Bestyrelsens årsberetning for 2012 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

Bestyrelsens årsberetning for 2012 - Hjerneskadeforeningen

Bestyrelsens årsberetning for 2012I denne beretning vil vi se tilbage på det sjette året i lokalforeningens historie. Beretningen kommerkun at omhandle lokalforeningens aktiviteter, da det er muligt at orientere sig om landsforeningensaktiviteter på www.hjerneskadeforeningens.dk eller i medlemsbladet Hovedcirklen.Bestyrelsen ønsker at give et tilbageblik på et godt år med flere gode begivenheder.Lokalforeningen:Efter at have oplevet en tilbagegang i medlemmer sidst år og i starten af året, er der nu endeligryddet op i alle databaser og ajourført så det rent faktisk viser korrekt antal medlemmer. Pålandsplan viste listerne ca. 400 medlemmer for meget og for vores del var det ca. 12. Vi er nu 53medlemmer/husstandsmedlemsskaber og vi har også fået et par nye medlemmer under året.Ligeledes ser det ud på landsplan.Rundt om i landet er der nu 27 lokalforeninger og der foregår en masse. En glædelig udvikling forde hjerneskadede og deres familier.Lokalforeningens bestyrelse arbejder hele tiden på at gøre foreningen synlig i forbindelse medforedrag, arrangementer, møder med relevante samarbejdspartnere, politikere og gennem pressen.I DH (Danske Handicaporganisationer) er vi repræsenteret lokalt med Inge Juul Knudsen og MarieKlintorp. Marie Klintorp er repræsentant i Frivilligrådet og Kirsten Fazio i Handicaprådet iHelsingør.Yderligere er Marie Klintorp medlem i hjerneskadeforeningens hovedbestyrelse.Derudover afholdes der løbende regionsmøder rundt om i regionen, hvor de forskellige foreningerinformerer om, hvad der sker i deres afdeling og der gøres forsøg på at skabe nogle fællesaktiviteter til gavn for regionens medlemmer.Nedenfor en beskrivelse af året i Hjerneskadeforeningen i Helsingør.Der er i 2012 afholdt seks bestyrelsesmøder, hvor der til hvert møde er en dagsorden, der mindstindeholder nedenstående punkter:Godkendelse af dagsordenGodkendelse af referat fra sidste mødeMeddelelser fra Formanden, Kassereren og BestyrelsenMeddelelser fra landskontoretHB/FUDHDrøftelse af afholdte medlemsarrangementerOrientering om kommende medlemsarrangementerEventueltMødestedet:I 2012 har vi fortsat med at have aktiviteter i Mødestedet. Den første tirsdag og den tredjeonsdag hver måned mødes vi til en kop kaffe og en bid brød.Nye og gamle medlemmer mødes og får en snak om alt muligt. Vi griner meget, men tit fårvi også en alvorlig snak om det som måtte være aktuelt at tale om.Vi får et indblik i hvad som sker i lokalforeningen, regionalt men også på landsplan.Der er også her vi kommer med forslag til nye arrangementer.Årets gang:


