PATENTER OG PARAGRAFFER - GODE RÅD ... - GO GLOBAL DAY

goglobalday.dk

PATENTER OG PARAGRAFFER - GODE RÅD ... - GO GLOBAL DAY

PATENTER OG PARAGRAFFER- GODE RÅD VED EKSPORTV/ JORIS ANDERSEN


FORMÅL MED OPLÆGGET• Patenter og paragraffer med meget mere…• Drøfte udvalgte generelle og kommercielleproblemstillinger i forbindelse med eksport til udlandet.• Faldgruber, erfaringer og konkrete anbefalinger• Kontrakten forbereder det gode samarbejde2


INDLEDENDE OMINTERNATIONALE KONTRAKTER33


DEN POTENTIELLE KONTRAKTSPART• Hvor kommer den påtænkte kontraktspart fra?• Hvilke jurisdiktioner får betydning for kontrakten?• Hvilke landes lovgivninger vil regulere parternesydelser og pligter?• Kulturforskelle og kulturforståelse• Hvem skal konkret være kontraktspart (herundernår denne kommer fra en større koncern)?• Entydig identificering af kontraktsparten5


KONTRAKTSTYPERKompleksitetJoint Venture”Projekteksport”Simpelhandelstransaktion- Standardsamhandelsbetingelser(INCOTERMS)Agentaftaler ogeneforhandleraftalerKontraktens varighed6


SIMPELHANDELSTRANSAKTION- Situationen med detalmindelige eksportsalg


SIMPEL HANDELSTRANSAKTION• Overgang af risiko• INCOTERMS 2010 – international anerkendtstandard til brug ved varesalg for at sikre ensfortolkning• F.eks.:• EXW Ex Works• FCA Free Carrier• Kreditgivning?• CPT Carriage Paid To• DAP Delivered At Place• DDP Delivered Duty Paid• Eksportkreditforsikring• Risikostyring• Navn og varemærke8


SIMPEL HANDELSTRANSAKTION• Sikring af produktansvar og recall-risiko• Produktansvar• Erstatningsansvar for skade på person ellerting forvoldt af sikredes produkter ellerydelser, efter at de er bragt i omsætningeller er præsteret.• Recall-risiko• Hvor visse foranstaltninger er nødvendigefor at undgå eller afværge sundheds- ellersikkerhedsfare med deraf følgende risikofor personskade.


ANVENDELSE AF ”AGENT”


”AGENTER”• Forhandlere, distributører, agenter• Eneforhandler vs. agent• En eneforhandler sælger varer til kunder i eget navn og foregen regning.• En agent formidler salg af varer i sælgers navn og forsælgers regning.• Område og performance-kriterier• Investering og indsats• Lovvalg• Generelle vilkår ved ophør og andre exit-forhold• Handelsagentloven § 25: Kompensation for kundekredstil agenten ved ophør


”PROJEKTEKSPORT”


PROJEKTEKSPORT• Aftalegrundlag• eksempelvis FIDIC ved projektbyggeri, vindmølleretc.• Agreed forms• Told og skat• fast driftssted og betydning for lokal skattepligt?• Risikofordeling og ansvarsgrænse ved Delay og Defectsetc.• Performance garantier og ”commissioning”


DIREKTE ETABLERING IUDLANDET- ET JOINT VENTURE


JOINT VENTURE• Kontraktsbaseret, partnerskab, selvstændigt selskab• Screening og vurdering af partner• Equity, "overrun" og working capital, udbyttepolitik• Deadlock-situationer• Exit – ophør, forkøbsret• Udviklede rettigheder – forgrunds og baggrundsrettigheder• Regnskabsaflæggelse• Lovvalg og værneting


INDHOLDET I EN JOINT VENTURE KONTRAKT1. BACKGROUND2. THE COMPANY3. PURPOSE AND OPERATION OF THE COMPANY4. EXERCISE OF POWER, CORPORATE GOVERNANCE AND RESERVEDMATTERS5. TRADE AND SERVICES BETWEEN THE COMPANY AND THE PARTIES6. FINANCING AND DIVIDENDS7. CONDITIONS PRECEDENT8. COMPLETION9. EMPLOYEES10. BOOKS, RECORDS, ACCOUNTING AND REPORTS11. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES12. ANCILLARY AGREEMENTS13. COVENANTS14. TRANSFER OF SHARES, RIGHT OF FIRST REFUSAL, TAG ALONG ANDBRING ALONG15. BREACH OF CONTRACT16. EXIT, DURATION AND TERMINATION17. CONSEQUENCES OF TERMINATION18. MISCELLANEOUS19. DISPUTES AND GOVERNING LAW16


