EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Figur 1: Andele af drenge og piger, der i 2008 selv rapporterede om uønsket sex medjævnaldrende og/eller seksuelle erfaringer med voksneKilde: Helweg-Larsen K., Schütt NM, Larsen HB. Unges trivsel år 2008. Enundersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidligeungdom. København: Statens Institut for Folkesundhed; SDU; 2009Blandt drengene var de vidtgående seksuelle erfaringer med jævnaldrende hyppigstmed en person under 15 år godt og vel i halvdelen af tilfældene. Blandt pigerne vardette kun i ca. hver tiende tilfælde. Blandt pigerne var krænkeren næsten altid endreng/mand, og blandt drengene i ca. hvert tredje tilfælde. Den voksne var kun i fåtilfælde en omsorgsperson, dvs. en træner, pædagog m.m. Det gjaldt for 9 % af de34 drenge, der rapporterede seksuelle erfaringer med voksne, og for 5 % af de i alt137 piger, der havde seksuelle erfaringer med voksne.9. klasses-undersøgelsen påviste i øvrigt en markant sammenhæng mellem udsættelsefor seksuelle overgreb og udsættelse for fysisk vold i familien, andre belastendeoplevelser inden for det seneste år og en række adfærds- og psykiske problemer.Den viser desuden, at ADHD-symptomer (urolig, impulsiv, planløs) kanvære en særlig risikofaktor for seksuelle overgreb og for fysisk vold både i og udenfor hjemmet, idet impulsivitet og planløshed kan betyde, at den unge udsætter sigselv for risikable situationer.3.4 Aktivitet i sygehusvæsenetAktiviteten i sygehusvæsenet kan opgøres dels for de tre højt specialiserede sygehusafdelingeri landet, dels for landets pædiatriske afdelinger mere bredt.I 2010 modtog Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) på Aarhus Universitetshospitali Skejby 164 nyhenviste børn (0-15) med mistanke om fysisk og/eller seksueltovergreb. Herudover blev der modtaget 30-40 børn på den pædiatriske afdelingmed genitale symptomer. Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitaletmodtager i alt ca. 100 nyhenviste børn (0-14 år) årligt, hvor der udelukkende er23

More magazines by this user
Similar magazines