11.07.2015 Views

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Peder Nielsen, Gaardmand, Drejø, 16.12.1763, 984~ Maren Hansdatter, Laugværge Fæstemand Henning IbsenNiels Pedersen 6 Aar, Værge Morbroder Christopher HansenJohanne Margrethe Pedersdatter 9 Aar, Værge Christopher JensenSTENSGAARD GODSARKIVREGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL<strong>1751</strong>-<strong>1792</strong>Maren Andersdatter, Drejø, hos Jørgen Christophersen, 16.09.1765, 987hendes Søskende:Thomas Andersen, SkarøNiels Andersen †Lars Nielsen bor i EgenseHans Andersen †Morten Hansen bor paa DrejøKaren Andersdatter †Karen Jensdatter paa BirkholmSidsel Andersdatter paa DrejøJørgen ChristophersenRasmus Christophersen, Drejø, 01.04.1767, 992(Fader Christopher Rasmussen)Stedsøn Hans Hansen ny fæster, som med sin Søster har arv indestaaende i boet~ Maren MadsdatterRasmus Pedersen, Trunderup †Peder Rasmussen ~ i TrunderupHans Rasmussen bor i hus i Trunderup som <strong>til</strong>hører SlæbækgaardAnne Rasmusdatter ~ Anders Hansen, Trunderup under EgeskovRasmus Nielsen, Hundstrup †Anne Rasmusdatter ~ Jens Larsen, Hundstrup


~ Margrethe Jensdatter, Laugværge Broder Christopher JensenJens Erichsen 1½ AarAnne Marie Erichsdatter 5 AarFarbroder Hans Pedersen er beboer paa GaardenFarbroder Morten PedersenFarbroder Joseph Pedersen paa BirkholmJohanne Clausdatter, Drejø, 22.09.1769, 1030~ Christopher Hansen, Husmandhans Christophersen 14 AarKaren Christophersdatter 22 AarAnne Cathrine Christophersdatter 19 AarAnne Margrethe Christophersdatter 16 AarBørnenes Værger Morbroder Rasmus Clausen og Jacob HenrichsenMaren Henrichsdatter, Drejø, 22.09.1769, 1033~ Hans Erichsen, som er over 80 AarJørgen Hansen har fæstet GaardenAnne Hansdatter 45 Aar, ugift formynder Gaardmand Hans Pedersen, DrejøRasmus Rasmussen, Avernakø, 05.06.1771, 1035~ Anne Michelsdatter, † for 5 Aar sidenRasmus Rasmussen Klingenberg, Gaardmand AvernakøMichel Rasmussen har fæstet GaardenAnne Kirstine Rasmusdatter 28 AarKaren Erichsdatter, Drejø, 06.06.1771, 1040~ 1º Jeppe HenningsenErich Ibsen, Gaardmand ThurøHenning Ibsen, Gaardmand DrejøPeder Ibsen 32 Aar tjener herAnne Ibsdatter ~ Skibsmand Jens Christensen i Troense


~ 2º Peder HansenJens Rasmussen, Drejø, 07.06.1771, 1043~ Karen Mortensdatter (~ 1º Hans Andersen, Flintholm 05.06.1736)Morten HansenHans Jensen har faaet fæstebrev fra Egeskov 08.07.1762Jens Hansen, Drejø, 07.06.1771, 1047~ Kirsten Rasmusdatter, Laugværge Rasmus Mortensen, DrejøMaren Jensdatter ~ Anders Christensen, Gaardmand, DrejøKaren Jensdatter ~ Niels Hansen, Gaardmand SkarøKirsten Jensdatter ~ Rasmus Christensen er i GaardenMaren Jensdatter ~ Hans Mortensen Gaardmand SkarøDattermanden Rasmus Christensen har 04.04.1765 fæstet Gaarden fra EgeskovBodil Rasmusdatter, Drejø, 14.08.1771, 1050~ 1º Morten Rasmussen, Flintholm 28.10.1739Rasmus Mortensen, Gaardmand, DrejøChristen Mortensen her i GaardenMorten Mortensen, Husmand DrejøKaren Mortensdatter ~ Peder Ibsen, Gaardmand SkarøAnne Mortensdatter † ~ Rasmus StrangesenMorten Rasmussen 9 AarApelone Rasmusdatter 12 Aar~ 2º Rasmus Ibsen, skifte samtidig medChristen Mortensen fæster GaardeRasmus Ibsen, Gaardmand, Sognefoged, Drejø, 14.08.1771, 1050~ Bodil RasmusdatterHan er ikke død, men ønsker at skifte i forbindelse med hustruens dødHalvbroder Peder Ibsen, Gaardmand SkarøHalvroder Niels Rasmussen †


