Se eller download programmet for METROPOLIS FESTIVAL 2009

kit.dk

Se eller download programmet for METROPOLIS FESTIVAL 2009

METROPOLISfestival for kunst og performance i byens rum1. – 31. august 2009KØBENHAVN


THE REALITY GAMEErik Pold KøbenhavnPerformancekunstneren Erik Pold kastersig ud i et æstetisk spil med Kultorvet ogtilfældigt forbipasserende.Du ser ud på en plads gennem et stortbutiksvindue. Du kigger på folk, der myldrer,slentrer og cykler hen over pladsen.Folk, som gør helt almindelige ting: De erude at shoppe eller skal møde en god venpå café. Måske har de travlt med at nåtoget på vej hjem fra arbejde. En hverdagsagtigsituation på et helt almindeligtsted, som vi ofte ikke giver os tid til atobservere.Og tænk, hvis du pludselig kunne hørefolks tanker. Hvis du kunne tune ind påen frekvens, der gjorde dig i stand til atnå ind under overfladen på denne heltalmindelige virkelige hverdagssituation.Hvad sker der i folks hoveder? Er detdet, du forestiller dig? Med ét er den heltnormale situation forvandlet til en forestilling,et talkshow og et æstetisk spil.En leg med virkelighed og fiktion. En leg,hvor også den tyske dramatiker og filosofFriedrich Schillers tanker om mennesketog den ‘æstetiske leg’ mixer sig indi scenariet midt på Kultorvet.Niels Brock, Kultorvet 25. – 12. august kl. 17(minus 9. aug.)50 min.BILLET: 80 kr.TIP: Du bliver genforelsketi hverdagen.PerformanceWhat if you were able to tune intopeople’s thoughts, if you were able to gobelow the surface of everyday existencein a very real place? What’s going on insidepeople’s heads? Is it as you imagine?The play, the performance, the aestheticgame has begun.FOTO: Malle MadsenCo-produktion mellem METROPOLIS og Schillertage, Mannheim med støtte fra Kunstrådets Scenekunstudvalg


UBÅDSBALLETLIVE ART INSTALLATIONS (tidl. HALFMACHINE) KøbenhavnUbådsballet gennem Københavns HavnUbådene Nautilus og Kraka er stjerneri verdens nok eneste ubådsballet, derstår til søs med et crew af internationaledansere, musikere og installationskunstnere.UBÅDSBALLET er drømmenes armada afsejlende fantasifuldt billedteater. Findet godt udsigtspunkt, når optoget flyderforbi.SUBMARINE BALLET of dreamlike andsurreal visions in the night with danceperformance mariners, light and fireinstallations, and a floating orchestra.Er det en drøm, når nattens parade afdrømmeagtige og surrealistiske universersejler gennem byens havn underbyens broer? Når et klassisk ensemblesvæver i sagte slowmotion gennemsommernatten? Eller når lysendeplateauer med dans, ild, lys og vildedansere spejles i det mørke vand?Sejler fra Bryggebroen til IslandsBrygge, Sorte Diamant, Skuespilhusetog Amaliehaven7. og 8. august kl. 22-23Retur kl. 23-24GratisTIP:Gode udsigtssteder er Bryggebroen,Islands Brygge, Sorte Diamant ogSkuespilhuset. Der er udendørsservering ved Kulturhuset IslandsBrygge og Skuespilhuset.NB: Ubådsballetten kan kun oplevesfra land. Private både bedes afsikkerhedsmæssige årsager holde sigfra havneløbet under opførelsen.FOTO: Mathias VejerslevProduceret af LIVE ART INSTALLATIONS for METROPOLIS med støtte fra Kunstrådets Scenekunstudvalg samt By & Havn


