klik her

arbejdsmiljoraadgiverne.dk

klik her

Gør noget ved indeklimaetAM 2010Seniorkonsulent Finn Stabell


Oplægsholder:Seniorkonsulent Finn StabellTlf. : 3010 9612Mail: fst@alectia.com


DR3.11.2010


IndeklimaTemperaturLufthastighed/trækLys/belysningLyd/støjLuftkvalitet (CO2 mm)LuftfugtighedStøv/rengøringSkimmelsvampeStatisk elektricitetElektromagnetiske felterIonerRadon


Indeklimapåvirkninger


IndeklimagenerEn samling diffuse og oftemeget individuelle symptomer…..HovedpineTung i hovedetUnaturlig træthedUtilpashedSvimmelhedKvalmeKoncentrationsbesværSlimhindeirritationerHudirritationerTil sammen SBS.


Nogle klager mere end andre5 % klager over støj5 % klager over belysning10 - 15 % klager over temperaturen10 - 15 % har slimhindeirritationer10 - 15 % har almen-symptomerMan kan ikke gøre alle tilfredse. Ifølge WHO vil 15 - 20 % altid være utilfredse.


Flest gener hos…KvinderAstmatikereUnderordnedeLille indflydelse og højt tempoUtilfredshed med chefenStor arbejdsmængdeSkærmarbejde, fotokopiering,papirhåndtering


Sammenhæng mellemsymptomer og årsagerSymptomerÅrsagerDet ville være rart hvisvi kunne finde en enkeltårsag til problemerneOftest mange samtidigeårsagerSommetider erløsningen indlysendeSommetider skal vivende hver sten påvejenLidt ligesom når lægenskal stille diagnosen


Årsager til komfort- oghelbredsgenerPersonerkøn, køn, alderpersonlig dispositionsygdommeIndeklimafaktorforureninglugt, lugt, støj støjtemperaturPsykiske forholdpersonlig belastningarbejdskollegerledelseReaktionslimhindeirritationhovedpinetræthedFysiske forholder de væsentligsteårsager


Sammenhænge- slimhindesymptomerMikroorganismer, høj høj temperaturstøv, afgasningforkølelse, tørre øjne øjnehoste, skorper i i næsenbihulebetændelse


Sammenhænge- almensymptomerStress, dårligt lys, lys, afgasningstøj, støj, statisk el elhovedpinekoncentrationsbesværtræthed


SammenhængeFaktorer med betydning for oplevelse afluftkvalitet ved samme luftskifte:Øget temperatur øger effekt af gasser og dampeØget temperatur sænker i sig selv oplevelsen afluftkvalitetenØget temperatur øger i sig selv lugtstyrken af luftØget temperatur øger lugtstyrke af gasser ogdampe


De vigtigste årsagerHøj temperaturStøjDårligt lysStøvAfgasning fra bygninger ogmenneskerMikroorganismerStatisk elektricitet


Passende temperatur !Generelt bør temperaturen under normale klima­ ogarbejdsforhold holdes på 20­22°C ved stillesiddendearbejde. Temperaturen bør ikke overstige 25°C. Kan dennetemperatur ikke holdes, bør man undersøge årsagen.Under særlige klimaforhold, fx hedebølge, må detaccepteres, at temperaturen ikke kan holdes under 25°C.Det kan så være nødvendigt at træffe foranstaltninger, dersikrer de ansatte bedst muligt mod ubehag ogsundhedsfare.En hedebølge er, når middel af de højeste registreredetemperaturer målt over tre sammenhængende dageoverstiger 28°C.


