EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

EtablEring af børnEhusE i Danmark - Sundhedsstyrelsen

iet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen et nærmere beslutningsoplægtil regeringen med indstilling vedrørende modeller for etablering af landsdækkendebørnehusordning til brug for satspuljeudmøntningen.På Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) på Skejby Sygehus og Center forSeksuelle Overgreb (CSO), børneteamet, på Rigshospitalet er der udviklet modeller,som giver klare rammer for det lokale samarbejde mellem sundhedsvæsen,kommune og politi. Erfaringerne fra disse modeller kan indgå i overvejelserne omhensigtsmæssige modeller for det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner,politi og sundhedsvæsen i sager om overgreb mod børn.Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:RepræsentantEnhedschef (formand)Søren BrostrømFuldmægtigMaja MarkerSouschefLise Stidsen VandahlFuldmægtigJesper JarnitFuldmægtigLouise BorgstrømFuldmægtigSandra PoulsenFaglig lederAnne Melchior HansenSpeciallæge, SeniorforskerKarin Helweg-LarsenChefkonsulentSøren Gade HansenKlinikchef, overlæge dr.med.Karen Vitting AndersenSocialrådgiver og daglig lederAnette BaadsgaardOverlæge, MPH og daglig lederaf CBOHanne Nødgaard ChristensenOverlægeKarin LassenOrganisationSundhedsstyrelsenSocial- og IntegrationsministerietSocial- og IntegrationsministerietJustitsministerietMinisteriet for Sundhed og ForebyggelseMinisteriet for Sundhed og ForebyggelseVidenscentret for sociale indsatser ved vold og seksuelleovergreb mod børn (SISO)Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børnBørnerådetRegion Hovedstaden, BørneUngeKlinikken, Juliane MarieCentret, RigshospitaletRegion Hovedstaden, Klinik for Psykologi, Pædagogik ogSocialrådgivning, Juliane Marie Centret, RigshospitaletRegion Midtjylland, Pædiatrisk Afd. A, Aarhus UniversitetshospitalBørneafdelingen, Odense Universitetshospital8

More magazines by this user
Similar magazines