Rapport + bilag (.pdf)

zope.ots.dk

Rapport + bilag (.pdf)

Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009IndholdsfortegnelseIndledning ..................................................................................................................................................... 3Problemformulering ...................................................................................................................................... 31 Kommunikation & Design .......................................................................................................................... 41.2 Ide katalog ............................................................................................................................................... 4Leg og læring ............................................................................................................................................. 4Stilart – pop art ......................................................................................................................................... 4Elementer på hjemmesiden ...................................................................................................................... 41.3 Målgruppe ............................................................................................................................................... 61.4 Udformning af website og valg af virkemidler ........................................................................................ 7Stilartens karakteristika ............................................................................................................................ 7Designprincipper ....................................................................................................................................... 7Hjemmesiden i forhold til vores målgruppe ............................................................................................. 81.5 Research og analyse at stilart ................................................................................................................. 9Pop art ...................................................................................................................................................... 9Karakteristika for pop art: ......................................................................................................................... 9Billedeksempler på pop art ..................................................................................................................... 10Hjemmeside med pop art som stilart ..................................................................................................... 112 Projektstyring ........................................................................................................................................... 122.1 Research og konceptudvikling .............................................................................................................. 122.2 Projektforløb og gruppeproces ............................................................................................................. 13Gannt chart ............................................................................................................................................. 13Refleksion over projektforløbet. ............................................................................................................. 131


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Gruppemedlemmernes ansvarsfordeling. .............................................................................................. 13Læringsprofiler ........................................................................................................................................ 14Refleksion over gruppens samarbejde med udgangspunkt i vores læringsstilprofiler........................... 143 Interaktion ................................................................................................................................................ 153.1 Kode ...................................................................................................................................................... 15Konklusion ................................................................................................................................................... 18Litteraturliste .............................................................................................................................................. 19Bilagsfortegnelse ......................................................................................................................................... 202


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 20091.3 MålgruppeVi vil henvende os til børnefamilier, da terrariet er stemningsfyldt - det er som at gå påopdagelse i den vilde natur, med de autentiske gange og miljøer. Stedet er fyldt med dyr afanderledes karakter, som ikke ses i de almindelige dyreparker. Dyrene med særprægetudseende vil vække de nysgerrige børn, der nyder at gå på opdagelse.De fleste familier sætter stor pris på at lave noget sammen, når der er mulighed for det. Detsker ofte i weekenderne, hvor forældrene har fri og de har tid til at tage på udflugt. Børnene idisse familier er omdrejningspunktet, og det foregår oftest på deres præmisser. Det er ogsåmeget vigtigt for forældrene, at deres børn oplever nye ting og får ny viden, som en del af deresudvikling. På hjemmesiden vil forældrene søge efter informationer om stedet og oplysningersom pris og åbningstider. Børnene vil bruge siden til leg og til at få en nysgerrighed til dyrene, såde får et ønske om at besøge terrariet.6


