Scenariet - Projekt R'lyeh

rlyeh.alexandria.dk

Scenariet - Projekt R'lyeh

Et Langt LivEt science-fiction scenarietil Fastaval 96afNikolaj Lemche


Så er jeg endelig færdig! Dette scenarie har taget over 150 timerat lave. Det er første gang at jeg skriver et langt scenarie og jeg erspændt på om det er brugbart.Jeg håber at du får fornøjelse med at læse og spille det. Du ervelkommen til at ringe til mig, hvis du har spørgsmål til historieneller andre ting.Mit tlf.nr. er 86 15 26 94, du har størst chance for at fange migimellem kl. 17 og 18. Ellers ses vi på dag 0, den 3/4-95.Jeg vil gerne takke Christian Nørgård og Lars Konzak for de godescenarie forfatter weekender de arrangerede, jeg takkerprøvespillerne på weekend II og beklager at jeg ikke fik alle deresnavne, jeg vil også takke min bror Valdemar Lemche for hansinteresse.Nikolaj LemcheIndholdsfortegnelse.Indledning.................................................................. 3Prolog ........................................................................ 5Del I - Ankomsten...................................................... 6Del II - På Euforia ...................................................... 9Del III - Jagtsæson .................................................. 14Del IV - Konflikt........................................................ 17Del V - Afgang ......................................................... 18Epilog ...................................................................... 18Efterskrift ................................................................. 18Flowchart ................................................................ 19Appendiks A - Regler .............................................. 20Appendiks B - Verdenen ......................................... 24Appendiks C - Euforia ............................................. 26Appendiks D - Bipersoner ....................................... 28I dette scenarie er følgende programmer brugt: Quark XPress 3.11til indskrivning og layout. Photoshop 2.5 til billedbehandling.Caligari trueSpace 1.0a til 3d objekter. Og 3D Home Architect 1.1til grundplanerne.Fonte: Arial, Times new roman, FZ Hand 28, BernhardFashion og EL.Referat af prøvespillet ............................................. 30Kort I - Trofæhuset .................................................. 32Kort II - Hangaren ................................................... 33HandoutsHovedpersonerne


Et Langt LivEt Langt LivVelkommen til et lettere moralsk science-fiction scenarie.Dette scenarie handler om det at leve i meget meget langtid, og hvad det kan medføre. Min personlige mening er atkun med nye mennesker kommer der afgørende nye idéer.Et samfund der ikke får nyt blod vil måske nok både teknologiskog socialt avancere, men langsomt og ikke i nye retninger.På et personligt niveau vil folk også stivne. Jo ældre manbliver, jo mere vanemenneske bliver mand. Tænk på hvordanman har det efter at have gået på det samme arbejdemere end 500.000 gange.I denne historie vil en flok meget aktive og Idé rige personerkomme i kontakt og konflikt med et samfund, hvor folkikke ældes.GenrenDette er et rendyrket science-fiction scenarie. Stilen kenderman fra film som Alien og 2001 samt tv serien Babylon V.Det er vigtigt at spillederen ikke kører scenariet som f.eks.Star Trek eller StarWars, stilen er mere barsk og direkte.Der er en række konventioner i denne genre. For detførste er teknologien neutralt. Der er måden den bruges på,som afgøre dens indflydelse på samfundet. Teknologienskal også være troværdig.Våben er meget farlige og folk kan nemt dø, men lægevidenskabenkan udføre mirakler. Psykiske evner er entenikke eksisterende, meget sjældne eller suspekte, i dettescenarie er sådanne evner stort set ukendte.Der findes ikke onde og gode mennesker som i andregenre. Dine handlinger bestemmer hvordan folk føleroverfor dig. Der eksistere altid en grund til handlinger, derfra et synspunkt kan virke fornuftige, som fra andressynspunkt, er total syge.Appendiks B indeholder beskrivelser af verdenen ogteknologien.HistorienDet meste af denne historie udspiler sig på planetenEuforia. Se appendiks C for detaljer om planeten og densforhold.Kort fortalt har man i fortidens skygger fundet ud afafbryde alle ældnings processer og retunere folk til et fysiskstade som tyve årige. 