EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Tabel 1: Anmeldelser, sigtelser og fældende domme 2007-2011Total 2007 2008 2009 2010 2011Antal anmeldelser 2.437 497 513 485 501 441Antal sigtelser 2.448 488 520 447 544 449Antal fældende afgørelser1.533 346 266 286 353 282Note: Tallene i tabel 1 og tabel 2 er ikke ens. Tabel 1 omhandler antal sager modkrænkere. Den enkelte sag kan have flere ofre.Kilde: Rigspolitiet, Kriminalstatistik, AnmeldelsesregisterDe tre retsmedicinske institutter i Aarhus, Odense og København har i 2010 foretageti alt 185 undersøgelser på baggrund af politiets rekvisitioner.Offerregisteret er etableret i 2001 og rummer data om politirapporteret, personfarligkriminalitet, dvs. alle anmeldte sager om seksuelle overgreb og voldsudøvelsesamt trusler om vold registeret på offerets CPR-nummer.I henhold til Offerregisteret blev der i 2010, jf. tabel 2, i alt anmeldt 112 tilfælde afblodskam, voldtægt, forsøg på voldtægt eller samleje ved tvang eller list, andenkønslig omgang med mindreårig og homoseksuelle forhold med mindreårige, hvorofret var en dreng under 15 år, og i alt 442 tilfælde mod piger under 15 år. Der varsåledes ca. fire gange så mange politianmeldelser om seksuelle overgreb mod pigersom mod drenge.Hertil kommer anmeldelser om blufærdighedskrænkelser. Der blev i 2010 ca. ottegange oftere anmeldt en blufærdighedskrænkelse mod 0-14-årige piger end moddrenge, henholdsvis 550 og 69 sager. Blandt piger omhandlede krænkelsen oftestbeføling og dernæst blotteri, og blandt drenge omhandlede det andre former forblufærdighedskrænkelser.Anmeldelseshyppigheden af blufærdighedskrænkelser, angivet som den årlige anmeldelsesrate,var i 2010 på 11,3 pr. 10.000 piger i alderen 0-14 år mod under 4 pr.10.000 for de andre former for seksuelle overgreb. Blandt drenge var anmeldelsesratenens for blufærdighedskrænkelser og for homoseksuelle forhold med mindreårige,1,3 pr. 10.000 drenge i alderen 0-14 år.20

More magazines by this user
Similar magazines