Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

K Y O T O - P R O T O K O L L E N O GD E F L E K S I B L E M E K A N I S M E RKyoto-protokollen, vedtaget i Kyoto, Japan 1997.Mål: 5 pct. reduktion af udslippet af drivhusgasser i 2008-2012 i forhold til niveauet i1990 for de industrialiserede lande.EU’s reduktionsmål: 8 pct.Danmarks reduktionsmål: 21 pct.EU-LANDENES REDUKTIONSFORPLIGTELSERprocent3020100-10-20-30LuxemburgDanmarkTysklandStorbritannienØstrigEU-samletBelgienItalienHollandFrankrigFinlandSverigeIrlandSpanienGrækenlandPortugalDE FLEKSIBLE MEKANISMERKyoto-protokollens fleksible mekanismer består af tre metoder til at reducere denglobale udledning af drivhusgasser. Det drejer sig om:Kvotehandel – giver mulighed for at lande kan handle kvoter medhinanden.Joint Implementation – drivhusgasreducerende projekter i industrialiseredelande.Clean Development Mechanism – drivhusgasreducerende projekteri udviklingslande.10

More magazines by this user
Similar magazines