99% af befolkningen er mere end20.000 år gamel. De er fastlåst i vaner og traditioner i engrad, der har reduceret deres liv til en række forudbestemtehandlinger. De lever i et fysisk paradis, men for at se lysetmå man kende mørket (cit. Tolkien), og de har levet i paradisså længe at, efter vores standarter, er deres følelservæk. Kun ekstreme oplevelser kan vække dem til live igenog almindelig moral eksistere ikke.Hovedpersonerne består af en lille gruppe lejesoldatereller detektiver (eng. troubleshooters), der har rodet sig ud istore problemer. Når historien starter er de jagtet af storekrigsrumskibe. Netop som de får aktiveret deres ormehuldgenerator,bliver de ramt og alt går amok. De ender i etukendt solsystem, hvor de kan konstatere at skibet er vedat gå ned med flaget. De finder en beboelig planet medtegn på civilisation og er tvunget til at lande på den.De ender i den største by på planeten, hvor de bliver modtagetaf smukke unge mennesker, som byder dem velkommen.Folk oplever en behagelig gæstefrihed. Det bliversnart gjort dem klart at man er evigt unge på planeten, ogfolk får tilbuddet at blive medlemmer af dette paradis.Nu kommer der en periode hvor man oplever Euforia. Devil opleve skønne ting, men folk vil reagere forskelligt pådem. De vil også møde de unge, det viser sig nemlig atnogle af de gamle får børn en gang i mellem.Her begynder de første skår at vise sig. Folk kan se problemer,hvis eksistens ikke bliver anderkendt og løsningerbliver ignoreret. Visse steder og visse ting bliver holdt hemmeligt.Efterhånden vil de unge i gruppen identificere sigmed de unge på planeten og en konflikt vil begynde.En dag starter jagtsæsonen. Folk vil blive indviteret medpå jagt. Her viser sig det at de ældre jager og dræber deunge på bestialske måder, for at vække følelser i sig selv.Ingen skal spares. Nogle af hovepersonerne har fået vennerblandt de unge, og de andre vil få det meget dårligt.Nu skal folk til at handle. Rumskibet skal gøres klart, ogvenner skal reddes. I denne periode kommer konflikterneinternt i gruppen frem. Det er klart at folk ikke alene kanændre noget, og flugt er den eneste mulighed, hvis manikke selv vil ende som jæger eller jaget. Flugten går galt(måske pga. internt forræderi).Så møder folk den kolde side af Euforia. De skal prøve atargumentere mod 20.000 års ingroede vaner. Alt hvad desiger gør det værre for dem selv. Spørgsmål overforEuforiernes kultur vil forsegle deres skæbne. Måske blivergruppen splittet her, måske ikke.IndledningVi kommer til finalen, hvor folk selv skal jagtes. De får brugfor alle deres evner hvis de vil overleve. Hele finalenkommer til at vise at idéer og selvstændigt initiativ vil sejreover vanetænkning og folk vil slippe væk, måske med enladning unge mennesker i lasten.HovedpersonerneJeg regner med at alle spilleder nærlæserhovedpersonerne. Jeg har begrænset spilpersoneren til etenkelt ark, så der skulle være en chance for at man huskerderes særheder. Her kommer en hurtig præsentation af deenkelte, og hvilke hensyn spillederen bør tage til hver, iløbet af scenariet.Klaus Bragdou. En ældrevidenskabsmand som er specialist iormehuldsmotore. Han lider afuhelbredelig kræft og har en delsmerter, men hans stærke vilje holderham igang. Han er hjernen i gruppenog er et godt menneske. Du kan giveham geniale indfald inaturvidenskablige problemstillinger.Han er den der kan få mest ud af atslutte sig til de evigt 'unge' Euforier, men han er også etsamvittigt menneske og vil opleve en konflikt i sig selv. Kørpå den.Salli Andersen er en smuk empatiskpige. Hun har lige mistes hendes mor,og er lettere traumatiseret pga. dette.Hun er typen som søger trøst hosfremmede. Hun har pacifistisketendenser og er empatisk. Hun vilmærke kulden i Euforierne (seappendiks C). Denne kulde skalfortælles diskret, ellers vil det dominerefolks holdning fra starten af. Hun søger kontakt udefra, såspil de unge særlig sympatiske overfor hende. Og pointerderes varme følelser.Side 3