Temperatur, træk og relativ fugtighedRumtemperaturen skal være mellem 18-25 °C ved stille-siddende/stående arbejdeFlest er i komfort ved en rumtemperatur på 20-22 °COver 23 °C bør der træffes foranstaltninger for at nedbringe temperaturenTemperaturen må ikke overstige 25 °CDen daglige temperaturstigning må ikke overstige 4 °CTemperaturforskellen mellem gulv og hovedhøjde må ikke overstige 4 °CLufthastigheden bør holdes under 0,15 m/s ved 21 °CLuftfugtigheden bør holdes mellem 25 - 60 % relativ fugtighed


Termiske forholdJan Peitersen AMI – undersøgte 22 bygninger med 100- 300 ansatteindeklima og psykosocialt arbejdsmiljø i storrumskontorer


Temperatur, træk og relativfugtighed – i praksisIdentificer varmekilder og minimer varmebelastningenKontrollér termostatventilerBrug solafskærmningerUndgå utætheder i vinduer og døreUndgå undertryk i lokaletUndgå kuldenedfaldPlacer personer i passende afstand fra indblæsningsarmaturerTør luft skyldes normalt ikke lav luftfugtighed, men støv, højrumtemperatur og forureninger….eller er det nu rigtigt?


Årsag - ”Tør luft”Irritation har ofte andreårsager endluftfugtighedenstøvgasser og dampetemperaturDe fleste personerforetrækkerluftfugtighedmellem 25 - 60 %KlimakammerforsøgPersoner mærkerkun hvisluftfugtigheden ermeget lav (< 20%)eller meget høj(”tung luft”)


Tør luft - konsekvenserIrriterede øjneNår luftfugtigheden er lav bliver øjets tårefilm ustabil og derfor mere følsom overforf.eks. kemiske stoffer, støv og pollenDårligere præstationPersoner, der arbejder ved computer eller læser meget, præsterer mindre, hvisarbejdet foregår i tør luft, end hvis det foregår i luft med højere fugtighedTræthedPersoner angiver at være mere trætte i tør luftIrriterede luftvejeDen tørre luft kan påvirke luftvejene negativt hos astmatikereTør hudDen manglende fugtighed i luften kan også give mere tør hudKilde: Professor Peder Wolkoff


LuftkvalitetCO 2 koncentrationen i rumluften bør ikke overstige 1.000 ppmStøvindholdet bør ikke overstige 0,3 mg pr. m 3Afgasning af ozon fra printere og kopimaskiner må ikkeoverstige 0,1 ppmRumtemperaturen og den relative fugtighed har betydning foropfattelsen af luftkvaliteten> 23 °C og > 60 % rH - tung og trykkende.> 23 °C og < 25 % rH - tør.


Luftkvalitet - i praksisLuft ud flere gange daglig, hvis der ikke er mekaniskventilationFjern støv med en effektiv rengøring. Effektiv rengøringer afhængig af god ryddelighed og rengøringsvenlighedUndgå åbne reoler, bunker og lodne overflader - desamler støvVælg inventar og byggematerialer med en så lilleafgasning som muligVælg laserprintere og kopimaskiner med en lavvarmeudvikling og ozonafgivelse og placer dem isærskilte rum uden faste arbejdspladser


Ventilation – i praksisSikre, at der er udsugning ved alle processer, somgiver generende luftforureningVed mistanke om ineffektiv udsugning børudsugningsmængden kontrolleres ved en målingProcesudsug skal altid have en kontrolanordningRengøring af indblæsningsanemostater ogudsugningsenhederRengørings- og vedligeholdelsesplan for anlæg,herunder skift af filtre


Frisk luft gav effektive medarbejdereTestpersonerne fik væsentlig mere fra hånden, når der blevtilført mere udendørs luft, forsøgene blev udført medhenholdsvis - 5, 10 og 20 liter luft per sekund per person.Resultatet viste, at testpersonerne, der fik mest frisk luft,blev hele 10-20 procent bedre til at udføre ekstra opgaver iform af tastearbejde eller huskeopgaver.Taeyung Kim og Changhyun Yoon bemærker i densammenhæng, at mange landes myndigheder angiver, at tiliter ny luft per sekund i et arbejdslokale er tilstrækkeligt.Men fem liter luft per sekund er snarere normen.


