Klubblad nr. 2/2007 - Skakklubben Centrum

skakklubbencentrum.dk

Klubblad nr. 2/2007 - Skakklubben Centrum

Skakklubben CentrumApril 2007Klubturneringen - 3. afdelingAf Allan KaarsbergNr. Navn Rating ELO FS 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Ny R. Plac.1 Leszek Kwapinski 2097 1986 2,95 *6 23304150 4 - 2080 52 Peter Roesen 1951 1895 1,755310 *6 3141 5 12.00 1971 33 Gunnar Pedersen 2178 2229 3,5543501321 *67 - 2178 14 Poul Grydholt Jensen 2020 2064 2,353061531121 5 10,50 2023 45 Anders Christensen 1991 - 2,102033406*13 6 - 2001 26 Poul Fl. Fries Nielsen 2011 2130 2,251*412* *5 3* 1 - 2011 6MesterklassenTredje afdeling af klubmesterskabetblev en noget amputeret udgave,idet Poul Flemming måtte udgå pågrund af Jaquelines pludselige død.Poul Flemming nåede kun at afvikleet enkelt parti mod Poul Grydholt somblev remis, dette parti talte ikke med idet endelige regnskab.Det betød at der var færre point at spilleom. Det var ventet at Gunnar villehjemtage endnu et delmesterskab, menhan fik uventet hård modstand, medbl.a. et nederlag til Anders Christensensom gæstede os fra Varde, og en remismod Peter Roesen gjorde at slutstillingenblev tæt. Kun 7 point til Gunnarmod Anders’ 6 og Peters og Poul G.’s5 - det var næsten for spændende. Peterkunne have afgjort det til sin fordel vedat besejre Poul G. med en bedre korrektion,men det blev kun remis, såGunnar kunne ånde lettet op.Der skulle have været bragt et enkeltparti her på siden fra turneringen, menredaktionen har ikke villet ødelæggedet fine indlæg fra Peter Roesen ved atsplitte det ad, så vi henviser til side 20hvor man kan læse “noget om at væretilfreds”, med bl.a. partiet mod Gunnar.I stedet er det med stor tilfredshed atvi kan præsentere Anders Christensen,Varde, der “debuterede” i vores klubturneringsom opvarmning til sin debuti kandidatklassen ved årets DM stævnei påsken. Vi kan her afsløre at det ikkegik helt så godt som i klubturneringen,men så har han da prøvet det!Anders Christensen, Varde Skakklub.


Skakklubben CentrumApril 2007Basis 1Nr. Navn Rating ELO FS 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Ny R. Plac.1 Henrik J. Hansen 1582 - 2,506020334050 3 - 1515 52 Allan Kaarsberg 1710 1912 3,405113613041 6 13,50 1683 33 Jens Arne Christensen 1527 - 2,054351132360 10 - 1592 24 Anders Stokbæk 1382 - 1,103060511021 2 - 1378 65 Steffen Jørgensen 1500 - 1,902131416013 6 9,50 1527 46 Ib Mathiasen 1813 - 4,501343215333 13 - 1827 1Der var lagt op til “WalkOver” for Ib,og det blev det også trods undertegnedesforsøg på at “true” ham. Voresindbyrdes parti fra 3. runde (der blevspillet forud allerede i første rundep.g.a. forskellige afbud), endte medremis men kun fordi jeg ikke turdespille videre med under et halvt minutpå uret til de næste 6 træk til tidskontrollen,det burde have været mit parti.Jens Arne levede op til rollen som “DarkHorse” og klapsede mig eftertrykkeligt i4. runde. Herefter havde jeg ikke nogetat spille om og efter en”Ribus Gambit”(en af parterne skal nå bussen hjem)mod Anders Stokbæk og en “MongolskGambit” (vi kunne ikke finde ud afhvem der skulle have det hele pointp.g.a. afbud) mod Steffen så sluttedejeg som nummer 3, og oprykningen tilIb mens Jens Arne tog andenpladsen.Henrik spillede en skrækkelig turneringog Anders havde ikke meget at skullehave sagt, der var vist alligevel for langtop til os andre styrkemæssigt. Steffenhar for lidt tid til at spille nærskak, såtypisk pådrager han sig 2-3 hængepartierundervejs, det er naturligvis ikkeholdbart, han aftaler flere remiser pr.telefon end han spiller partier.SlagterKAJ MADSENKronprinsensgade 9775 12 84 95


Skakklubben CentrumApril 2007Basis 2Nr. Navn Rating ELO FS 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Ny R. Plac.1 Frede Jørgensen 1247 - 2,856323334150 10 18,50 1276 22 Svend Aage Jensen 1190 - 2,405010603040 0 - 1082 63 Carsten Ovesen 1239 - 2,804153102363 10 14,50 1271 34 Vagn Konradsen 1293 - 3,203163531123 11 - 1329 15 Børge Clausen 1197 - 2,452330406313 9 - 1222 46 Egon Thøgersen 1052 - 1,351040235030 3 - 1036 5Her ser vi en Vagn Kondradsen startesin opadgående kurve, som hidtil harkulmineret med en sejr over Damir(!)i Basis 1, 4. afd., men derom meresenere. Her startede han lidt blødt medat føle Carsten på tænderne, dereftersejre over Børge og Egon, lidt mereføleri mod Frede og sejr over SvendAage til sidst. Svend Aage dukkede vistaldrig op til nogen af partierne, så deter så som så med reel modstand fra denkant. Egon havde det vist også med atblive væk en enkelt gang eller 2, så detblev til en kamp imellem de fire andreom oprykningen.Frede så ellers længe ud til at skulleløbe med førstepladsen. En sejr isidste runde ville have sendt ham iBasis 1 pr. omgående, men Børge villedet anderledes, og udspillede Fredepå smukkeste vis, mon ikke han varglad for det eftersom det var enesteordentlige parti han fik spillet. Et parfingerfejl mod Carsten og Vagn kostededyrt, og 2 sejre uden kamp mod Egonog Svend Aage – kedelig turnering!Carsten havde chancen undervejs, mensatte det til i kampen mod Frede. Hanmå trøste sig med den fine indsats hanhar gjort i holdturneringen.Altså Vagn rykker op. Som det ser udkan Basis 1-spillerne godt begynde atryste i bukserne, for Vagn er en farligmand!Storegades Cykel- ogKnallertserviceStoregade 66 · 6700 EsbjergTelefon 75 12 39 75


HoldturneringenAf Allan Kaarsberg1. holdet runde 6Skakklubben CentrumApril 2007Centrum I Herning I 3 1 /2 : 4 1 /21. Gunnar Pedersen Ole Mikkelsen 0 : 12. Iver Poulsen Flemming Nielsen 1 : 03. Ole Bønnelykke Daniel Krabbe 0 : 14. Poul Grydholt Jensen John Noe 1 : 05. Jean Bloch Mikkelsen Ole Østergaard 0 : 16. Damir Desevac Steen Bering ½:½7. Brian Isaksen Morten Storgaard ½:½8. Ib Mathiasen Flemming Storgaard ½:½Kamp til stregenTrods hjemmebanefordel lykkedes detikke at besejre Hernings førstehold.Gunnar, Ole og Jean måtte ned. Iverog Poul G. holdt gryden i kog, mende sidste 3, Damir, Brian og Ib kunnekun fravriste halve point fra Herningfolkene.Vi skal se Damirs parti.Hvid: Damir Desevac Centrum 1Sort: Steen Vitus Bering Herning 11.Sf3 Sf6 2.d4 d5 3.g3 e6 4.Lg2 Sbd75.0–0 Ld6 6.Sbd2 0–0 7.c4 b6 8.b3 Lb79.Lb2 c5 10.Te1 Te8 11.e3 De7 12.Se5Tac8 13.e4 Lxe5 14.dxe5 Sxe4 15.cxd5exd5 16.Lxe4 dxe4 17.Sc4 Tcd8 18.Dg4De6 19.Dh4 Tf8 20.Tad1 f6 21.Td6De7 22.Ted1 Sxe5 23.Lxe5 g5 24.Dg4fxe5 25.Txd8 Txd8 26.Txd8+ Dxd827.De6+ Kf8 28.Sd6 De7MmMmMlMmgcmMkMmaMgMHEmMmmMgMgMgMMmMmamMmmAmMmMGMAmMmMGMGmMmMmMLM