Et Langt LivPrologNår folk er klar skal de præsentere sig selv. Sørg for at defra første stund er i deres persons stemme. Dvs. at debruger jeg formen og med det samme falder ind i deresrolle.På tidligere Fastavaller har jeg brugt en 15-20 min. på atfå folk ind i deres rolle. Hvis folk tøver og ikke tør, så virkudfarende, kom med et par citater som deres person kunnefyre af og kast handsken over til spilleren. Dette scenariehar brug for at folk er aktive personer.Når folk er inde i deres personer, skal vi have dem rystetsammen, kast dem ud i første scene med det samme, tilladikke kiosk besøg før prologen er omme.Prolog: Held i uheldDen første scene har til formål at ryste folk sammen. Denindeholder en del action og skal helst få folk helt op ogkøre. Vær hurtig. Afbryd folk. Giv indtryk af at det hele erved at brænde sammen. Gør dem stressede.Partikel stråler skyder igennem rummet. Folk forsøger atundslippe i deres rumskib. Nogen har puttet en virus inavigationscomputeren. Ormehuldsgeneratoren skalopbygge energifeltet. Holder antistof beholderne?Linda har brug for alle hendes evner hvis de skal undgå atblive ramt. Lad hende slå nogle modstandslag modskytterne på de angribende rumskibe. Hvis de bliver ramtgiver du skibet mindre skader, som Edward straks må se til.Eksempler kan være: Et huld i skroget, broens luft suser ud!Strømmen til life-support systemet bliver afbrudt!Sensorene går sort! Energiceller kortslutter og eksplodere!Folk kan komme til skade, Salli får brug for hendes lægeevner for at få folk på benene igen. Hun ved at det erusundt at få stimulerende sprøjter, når man burde ligge i enautodoc. Gør dette klart for hende.Thomas styre de små kanoner. Han har travlt. Der bliversendt missiler efter skibet. Han skal skyde dem ned, indende kommer for tæt på. Hvis skibet bliver ramt, kan hanssigtemidler gå ud. Så kan han kun skyde efter missiler hankan se visuelt! Eksplosionerne fra disse missiler er kraftigenok til at lave flere skader.Klaus har travlt. Ormehuldgeneratoren skal igang. Denskal bruge 10-12 min. på at opbygge et energifelt kraftigtnok til at skabe et ormehuld. Han kan med et godt slag fåden igang på en 7-8 min. Han ved at hvis han fik energienfra kanonerne, kunne han klare det på 3-5 min. Få ham tilat kontakte broen og forlange energien. Thomas vil nokbrokke sig. Linda må afgøre.Men de har et endnu værre problem. Uden en præcistberegnet kontrol af ormehuldet kan de ende et tilfældigtsted, eller i et parralelt univers. Og navigationscomputerensynger julesange.Charles sveder over computeren. Kan kan finde virusen?Han kan reboote computeren. Et ægte koldt reboot vil tage4-5 min. Hvis han søger efter virusen, opdager han at denkommer udefra. En nærmere undersøgelse vil vise at det erhans egen bærbare der indeholder virusen. Han bekæmpersig selv. Hvis han bruger sin egen computer til atdiagnosticer navigationscomputeren efter et reboot, vil denbegynde at synge julesange igen.Jagten af Kortess.Lad folk råbe af hindanden. Fortæl til de forskellige, hvormeget ting truer, og de andre hjælper ikke nok. Alle skalhyles lidt ud af den.Netop som alt ser ud til at gå den rigtige vej, mærker Sallinoget truende tæt på. Med et bliver de beskudt forfra! Etcloaket skib, har afskåret dem. De er omringet. Med dødeligpræcision bevæger partikel stråler fra alle sider mod folk.Det er slut!Den første stråle rammer dem! Den aktivereormehuldsgeneratoren udenom styrresystemerne og folkbliver brutalt sparket ud af det fysiske univers.Side 5


