Per Meilstrup (PDF) - Realdania Debat

realdaniadebat.dk

Per Meilstrup (PDF) - Realdania Debat

Grøn Vækst i DanmarkRealdaniaDebat – Almen BoligforumVejle, 18. oktober 2011


Befolkningsudvikling+ økonomisk vækst+ urbanisering+ miljøudfordringer=Grøn vækst


Beijing


Verdens 10 største byer 19751 London 6.5 mio2 New York 4.2 mio3 Paris 3.3 mio4 Berlin 2.7 mio5 Chicago 1.7 mio6 Wien 1.7 mio7 Tokyo 1.5 mio8 Sankt Petersborg 1.4 mio9 Manchester 1.4 mio10 Philadelphia 1.4 mio


Verdens 10 største byer 20151 Tokyo 26.4 mio2 Mumbai 26.1 mio3 Laos 23.2 mio4 Dhaka 21.1 mio5 Sao Paolo 20.4 mio6 Karachi 19.2 mio7 Mexico City 19.2 mio8 New York 17.4 mio9 Djakarta 17.3 mio10 Calcutta 17.3 mio


2007


2030


21. Århundredes udfordring: Fordeling af denaturgivne ressourcerCO2-udledning pr. indbygger/årUSA EU Kina Indien Afrika


From: Steffen et al. 2004


Steffen, W., et al. 2004


Verdens Kriser,Danmarks StyrkerFødevarerSundhedVandMiljøKlima


Danmark 2050: Det grønnevækstsamfund


Den Grønne Væksts Danmark 2050• Hvordan vil det fysiske Danmark se ud i 2050, hvis viskal realisere Grøn Vækst?– Byerne, bygningerne, landskabet, transportsystemet,erhvervslivet, landbruget?• Samarbejde mellem Mandag Morgen ogRealdaniaDebat• I løbet af et år udvikles et scenarie i med udgangspunkti 6 møder med RealdaniaDebats fora• RealdaniaDebats medlemmer udgør et ”ekspert-panel”,som kvalificerer scenariet• Marts 2012: Afsluttende rapport


Spørgsmål?


Mikael Hallstrup


Danmark 2050 iflg Klimakommissionen


Danmark 2050 - energi• Energi-systemet er næsten helt elektrificeret – ogkul, olie og gas er væk• Halvdelen af vores energi kommer fra vindmøller– på havet. Vindmøller på land forsvinder• En tredjedel af energien kommer fra kraftvarme,biomasse og affaldsforbrænding• Resten kommer fra solenergi-farme,varmepumper og geotermi• Vi bruger halvt så meget energi som i dag


Danmark 2050 - byggeri• Vores boliger, el-apparater og biler er integrerede i etintelligent energinet på tværs af Europa• Energiforbrug i eksisterende bygninger er mere endhalveret vha. isolering, lavenergi-vinduer og –apparaterog LED-lys• Nybyggerier er ekstremt energieffektive og vekslermellem at bruge og producere energi• Alle boliger i byer og bynære områder er koblet påfjernvarme (kraftvarme, sol, geotermi, biomasse)• Olie- og naturgasfyr er forbudt• Udenfor byerne bruger vi solpaneler, varmepumper ogjordvarme


Danmark 2050 – land & by• Landbruget er højteknologisk og økologisk – vi producerer de finesteråvarer og de dyreste bio-baserede produkter• Flere af os bor i byer – i energieffektive, kompakte bymiljøer (ovenpåhinanden)• Færre af os bor i villakvarterer og parcelhuse• Vi pendler mindre, arbejder mere hjemme eller i satellit-kontorer• Byerne er bygget til mennesker, ikke biler. De er grønnere – med parker,rekreative områder, gågader, cykelveje• Bykernerne er bil-frie, støj-frie og en dynamisk blanding af erhverv, kulturog bolig• Langt de fleste biler er elektriske, resten kører på biobenzin eller brint• Vi har højhastighedstog mellem landsdelene og metro eller letbaner ibyerne


Diskussion i grupperHver gruppe leverer:• 3 faktorer, der forhindrer, at den almeneboligsektor kan bidrage til at realiseregrøn vækst (RØD)• 3 faktorer, der kan gøre den almeneboligsektor til en dynamo i grøn vækst (GRØN)…Så konkret som muligt!


Danmark om 40 år…?


Opsamling


Kloden er på vej ind iMenneskets Tidsalder


Menneskethareksisteret i1% af 1%af klodenshistorie…


…men 90% afklodensplantevækstsker iøkosystemer,der erafgørendepåvirket afmennesket


Tak for i dag!

More magazines by this user
Similar magazines