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 20091.4 Udformning af website og valg af virkemidlerStilartens karakteristikaPå vores hjemmeside har vi øverst et banner, hvorpå der står Terrariet Vissenbjerg. Sombaggrund til denne har vi valgt en jungle, som vi har grafik gjort. Teksten står i en orange farveog i g’et hænger der en lille øgle. Det giver et collageagtigt udtryk. Øglen er i øvrigt TerrarietVissenbjergs nye logo. Under banneret hænger en slange. Slangen har vi ligeledes grafik-gjortog den fungerer som menulinie. Vi har derudover 6 bambuspinde i forskellige skarpe farver, dermatcher en af pop arts karakteristika, nemlig neonfarver. Bambuspindene holder i øvrigtbjælken og slangen oppe, så det danner en ramme. I rammen vil tekst og aktiviteter væreplaceret.Designprincipper 1Proximity: Det faste layout som gentages på alle sider hænger sammen, og danner en rammeom hjemmesiden. Dette gør at hver underside holdes inde for et udvalgt område, og det øgeroverskueligheden på siden. Da arbejdsområdet begrænses til det udvalgte område, bliverinformationerne organiseret og dette reducerer eventuelt rod.Repetition: Ved at bruge det gennemgående design på alle siderne, får vi den ønskedegentagelse og genkendelighed på siden. Overskriften på siden har en anden skrifttype i forholdtil resten af siden. Dette gøres for at få den ønskede effekt på banneret.Alignment: Området indenfor rammen er enkelt opbygget, og med få elementer der flugterhinanden. Tekst og billeder danner god ligevægt, og giver et godt, visuelt udseende.Contrast: Grundfarven på vores hjemmeside er grøn, som står på en hvid baggrund. Overskriftog menu har vi vagt at give nogle skarpe kontraster til den grønne - farver som orange og blå. Vihar valgt disse skarpe kontraster, for at ramme vores stilart, og fordi de gør siden merespændende og levende at se på; især for børn.1 Non web designers web book side 113 - 132, 2006, se Bilag 17


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Hjemmesiden i forhold til vores målgruppeVi har valgt at lave en hjemmeside, som både forældre og børn kan navigere rundt på. Historienhar vi f.eks. lavet som et ”eventyr”. Det vil dog være synd at kalde det et spændende HCAndersen eventyr, da vi ikke kunne lave om på indholdet. Vi har alligevel forestillet os, atforældrene kan læse denne historie op for deres børn inden de kommer til terrariet. Børnene vilpå den måde have en viden om stedet inden de kommer dertil. Derudover er vores aktiviteterbåde for børn og voksne. De henvender sig måske mest til børnene, fordi de gerne vil se billederog prøve ”jungle tur”, mens forældrene måske gerne vil se billeder, og lære lidt om dyreneinden de skal have deres børn med i terrariet.8


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 20091.5 Research og analyse at stilartPop art 2Pop art dukkede for første gang op i USA i midten af 1950’erne. Stilen var inspireret af billederfra populærkulturen og det industrielle samfund – herunder blade, tegneserier, popmusik, tv,annoncer og filmstjerner. Når man snakker om pop art, kan man ikke komme uden om en af dehelt store kunstnere inden for denne genre, nemlig Andy Warhol. Mange popkunstnerebrugte/bruger deres kunst til at kritisere det industrielle samfund, det var dog ikke tilfældetmed Warhol. Han nøjedes med at afspejle ting i tiden. Nogle af hans mest kendte værker er foreksempel hverdagsvarer, såsom Campbells suppedåser og Coca-Colaflasker – ting, der havde ettydeligt varemærke-design.Karakteristika for pop art:1. Fotografiet skal konverteres til enten grafik eller tegneserie genren2. Få detaljer3. Genbrug af samme billede – med forskellige effekter/farver4. Daglige objekter – ikke original, men en kopi5. Upræcise kanter6. Neonfarver7. Collage2 http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_art9


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Billedeksempler på pop artCollagen gengiven en stue i en lejlighed med alletegn på komfort, som forbrugersamfundet kanbyde på. Inklusiv sport, eftersom en veltrænetfigur i højre hånd holder en ketcher, hvorpå derstår pop.Richard Hamilton – Hvad er det lige præcis, der gør tidens hjem så anderledes og indbydende? – 1956Andy Warhol, 1962Marilyn Monroe - et klassisk eksempel på pop art,der næsten indeholder alle karakteristika. Warholhar her lagt hovedvægten på de træk, der havdegjort Monroe til et sexsymbol: de fyldige rødelæber, øjnene og det blonde hår.Billedet er konverteret til grafik, der er få detaljer,samme billede bliver genbrugt, blot medforskellige farver, der er upræcise kanter, derbliver brugt neonfarver og måden læber, hår ogøjenskygge er malet giver et collageagtigt udtryk.Warhol har også brugt andre ikoner til netopdenne slags billeder, blandt andet Che Guevara ogMickey Mouse.10


