EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Tabel 2: Politianmeldte seksuelle overgreb på 0-14-årige i 2010Type af overgrebAntalAntalAntalpigerAntalpiger pr.10.000I altdrengedrengepr.10.000Blodskam 7 0,1 50 1,0 57Voldtægt 3 0,1 45 0,9 48Samleje 24 0,5 165 3,4 189Anden kønslig omgang 68 1,3 182 3,7 250Homoseksuelt forhold 10 0,2 0 0 10I alt 112 442 554Blufærdighedskrænkelse 69 1,3 550 11,3 619Kilde: OfferregisteretNote: Tallene i tabel 1 og 2 er ikke ens. Tabel 2 omhandler antal ofre.Der er langt flere anmeldelser af fysisk vold, oftest såkaldt simpel vold, end af seksuelleovergreb mod 0-14-årige. Der blev i 2010 anmeldt tre tilfælde af voldtægt/forsøgpå voldtægt eller samleje ved tvang mod drenge og 45 tilfælde mod pigermod henholdsvis 558 og 310 tilfælde af fysisk vold mod drenge og piger.Blandt unge i alderen 15-19 år var der i 2010 i alt 121 anmeldelser om voldtægtmod piger, men ingen mod drenge. Der blev anmeldt 1.716 tilfælde af fysisk voldmod drenge og 741 tilfælde mod piger.Anmeldelsesraterne for voldtægt, fysisk vold og drab/drabsforsøg for henholdsvis0-14-årige og 15-19-årige viser, at der er ca. syv gange højere rate for voldtægtsanmeldelserblandt 15-19-årige piger end blandt piger under 15 år, henholdsvis 6,7og 0,9 pr. 10.000. Raten for voldtægtsanmeldelser for drenge ligger på 0,1 for 0-14-årige og 0,2 for 15-19-årige. Anmeldelse af vold er for begge køn langt højereog væsentligt stigende med alderen.3.3 Selvrapporteret forekomst af overgreb mod børnDet er muligt gennem spørgeskemaundersøgelser at få en indsigt i børns oplevelserog egen vurdering af seksuelle erfaringer og psykiske og fysiske overgreb og dervedestimere omfanget og beskrive karakteren af de seksuelle overgreb og voldstilfælde,der ikke politianmeldes, eller som ikke fører til kontakt med sygehuse ellerkommunale myndigheder.21

More magazines by this user
Similar magazines