WALL 2 WALL – the morning after...TeaterKUNST Københavnhemmeligt utopi-teaterMed Berlinmuren i bakspejlet undersøgerTeaterKUNST nye samfundsmodeller– og du er inviteret med. Det helebegynder med en helt speciel bustur.Mødested:Frue Plads v. Vor Frue Kirke10. – 22. august kl. 19.30(minus 16. aug)Ca. 3 timerBILLET: 80 kr.TIP: Din mening tæller!Festen efter Berlinmurens fald er forlængst slut, og Europa har tømmermænd.I WALL 2 WALL vender en gruppe ivrigepost-europæere ryggen til finanskrise,livsstilspakker og øko-katastrofer. De vilskabe en ny og bedre verden - sammenmed dig.Med bind for øjnene bliver du kørt gennembyen til et hemmeligt sted, hvordu oplever fødslen af et nyt samfund.En forunderlig verden befolket afmennesker, der vil give ord som familie,vækst og kærlighed nye betydninger.Kan de virkelig bygge et nyt samfund?Ikke alene. Du bestemmer, hvordandet nye samfund ser ud!You are driven blindfolded throughthe city destined for a secret place.Welcome to the dawn of Utopia! Agroup of post-Europeans have decidedto recreate society and need your help.In this secret civilisation theyimplement new understandings ofwords like growth, family and love.FOTO: Nina Larissa BassettProduceret af TeaterKUNST for METROPOLIS med støtte fra Kunstrådets Scenekunstudvalg, Nationalbankens Jubilæumsfond, Berlinaut, Goethe Institut Kopenhagen, Sophiensaele


CONTINUOUS CITYTHE BUILDERS ASSOCIATION New YorkMultimedie-performanceTHE BUILDERS ASSOCIATION mixer ogstreamer performance, tekst, video, lydog arkitektur, når de fortæller historierom individet i den totalt opslugendeglobale storby.MusikTeatret Albertslund11. – 13. august kl. 2090 min. uden pauseBILLET: 165 kr./unge 83 kr.TIP: Oplev Tamar Frankslysinstallation, der forandrertunneller i Albertslund til kreativeopholdsrum. Fra den 11. aug.Se steder på lyslyd.comSpiller på engelskCONTINUOUS CITY fortæller historienom en rejsende far og hans datterderhjemme – om deres forhold, dertransformeres af fart, hypermodernitetog svigtende mobilforbindelser.CONTINUOUS CITY handler ommennesker langt hjemmefra og om,hvordan vi nogle gange strækker ostil det yderste for at kunne være fleresteder på samme tid – online.Omkring far og datter er der enrække karakterer, som plejer deresegne transnationale forretninger.Fra en internet mogul, der udnytternetværk i udviklingslande, til en barnepige,der humoristisk blogger ommennesker og steder omkring hende.CONTINUOUS CITY handler ommennesket i det globale informationssamfund.“Continuous City surprises, questions,puzzles and fascinates with its masteryof the very technologies it speaks about.Visually superb, the show directed byMarianne Weems, evokes a multitudeof small matters that will keep youthinking long after the last hauntingscene.” Le Soir, 2009“Using the latest in theatrical stagecraft,The Builders Association makesmost other multimedia theater look asif it’s from the Stone Age.” New YorkTimes, 2008I samarbejde med og med støtte fra MusikTeatret Albertslund


FOTO: dbox


FOTO: Francisco MataNikolaj Plads og Kongens Nytorv13. - 22. august kl. 12-19 (minus 18. aug)Åbningsevent 12. august kl. 21.30GratisTIP: Mærk pulsen fra Mexico City.


CHILANGO HAWKERS– STREET SELLERS FROM MEXICO CITY14 urbane kunstnere kurateret af Claudia Adeath og Sergio Medrano Mexico CityVandrende udstilling14 kunstværker skabt specielttil Metropolis af unge samtidskunstnerefra Mexico City”Chilango” er en betegnelse for MexicoCitys indbyggere. ”Hawkers” er illegalegadesælgerne, der konstant flytter sigi storbyen for at sælge alskens ting.Gadesælgere fylder i bybilledet, indtagerdet offentlige rum, tilpasser sig ogtransformerer byens rum og spillerdesuden en central social og økonomiskrolle i verdens metropoler. På én gangelsket og hadet.Nikolaj Plads bliver ‘farvet’ afpresenninger, hvorunder man kan oplevede mexicanske kunstneres arbejde medgadehandlernes æstetiske og socialeudtryksformer i den latinamerikanskestorby. Lyd, farver og materialerer sat sammen på forunderlig vis iinstallationer og performances. Mødlirekasserobotten, den utrættelige‘tamalero’ og se gammelt tøj krydsegrænser og Sisyfos krydse klinger med‘sækkevognsdjævlene’ fra Mexico City.Desuden bliver ‘kloner’ af barbiedukkersolgt ved indgangen til metroen påKongens Nytorv.CHILANGO HAWKERS infiltrateCopenhagens historical centre with14 contemporary urban art installationsfrom Mexico City.Nikolaj Plads will be coloured bytarpaulin tents. Sounds, colours andunusual materials will be mouldedinto installations. Informal tradeperformances will take up the streets.‘Clones’ will be sold at the metroentrance at Kongens Nytorv. Experiencethe ‘barrel organ robot’, the nevertiring ‘tamalero’, how old clothes crossfrontiers and how Sisyphus is contestedby the urban ‘dolly devils’.Produceret til Metropolis i samarbejde med Kunsthallen Nikolaj og med støtte fra Embassy of Mexico in Denmark og Ministry of Foreign Affairs.