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Hjemmeside med pop art som stilartHjemmesiden 3 nedenunder er et godt eksempel på en hjemmeside der indeholder mange popart karakteristika. Dels er der brugt stærke farver; en blå, prikket baggrund og en lyserød stribeder går tværs igennem, som danner selve siden. Prikker er også brugt meget i pop art, foreksempel brugte Roy Liechtenstein meget denne teknik.I venstre side af hjemmeside er et billede af en kvinde, som er inspireret af måden Warholportrætterede Marilyn Monroe – blondt hår, blå øjenskygge og røde læber og selvfølgeliggrafik-gjort. Kvinden ligner i øvrigt Madonna, hvilket også er karakteristika for pop art – nemligat bruge ikoner.Måden den lyserøde stribe er placeret oven på den blå baggrund og med den grafik-gjortekvinde til venstre giver siden et collageagtigt udtryk, hvilket igen giver et flueben ud for pop artkarakteristika.Sidens indhold har i øvrigt ikke noget med pop art at gøre, men er blot en ”privat” hjemmeside.3 http://attackfag.papervixen.net/main.htm11


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 20092 Projektstyring2.1 Research og konceptudviklingDe indtryk vi fik, da vi besøgte Terrariet Vissenbjerg, omhandlede henholdsvis omgivelsernes,farvernes og dyrenes effekt på os.Terrariet er udsmykket, så gangene matcher dyrenes bure; der er et eksotisk tema, hvor lofteter udsmykket med store, sorte net. De fleste af lokalerne er udsmykket med f.eks. bambus ogfalske sten, blade og træstubbe, så de besøgende næsten føler at de er på junglesafari 4 .Samtidig bliver der også brugt mange naturfarver, som grønne og gule nuancer, for at gøreoplevelsen mere fuldendt og realistisk.Grænsen mellem de besøgende og dyrene bliver altså mindre, da udsmykningen er ens i- ogudenfor burene 5 . Samtidig er gangene smalle, der er en lav belysning mange steder ogtemperaturen er ret varm. Dette er for dyrenes skyld, men tilføjer stadig en følelse af at væredybt inde i junglen for de besøgende. 6Vi har valgt at gøre brug af de samme naturelementer på vores hjemmeside, som terrariet harvalgt at bruge ved udstillingerne. Vores side er derfor præget af naturfarver og bambuselementer.Vi har anvendt observationsbaseret research 7 , da vi besøgte Terrariet Vissenbjerg. Vi var udehos vores klient som en besøgende kunde, og undersøge hvilke karakteristika der er vedterrariets ”layout”, og disse informationer har vi brugt til at udvikle vores koncepthensigtsmæssigt.4 Se bilag 3, billede 15 Se bilag 3, billede 2 og billede 36 Se bilag 3, billede 47 Research Methods in Business Studies, Side+110, 120-12312


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Efter at have besøgt terrariet, brugte vi tænkehatte-metoden, til udarbejdelse af idéer tilhjemmesiden. Det valgte vi at gøre, da det er en metode der ikke bare genererer idéer, menogså undersøger styrker og svagheder ved de generede idéer.Da vi skulle udvælge en målgruppe, benyttede vi os af Desk Research, for at indsamlesekundære data, som vi kunne benytte for at gøre udvælgelsen hensigtsmæssig. Vi fandt ud afat 47,1 % af de besøgende hos dyreparker, zoologiske haver og ved terrarier var børnefamilier. 8Ud fra dette, er det tydeligt, at børnefamilierne er en god målgruppe at fokusere på, når viforsøger at få flere besøgende på Terrariet Vissenbjerg.2.2 Projektforløb og gruppeprocesGannt chart 9Vi har opstillet en tidsplan for projektet.Refleksion over projektforløbet.Vores gruppe har haft en del udfordringer at kæmpe med. Vi var fra start reduceret med tomedlemmer. Christina som var stoppet og Casper som skulle opereres om mandagen. Senereblev gruppen ramt af sygdom. Vi har derfor max været 3 af gangen. Meget af voreskommunikation foregik derfor over mail og telefon. Det har til dels fungeret meget godt, mender har desværre også været en del kommunikationssvigt, som i perioder har gjort processenuoverskuelig.Gruppemedlemmernes ansvarsfordeling.Valget af projektleder faldt på Stine, da hun valgte at tage udfordringen op. En udfordring derskulle vise sig at blive en stor mundfuld. Stine har deltaget i mange arbejdsområder, hun harblandt andet lavet design og skrevet på rapporten.8 http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280, se bilag 29 Bilag 413


