Download døvblindekonsulenternes kursuskatalog 2013 (Øst) som pdf

cfd.dk

Download døvblindekonsulenternes kursuskatalog 2013 (Øst) som pdf

Bruger af kontaktpersonordningen (talebrugere)MålgruppeTil dig, der er ny bruger af kontaktpersonordningen.Formålet med temadagen er, at du får viden om:Kontaktpersonordningen jf. Servicelovens § 98Forventninger til kontaktpersonenSamarbejdet mellem dig med erhvervet døvblindhed ogkontaktpersonenHvordan sikrer man gensidig respekt, loyalitet og tillid?IndholdNår du som person med erhvervet døvblindhed får bevilget enkontaktpersonordning, opstår der uvilkårligt mange spørgsmål. Duhar som bruger naturligvis en række forventninger og krav til ordningen/kontaktpersonen. Men samtidig vil der også blive stilletkrav til dig selv, når du får en form for arbejdsgiverrolle. Dette kanvirke meget uvant.Selv om du er en mere erfaren bruger af kontaktpersonordningen,vil der kunne opstå spørgsmål og problemer, som hængersammen med, at du har et andet menneske tæt på dig flere timerom ugen.Du kan således have et behov for at udveksle erfaringer medandre, der også har en kontaktpersonordning.UndervisereDøvblindekonsulenterne ved CFDDato/Sted Jagtvej 223,1., tirsdag den 14. maj kl. 10 – 14Jagtvej 223,1., torsdag den 10. oktober kl. 10 - 14PrisTransportOBSTilmeldingGratis – der serveres en let frokost.Du skal selv sørge for transport og betaling.Kurset er fortrinsvis for dem, der ikke har deltaget tidligere. Der erplads til max 6 personer.Senest en måned før kursusdag til:Tilmeldingsblanket findes på bagerste side i kursuskataloget.CFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk8


At være pårørende til en person med kombineret syns- og høretabMålgruppeFamilie og socialt netværk til personer med erhvervet døvblindhedFormålet med temadagen er, at du får viden om:Konsekvenserne af et dobbelt sansetab.Kompenserende foranstaltninger.Debat omkring det at være pårørende.IndholdNår et menneske oplever at få både syns- og høretab, vil hele livssituationenblive forandret. Der opstår vanskeligheder med at kommunikere,det bliver sværere at færdes og der vil være opgaver ihjemmet, som personen ikke længere kan håndtere på samme vissom tidligere.Men også kontakten til familien, ægtefælle, børn og venner vilblive påvirket af syns- og høretabet. Det er nødvendigt at tagesærlige hensyn, at udvise stor tålmodighed og forståelse. Derforer det ikke kun personen med syns- og høretab, som møderudfordringer, men i høj grad også de pårørende og det socialenetværk, som skal forholde sig til en række nye og ukendte ting.UndervisereDato / StedPrisTilmeldingDøvblindekonsulenterne ved CFDDette kursus tilbydes efter ønske og behov.Gratis – der serveres en let anretning.Kontakt din døvblindekonsulentCFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk9


At være pårørende til en person med kombineret syns- og høretabLivsomstillingerMålgruppeDøvblindes familie og sociale netværkFormålet med fyraftensmødet er, at du får viden om:At opnå større indsigt i at leve med nedsat syn og hørelse.At få kendskab til nogle af de livsomstillinger man gennemgår,når man har et progredierende sansetabIndholdNår et menneske oplever at få både syns- og høretab, vil helelivssituationen blive forandret. Der opstår vanskeligheder med atkommunikere, det bliver sværere at færdes og der vil være opgaveri hjemmet, som personen ikke længere kan håndtere påsamme vis som tidligere.Men også kontakten til familien, ægtefælle, børn og venner vilblive påvirket af syns- og høretabet. Det er nødvendigt at tagesærlige hensyn, at udvise stor tålmodighed og forståelse. Derforer det ikke kun personen med syns- og høretab, som møderudfordringer, men i høj grad også de pårørende og det socialenetværk, som skal forholde sig til en række nye og ukendte ting.Undervisere Døvblindekonsulenterne ved CFDDato / Sted Jagtvej 223,1., onsdag den 18. september kl. 17.30 - 20PrisTilmeldingGratis – der serveres en let anretning.Senest 14 dage før kursusstart til:Tilmeldingsblanket findes på bagerste side i kursuskataloget.CFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk10