LA MAREAMARIANO PENSOTTI Buenos AiresIscenesat gadePoetisk iscenesættelse af livssituationeri den omdiskuterede Blågårdsgade, deri al ubemærkethed blomstrer livligt somdet bankende hjerte af Nørrebro.Forestil dig, at du går forbi et motorcykeluheld.Pludselig opdager du, atsituationen har undertekster - sompå film. Du kan læse, hvad der er gåetforud for uheldet – tanker og handlinger.Og mens du går videre gennem gaden,fanger dit blik måske et par, der kysserømt og længe. Det går op for dig, når dulæser underteksterne, at det er deresførste kys, som de altid vil huske.Pensotti iscenesætter gader med levendefortællinger. Det har han gjort over heleverden bl.a. i Bruxelles, Berlin og Tokyofor titusinder af mennesker. I Københavner han faldet for Blågårdsgade, hvor hanvil frisætte gadens hemmelige stemmer.Ni iscenesatte private situationer foldersig ud i en fortid, nutid og fremtid, somom alle beboere i en bydel bærer rundtpå historier, der kan fortælles. De privatetanker bliver offentlige i Blågårdsgade,hjertet af Nørrebro - et område, sommange ellers de seneste år har betragtetmed fordomme. LA MAREA fortællerandre, langt mere positive, historier,når de samarbejder med gadens lokalebutikker og 16 danske performere.Mariano Pensotti transforms streetsand not surprisingly he has chosenBlågårdsgade, Nørrebro. Nine situationsare performed simultaneously in thestreet and you can move from one to theother. Through a subtitling system setup in each of the situations, you haveaccess either to what the characters arethinking, to the story of their personaljourney, or to their past. It’s like lookingat a stranger in the street and wonderingwhat they are thinking, what their storyis, what they are doing here, and whattheir future will be like…I samarbejde med Café N, Casa, KIPO, MANNEQUINEN, Niels Brock, shft I/S, Wood Sound og Caravan Music i Blågårdsgade.


Blågårdsgade14. - 16. augustmellem kl. 21.30 og 23.30GratisFOTO: Carlos FurmanTIP: Du kan bevæge digmellem scenerne, som detpasser dig – de har ikkenogen bestemt rækkefølge.Undertekster er på dansk.


