EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

Blandt de 43 kommuner oplyste to kommuner, at de ikke havde modtaget sager omovergreb i familien, og otte kommuner havde ikke modtaget sager om overgreb uden forfamilien. Flertallet af kommuner, 66 %, havde modtaget mellem en og fem underretningerom overgreb i og uden for familien. Ti kommuner havde modtaget mellem seks og tiunderretninger og det var kun fire kommuner, der mente, at de årligt modtog mere end tiunderretninger om overgreb i familien, og kun et par kommuner angav at have modtagetmere end ti underretninger om overgreb uden for familien.I det følgende skitseres omfanget af sager i udvalgte større kommuner.Aarhus Kommune – Rådgivningscenter LangenæsRådgivningscentret i Aarhus kommune fik henvist 188 nye sager i 2011. Ca. 81 erhenvist fra Aarhus Kommune, mens 47 er henvist fra omkringliggende kommuner.Ca. 73 % af sagerne, der henvises via kommunerne, svarende til 124 sager, er sager,der omhandler seksuelle overgreb. Resten af sagerne omhandler andre formerfor omsorgsvigt og traumer, herunder oplevelser med vold i hjemmet.Københavns kommune – Rådgivningscenteret Sct. StefanRådgivningscentret i Københavns Kommune oplyser, at de har haft 55 nye sager/familieri 2011. 76 % af de nye sager, svarende til 42 sager, drejer sig om seksuelleovergreb.Sagerne fordeler sig sådan, at der er 32 piger (58 %) og 23 drenge (42 %). Aldersmæssigtses der børn i alderen 2–13 år, flest i alderen 5-7 år samt 11-12 år.For så vidt angår seksuelle overgreb har 18 børn (33 %) været udsat for seksuelleovergreb inden for familien, 10 børn (18 %) har været udsat af en krænker uden forfamilien, for 10 børn (18 %) er der tale om seksuelle krænkelser fra/lege med andrebørn, fire børn (7 %) har været udsat for overgreb fra en person uden tilknytning ogendelig har i alt15 børn (27 %) været henvist af andre årsager.Aalborg KommuneI løbet af 2011 modtog Aalborg Kommune 47 underretninger, der omfattede mistankeom seksuel krænkelse af et barn vedrørende i alt 23 børn. Kommunen modtogi alt godt 1.700 underretninger i 2011.Aalborg Kommune anmeldte ca. 10 sager til politiet i 2011.Tabel 4: Aalborg Kommune: Børn henvist med følgende problematik 2011Problematik Antal Piger DrengeBlevet seksuelt krænket af andre 16 15 1Har seksuelt krænket andre 4 1 3Mistanke om seksuelle krænkelser 3 2 1I alt 23 18 5Kilde: Aalborg Kommune26

More magazines by this user
Similar magazines