Skakklubben CentrumApril 2007Man kan forestille sig at damir har regnetlænge på varianten: 29.DxD KxD30.Sxb7, men det viser sig, at sortgenerobrer springeren med mindst enbondemand mere, og dobbeltbonden icentrum koster for mange tempi. Derforvælger Damir den mere sikre variant derskulle vise sig at føre til remis. 29.Dh6+Kg8 30.Sxb7 Dxb7 31.Dxg5+ Dg732.Dd8+ Kf7 33.Dd5+ Kf6 34.Dxe4Dd7 35.Dh4+ Kg6 36.De4+ Kf637.Dh4 1/2-1/2Før sidste runde var stillingen såledesat 3 hold kæmpede om oprykning, ogCentrum kun i teorien havde en chance,såfremt vi kunne vinde 8-0 og de andrehold spillede remis. Det der med 8-0kunne jo godt ske, det så vi ESF gøresidste år! Netop Esbjerg Skakforeninghavde de bedste kort på hånden i sidsterunde.Stillingen efter 6. runde.Herning I 30½ (11)ESF 30½ (10)Haderslev 30½ (9)Centrum 27 (7)Bov 25 (6)Springeren 24½ (5)Herning II 12½ (0)Aabenraa 11½ (0)Kongensgade 33 • 6700 Esbjerg • 75121177 • www.boboger.dk• Bøger • Film / Musik / DVD• Kontorartikler • Multimedia• Playstation, Gameboy og Xbox spil • Rollespil / Games Workshop


1. holdet runde 7 af Allan KaarsbergSkakklubben CentrumApril 2007Centrum I Bov 5 1 /2 : 2 1 /21. Gunnar Pedersen Lars B. Søndergård ½:½2. Iver Poulsen Hartmut Klemmt ½:½3. Ole Bønnelykke Svend Erik Kramer ½:½4. Poul Grydholt Jensen Helge Andersen ½:½5. Jean Bloch Mikkelsen Jan-Hendrik Lorenzen 1 : 06. Damir Desevac Kim Czepluch 1 : 07. Ib Mathiasen Jan Oehmichen ½:½8. Allan Kaarsberg Kym Grunau 1 : 0FinalenKort før afgang til den sidste runde somskulle spilles i Haderslev, indløb et afbudfra Hans Buus, som kom med den tristemeddelelse om et dødsfald i familien.Ole Bønnelykke, som er indehaver afdet tunge hverv at være holdleder, måttenu ud at lede efter en substitut, og efterflere forgæves forsøg fandt han påat ringe til mig. Jeg var egentlig optagetidet jeg havde lovet at spille på 2. holdeti Horsens, så der måtte en forhandling igang med Søren Peter, som var i en endnuværre situation, idet han manglede2 mand. Da Søren gav efter og lod migvælge, var fristelsen, det at spille på førsteholdetligesom min svoger Morten,for stor, og jeg satte kurs mod Haderslevi stedet for Vejle.Det skulle vise sig at være et godt valg.Situationen var egentlig ikke kritisk forførsteholdet, så jeg kunne jo bare slappeaf, og som Ole sagde, så er det jo mestfordi vi ikke kan være bekendt ikke atstille med fuldt hold i 2. division.Netop denne afslappede indstilling komnok mest til udtryk på de øverste pladser,idet Gunnar, Iver, Ole og Poul alleforholdsvis hurtigt tog remis og kunnetage hjem og nyde det dejlige vejr.Vi andre havde lidt mere at kæmpe for,Jean ville gerne slutte over 50 % og detgjorde han forholdsvis sikkert, selvomhan undervejs ærgrede sig over en forspildtmulighed for bedre spil. Modstandenvar imidlertid hårdnakket, så detblev et langt parti før sejren var i hus.Damir fik sæsonens første sejr på førsteholdet,og det gik temmelig hurtigt,se bare her:


Skakklubben CentrumApril 2007Hvid: Desevac, Damirsort: Czepluch, Kim1.Sf3 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d5 4.e4 dxe45.Sxe4 Lg4 6.c3 Sd7 7.Lc4 Sgf68.Sxf6+ Sxf6 9.Lxf7+ naturligvis! 9.-,Kxf7 10.Se5+ Kf8 11.Sxg4 Dd5 12.Se3De4 13.0–0 h5 14.Te1 Dh4 15.Df3Kg8 16.Sd5 Kh7 17.Sxc7 Thf8 18.Dg3dmMmMjMmgaHMgMifMmMmMhammMmMmMmaMmMGMmMkmMGMmMKMAGMmMGAGJMIMJMLMDamirs modstander opgav med udsigtentil dronningeafbytning (tvunget) og tabaf endnu en bondemand på e7.Ib spillede en lidt risikabel gang skak,undervejs stod han til tab længe,især i slutfasen kunne vi alle se hvadmodstanderen skulle have spillet, menhan var tilsyneladende så oprevet overpartiet (han måtte flere gange udenfor ogtrække frisk luft og få ro på nerverne),at han til sidst missede gevinsten og Ibkunne trække sig tilbage med det halvepoint. Godt kæmpet Ib! Jeg selv vandt ettemmelig udramatisk parti og kan gå tilsommerpausen med samme score på 1.holdet som svoger Morten: 100 %!Til slut er bare at sige at det glippedefor vore naboer, ESF, som ellers havdeoprykningen inden for rækkevidde, mengummiarm eller hvad det nu var, gjordeat de kom til at mangle 1 enkelt point.1. holdet SlutstillingenNr. Hold 1 2 3 4 5 6 7 K.P. M.P. pl.1 Herning I25½84 75 34½ 54 64½75 35½ 13 12 Herning II 2½12627 42½ 23 81½53 15½ 0 83 Springeren 47 55½ 2½63½1 264383½ 28 5 54 Bov5672½ 385½2 13 53 62½ 27½ 6 65 Aabenraa 242½3 1181½ 3½6 71 5216½ 2 76 Centrum 48 2635½ 3½7 54½13½45½ 32½ 9 47 Haderslev34 5½4 2664½ 3½8753133½ 9 38 Esbjerg Skakforening64 41 45 6½5 74½26½34½ 35 12 210


Skakklubben CentrumApril 20072. holdet runde 6Evans II Centrum II 6 : 21. Zijad Campara Mogens Nielsen ½:½2. Ernst Bindzus Mesud Desevac 1 : 03. Frank B. Kristensen Jens Nielsen 1 : 04. David Rasmussen Søren Peter Nielsen 1 : 05. Karsten Foli Johan Grydholt Jensen 0 : 16. Claus Stjernholm Steffen Jørgensen ½:½7. Bjørn Laursen Carsten Ovesen 1 : 08. Max Erik Hansen N.N. 1 : 0TenniscifreDet er efterhånden ved at blive en fastoverskrift til 2. holdets kampe, menså længe vi ikke kan stille med fuldthold, så kan man vel dårligt forventeat vi spiller lige op med modstanderne.Havde det ikke været for Steffen ogCarsten som vi lånte fra 3. holdet, såhavde vi dårligt kunne stille et hold! Også var de enda lige ved at vende det helepå hovedet. Steffen måtte forære et halvtpoint, da han blev kaldt på arbejde midtunder partiet (noget han havde forberedtbåde holdleder og modstander om), ien stilling hvor han netop havde vundeten officer! - Surt! - Og Carsten havdeselveste kartoteksfører Bjørn Laursenså langt nede i sækken, at BL dårligtkunne skimte lyset, men ærgerligt forCarsten overså han en fuskermat i ettræk. Rigtigt surt!Vi skal vel se nogle partier.Hvid: Ernst Bindzus, EvansSort: Mesud Desevac, Centrum1.e4 c5 Jeg plejer at spille c5 mod e4 ogdet har jeg gjort adskillige gange i min”langvarige skakkarriere”. Så vidt jeghusker, var der både gode og de omvendteresultater. 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4Sc6 5.Sc3 Dc7 Spillet med målet, athvid måske vil angribe den sorte pige påfeltet b5 med en af de to heste, hvor sortfinder plads til sin dame på b8 efterfulgtaf a6 og eventuelt tempogevinst? 6.Le2a6 Nu sikrer jeg min lille pige mod defrustrerende hvide heste. 7.a4 Sf6 8.0–0Sxd4 9.Dxd4 Lc5 Afbytning på d4 ogløberen på c5 har jeg, så vidt jeg husker,aldrig før spillet, men jeg udvikler ”mig”og angriber den hvide pige. 10.Dd3 b6Hvis jeg ikke kan gennemføre b5 kanjeg det der med b6 og løberen på b7, somhans naturlige plads i den givne stilling.11