CITY PUZZLEENRIQUE VARGAS og TEATRO DE LOS SENTIDOS BarcelonaSanseteaterSansernes mester ENRIQUE VARGASbruger scenen som by og skabermed CITY PUZZLE en fantasifyldt ogmærkbar oplevelse af København.Den colombianske instruktør EnriqueVargas er ét af den internationaleteaterverdens vidundere. Når dubegiver dig på rejse ind i en af hansteaterlabyrinter, overgiver du dig tilen dybt sanselig oplevelse.I CITY PUZZLE giver han udtryk for etsærligt syn på byen: Det, der karakterisereren by og giver byen dens form,er ikke dens synlige strukturer, menderimod det usynlige net af livstråde,som byens beboere væver imellemhinanden, omkring sig, med deresomgivelser og byens oprindeligemyter. Det er dette vibrerende net aftråde, som gør os i stand til at oplevebyen som en levende organisme medglæder, farer, ulykker, håb og frustrationer.CITY PUZZLE har fokus på voressanselige oplevelse af byen og erresultatet af en lang proces påbegyndtunder METROPOLIS LABORATORY2007.The master of senses, Enrique Vargas,uses the stage as city when he createshis unique sensory labyrinth theatrereflecting the City. The City as phenomenon,as a physical state of being,as architecture, and as fantasy;The City seen as a puzzle made oflives and relationships which areconstructed and reconstructed,again and again, by each one of us.REPUBLIQUE14. august – 6. septembertirs – søn kl. 18.30, 20 & 21.30ca. 60 minBILLET:kl. 18.30 - 196 kr./unge 120 kr.kl. 20 & 21.30 - 245/unge 170 kr.NB: Billetter købes via billetnet.dkTIP: Lad dig trygt forføre ispindelvævslabyrinten, nårdu oplever Byen som fantasiog det puslespil af relationer,der lægges igen og igen.Kun 34 publikummer pr.opførelse.FOTO: Pancho GarcíaUdviklet i et samarbejde mellem TEATRO DE LOS SENTIDOS, REPUBLIQUE og Københavns Internationale Teater.En co-produktion mellem TEATRO DE LOS SENTIDOS, Festival Grec de Barcelona, Napoli Teatro Festival Italia ogREPUBLIQUE


HERE WHILST WE WALKGUSTAVO CIRÍACO & ANDREA SONNBERGER Rio de Janeiro/MünchenbyvandringFOTO: José Luiz NevesBungy walking gennem byenKoreograferne Gustavo Ciríaco ogAndrea Sonnberger tager dig med påbungy walking i et velkendt bykvarter.Gennem nye øjne ser du det, du troede,du kendte så godt.20 mennesker bliver snøret sammen af etstort stykke elastik – som en slags bungywalking. Gruppen føres ud i byen som enflok flaneurer, der vandrer gennem byensgader og lægger mærke til hver enestedetalje. Alle er stille på vejen. Og næstenumærkeligt forvandler gruppen sig langsomttil en levende organisme. Generthedover de forbipasserendes sigende blikke(”Er det en ny flok idioter?”) forandrer sigtil en slags samhørighedsfølelse og enfølelse af intens sikkerhed.Du observerer den moderne by ogmærker fysisk, hvordan du er en del afnoget større.Through a silent group walk HEREWHILST WE WALK investigates thepossibilities of inhabiting the urbanspace through another way of sharingand perception.“It’s like they hold up a magnifyingglass to the familiar, so you seethings in a whole new way.”Eduardo Bonito, artistic director,Panorama Festival, Rio de JaneiroMødested:v. Karrierebar, Vesterbro20. - 22. august kl. 17 & kl. 2075 min.BILLET: 50 kr.TIP: Af hensyn til tur-konceptet kanbarnevogne, folk i rullestole eller småbørn, som ikke kan gå selv, desværreikke deltage. Du kan godt medbringedin hund eller kanin i snor, hvis restenaf gruppen er med på det, og du kanfrit forlade gruppen, når du selv vil.


FOTO: BERLIN


MOSCOWBERLIN AntwerpenIscenesat film med klassisk livemusikFragmenteret filmportræt af metropolenMoskva på seks bevægende skærme iløg- kuppel-telt med strygekvartet.Bertel Thorvaldsens Plads18. august kl. 2119. og 20. august kl. 18 & kl. 211 timeBILLET: 165 kr. / unge 83 kr.TIP: Spar rejsen og få åretseksotiske storbyoplevelse ligemidt i København. Du står opmidt i manegen under heleforestillingen.I et forladt cirkustelt er kun orkestrettilbage. Artisterne er erstattet af bevægeligeskærme, hvorpå der udfolder sig etunikt portræt af den hastigt voksendemetropol Moskva. Det nye Las Vegas.Glitter og neon skinner om kap medmilliardærernes laksko, og vodkabestilles ikke pr. glas, men pr. gram.Et potpourri af radikale fortællinger,nærgående filmreportager, stemningsskabendestrygermusik og særprægetscenografi hensætter publikum til Moskvasdekadence, hvor alt skal være større,bedre og nyere.BERLIN begyndte i 2003 at portrætterenogle af verdens mest interessante byfænomener.Projektet udviklede sighurtigt til et kultprojekt efter filmportrætteraf bl.a. Jerusalem, samlingspunktfor tre verdensreligioner, ogColorados mindste by, minebyenBonanza med 7 indbyggere.As dusk approaches, the audienceenters a circus tent. Inside, on severalmoving screens, a radical filmed portraitof Moscow – the new Las Vegas ofEurope - unfolds. There is not a soulfrom the circus in sight. Only the stringorchestra remains to provide a livesoundtrack for the multi-screen filmin this slightly bizarre setting.“The subtle selection of images and theediting make Moscow a real gem”De Morgen, maj 09Med støtte fra the Flemish authorities