Introduktion til nye kontaktpersonerMålgruppeIndholdUndervisereNye kontaktpersonerGrundlæggende introduktion til arbejdet som kontaktperson.På næste side fremgår datoerne for det efterfølgende grundforløb.Døvblindekonsulenterne ved CFDDer undervises i følgende:Servicelovens § 98TavshedspligtEtikKommunikationLedsageteknikBeskrivelsesteknikHørelsenSynetVerden omkring personer med erhvervet døvblindhedDer afholdes løbende introkurser.Som ny kontaktperson skal du kun deltage på én af nedenstående dage:Onsdag den 16. januar 2013Torsdag den 2. maj 2013Mandag den 26. august 2013Tirsdag den 26. november 2013Alle dage kl. 9 - 16 - der serveres en let frokostDeltagelse i de faglige temadage aftales nærmere meddøvblindekonsulenten.TilmeldingTilmelding og eventuelt afbud meddeles tildøvblindekonsulenterne senest 1 uge før kursusstart.CFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk11


Grundforløb til nye kontaktpersoner 2013MålgruppeIndholdUndervisereNye kontaktpersonerGrundkursusforløb til arbejdet som kontaktperson efter deltagelsei introkurset. Når alle fire moduler er gennemført – rækkefølgen erunderordnet – betragtes man som erfaren kontaktperson.Døvblindekonsulenterne ved CFDObligatorisk:Grundforløb Mandag den 4. marts Modul A Ledsagelse/beskrivelseKøbenhavn Ø kl. 14 – 17Tirsdag den 18. juniModul B Kommunikationkl. 14 – 17Onsdag den 14. august Modul C Roller og samarbejdekl. 14 – 17Torsdag den 7. november Modul D Syn, hørelse + hjælpemidlerkl. 14 – 17Sted CFD, Jagtvej 223,1., 4. sal, 2100 København Ø.TilmeldingTilmelding og eventuelt afbud meddeles til døvblindekonsulenternesenest 1 uge før kursusstart.Deltagelse i faglige temadage aftales med døvblindekonsulenten:Faglige Torsdag den 18. april kl. 10 – 16 Se side 16temadage Fredag den 19. april kl. 9 – 15HerlevTirsdag den 12. november kl. 9 – 15 Se side 17StedGymnastiksalen, CFD, Oktobervej 22, 2730 HerlevCFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk12


Undervisning og supervision for erfarne kontaktpersonerSted: København 2013CFD tilbyder, efter aftale med brugernes kommuner, supervisionog undervisning af kontaktpersoner.IndholdObligatorisk:Supervision, undervisning og faglig sparring vedrørende arbejdetsom kontaktperson. Formålet med møderne er at få supervisionog faglig sparring vedrørende de problemstillinger og dilemmaer,som man kan opleve i arbejdet som kontaktperson, men også omemner som fx etik, tavshedspligt, kommunikation, kommunikationsformer,at arbejde i andres hjem, at arbejde alene og at levemed et dobbelt sansetab, lovgivning og hjælpemidler. Herudovervil der være mulighed for erfaringsudveksling kontaktpersonerneimellem.Undervisning/ Mandag d. 21. januar kl. 14 – 17supervision: ”Hvordan bevares den gode Etik?”Tirsdag den 4. juni kl. 14 – 17Bevidsthed om egen rolle, afstemt invention med hensyn til at mødeborgeren hvor hun er. (opsamling fra temadagene)Onsdag den 4. september kl. 14 - 17”Synstolkning”Sted CFD, Jagtvej 223,1., 2100 København Ø.Faglige Torsdag den 18. april kl. 10 – 16 Se side 16temadage Fredag den 19. april kl. 9 – 15HerlevTirsdag den 12. november kl. 9 – 15 Se side 17StedTilmeldingGymnastiksalen, CFD, Oktobervej 22, 2730 HerlevTilmelding og eventuelt afbud meddeles senest 1 uge før kursusstart.CFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk13


Undervisning og supervision af kontaktpersoner fra Syd- ogVestsjælland, Lolland og Falster 2013CFD tilbyder, efter aftale med brugernes kommuner, supervisionog undervisning af kontaktpersoner.IndholdSupervision, undervisning og faglig sparring vedrørende arbejdetsom kontaktperson. Formålet med møderne er at få supervisionog faglig sparring vedrørende de problemstillinger og dilemmaer,som man kan opleve i arbejdet som kontaktperson, men også omemner som fx etik, tavshedspligt, kommunikation, kommunikationsformer,at arbejde i andres hjem, at arbejde alene og at levemed et dobbelt sansetab, lovgivning og hjælpemidler. Herudovervil der være mulighed for erfaringsudveksling kontaktpersonerneimellem.Obligatorisk:Undervisning/ Tirsdag den 22. januar kl. 9.30 - 12.30supervision:Fredag den 30. august kl. 9.30 - 12.30Torsdag den 19. september kl. 9.30 - 12.30StedRådmandshaven 20, 4700 NæstvedFaglige Torsdag den 18. april kl. 10 – 16 Se side 16temadage Fredag den 19. april kl. 9 – 15HerlevTirsdag den 12. november kl. 9 – 15 Se side 17StedTilmeldingGymnastiksalen, CFD, Oktobervej 22, 2730 HerlevTilmelding og eventuelt afbud meddeles til døvblindekonsulentensenest 1 uge før kursusstart.CFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk14