Skakklubben CentrumApril 2007Carsten Ovesen var taget med somreserve, da det så ud som om vi ikkekunne stille fuldt hold. Det tjenerCarsten til ære, at han aldrig er blegfor at yde en indsats for holdet, selvomdet ofte betyder, at han må kæmpe somen David mod Goliat. Denne gang vardet lige ved at få samme resultat som ibiblen! Bjørn Laursen er udover at værekartoteksfører i DSU også en stærkspiller med knap 600 ratingpoint mereend lille ”Ove”. Rygtet vil vide, at BjørnLaursen forud for denne kamp havdesagt til en holdkammerat at han villemelde sig ud af Evans, hvis han skullegå hen og tabe til Carsten. Øjenvidnerhævder, at Bjørn under spillet fik enmørkere og mørkere kulør i ansigtet, ogpå et tidspunkt blev Carsten helt nervøsfor at han skulle få en ”prop”. Der erdesværre ikke nogen ”noder” til så manmå nøjes med redaktørens plapren.Hvid: Carsten Ovesen, (1288)Sort: Bjørn Laursen, (1863)1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Lc4 Sxe4 4. Sxe5d5 5. Lb3 Le6 6. d4 Ld6 7. Sd2 Sxf28.Kxf2 Dh4+ 9. Kf1 Dxd4 10. Sef3Df6 11. Ke1 g5 12. De2 g4 13. Sg1Dh4+ 14. Kf1 c6 15. h3 Sd7 16. c4O-O-O 17. cxd5 Lxd5 18. Lxd5 cxd519. Dxg4 Heromkring begyndte Bjørnsører at få en mørkere lød, han kunne jogodt se at hvid var ved at slippe af stedmed officeren i behold, plus modspil!Dronningebytte kunne der overhovedetikke være tale om. 19.-,De7 20. Sb3Thg8 21. Dd4 Tde8 22. Ld2 Sb6 23.Tc1+ Kb8 24. Lf4 Tg6 25. Lxd6+ Txd626. Sd2 Tf6+ 27. Sdf3 Sc4MlMmdmMmgamMkamaMmMmMjMmmMmamMmMMmbKMmMmmMmMmBmAAGMmMmAmmMJMmFHDHer så Carsten desværre spøgelser, dervar ingen grund til at bekymre sig omhesten, den slog bare huller i luften. b3eller h4 kunne gå. 28. Txc4? og straksgenvandt kartoteksføreren sin normaleungpigekulør! 28.-,De1# 0-1Carsten Ovesen havde chancen!13


Skakklubben CentrumApril 20072. holdet runde 7 af Allan KaarsbergCentrum II Horsens II 2 : 61. Mesud Desevac Ole Nørregaard Hansen ½:½2. Jens Nielsen Morten Basse Jensby ½:½3. Søren Peter Nielsen Ole Ryevad 0 : 14. Andreas Kinch Peter Berg 1 : 05. Henrik Jegbjerg Hansen Anders Munch 0 : 16. Carsten Ovesen Erik Pedersen 0 : 17. N.N. I Eigil Straarup 0 : 18. N.N. II Tim Bjerre 0 : 1Tenniscifre igenigen!For femte gang belv resultatet 6 pointtil den ene part og 2 til den anden!Det forekommer som bekendt kun ien anden sportsgren, nemlig tennis.Desværre var cifrene kun i Centrumsfavør en enkelt gang (mod Stouby), såfire ud af de fem gange altså et nederlagpå 6:2. Så er det jo ikke så interessant atspille på 2. holdet, hvilket man kan seud fra opstillingen i sidste runde! Kun 6mand. Det må kunne gøres bedre, mendet hænger nok sammen med at det erbegrænset hvor mange der kan og vilofre en søndag på at spille skak, det erjo trods alt 16 mand der skal findes ogder er mange i klubben der ikke er retaktive mere. Jeg selv havde som sagtmeldt meg til 2. holdet men sadlede omtil 1. holdet i sidste sekund, hvilket joikke var pænt gjort overfor Søren Peterog de andre, men jeg har sagt undskyld!Eftersom jeg ikke selv deltog på holdeter referatet ikke fyldestgørende og I månøjes med nogle billeder som Andreashar taget fra sidste runde samt et parpartier.Mesud mod Ole Nørregaard14


Skakklubben CentrumApril 200721.d5,f5 22.exf5,Txf5 23.Lh3 Hvidbegynder at lure på kvalitetsgevinst.Efter lidt betænkningstid besluttedejeg at lade ham få den, fordi sort fåren aktiv stilling. Alternativet var enpassiv stilling hvor hvids løbere kunneblive ved med at piske mit tårn rundti manegen. 23.-,Txd5 24.Le6+,Kh825.Lxd5,Lxd5 26.Lg5?emMjMmMlgMmbmMiaMgMmMmammMgcmMIMAmMmMmMmmMmMmMGMMmMKBGMGmDJMmMLM26.-,Se5! 27.Tc3, Td7 Truer 28.-,Lh1 med mattrussel på g2 samtidigmed at dronningen trues. 28.Sf4,Le429.Dc1,Lxb1 30.Dxb1,Sf3+ opg. 0-1.Der følger 31.Txf3,Dxf3 og hvid harintet forsvar imod 32.-,Td1+.Og dermed reddede 2. holdet ligeakkurat en 7. og næstsidsteplads irækken. Det betyder at menuen stårpå søndagskampe igen i næste sæson,da der kun er et hold der rykker ned iA-rækken, nemlig Ølgod som sluttedemed 2 point færre end os, til trods for atde havde vundet vores indbyrdes opgør.Horsens rykker op med kun et halvtpoint mere end Evans II. Man kan godtforstå hvis Evans-folkene ser lidt skævttil os, for måske havde resultatet væretomvendt såfremt vi havde stillet medfuldt hold! Det synes jeg lige vi skaltænke lidt over i Centrum!2. holdet SlutstillingenNr. Hold 1 2 3 4 5 6 7 K.P. M.P. pl.1 Centrum II72 3½81½566 2232 2419 2 72 Erritsø 1½3 62 1½7 43½ 61 52½85½ 22½ 4 63 Evans II26½ 3½4 8774½ 4½6615537 12 24 Horsens 78 34½66½ 4½23½5 75½16 37½ 12 15 Kolding 4647 16½84½43½25½33 32 10 46 Stouby54 621½4 1233½ 683726 5 57 Varde 61 5426½ 3½3 85½42½65 33 9 38 Ølgod4114½ 133½52½7 6222½ 17 2 817