VERTICAL EXILE– COPENHAGEN 09PUBLIC EYE: COLLECTIVE WORK KøbenhavnPerformance og workshops i Københavns lokalområderSocial performancekunst, der forbinderen palæstinensisk flygtningelejr iRamallah med brokvarterer i København.FOTO: Yazan KhaliliI VERTICAL EXILE kortlægger SaraGebran byers liv. I foråret var hun iJalazoun og Deheisha – flygtningelejrenei Palæstina. Nu er turen kommet tilKøbenhavn. Projektet består af socialemøder med byens beboere igennemworkshops og en performance.I samarbejde med en arkitekt og kunstnereundersøger lokale beboere, hvordan debruger byen – gennem bevægelse, kortlægningog fotografier af deres personligeby. De evaluerer byen, mens de udveksleridéer, drømme og fantasier om den. Idéerfra workshops og kort skabt af deltagerneintegreres i den afsluttende performance.Den kompromisløse og grænsesøgendekoreograf Sara Gebran har en fjern fortidsom byplanlægger, og hendes passion forbåde byer og mennesker driver dette projekt.Målet er at stimulere demokratiskesamarbejdsformer og samfund gennemkreativitet.The radical and passionate SaraGebran gathers artists, local citizensand an architect to develop their ownautonomous ideas. In short time theycreate a mobile art event and the ideaof mapping based on the trinity ofterritoriality, power and identity. Frommapping the city to full blown manicexpressionism!Absalonsgade 8, Vesterbro21. - 23. august kl. 21BILLET: 100 kr. /unge oggrupper (min. 5) 50 kr.TIP: Deltag i workshops +udstilling den 29. juli – 29. aug.Du kan også bytte et objektfor en billet – se mere infopå www.public-e.dk ogwww.cph-metropolis.dkProduceret af PUBLIC EYE i samarbejde med Nørrebro Bibliotek og Vesterbro Ungdomsgaard for METROPOLIS med støtte fra KunstrådetsScenekunstudvalg, Wilhelm Hansen Fonden, Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968 og Kulturkontakt Nord


TOMORROW EVERYTHINGWILL BE DIFFERENTHELLO!EARTH (tidl. UDFLUGT) KøbenhavnBYVandringEt af de største hits på sidsteMetropolis! Mærk byen i denne’Do it yourself performance-vandring’på NørrebroNørrebro– se mødested påwww.cph-metropolis.dk25. - 29. augustÅbent tirs – fre fra kl. 14 til kl. 19,lør fra kl. 11 til kl. 16BILLET: 80 kr.Med HELLO!EARTHs manual – dit eget’do it yourself kit’- i hånden kan dubevæge dig ud i byen. Manualen indeholderet sæt redskaber til at opleve byenfra uventede vinkler og udfordrer det,vi oplever som virkelighed. Hvor førermanualen og dine skridt dig hen? Er personen,der kommer gående imod dig, påvej i Netto eller en del af en performance?HELLO!EARTH er tiltrukket af de usynligegrænser mellem daglige rutinersvirkelighed og fiktion. Som publikumbliver du inddraget og kommer i spil sombåde observant, deltager og testperson.You are invited to explore the city with a’do it yourself kit’ for performative travel- new and sustainable tourism! The dailyreality of the site becomes the ’theatricalsetting’ and allows coincidences tointerweave with intended actions.TIP: Du kan beholde pocketsize manualenog igen gå på opdagelse i hvilken som helstby, når du har tid.FOTO: Jacob Langaa-SennekProduceret af HELLO!EARTH for METROPOLIS med støtte fra Kunstrådets Scenekunstudvalg og Københavns Kommunes Scenekunstudvalg.


