11.07.2015 Views

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

stensgaard godsarkiv register til skifteprotokol 1751-1792

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

~ Jørgen AndersenAnders Jørgensen 40 Aar, Husmand DrejøEllen Sophie Jørgensdatter ~ Johan Frederik Jacobsen, Husmand, DrejøJohanne Jørgensdatter ~ Morten Jørgensen, DrejøRasmus Mortensen, Birkholm, 06.05.1791, II-485han tjente Gaardmand Niels Rasmussen, Korshavn~ Anne Cathrine Jensdatter, Birkholm, Laugværge Jens AndersenBørnenes Værge er Joseph PedersenNiels Christensen, Husmand, Drejø, 24.09.1791, II-486~ Kirsten Christensdatter, Laugværge Henning IbsenChristen Nielsen 22 Aar Curator Gaardmand Peder JensenMaren Nielsdatter 25 Aar tjener i præstegaardenEllen Nielsdatter 17 Aar tjener Gaardmand Morten PedersenKirsten Nielsdatter 10 AarBørnenes Værge Morbroder Anders Christensen, Gaardmand, DrejøSøren Nielsen, Ungkarl, Gaardfæster, Avernakø, 04.04.<strong>1792</strong>, II-492druknede den 09.01.<strong>1792</strong> paa hjemrejse fra Ærøhans Søskende:Jørgen Nielsen 22 Aar, tjener i GaardenAnders Nielsen 19 Aar, tjener i byenJacob Nielsen 15 Aar er hjemme i GaardenPeder Nielsen 12 Aar er hjemme i GaardenAnne Marie Nielsdatter 32 Aar, er hjemme i GaardenVærger Morbrødrene Anders Pedersen, Ulbølle Strandhuse og Hans Pedersen, Ejendomshusmand, Stokkeby, ÆrøGaardmand Hans Hansen Koch var af nærmeste slægtJørgen Jensen fæster Gaarden Trolovet med Anne Marie NielsdatterPeder Pedersen, Ungkarl, Avernakø, 29.05.<strong>1792</strong>, II-497, 489, 505druknede 09.01.<strong>1792</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!