Skakklubben CentrumApril 20073. holdet runde 5 Af Henrik JegbjergHelle II Centrum III 2 1 /2 : 5 1 /21. Erik Pedersen Allan Kaarsberg 0 : 12. Verner Gammelgaard Steffen Jørgensen ½:½3. Iver Frederiksen Børge Clausen 0 : 14. Ulrik Knudsen Vagn Konradsen 0 : 15. Johannes Grue Henrik Jegbjerg Hansen 0 : 16. Henry Andersen Carsten Ovesen 0 : 17. Simon Kristensen Egon Thøgersen 1 : 08. Jonas Nielsen N.N. 1 : 0Helle 2 - Centrum 3I femte runde af B-klasse Vest iholdturneringen mødte Centrum IIIrækkens bundprop, Helle II. Det gjaldtkampen for en hæderlig placering irækken, da Billund-Grindsted som ventethavde sat sig sikkert på oprykningen.Vi var derfor henvist til at kæmpe medEgtved om 2.-pladsen.Vi skulle spille på en skole i Agerbæk,og efter flere gange at have kørt forkertpå vej derud, fandt vi endelig frem.Troede vi da. Skolen havde vi fundet,men vi måtte trave rundt om hele skoleni bulderravende mørke, før vi blevgelejdet ind af en Helle-spiller.Vi lagde meget skidt fra start med atkomme bagud 1-0, da vi kun kunne stillemed syv mand, til trods for, at det var enmandag, og altså almindelig klubaften.Det er for sløvt.Mit eget parti var ganske hurtigt færdigt.Min modstander spillede passivt imodKongegambit, og det gik hurtigt galt.Børge Clausen og Carsten Ovesenspillede solidt, og vandt sikre sejre.Vagn Konradsen spillede et noget ujævntparti, men vandt alligevel et tårnslutspiltrods en bonde i underskud. De har alletre været solide i årets holdturnering.Egon derimod burde klart have vundet.Han var foran med en officer, og dervar vist lidt senere en mere i slag, menden slog Egon ikke! Senere satte Egonselv en officer i slag, og de kom i etbondeslutspil, som var vundet for Egon.Men han endte desværre med at tabe.Ærgerligt, men der skal ikke mangedårlige træk til at vende en stilling.Allan vandt også, men det blev18


Skakklubben CentrumApril 2007langtrukkent, og vist ikke særligtoverbevisende. Steffen måtte skuffendetage til takke med en slidsom remis,efter at have bommet en løber.Vi tager lige undertegnedes parti frarunden:Hvid: Henrik Jegbjerg Hansen (1448)Sort: Johannes Grue (1071)1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 a6? Det er altfor passivt. Det forpligter at modtagegambitten. 4.Lc4 b5 5.Lb3 c5 6.d3 d67.Lxf4 Lg4 8.O-O h6? Også for passivt.9.Sc3 Sf6 10.e5 Der skal åbnes op forgodterne. 10.-, dxe5 11.Lxf7+! Kxf712.Sxe5+ Kg8 13.Sxg4 Sxg4? Hanskal da ikke bytte den forsvarsspringeraf?! 14.Dxg4 Sc6?? Nu er resten nemt.15.De6+! Kh7 16.Dxc6 Le7 17.Tae1Allerede her var Lxh6 muligt. En lilleskønhedsfejl. 17.-,Te8dmMkdmMmmMmMiMgfamEmMmMgmagMmMmMMmMmMIMmmMHAmMmMAGAmMmAGmMmMJDLM18.Lxh6! gxh6? 19.Tf7+ Kg8 20.Dg6+Mat i næste, så Sort opgav. 1-0SlagterKAJ MADSENKronprinsensgade 9775 12 84 9519


Skakklubben CentrumApril 20073. holdet runde 5 Af Henrik JegbjergCentrum III Egtved 6 1 /2 : 1 1 /21. Allan Kaarsberg Martin Knudsen ½:½2. Steffen Jørgensen Knud Fischer ½:½3. Børge Clausen Alfred Buhl Jensen ½:½4. Jørn Hansen Gunnar Lauridsen 1 : 05. Henrik Jegbjerg Hansen Søren Kofoed-Hansen 1 : 06. René Bæk Pedersen Jens Carl Fyhn 1 : 07. Carsten Ovesen Brian Sørensen 1 : 08. Egon Thøgersen N.N. 1 : 0Centrum III - EgtvedVi havde revanche til gode mod Egtved,som var vores modstander i sjette ogsidste runde. Vi havde lidt uheldigt tabttil dem 5-3 på udebane. På trods af atvi skulle have haft hjemmebane dennegang, spillede alle hold i Grindsted, dadet var sidste runde.Igen havde vi en joker på førstebræt,redaktør Allan var tiltrådt på afbud fraJack Madsen. Jørn Hansen var ogsåmed, og spillede 4. bræt.Og med disse forstærkninger fik vivores revanche, endda ganske suverænt6,5-1,5, uden nederlag! De tre øverstebrætter; Steffen Jørgensen, AllanKaarsberg og Børge Clausen spilledealle remis, og vi andre på bræt 4-8 vandtalle sammen. Som et lille kuriosumskal det nævnes at Børge Clausensmodstander var 92 år! Imponerende, oghan var vist stadig ganske skrap, han ogBørge aftalte i hvert fald remis i en ligestilling.Allan spillede på 1. bræt et intenst partimod Martin Knudsen, og de tog remisda Allan ikke var glad for sin stilling.Han fandt dog ud af senere, at han burdehave vundet. Den sang kender de flesteskakspillere vist! I øvrigt beklagedeMartin sig over at så højtratede spilleresom Allan spillede i B-klassen, menAllan kunne bare henvise til styrkelisten,hvor han figurerer som nr. 18, altså ikkemellem de 16 bedste i klubben og derforikke god nok til de andre hold!Steffen burde også have vundet. Foranmed en løber i slutspillet får han denfanget, og de kommer i rent bondeslutspilder dog stadig var vundet for Steffen,men der skal jo i slutspillet meget lidttil før det tipper, og hans modstander,20


Skakklubben CentrumApril 2007Knud Fischer, fik sat en snedig patfældeop, og så blev det remis.Jørn Hansen spillede ModtagetDronninggambit med hvid, og hansmodstander prøvede stædigt at holdebonden. Det havde han efter egetudsagn haft gode resultater med, menden gik ikke mod Jørn, der kom foranmed et par bønder, og det blev sikkertkørt hjem lige så stille.Carsten Ovesen havde sort mod BrianSørensen, der tænkte 10 minutter overhans førstetræk! Carsten spurgte hamefter 7-8 minutter, om han var klarover, at de var gået i gang, og at det varham i trækket!!? Det var han åbenbart.Carsten vandt i øvrigt i sikker stil, efterat hans modstander bommede en løber iåbningen.René Bæk Pedersen vandt ogsåkomfortabelt, og Egon var kommetforgæves, da han ingen modstanderhavde. Han fik dog et par partier ianalyselokalet, så aftenen var alligevelikke spildt.Undertegnedes eget parti var krimineltdårligt. Jeg vandt dog til sidst, mendet var mere held end forstand. Jegsluttede således med 6/6 på 3.-holdet,det kan man vel ikke klage over! Menjeg spillede også kun på 5. bræt, den gårnok ikke næste sæson.I øvrigt ringede min modstandersmobiltelefon midt under partiet.Turneringslederen skred ikke ind, ogmin modstander tog endda telefonen,og sad og snakkede lidt. Jeg sagdeherefter til ham, at man taber, nårtelefonen ringer. Det var han ganskeforbavset over, og jeg var lidt ked afat slutte partiet på denne måde. Jeg varjo også på det tidspunkt ganske tilfredsmed min stilling, så jeg sagde ”nej, lados bare spille videre.” Det bandede jegindvendigt over lidt senere, da jeg sattealt over styr. I sådanne situationer burdeturneringslederen træde til, og dømmepartiet tabt på stedet.Lad os se på uhyrligheden:Hvid: Søren Kofoed-Hansen 1110Sort: Henrik Jegbjerg Hansen 14481.e4 f5!? I håb om at komme til at spilleJegbjerg-varianten (ja, du læste rigtigt):2.exf5 3.Sh6!! (Sf6 er mere ”normalt”.).2.d3?! Den skal da slås! 2.-,fxe4 3.dxe4Sc6 4.a3 e5 5.Sf3 Sf6 6.Sc3 Lc5 7.h3d6 8.Lc4 De7 9.Dd3 Le6 10.Sd5 Lxd511.Lxd5 Sxd5 12.Dxd5 h6 13.O-OO-O-O Hvid kan ikke prale af nogenfordel ud af denne åbning. 14.c3 Thf815.b4 Lb6 16.a4 a6 17.a5 La7 18.b5 Ihåbet om at fange min løber. 18...Sb819.Tb1 c6 20.bxc6 Sxc6 21.La3 Tf622.Sh4? Lxf2+! 23.Txf2 Txf2 24.Kxf2Dxh4+ 25.Kg1 Det var heromkringmin modstanders mobil ringede. 25.-,Df6 26.Lb4 Td7 27.Dc4 Tc7 28.Dd3Td7 29.Tf1 De6 30.De3 Tf7? Taber enbonde. Nu begynder jeg at løbe sur i det.21