Et Langt LivDel I. AnkomstenAt bevæge sig igennem et ormehuld er ulogisk forsanserne. Det er som hvis man trådte ind i et maleri ogbestod af fernis. Ens fysiske eksistens som bogstaver på etstykke papir, som man kan se, men ikke kan føle ellerforstå. Folk psyker ud.Denne gang er det værre end normalt. De flestemennesker bruger bedøvende midler når man bruger etormehuld, men folk er kastet ud i det uden forberedelse.Dette burde være slemt nok, men hoppet er værre dennegang. Man begynder at fornemme ting skrevet på papiret.Ting som man endnu ikke har oplevet, vrede, glæde, sorgog kærlighed, som man kan se men ikke føle. Det synessom om at folk er fanget udenfor det fysiske univers og detsrammer.Endelig bryder folk igennem. De kan se en gul sol isidevinduerne. Der er til til at falde til ro og begynde atundersøge situationen.Life-support meddeler at systemet er 70% ok. Skroget ogvingerne har taget en del skade og skibets struktur ernæsten ødelagt. Navigationscomputeren medeler at denikke ved hvor folk er. Powersystemet trænger til en størrereparation. De har heldigvis det meste af antistoffet tilbage,men ormehuldsgeneratoren er brændt sammen. Demonopolære motore virker stadigvæk, og det gør skibetslong-range sensore også.Folk kan undersøge hvor de er. De befinder sig i etsolsystem med en G5V, stjerne (Se appendiks C for detaljerom Euforia systemet). Navigationscomputeren kan ikkegenkende nogen af stjernerne, men Klaus kan konstatere atudfra de omgivende stjerners spektralklasse, må de befindesig i en kugleformet hob eller tæt på centrum af en galakse.De mest fortigtige skøn siger at de er hoppet mindst 25.000lysår, en ny rekord!De kan se at deres rumskib er for ødelagt til at kunneslippe væk fra systemet, men den anden planet ser ud til atkunne rumme mulighed for liv. Når folk kommer tættere påkan deres sensore fortælle at der er tegn på en teknologiskcivilisation på planeten. De kan se at størstedelen atoverfladen er et perfekt naturlandskab, og at der findesnogle få byer oppe i de højeste bjerge. For at kunne få fleredetaljer, må folk gå i kredsløb omkring planeten.Fra kredsløb kan de se at arkitekturen tyder på enavanceret civilisation. Der er ikke tegn på at de har udvikletrumfart, da der ikke er objekter i kredsløb omkring planeten.Der er ikke veje mellem byerne, men man kan se objekterflyve i den øvre atmosfære. Strukturerne på planeten kunnetyde på at det var en menneskelignende race der boede påplaneten, hvilket jo ikke er usandsynligt (se appendiks B. forverdenshistorien). Man kan også måle at de har kraftigeenergikilder i byerne.Ned på planetenFolk har travlt med at indsamle data, da de med et mærkerat noget trækker i rumskibet! De er fanget i en tractor beam,et energifelt der laver en fysisk påvirkning af skibet, nogetsom man ikke kan! Folk har mistet kontrollen over deresskib og hvis de begynder at bruge deres motore for atmodarbejde strålen, kan de mærke at skibet begynder atfalde fra hindanden. Det har taget for mange skader underflugten.Nede på Euforia har man forlængst opdaget rumskibet. Degamle kan svagt huske at man rejste imellem stjernerne ifordums tid, og er blevet nysgerrige.Langsomt men sikkert nærmer Kortess sig byen.Del I - AnkomstenÆgil selv er blevet underrettet om det fremmede skib. Haner interesseret i hvad det kan rumme. Nye oplevelsermåske? Han beordre det bragt ned til overfladen.Folk har ingen kontrol over skibet og oplever en mærkeliglangsom nedgang igennem atmosfæren. De kan se at destyre mod den største by på planeten. Edward vil vide atdet er heldigt at de er blevet taget ned på den måde, dahan ikke er sikker på at skibet kunne holde til en reentrymanøver.Langsom nærmere de sig den store by. Et flot syn, højebygninger rækker mod himlen, udbygninger strækker sig udi den frie luft med flere kilometers fald under sig, mangemindre bygninger ligger i sirlige mønstre imellem storebygninger, og parker er spredt jævnt ud over det hele.Skibet styre mod en af de bygninger der hænger ud overbjergsiden, en stor port åbner sig og skibet bliver sat ned pågulvet. Hvis ikke folk selv slår landingsstellet ud, får de sigen rystetur.Side 6