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Casper blev, som skrevet ovenfor, opereret om mandagen. Han regnede med at komme igenefter tre dage, men operation tog hårdere på ham end først antaget. Han arbejdede doghjemmefra og bidrog med ting til rapporten. Casper kom igen i uge to og arbejdede som et”normalt” gruppemedlem, hvor han blandt andet lavede design og skrev på rapporten.Jonas har deltaget i stort set alle aspekter i projektet. Han har taget del i både rapporten og detdesignmæssige. Grundet mandefald, har han desuden påtaget sig andre opgaver, såsomflashprogrammering.Michael har været tovholder for at få hjemmesiden op at køre. Han har ligeledes skrevet omkodningen og lavet ”bambus-undermenuerne” på hjemmesiden. Michael blev undervejs ramtaf sygdom og har arbejdet hjemmefra, hvilket har resulteret i nogle kommunikationsproblemer.LæringsprofilerIkke overraskende blev vi sat i grupper, hvor alle læringsstile var repræsenteret. Vi har derforkunne supplere hinanden godt, trods diverse problemer.Casper – pramagtikerJonas – aktivist og reflektorMichael – aktivistStine – teoretikerRefleksion over gruppens samarbejde med udgangspunkt i voreslæringsstilprofiler.Overordnet har gruppen fungeret udmærket, vi har været gode til at uddele arbejdet og fordelthjemmeopgaver. Men da arbejdet mellem designet og udarbejdelsen af kodningen tilhjemmesiden skulle laves, opstod der nogle problemer. Det design der blev valgt, blev for sværtat kode, og der blev ikke gjort opmærksom på dette. Da elementerne ikke kunne laves, kom deren del forsinkelser, fordi de var en stor del af vores argumentation for stilarten.14


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 20093 Interaktion3.1 KodeKode eksemplerStyle.cssNår man skriver et stylesheet angiver man først den variabel man vil påvirke og efterfølger denmed en tuborgklamme ”{”. Når man så har angivet de ønskede værdier lukker man med entuborgklamme for at angive at man er færdig med den variabel. Når man så eksempelvisanvender kommandoen color starter man med at lave et kolon ”:” og når man har angivetkommandoens værdi slutter man med semikolon”;”.p { Der er tale om en paragraphcolor:#000; Angiver Farven I det her tilfælde sortfont-family:"Comic Sans MS", cursive; Angiver skrifttype familie. Det er en fordelat bruge en familie da det gør det mere tilgængeligt for flere typer computer;font-size:13px; Angiver størrelsen på skrifttypen}h4 { Header 4 er en mindre “overskrift” man starter ved 1, hvor 1 er størst og så bliver deefterfølgende mindre.color:#000; Angiver farven her sortfont-family:"Comic Sans MS", cursive; angiver font family}h5 { Som overstående en Header bare her en 5 som derfor er mindrecolor:#000; Angiver farvenfont-family:"Comic Sans MS", cursive; Angiver font familie15