Skakklubben CentrumApril 200731.Txf7 Dxf7 32.Lxd6 Dc4 33.Db6 Df734.Dc5 De6 35.Lf8 Dg6 36.Dd5 Kc737.Lb4 Sxb4? Så ryger der en bondemere. Suk! 38.Dxe5+ Kc6 39.cxb4 Nuer det Hvid, der bør vinde. 39.-,Df640.Dd5+ Kc7 41.e5 Dc6? 42.Df7+!MmMmMmMmmalMmEgMamemMmMgGMmMGMmMMGMmMmMmmMmMmMmAMmMmMmAmmMmMmMLMTro det eller lad være, det lykkedesfaktisk Hvid at tabe denne stilling!42.-,Kd8 Resignation. 43.Dxg7 Dc1+44.Kh2 Df4+ 45.Kh1?? Dg3, og jegkunne godt give op. 45.-,Dxb4 46.e6??De1+! Nu ser det vel remisagtigt ud!47.Kh2 Dxe6 48.Dxb7 De5+ 49.Kg1Dxa5 50.Dc6 De1+ 51.Kh2 De5+52.g3 De2+ 53.Kg1 De1+ 54.Kg2Dd2+ 55.Kf3 a5 56.Kg4?? Nej, nusmider Hvid da det hele væk. 56.-,Dd7+! 57.Dxd7+ Kxd7 58.Kh5 a4Hvid opgiver. 0-1Vagn Konradsen i storform.Nr. Hold 1 2 3 4 5 6 K.P M.P. Pl.1 Billund-Grindsted 62 374824 4½3 47½ 37 11 12 Centrum III12 6½4 33 41 45½26½ 27½ 7 23 Egtved45½ 11 25 74 13½21½ 23½ 6 34 Helle II 2½3 21½ 01 31 2½2 1½ 8 0 422


Skakklubben CentrumApril 2007Nr. Navn Klub Rt FS 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Ny R. Plac.1 Iver Poulsen Cent. 2143 2,906021/2314151/2 3 6,00 - 22 Ole Bønnelykke Cent. 2016 1,855011/2603140 1 1/2 3,50 - 63 Viggo Bové Quist Spr. 2173 3,154151/2102061/2 2 5,25 - 44 Lars René Andersen Nrd. 2022 1,903060511021 2 4,00 - 55 Rune Andersen B.Sk. 2083 2,402131/24061/211/2 2 1/2 6 - 36 Lars Pedersen KS 2124 2,7511412151/231/2 4 8,75 - 1Koldingmesterskabet 2007Af Iver PoulsenKoldingmesterskabet 2007 blev afvikletover en weekend i grupper á seksspillere, i alt deltog der 32 spillere. Medstart fredag aften og to kampe lørdag ogto kampe søndag. Altså præcis modellen,som også kendes fra Ribe og som joogså anvendes til nogle turneringer iEsbjerg. Efter min opfattelse og minpersonlige smag meget tæt på denideelle form for skak, dog anser jeg enturnering med syv runder for bedre endkun fem. Det kommer jeg til at oplevelige op til påske, når jeg sammen medLeszek K. igen i år tager turen ned tilden hyggelige by Werther i Tyskland.Nå men Koldingmesterskabet lokkedeto centrumspillere af sted, nemligundertegnede og Ole Bønnelykke.Tabellen viser slutresultatet, LarsPedersen blev Koldingmester, det varfortjent, men det blev afgørende, at jegtabte til ham i et i øvrigt meget lige partii første runde. Da Ole og jeg begge tabtei første runde anså jeg det for tilrådeligtat tage mod Oles remistilbud efter 14træk i anden runde (selv om jeg medde hvide brikker stod en anelse bedre).Men det er klart, at det herefter reelt varumuligt for mig at vinde turneringen.Ole vandt siden et udmærket parti modViggo B. Quist, men ellers virkede hanspilletræt og uinspireret. Jeg spillede tregode partier, i sidste runde skulle jeg joblot have remis for at blive nr. to og jegkunne ikke længere vinde turneringen.Jeg må vise mine to gevinster, som varmeget interessante:Sort: Quist, Viggo BHvid: Poulsen, IverA00 1.b4 Så er vi ude af min forberedelse… 1.-e6 2.Lb2 Sf6 3.b5 a6 4.a4 axb55.axb5 Txa1 6.Lxa1 d5 7.e3 Ld68.f4?! Fristende, idet 8.Sf3 Sbd7 9.Le2e5 er fint for sort. 8...Sbd7 9.Sf3 De710.Se5? Meget nærliggende, men sorthar et overraskende svar parat. 10.-Lxe5!11.fxe5 Se4 12.Dg4 f5 13.exf6?! 13.Df3Db4 14.Dd1 f4!! 15.exf4 0–0 16.g3 Sxg3!Og hvid er færdig. 13...Sdxf6 14.Dd1 0–0 15.Ld3 15.Le2 Sg4!! 16.Lxg4 Dh4+17.g3 Sxg3 18.hxg3 Dxh1+ 19.Ke2 Dg2+20.Kd3 De4+ 21.Kc3 Dc4+ 22.Kb2Dxb5+ 23.Ka2 Dc4+ 24.Kb2 Tf1 25.De223


Skakklubben CentrumApril 2007Db4+–+ 15...Se8 Man kunne også spille15...Sd7!? 16.Lxe4 Dh4+ 17.g3 Dxe418.Tg1 Df5 19.De2 Dxc2 20.Sc3 Se5med afgørende fordel. 16.Lxe4!? 16.g3Sf2 17.Dh5 Sxd3+ 18.cxd3 Db4 19.Dd1Dxb5 20.Dc2 d4!! (Sejt) 21.Lxd4 Dd5giver sort en overraskende overvældendeog klart vundet stilling. 16...Dh4+ 17.g3Dxe4 18.Tg1 Df5 19.De2 Dxc2 20.Sc3Sd6 21.b6 Sc4 22.Sd1 Sxb6 23.Dg4 e524.Dg5 Sc4 25.Lc3 d4 26.exd4 De4+27.Se3 exd4 27...Sxe3! 28.dxe3 Ld7var også muligt. Fritz vurderer faktiskstillingen til minus 32! 28.Tf1 Te8 29.Tf4Db1+ 30.Ke2 Sxe3 31.dxe3 dxc3 32.Tc4Da2+ 0–1Hvid: Poulsen, IverSort: Andersen, Lars RenéB79 - 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sge2 g6 Denvalgte trækfølge er fin, idet 3...e5 4.Sd5Sge7 5.Sec3 d6 6.Lc4 Sxd5 7.Sxd5 giverhvid klar fordel. 4.d4 cxd4 5.Sxd4 Lg76.Le3 Sf6 7.Lc4 Se5 7...Sg4 8.Dxg4Sxd4 9.Dd1 Se6 10.Dd2 d6 kan hvidbesvare med 11.Lh6 Lxh6 12.Dxh6Da5 13.Lb5+ med nogen fordel. 8.Lb30–0 9.f3 d6 10.Dd2 Da5 Så kom vi joind i hovedvarianten i Dragen, en af demest spændende/interessante systemer iSiciliansk. 11.0–0–0 Ld7 12.Kb1! Tfc813.Lg5! Sc4 14.Lxc4 Txc4 15.Sb3 De5!15...Da6 16.Lxf6 Lxf6 17.Sd5±; 15...Dd8? 16.e5 Se8 17.Sd5 f6 18.Sxf6+exf6 19.Dd5+ Kh8 20.exf6+- 16.The1!Ikke 16.f4? Dxc3!! 17.bxc3 Sxe4! 16...Txc3! Nærmest forceret, idet 16...Lc617.Lf4 Dh5 18.Dd3 Tb4 19.a3 Tb6 20.e5er klart fordelagtig for hvid. 17.bxc3Le6 18.Le3 Dxh2? Bedre var 18...Tc819.Ld4 Db5, som er uklart. Fremtidenvil vise, om sort har tilstrækkeligkompensation for den ofrede kvalitet.Det er et vigtigt principielt spørgsmål idragevarianten, som man endnu ikke harnoget endeligt svar på. 19.Ld4 19.Sc5!?dxc5 20.Lf4 Sxe4!? 21.Dd8+ Lf822.Lxh2 Sxc3+ 23.Ka1 Txd8 24.Txd8giver afgørende hvid fordel. 19...Dg3?!20.e5! dxe5 21.Lxe5 Dh4 22.g4 Sd523.c4! Med afgørende fordel til hvid.Men endelig ikke 23.Th1? Lxe5 24.Txh4Sxc3+=. 23...Lh6 24.Dd4 Sb4 25.Th1Dg5 26.f4 Dxg4 27.Txh6 Sc6 28.Dd2?!28.Tdh1 f6 29.Txh7 fxe5 30.Th8+ Kg731.T1h7+ Kf6 32.fxe5+ var en hurtigereafslutning. 28...f6 29.Ld4 Kg7 30.Tdh1Lg8 31.Lc3 De6 32.T6h4?! 32.f5 Dxf533.Txh7+ Lxh7 34.Dh6+ Kf7 35.Dxh7+Ke6 36.Sd4+ Sxd4 37.Te1+ +- 32...a533.f5 Dxf5 34.Sd4 Dd7 35.Txh7+ Kf836.Dh6+ Ke8 37.Dg7 Kd8 38.Dxg8+1–0Turneringen I Kolding kan varmtanbefales. Det tager jo ikke så langtid i vore dage at køre til Kolding,og arrangementet blev i hvert faldgennemført særdeles professionelt underledelse af den kompetente RichardtEbbesen og hans stab, som kun fortjenerros og flere deltagere næste år.24