Luftskifteegning af CO2 indhold over 8 timerBilagrLokaleVentilationMiljøAktivitet niveauAntal personer medaktivitet´s niveauVolumen m3Mekanisk luftskifte prtimeOmgivelser1252,00Volumen /personenh.Naturlig ventilationAngiv startkoncentrationenh.025m3/p2400ppm


LYSPåvirkninger fra:oooDagslysAlmenbelysningArbejdsbelysningGener:oooooHovedpineSpændinger i nakke- ogskulderregionMigræneTræthedUhensigtsmæssigearbejdsstillinger


FokuspunkterTilstrækkeligt lys (belysningsstyrke)LuminansBlændingRefleksionerKontrasterLysfarveFlimmerFarvegengivelse


Farvegengivelse, RaFarvegengivelsen er et mål for en lyskildens evne tilat gengive farver korrekt på en skala fra 0 til 100.Elsparepære, Ra 80Glødepære, Ra 99


LyskvalitetNår der er godt lys, der hvor vi skal se mest, kan vispare på det øvrige lys.Lyskvalitet AI lyset fra gløde-, halogen-/krystalpærer ser man alle1.200 farver. Kontraster ogdetaljer står skarpt og præcistLyskvalitet BSparepærer, kompaktrør oglysstofrør gengiver kun ca. 9farvenuancer. Det medfører, atdet er svært at se farverkorrekt og svært at se skarpt idette lys.


Lyskvalitet A


Lyskvalitet B


LyskvalitetDe få farver der findes ilyskvalitet B, giverhvert sit billede pånethinden , men lidtforskudt.Lys kan kun gengive defarver, som det selvindeholder.Kilde Asger BC


Dårligt lys koster…”Når øjet og hjernen skal kompensere for dårligt lys,så koster det noget.” Citat Asger Bay ChristiansenDet koster menneskelig energi og koncentrationGiver træthed og ubehagFremkalder stressede situationer, der somfølgevirkning kan medføre flere fejl, mere støj idaginstitutioner og dårligere indlæring i skolerne


Valg af lyskilder”Der er brug for bedremærkning ogvejledning i valg aflyskilder”.Kenneth Munck, Direktørfor Dansk Center for Lys


Tænk – forbrugerrådets medlemsbladIfølge Tænk er der ingen af pærerne,der kan det hele;oooooVære energibesparendeBilligeHave god farvegengivelseKort optændingstidLyse ved lave temperaturerSå det er et spørgsmål omprioritering, når man bevæger signed i supermarkedet efter lyskilder.August 2010


Nye lyskilder - energibesparelseEnergiforbruget til belysning andrager ca. 32 % af detsamlede el-forbrug i den offentlige sektor ogtilsvarende i private kontorbyggerier.Stort energibesparelsespotentiale ved anvendelse afnye effektive lyskilderLED ser ud til nu at blive svaret indenfor de næste 5 -10 år


Generende støjNår støjniveauet stiger, opleves den meregenerende. Men andre faktorer har ogsåbetydning:Konstant, ensartet støj påvirker os mindre endstøj, som varierer.Hvis vi kan forudse, at støjen kommer, vil denvære mindre generende.Hvis vi selv har kontrol over, hvornår støjenopstår, generer den mindre.Hvis man skal koncentrere sig eller løse sværeopgaver i støjende omgivelser, må mananstrenge sig mere, og bliver derfor mere træt.


GenerHvad har betydning for at støjen generer:•Støjniveau•Støjfølsomhed•Tilstedeværelsen af forebyggelsesmuligheder•Tilstedeværelsen af andres maskiner/apparater•Forringet hørelse•Køn (kvinder>mænd)•Kedelige arbejdsopgaver


Støj i kontorerJan Peitersen AMI – undersøgte 22 bygninger med 100- 300 ansatteindeklima og psykosocialt arbejdsmiljø i storrumskontorer


DistraktionHvad har betydning for om støjen distraherer:Lav forudsigelighed og kontrol(psykosociale arbejdsmiljøfaktorer)Tilstedeværelsen af egne maskiner/apparaterTilstedeværelse af samtaleTilstedeværelse af telefoner, der ringerArbejdstidens længdeStøjfølsomhed


Hvordan påvirker støj os - negativt?Tale (uvedkommende) nedsætter evnen tilat løse mentale opgaverTale og andre lyde distraherer, og sinkerdermed vores arbejdeStøj i arbejdsmiljøet forstyrrerkommunikationDerfor forventer forskerne:- nedsat produktivitet- forøget mental træthed- mere stress- flere sociale konflikter på arbejdspladsen- øget sygefravær, jobskifte, tidlig tilbagetrækningosv...


