Katalog til print - Dansk Varmblod

varmblod.dk

Katalog til print - Dansk Varmblod

1. februar 2011VilhelmsborgSTATIONSAFPRØVNINGHOLD I 2011


3-års hopperStationsafprøvning hold 1, 2011 på Vilhelmsborg889 DUFFY , DE431317009607, . Farve: sort. Mærkning: HN brand v. lår 96. Født: 01052007Ejer: Stutteri Stald Nørlund v/ Fam. Sørensen, Mossøvej 14, 8660 SkanderborgFødt hos: Jürgen Felstehausen, Wetscherbruchstr. 80, D-49453 Wetschen, 6 Tyskland.F: DON CRUSADOR DE331316543998 M: WELTDAME DE331317003699, St.Pr. HMF: WELTMEYER DE331314403584 MM: BRAVURA DE331314912092, St.Pr. HMMF: BRENTANO II DE331314403183 MMM: GRISETTE DE331311333485, St.Pr. HDressurdisciplin890 RUCCULA , 208333DW0701072, . Farve: brun. Mærkning: DV brand v. lår 072. Født: 02052007Ejer: Elin og Egon Kragh, Saga-gården, Ankelbovej 9, 7190 BillundFødt hos: Elin og Egon Kragh, Saga-gården, Ankelbovej 9, 7190 Billund.F: BLUE HORS ROMANOV DVE 818 M: MANILLA 9905218, DHMF: MICHELLINO DVE 542MM: DEAL DS 14031, DSMMF: DUTCHMANN DVH 506MMM: HATTRICK DS 9869, DSDressurdisciplin891 F.A. HIGH FIDELITY, 208333DW0705024, . Farve: brun. Mærkning: DV brand v. lår 024. Født:25052007Ejer: Frank Evald og Anja L. Eskesen, Kærbølmarkvej 1, Kærbøl Mark, 6760 RibeFødt hos: Frank Evald og Anja L. Eskesen, Kærbølmarkvej 1, Kærbøl Mark, 6760 Ribe.F: ROYALDIK DE333331514399 M: SOLVANGS HEART 0001043, RDHMF: SOLOS LANDTINUS DVE 674 MM: HONEY SOLVANG RDH 2741, DHMMF: DIAMOND DVE 330MMM: HELLA EDH 1446, EDHDressurdisciplin5-års og ældre hoppe892 LANA'S EMMA, 208333200203872, DH. Farve: brun. Mærkning: DV brand v. lår 872. Født:30052002Ejer: Hanne Nielsen, Stenumvej 2, Råsted, 7570 VembFødt hos: Mikkel Mortensen, Fåregårdsvej 16, Store Hallegård, 3770 Allinge.F: CARANO DVE 521 M: LANA RDH 4604, DHMF: LAGANO DVE 297MM: LEA DS 5483, DSMMF: VOLTAIRE DH 295MMM: LINET ROR 7601230, FORSpringdisciplinAlle hopper stiller til kåring på afslutningsdagen.PAVO Eliteskue 2011Dette års PAVO Eliteskue foregår påVilhelmsborg den 9.-11. september 2011. Eneventuel udtagelse til PAVO Eliteskue 2011vil blive meddelt i forbindelse medoprangeringen, og hoppens ejer vil i så faldikke få udleveret hoppenseksteriørbedømmelse. Rideprøveresultatet kandog afhentes i Blå hals sekretariat kort efter oprangeringen.3


BESTÅELSESKRAVved sadelkåring og stationsafprøvningBeståelseskrav i enten dressur- eller springdisciplinen:3-års hopper:3-års hopper, rene forædlere (ej halvblods):4-års og ældre hopper:4-års og ældre, rene forædlerhopper:4-års hopper, der har opfostret føl samme år:675 point650 point700 point675 point675 pointAlle hopper skal ved prøvens afslutning gå gangarter med dens rytter ansat aftræningslederen samt testrytter.Generel orientering om stationsafprøvningHopperne fremvises efter måling og signalement i følgende rækkefølge:1. Eksteriørbedømmelse med skridt og trav på fast bund2. Løsspringning i ridehus (for hopper tilmeldt springdisciplin)3. Gangartsbedømmelse med daglig rytter og fremmedrytter4. Oprangering og kåring af ikke tidligere kårede hopperPå dagen udleveres bedømmelsesresultatet af både eksteriørkåringen ogrideprøven til ejeren. Der udleveres kun rideresultat på egne hopper, ogikke en samlet resultatliste for hele holdet.AVLSRÅDGIVNINGSom medlem af Dansk Varmblod har du mulighed for gratis rådgivning medhensyn af valg af hingst til din hoppe. Der kan rettes henvendelse tilmedlemmerne af avlsledelsen eller til Dansk Varmblods avlskonsulent.Henvendelsen bør ske telefonisk, da det er lettere at drøfte forskellige forslagvia telefon frem for e-mail.Husk at have hoppens reg. nr. klar i forbindelse med henvendelsen.Poul Graugaard tlf.: 21 69 38 18Ole From Christensen tlf.: 23 30 73 06Karina Christiansen, avlskonsulent tlf.: 87 47 54 004


