Byggeriets faser og organisering - Byggecentrum

byggecentrum.dk

Byggeriets faser og organisering - Byggecentrum

Byggeriets faserog organiseringTorben Naldal2. udgave Nyt Teknisk Forlag


ForordI forbindelse med mit arbejde som rådgivende ingeniør, både indenforprojektering af bærende konstruktioner og som bygherrerådgiver,oplever jeg af og til, at de normale aftaleforhold indenfor dansk byggeriikke er kendt af alle byggesagens parter.Det er naturligt, at førstegangsbygherren og andre, der kun i begrænsetomfang er i berøring med byggeri, ikke kender til faseopdeling ogorganisationsformer, men ikke desto mindre kan det være en storfordel for denne gruppe at have kendskab til de kontraktlige forholdmellem byggeriets parter.Ligeledes bør enhver bygningsingeniør og arkitekt kende til de forskelligeorganisationsformer, hvis de skal kunne forstå deres egenrolle i forbindelse med gennemførelsen af en byggesag.Denne bog er derfor tænkt som en kortfattet og let tilgængelig introduktiontil de mest almindelige faser og organisationsformer indenfordansk byggeri. Målgruppen er alle, som har behov for at tilegnesig viden om disse forhold, hvad enten det måtte være som et led iuddannelse til eksempelvis ingeniør eller arkitekt, eller der er tale omen bygherres behov for at opnå en bedre forståelse for processerne iforbindelse med gennemførelsen af egne byggerier.Torben NaldalÅrhus, 20113

More magazines by this user
Similar magazines