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009}a:link { Her er et link men hvis I kigger ned er der her 4 denne er link der ikke er blevet brugt ogsom ikke bliver holdt over.color:#F00; Angiver farvefont-family:"Comic Sans MS", cursive; angiver skrifttype}a:hover { Her angiver man informationer om hvad linket gør når man føre musen overcolor:#F00; Angiver farvefont-family:"Comic Sans MS", cursive; Angiver font family}a:active { Her angiver man hvad der sker når linket er aktivtcolor:#F00; farvefont-family:"Comic Sans MS", cursive; font familie}a:visited{ Her angiver man hvad der skal ske, når man har brugt linket tidligere I dette tilfældeingenting.color:#F00; farvefont-family:"Comic Sans MS", cursive; font familie}li { Denne burger man til at angive hvordan punkterne I en UL skal formaterescolor:#F00; farvefont-family:"Comic Sans MS", cursive; font familie}16


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009pre { Pre star for precise og gør at teksten ser ud I browseren ligesom I kodenfont-family:"Comic Sans MS", cursive; font familie}Vi har anvendt en iframe på vores ”forsider” og her vil jeg kort forklare hvad den gør. Det eniframe gør, er at lave et vindue inde på en side der kan vise en anden side. Det kan anvendessådan at man linker til iframen og på den måde ikke behøver lave den omkring liggende side opalle sine sider. Designet eksempelvis. Koden ser ud som følger: det angiver at vi har startet på en iframe. Vi angiver dog en del mere for at fåiframen til at passe til vores behov.Allowtransparency kan sættes til 1 eller 0 hvor 1 gør iframen usynlig så man kan se detbagved som farven på siden eller et baggrundsbillede. Og 0 gør at iframen har enbaggrund (Standart Hvid).Margin height: Angiver Magner i højden som i et word dokumentMargin width: Det samme bare i breddenName: Her if som i iframe. Dette burger man hvis man gerne vil linke til iframen fra etlink det er rammens navn.Frameborder: Angiver om rammen skal have en kant. Det har vi valgt fra for at gøresådan så man ikke kan se iframen, og det bare ser ud som om teksten er skrevet ind påden side man er på.Height: Angiver højden at rammenSrc: Angiver hvad side iframen skal vise som standart hvis man ikke beder den om nogetandet.Width angiver bredden på rammen.Lukker iframen17


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009KonklusionUnder udarbejdningen af designet til hjemmesiden, valgte vi en målgruppe der med storsandsynlighed ville besøge terrariet. Vi undersøgte hvor meget familier med børen, benytter sigaf at besøge zoologiske haver og dyreparker. Det vise sig at 47,1 % af disse familier i 2004besøgte sådanne steder. På baggrund af denne undersøgelse, valgte vi målgruppenbørnefamilier, da de er en stor kundegruppe for terrariet. Efter målgruppen var valgt, skullestilarten vælges. Valget faldt på pop art, da det er stilarten med brug af mange farver og medmulighed for at give hjemmesiden et fantasilignende udseende. Dette skulle vise sig at blive enstørre udfordring end først antaget, eftersom vi ikke rigtigt kunne komme frem til det ønskededesign. Det endelige design bærer nogle gode elementer fra stilarten, men det har desværreikke helt lykkes os at levere den ønskede stemning. Der er meget store felter med hvidt inde imidten af vores side, som bare virker som spildplads. En løsning på dette kunne måske haveværet at lave en baggrund i det hvide område.18


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009LitteraturlisteFaglitteraturNon web designers web book, 2006By Robin Williams and John Tollet – Peachpit PressResearch Methods in Business Studies 1995Ghauri, Pervez and Grønhau, Kjell – Forlag: Prentice HallInternettethttp://www.netsans.dk/emneord/designprincipperhttp://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280http://attackfag.papervixen.net/main.htmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pop_art19


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009BilagsfortegnelsesideBilag 1 – Designprincipper 1Bilag 2 – Kilde fra statbank 2Bilag 3 – Fotodokumentation 3Bilag 4 – Gannt chart 520


