Klik her for at se Visions- og Målsætningsprogram - Boligkontoret

boligfa.dk

Klik her for at se Visions- og Målsætningsprogram - Boligkontoret

1. VISIONMÅLSÆTNINGERA) Den overordnede politikB) BeboerdemokratietC) Kvalitet i administrationenA) Den overordnede politikI Boligkontoret Fredericia skal vi indgå som en naturlig del af en helhedsorienteret bypolitik i tæt samspil, delsmellem myndigheder på kommunalt, regionalt og statsligt niveau, dels mellem myndigheder, borgere og erhvervslivet.Vi skal ogforsøge at udvikle boligtyper, der afspejler lokalområdets behov – og vi skal kvalitetsudvikle ogkvalitetssikre vores nuværende opgaver og ydelser i tråd med de vedtagne politikker. Målet er at videreudvikleden fælles ramme, så beboerne bor godt og trives her.B) BeboerdemokratietBeboerne i den almene sektor – og dermed også i Boligkontoret Fredericia – har direkte indflydelse på den enkelteboligafdelings drift og fremtidige udvikling.Det beboerdemokratiske arbejde skal ske i en professionel ånd med gensidig respekt – og så skal det hele tidenudvikles, så beboerne oplever det nærværende og vedkommende, måske endda får lyst til at deltage aktivt i det.Det udvidede beboerdemokrati er fortsat noget helt særligt for den almene sektor, og det er med til at skabetryghed og trivsel i afdelingen.C) Kvalitet i administrationenBoligkontoret Fredericia vil fortsat arbejde for, at:• Administrationen foregår rationelt og effektivt.• Medarbejderne er sikret uddannelse, trivsel og indflydelse m.v.• Forretningsgangene er rationelle og vi har udvikling og opfølgning af vores mål.Forvaltningen er et vigtigt element i den almene boligsektors konkurrenceevne. Vi skal derfor sikre, at vores forvaltninger baseret på service og effektivitet over for beboere, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen– i praktisk henseende og samtidig på en økonomisk forsvarlig måde. En forudsætning for at det lykkes er, at vikan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.Vores personalepolitik skal sikre både nuværende og fremtidige medarbejdere de bedste ansættelsesforholdog indflydelse på dem.VISION5

More magazines by this user
Similar magazines