Skakklubben CentrumApril 2007Om at være tilfreds .....- Af Peter RoesenOverskriften, der måske får nogen til attænke på Halfdan Rasmussen (“Nogetom .............”), er inspireret af et indlægi sidste nummer af klubbladet, hvorvores chefredaktør med vanlig skarpsindighedudtalte, at jeg aldrig er tilfreds.Dette vil jeg gerne hermed på detskarpeste dementere!Jeg mener således bestemt at kunnehuske en gang, hvor ........... - jeg mener......., det må jeg da have oplevet på eteller andet tidspunkt .....Samme redacteur har i øvrigt opfordretmig til at knytte nogle kommentarer til2 partier, jeg på det seneste har væretinvolveret i.Kendetegnende for begge partier er, atjeg i begge tilfælde ofrede materiale- noget der i hvert fald bør få voresformand til at spærre øjnene op. Brianhar således lejlighedsvis mindet mig omden lidt bedrøvelige sandhed, at mit spilnormalt ikke just er præget af sådanneindslag. Nu er det at ofre materiale jonormalt noget, der påkalder sig en visanerkendelse, og jeg må da også erkende,at jeg nærer en vis beundring affolk, der bygger deres spil op omkringden slags muligheder. I de situationer,der opstod i de neden for viste partier,er omstændighederne desværre nogetanderledes. I begge tilfælde havde jegsåledes det held, at min modstanderikke fandt en forudgående gevinstfortsættelse,hvorefter jeg - tvunget afomstændighederne - så mig nødsaget tilat “finde på noget”. Det første eksempeler hentet fra mit parti i februar i pokalturneringenskvartfinale.MmcjdiMmmamMmMmfMkagMmaggAhMmMmMAmAmAHMmIMmMmMGMMmEmMmCGmMJMmDmFHvid: Mesud DesevacSort: Peter RoesenHvid, der har opbygget et stærkt presimod sorts konge, kunne nu have vundetmed 27.Sxg6 Kxg6 28.e5 Kg729.Tf7! Kxf7 30.Dh7. Men som Mesudsagde, da vi nogle dage senere havde engod snak om partiet, og hvor vi beggehavde fundet varianten: “Jeg er jo ikkestormester.” I partiet fulgte i stedet27. Lb2?hvorefter jeg så mig nødsaget til atsætte en prop i med kvalitetsofferet27. -, Te5!?Udover at sikre imod en åbning af diagonalenb1-h7 ned mod den sorte konge25


Skakklubben CentrumApril 2007er idéen med trækket, at sort opnår etvist pres mod d3, hvis offeret modtages,ligesom hvids øvrige lette officererbliver noget passive. Muligt havde vistogså været 27. -, Lg7. Partiet, som jeg iøvrigt skulle vinde for at komme viderei pokalturneringen, fortsatte således:28.Df2 Dc7 29.Lxe5 dxe5 30.Sh3 Sd331.Df7 Dxf7 32.Txf7 Kg8 33.T1f1cxb5 34.cxb5 Sc5! 35.T7f2 Le6 !36.Sg1 Lb3 37.Tc1 Sd3 38.Td2 Lb439.Txd3 Txd3 40.Sf3 Lc3 osv.0 - 1. Pyyhha!Det følgende skete i forårsturnering I iår, hvor følgende stilling opstod i mitparti mod Gunnar Pedersen:MmMjMmfmmamMmagMMmahamMgmMmMmemMMmAGMmMmjAmDmBGMMmMmEGMGmMJMmMLMHvid: Peter RoesenSort: Gunnar PedersenI denne stilling spillede jeg uden fornødenomtanke30.Te1?Jeg nåede lige at slippe brikken, da jegopdagede den lurende katastrofe.Mens jeg så sad og ventede på det uundgåeligesvar og gjorde klar til at kylemin konge gennem lokalet, begyndtenogle skumle offerplaner imidlertid attage form i mit kogende sind, ligesomjeg kom til at tænke på en kommentar,som Jens Kristiansen en gang skrev omen lignende situation: “Jeg kunne nupludselig se, at jeg havde spillet genialt.”Efter at Gunnar havde tænkt sigstille og roligt om, kom så svaret30. -, Sxc4hvorefter vi forholdsvis hurtigt spilledede træk, vi begge havde siddet ogplanlagt:31.Sh4 Dh7?For at fastholde presset mod tårnet påd3, så springeren fortsat ikke kan slås.Forklaring på spørgsmålstegnet følger.32.Tf3 Sd6MmMjMmfmmamMmageMmahamMgmMmMmMmMMmMGMmMHjAmMmDGMMmMmEGMGmMmMJMLM26


Skakklubben CentrumApril 2007Efter partiet gav Gunnar meget forståeligtudtryk for, at han regnede med, atdette træk ville sikre både springeren ogkongestillingen - for så vidt meget forståeligt.Alligevel slår lynet ned med33. Txf7!!Et træk, jeg naturligvis isoleret set kanvære ganske godt tilfreds med, ikkemindst i betragtning af, at jeg så mulighedenallerede, mens jeg sad og skumledeet par træk forinden. Alligevel kanmin stolthed over trækket ligge på etforholdsvis lille sted. Offeret kan jofor så vidt betragtes som en nødløsningnødvendiggjort af min tidligere overseelse.Hvis jeg havde set sorts mulighed30.-, Sxc4, ville jeg nok næppe haverodet mig ud i en beregning af dennevanvittige variant. Hertil kommer, atsort i stedet for 31.-, Dh7, der fortjeneret spørgsmålstegn, kunne have spillet31.-,Da5!, idet hvid også efter dette træker afskåret fra at slå springeren, ligesomtårnofferet i dette tilfælde ikke villehave samme effekt som i partifortsættelsen.Nåh, men det afsluttende drama,hvor jeg i hvert fald er godt tilfreds medmin energi, tog sig således ud:33. -,Sxf7 34.Dxe6 Dd3 35.Sf5!Truer med De6-g6 og udækkelig mat.35. -,Ta5 36.Se7 Kf8 37.Sg6 Kg838.Se7 Kh7 39.Dxf7 Tb5 40.Te3Dxd4Hvid får nu mulighed for at udnyttediagonalen b1 - h7. Jeg måtte dog desværreforkaste muligheden 41.Te6 medplanen Txh6 på grund af 41.-,Tg5! Detfølgende træk hindrer denne forsvarsplanog lægger desuden yderligere prespå diagonalen b1 - h7.41.h4! Df6 42.Dc4 Tf8 43.Dc2 g644.Sxg6 Dxf244.-,Dxg6? duer ikke på grund af 45.Te7Tf7 46.Txf7. Nu fuser det ud til remismed45.Dxf2 Txf2 46.Kxf2 Kxg6 47.g4 h548.g5 Kf5 49.Tg3 Kg6 50.Tf3 Tb451.Kg3 remis.Pyyhha !27