Rasmus Nielsen 37 Aar tjener gl. Hans Pedersen, DrejøRasmus Nielsen 28 Aar tjener Hans Hansen, DrejøMaren Nielsdatter ~ Hans Hansen, Gaardmand, DrejøAnne Hansdatter, Drejø, 15.08.1771, 1055Enke efter Hans HansenHans Hansen, Gaardmand paa stedetJohanne Hansdatter ~ Morten Hansen, Husmand, DrejøAnne Cathrine Hansdatter ~ Anders Clausen, Gaardmand, StrynøMaren Hansdatter ~ Jens Andersen, BirkholmDer var <strong>til</strong>falden hende en arv efter hendes afdøde Mands Søster Sophie Dorthea Blishmern, som døde i LauenborgDer var testamente dateret 14.09.1760Arvingerne havde undladt at anmelde dødsfaldet efter moderen, og det fremkom at arvingerne havde delt moderens udenlandske arvAnne Erichsdatter, Drejø, 01.05.1772, 1060~ 1º Peder JosephsenJoseph Pedersen, BirkholmHans Pedersen, DrejøMorten Pedersen, DrejøErich Pedersen † ~ <strong>til</strong> huse i GaardenJens Erichsen 4 AarAnne Marie Erichsdatter 7 AarVærge Enkens StedfarderJohanne Pedersdatter ~ Peder Lassen, Gaardmand, Drejø~2º Rasmus AndersenRasmus Jensen, Drejø, hos Farbroder Rasmus Andersen, 23.06.1773han havde faaet fæstebrev paa Gaarden, men endnu ikke taget den i beboelse~ Margrethe Hansdatter (~2º Niels Nielsen, Ungkarl, Drejø)Enken Frugtsommelig hun fødte ved PinsetideAnne Rasmusdatter døbt 2. PinsesdagBarnets Farfader Jens Andersen, Hjortø


Kirsten Hansdatter, Drejø, 24.06.1773, 1071~ 1º Niels PedersenPeder Nielsen, inderste, har fæstet Huset~ 2º Jens MortensenNiels Jensen 35 Aar tjener Rasmus StrangesenKirsten Larsdatter, Drejø, 24.06.1773, 1073~ 1º Rasmus NielsenNiels Rasmussen 24 Aar tjener Jacob HenrichsenAnne Nielsdatter ~ Hans Nielsen, Husmand, DrejøMargrethe Nielsdatter ~ Jens Hansen, Husmand HjortøJohanne Nielsdatter 27 Aar ugift~2º Lars Nielsen, HusmandJohanne Pedersdatter, Drejø, 18.11.1773, 1082~ Peder Lassen, GaardmandPeder Pedersen ~ tjener i GaardenJohanne Pedersdatter ~ Niels Josephsen, Gaardmand, DrejøMaren Pedersdatter 26 Aar tjener i GaardenAnne Cathrine Pedersdatter 21 AarVærge Morbroder unge Hans Pedersen, Gaardmand, DrejøChristopher Hansen, Gaardmand, Drejø, 08.12.1773, 1085~ 1º Anne NielsdatterKaren Christophersdatter ~ Jørgen Hansen, Gaardmand, DrejøAnne Marie Christophersdatter 27 Aar tjener Drejø~ 2º Lene Jørgensdatter (~ 1º Hans Rasmussen)Anne Christophersdatter ~ Peder Ibsen, har i 1771 fæstet GaardenLene Jørgensdatter, Drejø, 08.12.1773, 1085er ikke død, men ønsker at skifte efter hendes 2. Mands død