..men støj er ikke den enestepåvirkning i arbejdsmiljøet..Større engagement i arbejdet medfører atstøj opfattes mindre generendePå en ”god arbejdsplads” hvor der arbejdesmed arbejdsmiljøet generer støjen mindreØvrige indeklimaforhold spiller indStress gør støjgenerne større


AkustikDet er logik for perlehøns, at når man bygger i stål, glas og marmor fårman utroligt meget lyd. Det er hårde flader, der reflekterer lyden.Vicedirektør Bjarne Østergaard> 10 sek.ca 3 sek.Slag på jernplade


IndretningAdskil støjende og ikke-støjende arbejde - placérf.eks. medarbejdere, der har mange telefonsamtalerog småmøder, i områder, hvor det ikke generer andreUndgå unødig støj fra kontormaskiner - sørg f.eks. forat de vedligeholdes, så "slides" de mindre, og placérstøjende kontormaskiner i lokaler uden fastearbejdspladserIndtænk placering af arbejdsrum i forhold til støj vedplanlægning af nybyggeri - undgå f.eks. at placererum med faste arbejdspladser ved trappeopgange ogtoiletter


IndretningVælg eventuelt en blød gulvbelægning som f.eks. gulvtæpperpå selve kontoret, da det er med til at forbedre rummetsakustik. Gulvbelægningen skal dog kunne rengøreshensigtsmæssigt, da støv forringer indeklimaetVed nyindkøb kan der evt. anskaffes støjsvage computere,printere, fax m.m.Opstil evt. flytbare lydabsorberende skillevægge ikontorlandskaberInddrag sikkerhedsorganisationen i arbejdsmiljøspørgsmål.


Indretning af storrumskontorerLofter, der nedsætter refleksionen.Beklædning på loft og vægge, der absorberer lyden,bløde gulvbelægninger og hensigtsmæssig møblering.Afskærmning mellem arbejdspladserEnsartede arbejdsfunktioner (videndeling)


Typiske fejl i storrumskontorerfor lille afstand mellem arbejdspladserfor stor loftshøjdefor dårlig absorption i loftetingen absorbenter på væggenefor få eller ingen skærmvæggefor hårdt gulv


Vejledning3: Opmærksomhed og ubesværet samtaleKategorien omfatter arbejdspladser, hvor det er vigtigt, at de ansatte kan talesammen, eller hvor der stilles store krav til præcision, hurtighed elleropmærksomhed. Eksempler er storrumskontorer, kontrolrum og kundeekspeditioner ifx banker.Almindelig samtale foregår ved 55-60 dB(A). Den øvrige støj skal normalt være ca.10 dB lavere for ikke at virke forstyrrende. Anbefaling 45 – 55 dB(A)4: Ingen forstyrrende støjKategorien omfatter arbejdspladser, hvor der stilles store krav til de ansatteskoncentration, eller hvor de skal kunne tale helt ubesværet sammen, fxenkeltmandskontorer.Anbefaling 35 – 45 dB(A)Især støj fra pc’er bør være særligt lav.


AdfærdDet er en god idé, at I aftaler et sæt leveregler for livet istorrumskontoret.Nogle anbefaler at gøre det inden man flytter ind, andre atman venter til indflytningen er sket.Men det er under alle omstændigheder vigtigt at tagelevereglerne op jævnligt, for at evaluere og justere dem


Velfungerende storrumskontorerEva Bjerrum, center for new ways of working-kræver flere rum:Et uformelt rum, hvor kolleger kan snakkeSmå rum, hvor døren kan lukkes – til fordybelse ellermøder om fælles projekter


RadonKommer fra undergrundenRadioaktiv luftart som stammer fra nedbrydning afmineraler i klipperDiffunderer op gennem jorden og ind i fundamenterKan afgives til rumluftenEr årsag til kræftdødsfaldKan ikke lugtes eller målesKan fjernes ved ventilationKort/se hvor det forekommer