WASTELANDCOMPAGNIE DAKAR v. LOTTE VAN DEN BERG / GUIDO KLEENE AmsterdamperformanceEvigt overraskende Lotte van denBerg nagler ensomhed og håbløshedi et forladt og øde landskab i dennehyperrealistiske, urbane iscenesættelse.WASTELAND fortæller nøgternt og medgennemborende billeder om ni figurer,der vandrer hvileløst rundt i et glemtTarkovskij-ødeland. De har opgivet og erstoppet med at kæmpe for længe siden.Intet har nogen værdi, hverken livet ellerdøden.Lotte van den Berg siger selv: ”Måskeer vores største frygt ikke døden, menfrygten for et værdiløst liv. Vi er fangeti et paradoks. For at kaste os ud i livetskal vi først stå ansigt til ansigt medvores frygt for at dø…”Lotte van den Berg er inspireret af JohnCoetzee’s romaner. Uden ord fremtvingerhun volden, ensomheden og poesien ihans værker. Hun skaber linjer tværsgennem et malerisk postindustrieltlandskab, der er fyldt af uretfærdighed– uden mål og mening. På trods afWASTELANDs altoverskyggende ødelæggelseer det en forestilling, du ikke kanundgå at tage til hjertet.Spatially agoraphobic andemotionally claustrophobic,WASTELAND is postindustrialreality – a performance in sober,penetrating images of nine figureswandering around a forgotten pieceof the earth. They surrender to thelaws of living and dying, withoutdefense. Is this what they havechosen or have they merely failed toescape?


Mødested:annonceres påwww.cph-metropolis.dk25. – 29. august kl. 19.30BILLET: 165 kr. / unge 83 kr.TIP: Scenariet udspiller sigudendørs på en mark i udkantenaf byen. Husk derfor godt fodtøjog regnfrakke, hvis det ernødvendigt.FOTO: Sanne Peper


ALENE SAMMEN – ET GLIMT AF EN KABARETTEATRO GLIMT KøbenhavnNY CIRKUSDet særegne arkitektoniske mesterværkTietgenkollegiet bliver arena for et NyCirkus-eksperiment med humoristiskluftakrobatik og livemusk.ALENE SAMMEN har Tietgenkollegietsfantastiske arkitektur som omdrejningspunkt.Efter en kamikaze-proces med 5dages øvetid springer 6 cirkusartisterud i frit fald med akrobatik, musik oghistoriefortælling på kollegiets tag,mure, vinduer og kanter. En kabaret,der er inspireret af livet på kollegium,hvor unge er alene, sammenog alene sammen.The circus manege is replaced by thecircular Tietgen Dormitory - a contemporaryarchitectural masterpiece whichprovides the playground for 6 circusartists and musicians.Tietgenkollegiet, Ørestad Nord28. og 29. august kl. 20.3045 min.BILLET: 80 kr.TIP: Se mere Ny Cirkus medCOLÉOMUR på VM Bjergetkl. 21.30(metro: Bella Center)FOTO: Camilla HeyProduceret af Teatro Glimt for METROPOLIS i samarbejde med Tietgenkollegiet og med støtte fra Kunstrådets Scenekunstudvalg


