AM2007 - workshop

arbejdsmiljoraadgiverne.dk

AM2007 - workshop

AM2007 - workshopSocial ansvarlighed - ny film og værktøjtil brug i arbejdsmiljøundervisningenMogens Tolstrup, Tolstrup Uddannelse og Udvikling ogPernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks


Vel mødt!Introduktion til workshoppenDet Sociale Indeks i fugleperspektiv18 udsagn om social ansvarlighed• Individuel stillingtagen til udsagnKonsensusmøde• I grupper diskuteres udvalgteudsagnDiskussion• Feedback på konsensusmødetDet Sociale Indeks i praksis• I grupper diskuteres anvendelsenaf Det Sociale IndeksDiskussion• Feedback om mulig anvendelseFilm• 12 minutters film til brug iarbejdsmiljøundervisningenTak for i dagAM2007Workshop30. oktober 2007Slide 2


Hvorfor vi er her i dagVores hensigt• Udbrede kendskabet til Det SocialeIndeks• Gøre Det Sociale Indeks til en delaf undervisningen i arbejdsmiljø• Sikre, at I som undervisere har etgodt undervisningsmateriale.Vores ønske• I kan integrere Det Sociale Indeks iundervisningen• I bruger og informerer om DetSociale Indeks• I giver feedback på anvendelse ogmaterialebehov.AM2007Workshop30. oktober 2007Slide 3


DiskussionProcessenBeslutning omanvendelse afDet SocialeIndeksGennemførelse afhandlingsplaner1-2 årOpstartsmødeForbedringsforslagomsættestil handlingsplanerIndividuelvurdering af de18 udsagnKonsensusmøde– fællesvurdering af de18 udsagnAM2007Workshop30. oktober 2007Slide 4


Kort om Det Sociale IndeksVærktøj• 18 udsagn om socialt engagement på arbejdspladsen, som- Lægger op til hvad arbejdspladsen vil, gør og får ud af at arbejde medsocial ansvarlighed- Giver mulighed for at komme med forslag til, hvad arbejdspladsen kangøre bedre og anderledes- Synliggør arbejdet ved at tilslutte sig Det Sociale Indeks.AM2007Workshop30. oktober 2007Slide 5


Kort om Det Sociale IndeksVærdien for arbejdspladsen• Skaber dialog mellem medarbejdere og ledere om socialt engagement påarbejdspladsen• Hjælper til at definere, hvad social ansvarlighed er for arbejdspladsen ogprioritere indsatsen fremadrettet• Giver større tryghed, loyalitet og stolthed blandt medarbejdere• Skaber en god platform for kommunikation om social ansvarlighed forvirksomheden.AM2007Workshop30. oktober 2007Slide 6


Kort om Det Sociale IndeksOpdrag• Hvem står bag - Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen• Hvorfor? For at fremme af arbejdspladsernes sociale engagement• Hvad bygger det på? De tre rummelighedsprincipper:- Forebyggelse- Fastholdelse- Rekruttering• Hvem følger det? En følgegruppe med bl.a. DI, LO og KL• Hvem opdaterer det? Et fagligt panel ser hvert år på udsagnene.AM2007Workshop30. oktober 2007Slide 7


18 udsagn om social ansvarlighedJer, der ikke kender indeksetJer, der kender indekset• Brug 15 minutter på at skimme ogsvare kort på de 18 udsagn, der er iværktøjet• Tag udgangspunkt i dig selv og dinegen arbejdsplads.• Brug 15 minutter på at svare på detre udleverede spørgsmålvedrørende anvendelse ogerfaringer med indekset• Tag udgangspunkt i dine egne ogdine kollegaers erfaringer.AM2007Workshop30. oktober 2007Slide 8


KonsensusmødeI grupperne• Brug 15 minutter i hver gruppe til at diskutere tre af de 18 udsagn• Tag udgangspunkt i jer selv, brug max. fem minutter pr. udsagn og forsøg atopnå konsensus omkring, hvor I ligger på skalaen.AM2007Workshop30. oktober 2007Slide 9


Det Sociale Indeks i praksisUndervisningRådgivning• Diskuter, hvordan I kunne forestillejer at bruge Det Sociale Indeks iundervisningen• Diskuter, hvordan I kunne forestillejer at bruge Det Sociale Indekssamt rådgive en arbejdsplads til atbenytte Det Sociale Indeks• Hvad kan vi gøre, for bedst at støtte jer?AM2007Workshop30. oktober 2007Slide 10


FilmAM2007Workshop30. oktober 2007Slide 11


Tak for jeres tid!Vi håber, I vil være med til at udbrede kendskabet tilDet Sociale Indeks gennem jeres undervisningSekretariatet for Det Sociale Indeksv. PricewaterhouseCoopersStrandvejen 442900 HellerupTelefon: 3945 3080Mail: info@detsocialeindeks.dkWeb: www.detsocialeindeks.dkAM2007Workshop30. oktober 2007Slide 12

More magazines by this user
Similar magazines