Dansk Varmblod er indehaver af samtlige medierettigheder i forbindelse medarrangementer, herunder kåringer, stævner, shows, opvisninger, møder ellerlignende, der afholdes af Dansk Varmblod, herunder regioner, der henhører underDansk Varmblod.Ingen erhvervsdrivende skal således være berettiget til at optage billeder ellerfremvise og gengive billeder fra et arrangement afholdt af Dansk Varmblod,medmindre dette sker efter forudgående aftale med Dansk VarmblodObligatorisk registrering af ejerskiftePr. 1. januar 2010 blev det lovpligtigt at ejerskifte heste.Dette får betydning for heste der tilmeldes Dansk Varmblodsarrangementer, da materiale, såsom katalog, trensenummer oginformationsbreve, fremover vil blive sendt til den person ogadresse, som fremgår som ejer af hesten i Videncentret forLandbrug | Heste’s Hestedatabase.Senest 30 dage efter at en hest er handlet, skal den ejerskiftes vedindsendelse af originalt ejercertifikat eller, hvis ejercertifikat ikke er udstedt,hestepas. Relevante underskrifter fra sælger(-e) og køber(-e) skal forefindesved anmodning om ejerskifte. Pris for registrering af ejerskifte er kr. 95,- inkl.moms.Ejerskifte foretages via Videncentret for Landbrug | Heste. Find formularen påwww.landbrugsinfo.dk/HesteAlle pas skal indeholde sider til registrering afmedicineringPas udstedt hos Videncentret for Landbrug | Heste i perioden 1999 til 1. juli2009 indeholder ikke sider til brug for registrering af medicinering, da der idenne periode ikke har været lovhjemmel til at inkludere disse. Det sammegælder mange udenlandske pas.Pas skal opdateres med medicinsider hos pasudstedende myndighed.Udenlandske pas skal således til udlandet for opdatering. Prisen for opdateringaf pas udstedt af Videncentret for Landbrug | Heste er kr. 87,50 inkl. moms.På www.landbrugsinfo.dk/heste findes link til bestillingsformular og onlinebetaling samt oversigt over tidsfristerne for opdatering af pas.Hopper til kåring, der mangler medicinsider: Du kan printe en bestillingsformularog udfylde den før kåringen. Lav overførslen af kr. 87,50 til Videncentret for Landbrug| Heste og print kvitteringen. Disse to papirer lægges i hestepasset, som afleveres vedkåringen – og hestepasset returneres efter ca. 3 uger med kåringslabel ogmedicinsider.5


Obligatorisk anmeldelse af døde dyr og destruktionaf pasSenest 30 dage efter en hests død skal det anmeldes. For slagteheste skeranmeldelsen direkte fra slagteriet, mens den for aflivede og selvdøde hesteskal foretages af ejeren. Pas skal indsendes ved anmeldelse af død.Uddrag af Regler for kåring af hopper 2010:§ 4 KåringsklasserStk.1:Stk. 2:Stk. 3:Stk. 4:Stk.5:For kåring til DH kræves:◊ en størrelse på min 160 cm i stangmål◊ et særdeles godt eksteriør og en god elastisk bevægelse eller særdelesgode springegenskaber◊ fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommision godkendt af DV◊ helhedskarakter mindst 8. Ingen enkeltkarakterer under 5.◊ kåring i tre led.For kåring til DS kræves:◊ en størrelse på min. 155 cm i stangmål◊ et godt eksteriør og en acceptabel bevægelse eller springegenskaber◊ fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommision godkendt af DV◊ helhedskarakter på mindst 6.◊ kåring i min. hvert andet led, under forudsætning af at afstamning kangodkendes til hovedafsnittetFor kåring til DR kræves:◊ en størrelse på min. 148 cm i stangmål◊ kvaliteter, i eksteriør og bevægelse eller springning, som berettiger til atindgå i ridehesteavlen, men som ikke opfylder kravene til kåring i DHeller DS.◊ fremstilling for og bedømmelse ved en kåringskommision godkendt af DV◊ helhedskarakter på mindst 5.◊ kåring i min. hvert andet led, under forudsætning af at afstamningen kangodkendes til hovedafsnittet.Hopper med fuld DV afstamning vil altid kunne kåres i min. DRFor kåring til EDH og EDS se specielle regler.§ 5 Kåring af forædlerhopperFuldblods og araberhopper skal minimum have karakterer til DS for at opnå kåring.6


Ved kåringen udfærdiges en beskrivelse af hoppens helhedsindtryk.Herudover gives 10 enkeltkarakterer for:1. Type og kropsform 6. Baglemmer2. Hoved og hals 7. Skridt3. Skulder og manke 8. Trav4. Overlinie og bagparti 9. Galop5. Forlemmer 10. HelhedDer benyttes en karakterskala fra 0 til 10, hvor 10 er højeste karakterDer er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og hoppens kåringsklassesåledes:DH: 10 - 9 -8DS: 7 - 6DR: 5Afvist: 4 – 0Helhedskarakteren kan ikke alene angive højeste eller laveste karakter.Tillykke7

More magazines by this user
Similar magazines