COLÉOMUR (KLISTRET TIL VÆGGEN)COMPAGNIE 9.81 ToulouseLuftdansNy Cirkus-kompagniet 9.81 udfordrertyngdekraften i en blanding af luftdans,akrobatik, billeder og livemusik.Historien, der gemmer sig i husfacaden,bliver visuelt levende.FOTO: Adam Mørk og Compagnie 9.81En helt almindelig husvæg bliver gjorttil hovedrolleindehaver i en poetiskluftdans udført af fire akrobater. Vedhjælp af billedprojektioner og akkompagnementfra fire musikere gøres facadenlevende. Hver en fugleklat og vejretsspor på muren er med til at inspirereluftdanserne i deres leg med væggen. Detordinære gøres ekstraordinært, når dinopmærksomhed ledes hen til detaljer oghistorier, du ikke så før. Helt ordinær ermuren nu heller ikke. COLÉOMUR transformerernemlig muren på VM Bjerget,der i 2008 blev kåret til verdens bedsteboligbyggeri.9.81 er et Ny Cirkus-kompagni, somlaver koreografier til facader, landskaberog historiske monumenter. De udfordrertyngdekraften og den vertikale fladeog tilbyder herigennem tilskueren nyemåder at se på.I samarbejde med Ejerforeningen VM BjergetCOLÉOMUR is the livinginterpretation of a wall and itshistory performed by four acrobatsand four musicians. Supported byprojected images the façade comesalive in a poetic choreography,where each brick and each spot hasits own significance. Suddenly theordinary becomes extraordinary.This is no ordinary wall however asthe Mountain Dwelling was selectedthe world’s best housing design in2008. We can expect the spectacular.VM Bjerget i Ørestad28. og 29. august kl. 21.3050 min.GratisTIP: Husk at du kan tage metroen ligetil Bella Centret. Se også Ny Cirkusforestillingen ALENE SAMMENpå Tietgenkollegiet kl. 20.30.


LYSLYDLYSLYD udspringer af METROPOLISog går i dybden med at udvikle nyesamarbejdsformer mellem kunst,byudvikling og kreativ innovation.I august kan du opleve 11 midlertidigeLYSLYD-byrumsprojekter.www.lyslyd.comRIDER SPOKEBLAST THEORY BrightonLegende cutting edge for nysgerrige oglegesyge mennesker. Udstyret med cykelog GPS får deltageren mulighed for entænkepause midt i byens larm og støj.I en kombination af gemmeleg, teaterog interaktive medier sendes deltagerenpå cykel ud i byrummet på jagt efter ethemmeligt og uopdaget sted. Computerensættes på cykelstyret, og stemmen ihøretelefonen guider cyklisterne på enudforskning af byens hemmeligheder.Oplev et bud på fremtidens interaktivekommunikation i byrummet.Cykeltur med GPSRIDER SPOKE is a revolutionaryperformance work for cyclists.Combining theatre with game play andstate of the art technology the projectcontinues BLAST THEORY’s enquiryinto performance in the age of personalcommunication.”A gloriously enlivening piece oftheatre… It manages to embracethe remorseless rush of the city whileinsisting on the individual’s ability topierce it with quiet reflection.”Metro (UK)FOTO: Blast TheoryBlast Theory er internationaltanerkendt som en af de mest nyskabendekunstner-grupper, der bruger interaktivemedier.Søndermarkskvarteret, FrederiksbergMødested annonceres påwww.cph-metropolis.dk12. – 16. august kl. 17-2175 min.BILLET: 50 kr.Med støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, RegionHovedstaden, Frederiksberg Fonden og Frederiksberg KommuneTIP: Du kan både låne en cykel ellerbruge din egen. Husk at have tøj på,du kan cykle i, og opdag glæden vedat blive væk i de gader, du troede,du kendte.


ARCHITECTS OF AIR NottinghamLYSLABYRINTEn oppustelig lyslabyrint dannerrammen om et foranderligt og magisklandskab, hvor du bevæger dig adsnirklede gange, som pludselig åbnersig op i et mægtigt lyshav med højttil loftet.The visitor enters to discover alandscape of columns, labyrinthinepassages and soaring domes all shiningwith radiant colour. This is anarchitecture that awakens a sense ofwonder at the beauty of light.I en labyrintisk lyskatedral får dumulighed for at forsvinde ind i enanden verden. En verden af levendefarver, magiske lyshvælvinger ogsvimlende søjlegange – og med pladstil, at du kan finde dit helt eget hjørne.Her kan du lade dig suge ind i dettevægtløse landskab, mens du tømmerhjernen for tanker. Kan du mærke,at tiden står stille?Byparken, Ørestad City22. – 30. august (minus 24. &25. aug), hverdage kl. 13-20,weekend kl.11-19BILLET: 25 kr. (kun dørsalg)TIP: Både børn og voksnei alle aldre finder glæde ilyskatedralens stilhed ogfarverige storhed.Børn dog kun i følge medvoksne. Der er også adgangfor folk i rullestol.FOTO: Narelle Trottman”I samarbejde med Grundejerforeningen Ørestad City. Med støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Region Hovedstaden og By & Havn