Undervisning og supervision af kontaktpersoner fra Bornholm 2013CFD tilbyder, efter aftale med kommunen, supervision ogundervisning af kontaktpersoner.IndholdSupervision, undervisning og faglig sparring vedrørende arbejdetsom kontaktperson. Formålet med møderne er at få supervisionog faglig sparring vedrørende de problemstillinger og dilemmaer,som man kan opleve i arbejdet som kontaktperson, men også omemner som fx etik, tavshedspligt, kommunikation, kommunikationsformer,at arbejde i andres hjem, at arbejde alene og at levemed et dobbelt sansetab, lovgivning og hjælpemidler. Herudovervil der være mulighed for erfaringsudveksling kontaktpersonerneimellem.Obligatorisk:Undervisning/Supervision: Uge 14Uge 24Uge 38Sted Østergade 543700 RønneTilmeldingTilmelding og eventuelt afbud meddeles til døvblindekonsulentensenest 1 uge før kursusstart.CFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk15


Faglige dage for kontaktpersoner i april måned 2013MålgruppeKontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed såveltegnsprogsbrugere som talebrugere.Formålet med kursusdagene er at opkvalificere dig og dine kollegeri forhold til det daglige arbejde. Program og indhold vil blivefremsendt senest to måneder før kursets afholdelse.IndholdFra ”Hattedame” til Kontaktperson:en udvikling af kontaktpersonfunktionen over tidKursusdagenes temaer vil være:KommunikationsøvelserFokus på dine ressourcerEventuelt aktiv lytning.VarighedUndervisereDato / StedPrisTilmelding2 dageDøvblindekonsulenterne ved CFD samt eksterne undervisere.Torsdag den 18. april kl. 10 – 16 ogFredag den 19. april kl. 9 – 15Bemærk: Gymnastiksalen, CFD, Oktobervej 22, 2730 HerlevGratis – der er morgenbrød og frokost m.m. inkluderet.Tilmelding og eventuelt afbud meddeles til døvblindekonsulentensenest 1 uge før kursusstart.CFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk16


Faglig dag for kontaktpersoner i november 2013MålgruppeIndholdVarighedUndervisereKontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed såveltegnsprogsbrugere som talebrugere.Viden om høretab og konsekvenser, Cochlear Implant (CI) pågodt og ondt og beretning fra en bruger.(se film om at være pårørende til døv)1 dagDøvblindekonsulenterne ved CFD samt eksterne undervisere.Dato / Sted Tirsdag den 12. november kl. 9 – 15Gymnastiksalen, CFD, Oktobervej 22, 2730 HerlevPrisTilmeldingGratis – der er morgenbrød og frokost m.m. inkluderet.Tilmelding og eventuelt afbud meddeles til døvblindekonsulentensenest 1 uge før kursusstart.CFD rådgivningDøvblindekonsulenterneJagtvej 223,1., 2100 København ØTlf. 4439 1350Mail: kobenhavn@cfd.dk17


TilmeldingsblanketNavn:Arbejdssted:Adresse:Tlf.:E-mail:Jeg vil gerne tilmelde mig kursus:Ældre med et kombineret syns- og høretabJagtvej, den 7. maj 2013Døvblindhed og kompenserende foranstaltningerJagtvej, den 25. september 2013Bruger af kontaktpersonordningen (talebrugere)Jagtvej, den 14. maj 2013Jagtvej, den 10. oktober 2013At være pårørende til en person med kombineret syns- og høretabTilbydes efter behov”Livsomstillinger”Jagtvej, den 18. september 2013Faglige dage for kontaktpersonerOktobervej, den 18. og 19. april 2013Oktobervej, den 12. november 2013Alle tilmeldinger skal stiles til:CFDJagtvej 223,1.2100 København ØTlf. 4439 1350Fax: 44 39 1369Mail: kobenhavn@cfd.dk19

More magazines by this user
Similar magazines