Skakklubben CentrumApril 2007PartiafdelingenHvor blev de af?Af Lars LindhardAf og til løber man ved de storeturneringer, ind i mennesker som manikke ser hver dag, således også vedsidste års Vesterhavsturnering. Herstod jeg pludselig ansigt til ansigtmed Morten Jannik, som nu slår sinefolder på Fyn og spiller skak i OdenseSkakklub. Morten er en gemytlig fyr oghar en fortid i Centrum, så selvfølgeligskal gamle dage genopfriskes ogmellemliggende periode opdateres. Medsin store buldrende stemme fortællerhan bl.a. at han havde spillet et godtparti under Fynsmesterskabet 2006 ogfået “specialpræmie” for sit parti fra 4.runde.Som turneringsleder har man mangegøremål, så det kan vel ikke undrenogen, at jeg undervejs i turneringenhavde glemt alt om Fynsmesterskaberog specialpræmier, men sådanneforglemmelser har det med at poppe opog ramme en lige i synet når man mindstventer det!Jeg er p.t. ved at rydde op i mine uanedemængder af ting, jeg har gemt, fordi jeglige... osv. Heriblandt finder jeg “FynskSkak” nr. 5, 16. juni 2006 og huskerstraks (med røde ører) at det fik jeg afMorten Jannik, fordi han mente, at det28


Skakklubben CentrumApril 2007ville interessere klubbladet i hans gamleklub (og heri har han så ganske ret!Red.) - Hermed partiet så mine ører kanantage en mere normal kulør igen.Hvid: Morten Jannik, Odense (1466)Sort: Allan Hansen, Sydøstfyn (1447)Noter: NEN (Antageligt “Fyns Skak”’sredaktør Niels Erik Nielsen.)1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Sxc3a6 5.Sf3 d6 6.Lc4 Sf6 7.e5 Sfd7 - 7.-,dxe5?? 8.Lxf7+ vinder sorts dronning.8.e6 fxe6 9.Lxe6!? 9.Sg5! 9.-,Sf610.Sg5 Lxe6 11.Sxe6 Dd7 12.De2Sc6 13.0–0 Se5 14.f4 Sf7? 14.-, Dxe6!15.fxe5 Dxe5 og det er svært at se hvidskompensation for de to manglendebønder. 15.Td1 Tc8 16.f5 h5 16.-,Sd8!? må være at foretrække. 17.Lg5Tc6 18.Tac1 Sh6 19.Lxh6 Txh6 20.Se4Sg4?? Efter 20.-, Sxe4 21.Dxe4 Tf6er sort stadig med i spillet, selv omforskellen mellem Se6 og Lf8 unægteliger til at få øje på. 21.Txc6 Txe6 21.-,Dxc6 22.Sxd6+ exd6 23.Sd4† +-MmMmfiMmmamegMgMamDgdmMmmMmMmAmaMmMmBmbmmMmMmMmMAGMmEmAGmMmDmMLM22.Tcxd6!Og sort skulle ikke længere, idet såvel22.-, exd6 23.fxe6 Dxe6 24.Sxd6? som22.-, Txe4 23.Dxe4 Sf6 24.De6! erhåbløst. 1-0.GRAM EXPRESSENv/Jens Arne ChristensenIndustrivej 18 · 6510 GramTlf.: 74 82 32 52Mobil 20 32 30 52Bud- og distributionskørsel29


Skakklubben CentrumApril 2007Fra Vesterhavsturneringen 2006Af Morten AndersenOdysseus-spilleren Søren Berg er gåetmeget frem de seneste par år. Efter egetudsagn fordi han er blevet far, har setandre værdier i livet og derfor spillermere frigjort. VHT 2006 lagde yderligereelo-point til samlingen, og med6/9 vandt han ratinggruppe 3 samtidigmed, at han undervejs kom til at spisekirsebær med de store i turneringen.Mod den lettiske GM Aloyzas Kveinys,der senere blev 2’er i turneringen, blevkirsebærrene dog trods alt for store.Samme Kveinys optrådte i øvrigt iEsbjerg for andet år i træk og virkedesvært tilfreds med byen under den afsluttendefest for de frivillige hjælpere,hvor titelholderne traditionelt er velkomnetil at deltage.GM Aloyzas Kveinys og Søren BergUndertegnede havde lejlighed til at siddemed ved efteranalysen, hvor Kveinysdemonstrerede et enestående talent forpå ægte politikervis at sige noget, udenegentlig at kunne hænges op – maybethis, maybe not. Med det resultat at deteneste Søren fik lært af analyserne varat parodiere letten til stor moro for osandre resten af vejen.21. Vesterhavsturnering 2006Hvid: Søren Berg, OdysseusSort: GM Aloyzas Kveinys, Letland1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4a6 5. Ld3 Sf6 6. 0–0 Dc7 7. Sc3 d6 8.Kh1 g6 9. f4 Lg7 10. Sf3 Sbd7 11. De111.f5 virker mere direkte. 11.-, b5 12.a3 Lb7 13. Ld2. Overdreven respektfor stormesteren? 13.-, Sc5 14. b4 Sxd315. cxd3 0–0 16. Tc1 Dd8 17. Dh4Sh5 18. Dxd8 Tfxd8 19. g4? Svækkerdiagonalen b7-h1, f5 kunne stadig nås.19. … Sf6 20. h3 20. … Tac8 Kveinys:”Perhaps 20...d5 perhaps not”. 21. Kg2Sd7 22. g5 Sb6?! 22...Sb8 var stærktfor at udnytte svagheden på d4. 23.d4besvares med Tc4. 23. Kg3 Sa4 23.Tc6og tårndobling fastholder fordelen forsort. 24. Sxa4 bxa4 25. Tb1? 25.Txc8er klart bedre - f.eks. 25...Txc8 26. Tc1Lb2 27.Tb1 Lxa3 (27...Tc2? 28.Kf2Lc6 29.Ke2 Lb5 30.Se1) 28.Ta1 Lb229.Txa4 med lille sort fordel. 25.-,Lc6? Overforsigtigt. ”Maybe better Tc2hævder Kveinys bagefter. 26. Tfc1 Lb5Her forpasser Søren chancen for at30


Skakklubben CentrumApril 2007udligne med tårnafbytningen på c8, istedet spiller han: 27. Se1? 27. Txc8Txc8 28. d4 h6 29. Tc1 = 27.-, h6 28.h4 f5 Heromkring brugte Kveinys ca 10minutter af analysetiden på at filosofereover hvorvidt stillingsstrukturen efterindskudt 28... hxg5 29. hxg5 er bedrefor sort i forhold til partiet. 29. Kf3Ld4 30. exf5 gxf5? Tillader hvid enfribonde. 31. Ke2?MmdjMmfmmMmMmMmMamMgamMgmcmMmaGMaGMiMGMGGMmAmMmMMmMIFmMmmFJMHMmMSå var det nu Søren! 31.Txc8 Txc8 32.h5 og hvid får modspil med garderet fribonde.31.-, Kf7 32. Sf3 Lg7 33. h5 e534. g6+ Ke6! 35. Txc8 Txc8 36. Tc1?Nødvendigt var 36.Se1. 36.-, Txc1 37.Lxc1 e4 Med afgørende fordel for sort.38. Se1 Lc3 39. Ld2 Lb2 40. Ke3? 40.Kd1 yder hårdnakket modstand p.g.a.bonden på g6. 40.-, d5 41. Sc2 Lxd342. Sd4+ Kf6 43. Sc6 Lc2. 0-1Partiet er velvilligt stillet til rådighed afDansk Skak Unions Støtteforening.Fra holdturneringen 4. rundeNedenstående parti skulle egentlig haveværet bragt i sidste nummer, men dabladet kom på gaden stort set samtidigmed at resultatet indløb, så måtte viskubbe det til dette nummer, men detbliver det ikke ringere af! Frede hartaget springet og grebet pennen!Hvid: Birthe Brun Jensen, GrindstedSort: Frede Jørgensen, CentrumRedaktionen har i klubbladet efterlystpartier fra 3. holdet i almindelighed ogfra mig i særdeleshed. Så her er et framødet mod Grindsted hvor jeg var medsom reserve.1. e4 c5 2. Lc4 e6 3. Sc3 Sc6 4. Sf3a6 5. a3 for at gøre plads til løberen?5.-, b5 6. Le2. Næh! Man kan hævdeat a3 er et spildtræk, men det holder daspringeren fra b4. 6.-, Le7 7. d3 d6 8.Le3 Sf6 9. h3 O-O 10. O-O e5 11. Sd5Le6 12. Sxe7+ Dxe7 13. c3 h6. Så fikvi da den sidste randbonde ud! Af alledisse randbondetræk, ser sorts a6 ud tilvære det eneste der ikke er et unødvendigttræk. 14. Dc1 Sh7 15. c4 f5 16.exf5 Lxf5 17. cxb5 axb5 18. Dd1 Le619. Tc1 Dd7 20. Sh2 Se7 21. Lg4 Lxg422. Sxg4 De6 23. Te1 Sf5 Indtil viderehar det mest været det forsigtige spil derhar kendetegnet Birthes træk, mens sortlangsomt men sikkert har befæstet sinposition og trængt hvid baglæns. Deter Birthe naturligvis lidt træt af så nuskruer hun bissen på!31