Hvordan/hvornår opleves statiskelektricitetGnisterHår, der stritterUnder 1000 V: ingen mærkbare stød1000-2000 V: en del vil opleve stødOver 2000 V: næsten alle fårubehagelige stødNormalt værst om vinterenTør hud øger følsomhedenAlmindeligvis flere gener hos kvinder


Gulvbelægningen”Stenlignende” materialer: Skifer, terrazzo, fliser, klinker… giversjældent årsag til statisk elektricitetLinoleumsgulve – kan bortlede statisk elektricitet – og fås i ledendeudgaver. Polishbehandling kan være årsag til mindsketledningsevne.Trægulve – ulakerede eller oliebehandlede giver ikke problemerGlatte kunststofgulvbelægninger – kan være et problemGulvtæpper – kan give problemer, kan fås i antistatiske udgaverAntistatbehandling – skal gøres 4 gange årligt…pas påoverdosering (slimhindeproblemer)


IndeklimaetLav luftfugtighed medfører større risiko for opladningSænk temperaturen – så stiger luftfugtighedenBefugtning kan overvejes – men skal gøres medforsigtighed, da det kan give anledning tilskimmelsvampevækst.


Årsag – Mikroorganismer- skimmelMan reagerer på dødebakterier - endotoxinerog/eller på rester afsvampeVandskader skal værestore før de giver generGener:hovedpine < 50%træthed klagerkvalme


UndersøgelsesmetoderSpørgeskemaundersøgelseHvordan har vi det?Hvad vil vi gøreved det?Teknisk vurdering/målingerTemperaturLuftfugtighedCO 2Kan bruges til at findenogle forklaringer, men erofte ikke tilstrækkeligt


Handlingsorienteret strategi vedundersøgelseSaml alle tidligereundersøgelserOrienter og diskutermed alle grupper - ogsåledelseArbejd tværfagligt(sundhedspersonale ogteknikere)Forklar grundigt omundersøgelsensforudsætninger ogresultaterForklar/diskuter denødvendigekompromiserFølg altid forbedringerop - man lærer noget afdetDokumentation afindeklima giver ingenløsninger -Bedre at give løsningerend at dokumentere


Strategi - 2Finde de gener vi medstørst mulig fordel kanforbedreGive konkrete forslag tilforbedringerLave forsøg - så skerder nogetTemperatur ogluftfugtighed kan manmåle selv.


MåleudstyrTermometer, hygrometer!Dataloggere til sammeCO2 målere, evt. loggerVentilations målegrej:temperatur og luftfugtighedFugtmåler, termografikameraskimmelsvampetestPID måler, gasser og dampe(skal være ultra følsom)Evt. opsamling med ATD rørel. lign. Med efterfølgendeanalyseStøvmåling/BM dustdetectorElektrostatisk opladningAkustik/støjmålingerRadonmåling


Temperaturregistrering


Vurdering af indeklimaetPersonalets egenvurderingForekomst af sygdomForekomst af generTeknisk vurderingSpørgeskemaMålingerSamlet konklusion


LøsningerStore bygninger -storrumskontorerå Optimere ventilation(vedligeholdelse af filtre, brugrøgkanon)ç Sænk temperaturen til21 °CéLøs trækproblemer lokalt


Løsninger på brugerniveau:Fokus på hvad der giver varmen:egen belysningPCvarmestyringSolindfald/manglende brug af solafskærmning


Løsninger, lokal ledelses niveauFlytning af printere ogkopimaskinervarmeforureningskildemaskinerne fylderikke nær så megetgiver mere variationi arbejdsstillingerAndre fordelePapirforbrugetbliver mindreMindrestøjbelastning


Løsninger - bygningsniveauVentilationTemperaturstyring/kølingDagslysstyringSolafskærmningUdvendig solafslkærmningindvendige persiennersolfilmRengøringInventar/overflader


Det gode indeklima- den enkle modelTemperatur mellem 20-22°CLuftskifte ca. 2gange/timeGod belysningGod akustikLøse komfortgenerlokaltAltid følge op på lokaleklager


Arbejdsopfattelse


www.alectia.comFremtidens udfordringer løses tværfagligt

More magazines by this user
Similar magazines