~ 1º Hans RasmussenJørgen Hansen, Gaardmand ~ Karen ChristophersdatterRasmus Hansen 29 AarKaren Hansdatter ~ Hans Jensen, Gaardmand, DrejøStine Hansdatter ~ Peder Rasmussen som tjener Niels Sørensen paa Avernakø~ 2º Christopher HansenAnne Christophersdatter ~ Peder Ibsen, har i 1771 fæstet GaardenHans Nielsen, Husmand, Drejø, 26.08.1774, 1092~ Anne Rasmusdatterhans Broder Lars Nielsen Husmand DrejøMaren Hansdatter, Drejø, 29.04.1775, 1094~ Hans Pedersen, GaardmandMaren Hansdatter, 14 AarVærge Morbroder Gaardmand Hans HansenMaren Mortensdatter, Drejø, 11.07.1775, 1095Enke efter Niels Christensenafstaar Gaarden <strong>til</strong> Sønnen, som har fæstet den 08.07.162Christian NielsenAnne Nielsdatter, Værge Hans JensenAnne Hansdatter, Drejø, 14.11.1775, 1095~ Rasmus RasmussenHendes Søskende:Niels Hansen, Gaardmand, SkarøKaren Hansdatter ~ Jens Pedersen, Korshavn †Søn Hans Jensen har Morders Gaard i fæsteMaren Hansdatter Husmandsenke paa Thurø efter Hans RasmussenRasmus Christensen, Drejø, 31.10.1776, 1100


Forrige fæster Rasmus Andersen er i GaardenKirsten Rasmusdatter, Drejø, 28.04.1778, II-456~ Jørgen HansenAnne Marie Jørgensdatter, † for 3 uger sidenJacob Nielsen, Husmand, Drejø, 11.07.1778, II-456~ Anne Cathrine Andersdatter, Laugværge Anders JørgensenEllen Jacobsdatter 15 AarVærge Henning IbsenPeder Lassen, Drejø, 28.06.1780, II-457Enkemand efter Johanne PedersdatterPeder Pedersen er fæster af GaardenJohanne Pedersdatter ~ Niels JosephsenMaren Pedersdatter ~ Niels Andersen, SkerningeballeAnne Cathrine Pedersdatter, Værge Morbroder Hans PedersenJørgen Nielsen Banke, Drejø, 17.04.1781, II-460~ Johanne Jørgensdatter, Fader Jørgen AndersenJørgen Jørgensen Banke 5 AarMaren Jørgensdatter* efter faders †afdødes Søskendebarn Hans AndersenAnders Arentsen, Indsidder hos Niels Josephsen, 17.04.1781, II-463~ Anne Cathrine PedersdatterAnders Andersen * efter fars dødFarbroder Hans ArentsenMorbroder Peder Pedersen, DrejøNiels Christensen, Enkemand, Drejø, 09.11.1784, II-467Søn Christen Nielsen


Datter Anne Nielsdatter ~ Rasmus Jensen, Vester SkerningeJacob Christensen, Husmand, Drejø, 29.11.1784, II-468~ Johanne Andersdatter (~ 1º Søren Hansen Skrædder)Anders Sørensen 40 Aar HusmandJohan Jacobsen 40 AarMaren Pedersdatter, Drejø, 09.12.1786, II-470~ Peder Nielsen Husmandhendes Søskende:Joseph Pedersen, BirkholmHans Pedersen, DrejøErich Pedersen †Jens ErichsenAnne Marie ErichsdatterVærge Morbroder Christopher JensenJohanne Pedersdatter † ~ Peder LassenPeder Pedersen, Gaardmand, DrejøJohanne Pedersdatter ~ Niels JosephsenMaren Pedersdatter ~ Niels Andersen, Husmand, Øster SkerningeAnne Cathrine Pedersdatter ~ Hans Andersen, HundstrupJohanne Pedersdatter, Drejø, † 10.01.1787, II-47?~ Niels JosephsenJoseph Nielsen 6 AarJohanne Nielsdatter 9 AarVærge Morbroder Peder PedersenKaren Jørgensdatter, Drejø, 12.05.1787, II-473~ Claus Rasmussen i et værelse hos Gaardmand Jørgen HansenMaren Clausdatter 2 ½ AarVærge Morfader Jørgen Hansen


