Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

teknologier og rene produkter på globaltplan.BEHOV FOR LIKVIDT MARKEDSelvom principperne for de fleksiblemekanismer er relativt simple, og et effektivtmarked i teorien skulle give enoptimal løsning, er markedet for defleksible mekanismer stadig meget svagtog præget af både kommercielle ogpolitiske risici, som hverken stater ellervirksomheder er vant til at håndtere.Der er behov for et likvidt kvotemarked,hvor der er mulighed for at købe kvoterfra mange forskellige kilder – herunderlande, der har kvoter i overskud, JI-projekterog CDM-projekter. Hvis markedetikke fungerer ordentligt, vil der ikkevære tilstrækkeligt med kvoter til devirksomheder, der har behov for kvotertil at opretholde deres produktion.Samtidig vil det være vanskeligt for devirksomheder, der gennemfører JI- ogCDM-projekter, at sælge deres kvoter påmarkedet. Derfor er der på kvotemarkedet,som på alle andre markeder, behovfor stor likviditet og mange transaktionerfor at sikre tilfredsstillelse af bådeefterspørgsel og udbud.REDUKTION AFTRANSAKTIONSOMKOSTNINGERDerfor ligger der en stor udfordring iat modne disse markeder. Modningenskal ske ved at skabe rammerne for,13

More magazines by this user
Similar magazines