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Bilag 1 – DesignprincipperKilde:http://www.netsans.dk/emneord/designprincipperBedre design med 4 basale principper: CRAPWebdesign 1 Comment »Jeg har lært et nyt ord i dag: CRAP! Et huskeord eller en forkortelse for 4 basale designprincipper underoverskrifterne Contrast, Repetition, Alignment og Proximity.Contrast: Kontrast drejer sig om udnyttelse af størrelser, former og farver til at skelne elementer fra andre elementer.Brugen af fed får f.eks. den fedede tekst til at adskille sig fra den øvrige tekst. Et element med orangebaggrundsfarve skiller sig f.eks. ud, hvis alle andre elementers baggrundsfarve er grå osv.Repetition: Gentagelse af designelementer drejer sig om at skabe et konsistent design. Information, der optræder påalle sider, bør således placeres ens på alle sider. Punktopstillede lister bør være ens. Antallet af skrifttyper børbegrænses til 2-3 og overskrifter, underoverskrifter og brødtekst bør se ens ud på alle sider. Det handler om at skabeen helhed, hvor brugeren hurtigt vil komme til at forvente, at elemeter med et bestemt udseende indikerer en bestemtegenskab.Alignment: Opstilling af elementerne handler om at sætte designet i system. Intet bør placeres tilfældigt. Et grelteksempel er centreret tekst, hvor teksten mangler bagkant og derved bliver mindre læsbar. Alt bør have en vis visuelforbindelse til noget andet. Det gør det nemmere for brugeren at forstå og navigere i designets system.Proximity: Nærhed drejer sig om elemternes indbyrdes relation. Elementer, der har relation til hinanden børgrupperes tæt sammen. Når mange elementer grupperes tæt sammen, bliver de visuelt til én enhed snarere endmange seperate enkeltdele. Dette hjælper til at organisere information og reducerer rod.Mange af disse principper ser vi også i gestaltlovene. Men forkortelsen CRAP gør det måske lidt nemmere at huske.written by Morten Brunbjerg Bech \\ tags: Design, Designprincipper, Gestaltlovene, Grafisk design, Webdesign21


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Bilag 2 - Desk researchKildehttp://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280Voksnes deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter efter husstandstype,kulturaktivitet og tid2004Med hjemmeboende børnZoo/dyrepark inden for det seneste år 47,1Tallene er baseret på 1830 repræsentativt udvalgte interviewpersoner over 15 år. De er derfor behæftet med statistiskusikkerhed. Resultaterne er i procent og sat op, så husstandstyperne er sammenlignelige. "Alle kulturaktiviteter" står for,om man som minimum har svaret ja til én af de nævnte aktiviteter. For afvigelser i forhold til publikationen "Danskerneskultur- og fritidsaktiviteter 2004" (Trine Bille, m. fl., AKF-forlaget 2005) - se varedeklarationen.Enhed : Procent af stikprøvenKontakt : Randi Svendsen rsv@bs.dk +45 33733386Information : Vis dokumentation i varedeklarationDu kan gemme udtræk fra Statistikbanken til senere brug, samt automatisk få besked når din tabel er opdateret.Tilmeld dig gratis her22


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Bilag 3 – FotodokumentationBillede 1Her ses en bambus-beklædt gang.Bambussen øger indlevelsen iterrariet, og får de besøgende til atføle at de er i naturenBillede 2Væggene er udsmykkede med sten ogtræer hvilket mindsker grænsenmellem dyrene og de besøgende.23


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Billede 3Endnu et eksempel på hvordangangene er udsmykkede, og hvordandet får terrariets gæster til at føle atde er tæt på dyrene.Billede 4Her ses edderkoppernes lokale. Her eren lav belysning, og en udsmykningder til sammen giver den besøgendeen følelse af at se på edderkopper ideres naturlige omgivelser.24


Style & Experience Projekt Gruppe 3 11. december 2009Bilag 4 – Gannt chart25

More magazines by this user
Similar magazines