Hans Hansen, Gaardmand, Drejø, 19.09.1788, II-476~ Malene Nielsdatter, Værge unge Rasmus NielsenSøsterdatter Maren Hansdatter ~ Gaardmand gamle Rasmus Nielsen, DrejøKaren Madsdatter, Drejø, 07.04.1790, II-481~ 1º Hans StrangesenAnne Hansdatter ~ Peder Pedersen, Gaardmand, DrejøKaren Hansdatter ~ Anders Hansen, Husmand SkovsboKirsten Hansdatte ~ Niels Rasmussen, tjener i Gaarden, ny fæster~ 2º Jacob HenrichsenJacob Henrichsen, Drejø, 10.08.1790, II-482Enkemand efter Karen MadsdatterBroder Peder Henrichsen er fæster paa BirkholmJørgen Hansen, Gaardmand, Drejø, 12.01.1791, II-482~ Johanne Rasmusdatter, ~ Peder Jensen som fæster Gaardenhans Søster Anne Hansdatter, 66 Aar ugift er i Gaarden, Værge Hans PedersenMaren Jensdatter, Drejø, 12.01.1791, II-484~ Anders ChristensenChristen Andersen 34 Aar, GaardmandKirsten Andersdatter 23 AarMaren Hansdatter, Drejø, 12.01.1791, II-484~ gamle Rasmus NielsenMaren Rasmusdatter 10 AarEllen Ramsusdatter 5 ¾ AarBørnenes Værge Husmand Peder NielsenMaren Sørensdatter, Drejø, 12.01.1791, II- 485


~ Jørgen AndersenAnders Jørgensen 40 Aar, Husmand DrejøEllen Sophie Jørgensdatter ~ Johan Frederik Jacobsen, Husmand, DrejøJohanne Jørgensdatter ~ Morten Jørgensen, DrejøRasmus Mortensen, Birkholm, 06.05.1791, II-485han tjente Gaardmand Niels Rasmussen, Korshavn~ Anne Cathrine Jensdatter, Birkholm, Laugværge Jens AndersenBørnenes Værge er Joseph PedersenNiels Christensen, Husmand, Drejø, 24.09.1791, II-486~ Kirsten Christensdatter, Laugværge Henning IbsenChristen Nielsen 22 Aar Curator Gaardmand Peder JensenMaren Nielsdatter 25 Aar tjener i præstegaardenEllen Nielsdatter 17 Aar tjener Gaardmand Morten PedersenKirsten Nielsdatter 10 AarBørnenes Værge Morbroder Anders Christensen, Gaardmand, DrejøSøren Nielsen, Ungkarl, Gaardfæster, Avernakø, 04.04.<strong>1792</strong>, II-492druknede den 09.01.<strong>1792</strong> paa hjemrejse fra Ærøhans Søskende:Jørgen Nielsen 22 Aar, tjener i GaardenAnders Nielsen 19 Aar, tjener i byenJacob Nielsen 15 Aar er hjemme i GaardenPeder Nielsen 12 Aar er hjemme i GaardenAnne Marie Nielsdatter 32 Aar, er hjemme i GaardenVærger Morbrødrene Anders Pedersen, Ulbølle Strandhuse og Hans Pedersen, Ejendomshusmand, Stokkeby, ÆrøGaardmand Hans Hansen Koch var af nærmeste slægtJørgen Jensen fæster Gaarden Trolovet med Anne Marie NielsdatterPeder Pedersen, Ungkarl, Avernakø, 29.05.<strong>1792</strong>, II-497, 489, 505druknede 09.01.<strong>1792</strong>


hans Søskende:Anders Pedersen, StrandhuseHans Pedersen, Stokkeby, ÆrøJohanne Pedersdatter †Jørgen Nielsen, Værge Hans Hansen, KorshavnAnders Nielsen, Værge Hans Hansen, KorshavnAnne Pedersdatter, UgiftPeder Hansen Koch, Drejø, , ..... <strong>1792</strong>, II-501~ Kirsten Rasmusdatter, Laugværge hendes Broder Husmand Jørgen Rasmussen, DrejøHans Pedersen 19 Aar, Curator Henning IbsenMads Pedersen 14 AarKaren Pedersdatter 11 AarAnne Pedersdatter 8 AarBørnenes Værge Gaardmand Christopher Hansen, DrejøPeder Pedersen, Avernakø, 18.09.<strong>1792</strong>, II-Arvingerne er hans Søskende:Anders Pedersen, Strandhuse under Rødkilde GodsHans Pedersen, Selvejerhusmand, StokkebyJohanne Pedersdatter †Jørgen Nielsen, Værge Hans Hansen Gaardmand, KorshavnAnders Nielsen, Værge Hans Hansen Gaardmand, KorshavnJacob NielsenPeder NielsenAnne Marie Nielsdatter ~ Jørgen Jensen, GaardmandAnne Pedersdatter, tjener i KorshavnHans Moder Karen Andersdatter Enke efter Gaardmand Peder Pedersen, Avernakø

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!