GENERELLE TING, DU SKAL VÆREOPMÆRKSOM PÅ1717


FORTOLKNING AF EN KONTRAKT• Hvordan fortolkes en aftale?• Parternes hensigt, forudsætninger eller enordlydsfortolkning?• Hvor præcis skal en kontraktklausul være?• Definitioner• Forskelle fra jurisdiktion til jurisdiktion• Retsfamilier• Balance• Hvem har været pennefører?18


BESKYTTELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER• Navn, patenter, varemærker m.v.• Gode råd:• Gå tidligt i gang• Tænk IP-rettigheder ind i udviklingsfasen• Lav en strategi• Lav et system og en procedure• Brug en lokal partner19


FORHÅNDSAFTALE OM DISPUTE RESOLUTION• Drøftelser/forhandlinger (eksempelvis på CEO- ellerbestyrelsesformandsniveau)• Ordinære domstole vs. voldgift• New York Konventionen fra 1958• Mediation• Hvor?• RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS20


JORIS ANDERSEN OG POULVIGGO BARTELS PETERSEN –KONTAKT OG CV21


KONTAKT OG CVJORIS PIETER ANDERSEN, ADVOKAT• Virksomhedsoverdragelse (M&A) Direkte: 38 77 51 32• IP Mobil: 20 19 74 28• Selskabs- og erhvervsret E-mail: jpa@kromannreumert.comProfilJoris Andersen er født i 1985 og kom til Kromann Reumert i 2009. Han arbejder primærtmed immaterialret, selskabsret og virksomhedsoverdragelser.Joris er cand.jur fra Aarhus Universitet (2010).Joris har i foråret og sommeren været udstationeret ved Dong Energy i en periode på 6måneder, hvor han har fungeret som External Counsel i afdelingen vedrørende ThermalPower.Joris er forfatter til en række publikationer omkring handelsagenter, licenskontrakter ogvaremærkeret og underviser i Medie- og Markedsføringsret på Syddansk Universitet.SprogDansk, engelsk og hollandsk.


KONTAKT OG CVPOUL VIGGO BARTELS PETERSEN, PARTNER• Virksomhedsoverdragelse (M&A) Direkte: 38 77 45 88• Outbound services Mobil: 20 19 74 06• Bank- og finansieringsret E-mail: pvp@kromannreumert.com• Selskabs- og erhvervsret• BestyrelserProfilPoul Viggo Bartels Petersen er født i 1959 og blev partner i Kromann Reumert i 2001. Hanleder vores afdeling for virksomhedsoverdragelse i Århus. Med sin solide erfaring indenforinternational selskabs- og erhvervsret samt sit store internationale netværk som ballastkoncentrerer han sig i dag primært om transaktioner på tværs af grænser, joint venturesog internationale kontrakter.Poul Viggo er blandt andre advokat for Arla Foods og DSV og har stor erfaring medforhandling af kontrakter i USA, Asien, herunder Kina og – naturligvis Europa.UddannelseJurist fra Aarhus Universitet (1985)King’s College London (1989)Bestalling og møderetAdvokat 1988Møderet for Højesteret i 1993


KONTAKT OG CVPOUL VIGGO BARTELS PETERSEN, PARTNER• Virksomhedsoverdragelse (M&A) Direkte: 38 77 45 88• Outbound services Mobil: 20 19 74 06• Bank- og finansieringsret E-mail: pvp@kromannreumert.com• Selskabs- og erhvervsret• BestyrelserAktiviteter• Medlem af International Bar Association (IBA)• Bestyrelsesforman i GPV International A/S og har siddet i selskabets datterselskab, GPVAsia’s bestyrelse i Bangkok, Thailand.SprogDe skandinaviske sprog, EngelskUdtalelser fra internationale directoriesLegal 500 2013M&APoul Viggo Bartels Petersen is recommended.

More magazines by this user
Similar magazines