3. januar. Årets første tirsdagscafé (herefter hver den første tirsdag i måneden)5. januar Årets første bowling (herefter hver torsdag undtaget i ferier) De vil gerne blive flere!18. januar Årets første onsdagscafé (herefter hver den tredje onsdag i måneden)19. januar. Generalforsamling på Helsingør Frivilligcenter22. februar Besøg i Naverhulen. Vi havde en hyggelig formiddag et usædvanlig sted.22. marts Lagkage i Fiolgade med farvel til Eva som flyttede til Stockholm. Eva fik en af voresgrønne T-shirts som minde af os. Hun har været på besøg flere gange heldigvis!20-21. april Repræsentantskabsmøde i Horsens. Michael Jørgensen, Peter Gadving og undertegnedeHelsingør.15. maj Besøg på Christiania. Vi havde en rigtig god dag med en god guide, god mad og mangegrin.14. juni I Hellebæk først på Hammermøllen, hvor Sigurd smedet for os og vi spiste en god frokost.Så spadserede vi over vejen til Lemco, en virksomhed som er medlem hos os. Der ventet der kaffeog kringle samtidig som vi prøvet diverse dejlige stole og nogle ”red rodeo” på de forskelligegenoptrænings-apparater de sælger.20. juni havde vi den sædvanlige sommertur til Bakken med dejlig mad og bagefter så viCirkusrevyen som var lige så sjov som den plejer at være.4. juli Spar Nord donerer os 5.000 kr. Det takker vi for!26. august var der Walkathon i København. Vi var nogle der gik og havde en dejlig dag iKøbenhavn.31. august-2. september var vi til Kursus på Frederik den 2. i Slagelse. Vores formand Niels-AntonSvendsen causerede over Handicapkonventionen og alt mulig andet. Eftermiddagen var der Mikaelsom viste diverse ting man kan gøre med en computer, selv om man har diverseskader/udfordringer.26. september Bytur i Helsingør med Kenno. Regnet silede ned, men hvor meget vi lærte om dengamle del af byen. Desuden lovede Kenno at tage en tur med os en dag til foråret, for at fortælle omalle de ting han ikke nåede.8. oktober Pensionistmesse i Helsingørhallen, hvor vi havde vores stand.9. oktober På Louisiana og udstillingen Selvportræt. Vi havde en rigtig god guide og havde en goddag.14. november Besøg på Storm-P museet. Vi var ikke så mange, men vi der var af sted syntes det varalle tiders.26. november Lions i Helsingør donerer os lidt over 9.000 kr. til oversættelse af vores pjece omlokalforeningen til tyrkisk og arabisk26. november Marie og Inge holder foredrag på Seniorhøjskolen om hjerneskader. Frsamlingen varmeget lydhør og stilede mange gode spørgsmål.3. december Vi havde den årlige julefrokost. Det var andre gang vi var på Scandlines Aurora og viblev alle mætte. Ved de to naboborde havde vi 20 stk. syngende svensker som underholdt med atsynge i stemmer mens de drak et antal snapser.19. december Årets sidste café med julehygge. I skrivende stund er ikke dette afholdt, men jeg ersikker på det bliver en god dag med kaffe, æbleskiver og rafleri over vores medbragte små pakker.Nyhedsbreve.Vi har igen i år sendt fire nyhedsbreve ud til vores medlemmer. Her fortæller vi om hvad derer af tilbud i det kommende kvartal. Nogle gange omtaler vi ting som skal ske længere ud ifremtiden f.eks. Cirkusrevyen som kræver at man bliver tvunget at beslutte sig lang tid i forvejen.Dette for at kunne få billetter. Faktisk har vi allerede købt billetter til 2013 pga. den


store efterspørgsel – enkelte forestillinger er allerede udsolgt. Men vi kan få fat i flere, hvis der ernogen som har glemt at tilmelde sig.Jeg vil meget gerne, som formand i lokalforeningen sige tak til alle som har støttet mig under året.Tak for det!Jeg vil også som formand i bestyrelsen sige tak til alle som har gjort en indsats forHjerneskadeforeningeni Helsingør. Dette gælder ikke mindst den øvrige bestyrelse, men også Imedlemmer, hvor mange har valgt at slutte op om de arrangementer vi har holdt i løbet afåret.Tak også til Lions og Spar ord, som har valgt at støtte os i år.Tak også til landskontoret som også i år trods den besværlige situation de er i, har kunnetyde os support, hvor det har været nødvendigt.Tak også til alle bestyrelser og formænd i regionen, men også i det øvrige land, hvor vi harhaft samarbejde. En tak for gode arrangementer og for deres store engagement.Tak for i år!På vegne af bestyrelsen i Hjerneskadeforeningen i HelsingørMarie Klintorp

More magazines by this user
Similar magazines