Inner Wheel Danmark - Distrikt 47

innerwheel.dk

Inner Wheel Danmark - Distrikt 47

Om Inner Wheel:Den første Inner Wheel klub blev dannet iManchester, England, den 10. januar 1924 afkvinder gift med rotarianere. Formålet var atudvikle venskab og yde humanitær hjælp.Den første danske klub blev oprettet i Haderslevden 23. september 1948. I mange år varmedlemskab forbeholdt kvinder med relationtil rotarianere. I dag tilbydes medlemskabogså til kvinder, der kan gå ind for InnerWheels målsætninger.EmblemetHjulet i emblemet symboliserer både fællesskabetmed Rotary og det rotationsprincip,der på skift giver medlemmerne ansvaret forklubbens aktiviteter. Når IW-emblemet bæres,er det med til at skabe kontakter både iind- og udland.MærkesagerDe enkelte IW-klubber har hver deres socialeprojekter. Herudover bidrager hvert enkeltmedlem p.t. med 60 kroner til en fælles InnerWheel Danmark årsindsamling.International Inner Wheel & Convention.Organisationens internationale styrelse ledesaf Inner Wheels verdenspræsident. InnerWheel World Wide Convention afholdes hvert3. år. Her stemmer alle klubber og distrikter omfælles anliggender på verdensplan.Kluborganisation og møder:Klubpræsidenten med bestyrelse leder klubbeni ét år ad gangen. Den enkelte klub fastsætterselv sit program. Klubmøder afholdes én gangom måneden og omfatter Foredrag eller virksomhedsbesøg Klubanliggender Et tre-minutters indlæg fra medlemmernepå skift Socialt samværFormål:- at fremme og styrke venskaber- at yde hjælp og støtte- at fremme og styrke forståelse mellemmennesker, både lokalt og internationalt._________________________________________Inner WheelDanmarkEt netværk med pladstil personlig udvikling,venskab og engagementi humanitært arbejde.Som medlem af en Inner Wheel Klub harman en enestående chance for at få mangevenskaber på tværs af klubber og landegrænser.Medlemmerne kan besøge Inner Wheel klubberi hele verden.___________________________


Distriktsbestyrelsen D47 2013-14:Distriktspræsident:Annelise von Bülow, Frederiksberg IW: +45 33 15 15 50/+45 2272 3015annelise.von.bulow@a.cirque.tvPastpræsident:Lis Breining Spurré, Herlev IW: +45 47 72 33 79/+45 2836 7028lisspurre@live.dkVicedistriktspræsident:Britta Andersen, Gentofte IW: +45 39 62 60 75/+45 2280 1431BroseA@mail.dkDistriktssekretær:Lise Winther, Frederiksværk IW +45 2043 8202lise@winther-os.dkDistriktskasserer:Jeane Joets Rathjen +45 45 80 73 74/+45 2122 4844jeane.joets@post.tele.dkDISO(Distriktets International Service Organizer)Eva Ingeborg Holskov: +45 33 24 92 47/+45 5130 1814eho@privat.tele.dkPersoner tilknyttet distriktsbestyrelsen D47 2013-14Distriktets webmaster:Britt Olsen, Taastrup IW; +45 43 99 54 01/+45 6130 5401pritti@youmail.dkDistriktets IT-konsulent:Bente Andersen, Taastrup IW: +45 43 99 43 07/+45 2343 3851bentean@privat.dkBestyrelsen for Distrikt D47 2013-14Organisationen i DanmarkInner Wheel Danmark har ca. 3.200 medlemmerfordelt på 122 klubber. Klubberne er opdelt i 5distrikter, der hver ledes af en distriktspræsidentog en distriktsbestyrelse. Landsmøde afholdesén gang om året. Her mødes Inner Wheel’ere frahele landet.Dansk Inner Wheel råd ledes af landets nationalerepræsentant sammen med 2 medlemmer frahver af de 5 distriktsbestyrelser. Rådet ledes aflandets nationale repræsentant.Inner Wheel Danmark har et tæt samarbejdemed Rotary familien, der foruden Rotary omfatterRotaract.Distrikt 47Inner Wheel Danmarks Distrikt 47 repræsenteresaf 18 klubber, der dækker Storkøbenhavn,Nordsjælland og Bornholm. Der er i alt ca. 470medlemmer. Der afholdes distriktsmøder 2 gangeårligt med deltagelse af distriktets klubber.Yderligere informationPå Inner Wheel Danmarks hjemmesidewww.innerwheel.dk kan der hentes flere informationerom denne verdensomspændendeorganisation. Herudover kan man på dette linkmed stor fordel blive opdateret gennem nyhedsbreve.

More magazines by this user
Similar magazines