Et Langt LivDel I - AnkomstenModtagelsenDet er vigtigt at du som spilleder ikke overdriverbeskrivelserne af byen eller dens indbyggere, dette vil meddet samme, vække folks paranoia. Beskriv ting i positivetermer, men gør det diskret og realistisk. Prøv at overbevisdig selv om det fede ved Eufoira og giv denne følelse videretil folk. Det første møde med euforierne vil afgøre stilen iresten af scenariet. Hvis folk reagere negativt overforeuforierne vil der ikke komme nogen intern konflikt ogtilbuder om evigt liv vil ikke blive modtaget automatisk.Folk kan nu studere deres omgivelser. De befinder sig i enhangar med store panorama vinduer der vender ud modlandskabet. Man kan ikke se ind i byen. Hvis folkundersøger det, vil sensorene vise at luften er helt fin,faktisk bedre end inde i rumskibet, trykket er noget lavere.De kan også sanse at der er livformer oppe i noget derligner et kontrolrum, men de kan ikke få detaljer.Oppe i kontrolrummet er Euforiernes råd, sammen medteknikere. De skanner på livet løs for at se hvad der er indei UFO'en. Ægil bliver glad, da det går op for dem at folk ermennesker.Hvis folk undersøger det vil deres sensore fortælle, at debliver skannet. Hvis hun prøver at sanse følelser oppe frakontrolrummet, vil Salli mærke en blanding af køligprofessionalisme, afdæmpet nysgerrighed og voldsompositiv rendyrket glæde. Hun får indtryk af at folk ervelkomne, og hun kan ikke mærke nogen fjendtlige følelser.Et kvarter efter at skibet er landet, vil nogle åbne sig og enmodtagelseskomite vil træde ud i hangaren. Den består afrådet og lægen Kaklo. Salli vil kunne mærke kedsomhed fraRoldo, nysgerrighed fra de andre og en stor glæde fraÆgil. Folk bliver nødt til at møde velkomstkommiteen.Når de træder ud af rumskibet vil en diskret men højtideligmusik begynde. Ægil vil træde frem og begynde at sigenoget på et sprog folk ikke forstår. Skibets computer kenderheldigvis sproget. Det er et arkaisk sprog, men den har enbase over det. Efter en to tre sætninger aktiveres folksoversættere og de kan nu kommunikere med de lokale.Ægil vil byde folk velkommen. Han vil fortælle dem at deer landet på Euforia og at de er de første gæster påplaneten i tusinder af år. Folk vil endnu ikke kunne vide athan taler af personlig erfaring. Folk er velkomne og kanregne sig for ærede gæster. Rådet vil herefter hænge etklæde over folks skuldre.Ægil vil hænge det over Linda's skulder og kigge intenstpå hende. Quilta vil give Edward hans, hun ser godt ud såtræd lidt på hans kompleks. Roldro vil hænge et på Sallisskuldre, hun kan mærke at det keder ham at stå her. Ømtrivil give sit til Charles, han skal have at vide at hun er ensild, han vil nok give hende et frækt blik og hun vil besvaredet med åben interesse. Drombus vil give sit til Thomas ogse ham an som man kigger på en præmietyr. Endelig vilKaklo give sit til Klaus, han vil kigge på ham med mildinteresse.Efter denne lille ceremoni, vil Ægil atter byde folkvelkommen og tilbyde dem hans folks gæstefrihed. Han vilforslå at de kommer med og lader sig indkvartere i etgæstehus.Folk har ikke meget valg. Hvis de stiller spørgsmål, får deat vide at det er tradition at man først holder en velkomstfestfor ærede gæster og at alvorlige ting først bør diskuteresdagen efter. Euforierne vil ikke afvige fra denne tradition.Hvis folk på noget tidspunk tager våben, udstyr ogrustning med vil det blive noteret men ikke forhindret.Euforierne kender ikke til blasters og er de ude af stand tilat forestille sig at folk kunne være en trussel.De får alle en luksus lejlighed.IndkvarteringenFolk vil blive transporteret i en gravbil, de vil have mulighedfor at se byen. Der er et par ting de vil bemærke. For detførste ser alle voksne ud til at være omkring tyve, der er fåbørn og alle, som kan se folk, kigger på Klaus, Linda ogEdward. Men p.g.a. traditionen for ærede gæster vil ingenbesvare spørgsmål med andet en afvigende svar.Folk bliver indkvarteret i en mindre