11.07.2015 Views

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Datter Anne Nielsdatter ~ Rasmus Jensen, Vester SkerningeJacob Christensen, Husmand, Drejø, 29.11.1784, II-468~ Johanne Andersdatter (~ 1º Søren Hansen Skrædder)Anders Sørensen 40 Aar HusmandJohan Jacobsen 40 AarMaren Pedersdatter, Drejø, 09.12.1786, II-470~ Peder Nielsen Husmandhendes Søskende:Joseph Pedersen, BirkholmHans Pedersen, DrejøErich Pedersen †Jens ErichsenAnne Marie ErichsdatterVærge Morbroder Christopher JensenJohanne Pedersdatter † ~ Peder LassenPeder Pedersen, Gaardmand, DrejøJohanne Pedersdatter ~ Niels JosephsenMaren Pedersdatter ~ Niels Andersen, Husmand, Øster SkerningeAnne Cathrine Pedersdatter ~ Hans Andersen, HundstrupJohanne Pedersdatter, Drejø, † 10.01.1787, II-47?~ Niels JosephsenJoseph Nielsen 6 AarJohanne Nielsdatter 9 AarVærge Morbroder Peder PedersenKaren Jørgensdatter, Drejø, 12.05.1787, II-473~ Claus Rasmussen i et værelse hos Gaardmand Jørgen HansenMaren Clausdatter 2 ½ AarVærge Morfader Jørgen Hansen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!