved ikke - gå til spørgsmål 238


22. Hvad var anderledes ved kurset i forhold til hvad du havde forventet?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________23. Hvordan kommer du til kursusstedet? (Sæt gerne flere krydser) Jeg kører selv i bil Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende Jeg kører i tog eller bus Jeg cykler Jeg går Jeg kører med handicapkørsel eller lignende Jeg kører på knallert/scooter/crosser På anden måde, angiv hvilken: _______________________________________________________________________________________________________________________________________24. Hvor har du fået kendskab til kurset? (Sæt gerne flere krydser) Via en annonce i den lokale avis Hos lægen På hospitalet Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut På kommunen På kommunens hjemmeside På hjemmesiden www.patientuddannelse.info På biblioteket Gennem en ven/bekendt Andet sted, angiv hvor: _____________________________________________________________________________________________________________________________________9


25. Har du yderligere kommentarer til kurset er du velkommen til at skrive dem her:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet.10

More magazines by this user
Similar magazines