Rekordhøje pensionsindbetalinger i Danica Pension i 1. halvår 2008

danicapension.dk

Rekordhøje pensionsindbetalinger i Danica Pension i 1. halvår 2008

August 2008 · Danica PensionKontaktpersoner: Adm. direktørHenrik Ramlau-Hansen, telefon45131010, eller cheføkonomJens Christian Nielsen, telefon45 13 14 14 eller 25 55 63 96.Danica koncernen, 1. halvår 2008Rekordhøje pensionsindbetalinger iDanica Pension i 1. halvår 2008Pensionsindbetalinger på over 11 mia. kroner. Det er en stigning på 23procent i forhold til første halvår 2007.• Fortsat stor tilgang af kunder til Danica Balance og Danica Link.• Brug af Danica Sundhedssikring tager til.• Danica Pension i front med åbenhed og gennemsigtighed.• Sikkerheden i top på trods af turbulente finansmarkeder.• Lavere omkostningsprocent.Den betydelige præmievækst, den forsatte fremgang på markedsprodukterneog den faldende omkostningsprocent finder jeg ganske tilfredsstillende.Endvidere har Danica leveret fornuftige afkast på de turbulente finansmarkeder,siger administrerende direktør Henrik Ramlau-Hansen.Stigning på 14 procent i DanmarkFørste halvår af 2008 bød på den største vækst i pensionsindbetalingerne iDanica Pensions historie. De samlede pensionsindbetalinger steg med mereend 2 mia. kroner svarende til en stigning på 23 procent i forhold til førstehalvår 2007.På det danske marked steg pensionsindbetalingerne med 1,1 mia. kroner eller14 procent. Det er især på firmamarkedet, at Danica Pension udbygger sinposition som Danmarks fortrukne pensionsleverandør. Herudover er der ogsåsket en positiv udvikling i salget af Danica-produkter via Danske Bank.Tilgangen til markedsprodukterne fortsætter på trods af uroen på aktiemarkederne.Der er nu 109.000 kunder mod 85.000 kunder for et år siden som har indbetalt over 3,8 mia. kroner i første halvår 2008Danica Balanceog Danica Link.I april 2008 lancerede Danica Pension en ny og forbedret udgave af DanicaBalance. Nu er det muligt at vælge investeringsmåder med flere aktier, somgiver et højere forventet afkast. Samtidig kan vores kunder nu også vælge at fåtilknyttet en garanti mod negative afkast, når pensionen er under udbetaling.


Nyhedsbrevet TÆNK FREMADAugust 2008 · Danica PensionMarkant stigning i pensionsindbetalinger til Danica Pension.M ia. kr.121086UdlandDanmark4201. halvår 06 1. halvår 07 1. halvår 08Pensionsindbetalinger på to mia. kr. i udlandetPå de udenlandske markeder steg pensionsindbetalingerne fra 0,9 mia. kroner iførste halvår 2007 til hele 2,0 mia. kroner i første halvår 2008. Ikke mindstDanica Pension i Sverige har ekspanderet kraftigt. Danica fik i 1. kvartal 2008koncession til at sælge livsforsikringer til det irske marked, og de første policer iIrland blev tegnet i juli.Flere og flere bruger SundhedssikringDer er nu 146.000 danskere med en Danica Sundhedssikring. Det svarer til enstigning på 56 procent siden starten af 2007.Antallet af kunder med behov for undersøgelse, konsultation eller operation,steg med ikke mindre end 50 procent i løbet af første halvår 2008. Strejkeninden for det offentlige sygehusvæsen forstærkede både brugen og kendskabettil Danica Sundhedssikring.Danica Sundhedssikring i vækst1. halvår 1. halvår 1.halvår 1.halvår2008 2007 2006 2005Antal sundhedssikringer 146.854 117.380 87.764 76.254


Nyhedsbrevet TÆNK FREMADAugust 2008 · Danica PensionFaldende omkostninger og større åbenhed i Danica PensionSom det første pensionsselskab i Danmark offentliggjorde Danica Pension allesine omkostninger.Med lanceringen af OmkostningsTjek i april har vi gjort det muligt for kunderneat se, hvad det koster at være kunde hos os. Alle omkostninger er med, både dedirekte og indirekte. Vi har et stort ønske om, at der kommer større åbenhed oggennemsigtighed omkring vores og branchens omkostninger. Vi ønsker atkonkurrere på gennemsigtige produkter, gode afkast, lave omkostninger samtkompetent rådgivning og service frem for at konkurrere om at skjuleomkostningerne. I gennemsnit udgør vores kunders omkostninger ca. 1procent af opsparingen, alt inklusive. Sammenholdt med, hvad de faktisk får forpengene, er det en meget attraktiv pris, siger administrerende direktør HenrikRamlau-Hansen.For 1 pct. i gennemsnit af opsparingen får kunderne• Konkurrencedygtigt afkast• Kompetent rådgivning• Tilgængelig årsoversigt på nettet• Ordentlig skadebehandling når uheldet er ude• Et sikkert pensionsselskab med en rating påAA- hos Standard & Poors• Gennemsigtige pensionsprodukterOmkostningsprocenten i Danica Pensions danske aktiviteter udviste etbetydeligt fald fra 6,8 pct. til 6,1 pct. i forhold til samme periode sidste år.Uændret kontorente på trods af turbulent finansmarked.Uroen på finansmarkederne bevirkede, at investeringsafkastet af kundemidler iDanica Pension udgjorde -2,2 procent i første halvår 2008 mod -0,4 procent isamme periode sidste år. Samtidigt faldt det kollektive bonuspotentiale fra13,5 mia. kr. ultimo 2007 til 7,6 mia. kr. pr. 30.6.2008. På trods af detnegative investeringsafkast er den nuværende kontorente på 6,5 procentfortsat gældende indtil videre.Danica Pension har igennem foråret foretaget mindre justeringer i aktivsammensætningenog nedbragt aktieandelen til 18 procent. Endvidere har Danicaudnyttet finanskrisen til at øge investeringerne i kreditobligationer. Den solidekapitalstyrke gør det muligt at opretholde en betydelig aktie-, kredit- ogejendomseksponering på 40 pct. af de samlede investeringsaktiver, medhenblik på at øge afkastet på sigt.Omkring 550.000 kunder med Danica Traditionel forventes at få en ekstratilskrivning på i alt 1,7 mia. kr. fra Danica Pension i efteråret 2008. Det svarertil ca. 1 procent af opsparingen. Pengene er en kompensation fra staten pågrund af nye skatteregler, der betyder, at skattefritagelsen forindeksobligationer og visse ejendomme bortfaldt fra den 1. januar 2008.