SPILLESTEDERn ByparkenØrestad City2300 Kbh. S(Metro: Ørestad)n KarrierebarFlæsketorvet 57-671711 Kbh. Vn MusikTeatret AlbertslundBibliotekstorvet 1-32620 Albertslund(S-tog: Albertslund Station)n Pakhus 11Dampfærgevej 22100 Kbh. Øn REPUBLIQUEØsterfælled Torv 342100 Kbh. Øn TeaterhusetStengade 513000 Helsingørn TietgenkollegietRued Langgaards Vej 10-182300 Kbh. S(Metro: DR Byen)n VM BjergetØrestads Boulevard 552300 Kbh. S(Metro: Bella Center)n Niels BrockKultorvet 21175 Kbh. K.WWW.CPH-METROPOLIS.DK


kalenderWaterfools Ilotopie Sortedams Søen Gratis 21.30Blind Spot Jay Pather Mødested: Nørreport Station 125/63 kr. 19.00 19.00 19.00 19.0019.00The Reality Game Erik Pold Niels Brock, Kultorvet 80 kr. 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00Trajets de vie, Trajets de ville Ex Nihilo Gratis 5. aug: Enghave Plads6. aug: Axeltorv7. aug: RådhuspladsenThe Oracle’s Boat SIGNA Teaterhuset Helsingør 125/63 kr. 18.00 24.00Ubådsballet Live Art Installations Københavns Havn Gratis 22.00 22.00Wall 2 Wall TeaterKUNST Mødested: Frue Plads v/kirken 80 kr. 19.30 19.30Continuous City The Builders Association MusikTeatret Albertslund 165/83 kr. 20.00Rider Spoke Blast Theory Mødested annonceres på www.cph-metropolis.dk 50 kr.Chilango Hawkers Nikolaj Plads & Kongens Nytorv GratisMonday in the Sun Garajistanbulpro Skuespilhusets foyer 80 kr.City Puzzle Enrique Vargas/Teatro de los Sentidos Republique 245/120 kr.Lø1Sø2Ma3Ti4On511-13&17.30To611-13&17.30Fr711-13&17.30Lø8Sø9Ma10Ti11La Marea Mariano Pensotti Blågårdsgade GratisDeleted Messages Badc o. Pakhus 11 125/63 kr.League of Time Badc o. Pakhus 11 125/63 kr.Moscow Berlin Bertel Thorvaldsens Plads 165/83 krHere Whilst We Walk G. Ciríaco / A. Sonnberger Mødested: v./ Karrierebar, Vesterbro 50 kr.Vertical Exile – Copenhagen 09 PUBLIC EYE: COLLECTIVE WORK Absalonsgade 8 100/50 kr.Architects of Air Byparken, Ørestad City 25 krCity Walk Doung Jahangeer Mødested: Rådhuspladsen v./ Busterminalen 50 kr.Tomorrow Everything Will Be Different Hello!Earth Mødested: annonceres 80 krWasteland Compagnie Dakar/Lotte van den Berg Mødested: annonceres på www.cph-metropolis.dk 165/83 kr.Alene Sammen Teatro Glimt Tietgenkollegiet, Ørestad Nord 80 kr.Coléomur Compagnie 9.81 VM Bjerget, Ørestad Gratis


On12To13Fr14Lø15Sø16Ma17Ti18On19To20Fr21Lø22Sø23Ma24Ti25On26To27Fr28Lø29Sø30Ma3117.0019.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.3020.00 20.0017-21 17-21 17-21 17-21 17-2121.30 12-19 12-19 12-19 12-19 12-19 12-19 12-19 12-19 12-1920.30 20.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3021.30 21.30 21.3020.0020.00 20.0018.3020.0021.3021.00 18.0021.0018.3020.0021.3018.0021.0018.3020.0021.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3018.3020.0021.3017.0020.0017.0020.0017.0020.0021.00 21.00 21.0011-19 11-19 13-20 13-20 13-20 11-19 11-1917.0021.0017.0021.0017.0021.0017.0021.0017.0021.0014-19 14-19 14-19 14-19 11-1619.30 19.30 19.30 19.30 19.3020.30 20.3021.30 21.30

More magazines by this user
Similar magazines