Skakklubben CentrumApril 2007dmMmMjfmmMmMmMgbMmMgemMgmagMgbmMMmMmMmBmGMmAIMmAMGMmMGAmmMJEJMLM24. Lxc5! Et regulært løberoffer! Ganskegodt set, der er mindst 3 bønder for denlamme løber som ret beset kun har d2 at“løbe” på! 24.-, dxc5 25. Txe5 Df7 26.Tcxc5! Den 3. bonde skal tages med detrigtige tårn!. 26.-,Sd4 27. Sxh6+! Birthegør alt det slemme ved mig, og min stillinger pludselig en ruin. 27.-, gxh6 28.Dg4+ Dg7 29. Dxd4 Sg5(!) Vel deteneste træk i stillingen, men til gengældogså stærkt. 30. Dd5+ En sjov variantopstår efter 30.Txg5 hxg5 31.Dxg7+Kxg7 32.Txg5+ Kh8 33.Txb5 og hvidhar 6 bønder for tårnet! Det er nok tvivlsomtom hvid kan vinde endsige holderemis, men måske. 30.-, Kh8 31. Kh2?Kf1 eller Te3. Tad8 32. Db3 Txf2 33.Tf5 Txf5 34. Txf5 Dc7+ 35. Kg1 Dc1+36. Kh2 Dc7+ 37. Kg1 Dc1+ 38. Tf1Sxh3+ Nu må det vel være min tur til atofre! 39. Kh2 Dxf1 40. Dc3+ Kg8 41.Kxh3? Så er det slut. 41.-, Txd3+ 0-1Noter Frede JørgensenKlubturnering 2006/07 4. afdelingFra den igangværende 4. afdeling, har vifølgende spændende afslutning i partietfra anden runde i mesterklassen mellemIb Mathiasen og Ole Bønnelykke. Ib harofret en officer tidligere i partiet og fået2 bønder for den, og a-bondens fremrykkedeposition gør, at hvid må have debedste kort på hånden, men hvordan?MmMmMmMmGMKMmMgaMmMmMlMmmAmMhMmMMmMmMmMmmMmMkMmAMmMmMmALmMmMmMmMEn model er simpelthen at slå springeren,men det går ikke umiddelbartp.g.a. dronningen der slår tilbage medskak. En anden er at bringe den hvidedronning i en bedre position ved hjælpaf skakker, men det kan være problematiskat finde det rigtige felt, isærhvis sort vælger at gå frem og tilbagepå f-linjen. Ib vælger en tredje og meredirekte mulighed! 1.a8D! Hov, kan sortnu ikke bare skakke sig til en remis?1.-,Df4+ 2.Kg1 De3+ og folk med sartenerver ville holde sig til hjørnet, for32


Skakklubben CentrumApril 2007ikke at risikere en ubehagelig afdækkereller mat. Men ikke Ib! 3.Kf1! Df4+?EmMmMmMmmMKMmMgaMmMmMlMmmAmMhMmMMmMmMkMmmMmMmMmAMmMmMmAmmMmMmFmMHer kunne Ib have afgjort det hele medet enkelt træk, nemlig 4.Df3!! som bådebinder sorts dronning og tvinger tilafbytning, vel at mærke med officersgevinst.Desværre så Ib ikke den flotteafslutning, ej heller så han 4.Ke2!, menspillede 4.Ke1, og partiet fortsatte ca.20 træk mere, indtil hvid havde snirkletsig ned i dækning af kvinderne! Med tilhistorien hører vel også, at Ole var i fortvivlendetidnød, med vingen helt oppei det røde felt, de sidste ca. 35 træk.Mere klubturnering Basis 1Hvid: Mesud Desevac, (1820)Sort: Peter Roesen, (1999)ECO A151. Sf3 Sf6 2. c4 b6 3. Sc3 Lb7 4. Dc2 e65. e4 c5 6. Le2 d6 7. d4 cxd4 8. Sxd4Sbd7 9. Lg5 Le7 10. O-O-O a6 11.Kb1 Dc7 12. The1 O-O 13. f4 Tac8 14.g4 Tfe8 15. Td2 Db8 16. Lf1 Sxg4 17.Lxe7 Txe7 18. Dd1 Sgf6 19. Sf3 Se820. h4 Sf8 21. Sg5 d5 22. exd5 Dxf4 23.dxe6 fxe6 24. Td4 Dc7 25. Lh3 e5 26.Td5 Tb8 27. Tf1 Lc8 28. Lxc8 Txc8 29.c5 bxc5 30. Sce4 h6 31. Txc5 Db7 32.Txc8 Dxc8 33. Dd5+. Her er det bedreat spille 32.Tf8+ siger computeren. Se634. Tc1 Dd8 35. Dxd8 Sxd8 36. Sf3 Sf637. Sd6 e4 38. Sf5 Td7 39. Se5 Td2 40.Tc8 Kh7 41. Tc7 Tg2 42. Ta7 Sd5 43.Td7 Sb4 44. b3 Se6 45. a3 Sc2 46. Sc4Sc5 47. b4 Sxd7 0-1Klubturnerinegn Basis IIHvid: Henrik Jegbjerg (1448)Sort: Carsten Ovesen (1271)Kongegambit C341.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 Sf6 Schallopsforsvar. Næppe det bedste. Mere normalter g5, Le7, eller d6. 4.e5 Sd5 5.Sc3!? c4var måske bedre, men det tager jo feltetfra løberen. Jeg overvejede også Lc4 ogd4. 5...Sb6 6.d4 g5 7.h4 g4 8.Sg5 h69.Sge4 d5? 10.Sf6+ Ke7 11.Lxf4 Le612.Le2 S8d7 13.Lxg4 Sxf6 14.exf6+Kd7 Kxf6 går naturligvis ikke pga.Le5+! Hvids stilling er overvældende.15.O-O Tg8 16.Lxe6+ fxe6 17.Dh5?Spillet for hurtigt. Jeg mente at Sortikke kunne tage bonden på f6, da detville blive svaret med Le5 Dd8 (ingenandre felter) Df7+, efterfulgt af Dxg8.17.f7! var derimod det rigtige, hvorefterHvid må stå til klar gevinst. 17...Dxf6!33


Skakklubben CentrumApril 2007Programog andre arrangementerDato Aktivitet Oprydningsvagt16.04.07 Hængepartiaften JN + Peter Roesen +Vagn Konradsen23.04.07 4. runde i Forårsturnering 2/2007 JAC + Frede Jørgensen +Henrik J. Hansen30.04.07 Hængepartiaften RBP + Jack Madsen +Steffen Jørgensen06.05.07 Tilmeldingsfrist til holdpokalturneringen07.05.07 5. runde i Forårsturnering 2/2007 IB + ALLETILSTEDEVÆRENDE13.05.07 Holdpokalturnering i Fritidshuset08.07.07 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringen13.07.07 Vesterhavsturneringen starter36Sidste frist for indlevering af materiale er d. 21/05 2007

More magazines by this user
Similar magazines