bygning i udkanten afbyen, hvor de har udsigt udover bjergene. Hver af hovedpersonernefår deres egen lejlighed, med stuer, luksuriøsebaderum og altaner der går ud over bjergsiden. Stedet errigtig behageligt.Folk kan godt gå rundt, men værten i gæstehuset vilfortælle dem at der afholdes en fest til deres ære omhalvanden time. Han vil diskret antyde at folks tøj, for ikkeat nævne deres hygiejniske tilstand, ikke ville værepassende for en sådan lejlighed. Folk vil kunne finde etkæmpe assortiment af forskelligt tøj i hver lejlighed, og debliver nødt til at få hjælp af deres vært for at kunne findenoget passende.Det viser sig at passende tøj, er noget der understreger enkrops skønhed, dvs. noget der er ret afslørende både formænd og kvinder. Desuden skal begge køn sminkes. Daflere af hovedpersonerne har mindre end perfekte kroppevil de nok vælge noget andet. Thomas og Klaus burdenægte at lade sig sminke af sminke maskinen.Folk vil nok bruge denne lejlighed til at snakke sammen,om hvad de burde gøre nu. Deres problem er at de ikke kanslippe bort, og skulle de? Tilbage i deres egen del afgalaksen er de nu eftersøgte terrorister, de vil få det svært,og det er ikke sikkert at de kan retunere til deres gamleprofession.De er alle handlekraftige mennesker, som nok skullekunne være til nytte. Og ingen af dem har nære bånd tilnogen tilbage i deres gamle samfund. Endelig virker deresrumskib ikke, og den eneste måde de kan få det i orden påer ved at få hjælp af de lokale. Alt argumentere for at folkburde blive her, hvis ikke permanent, så i hvert tilfælde foren længere periode.Styr diskusionen ved at uddele information diskret til deenkelte.Imens dette sker, er der en stor diskussion i råddet.Drombus mener at folk burde blive kategoriseret som 'unge'og derfor holdt i luksus indtil jagtsæsonen starter. Ægil derimodmener at de er gamle og at de rummer en mulig-hedfor oplevelser. De tre andre blander sig ikke i diskussionen.Side 7


Et Langt LivDel I - AnkomstenEndelig bliver Kaklo tilkaldt og han får lov til at afgøresagen. Kaklo har ingen menneskelige følelser for gæsterne,men han er interesseret i at prøve at behandle dem med'kurren' for at se om den også kan bruges på fremmede.Om de senere kommer til at opføre sig som unge, er ikkehans problem. Derfor beslutter han at ikke bare skal mananse dem for voksne, men man bør også tilbyde dem atblive Euforier og give dem 'kurren'.FestenFolk bliver fløjet til en stor bygning som består af et tyndttårn med en cirkulær platform over. Over denne platform erder en halvkugle, som er lavet af et gennemsigtigt materiale.Et imponerende bygningsværk. Man kan kun komme indi bygningen via små altaner som man træder ind på fragravbilerne. Indenfor er der et gulvtæppe som dækker helegulvet. Ude langs kanten er der lave borde (15 cm) og enstor mængde mangefarvede puder.Når folk ankommer er rummet allerede halvt fyldt med letpåklædte tiltalende unge mænd og kvinder, der lyder en letmusik og man kan høre dæmpet tale og en let latter rundtomkring. De af hovedpersonerne som ikke er korrekt påklædtog sminket vil bemærke at de lokale kigger på dem.Salli vil kunne mærke at de undre sig over hvad folk vil her?i en Euforiers øjne er man kun til fest hvis man er klædt påtil fest. Hvis man ikke er klædt på til fest, er man ikke til fest,og derfor er folks tilstedeværelse besynderlig.Rummet bliver langsomt fyldt op med festdeltagere, deindtager alle deres almindelige pladser, som de altid harhaft. Til sidst vil råddet dukke op gående-side-om sidehånd-i-hånd, de går lige igennem rummet og folk tagerderes pladser bag dem i en meget indviklet blanche. Det ertradition at gæster ikke deltager i denne indledende dans.Efter denne dans vil råddet slå sig ned sammen medvores hovedpersoner. Maden ankommer og serveres. Dervil nu være mulighed for lidt snak. Kør denne samtale stilleog roligt. Rådsmedlemmerne vil gerne besvare spørgsmålsom er af en afslappet social karakter, men hvis folk prøverat snakke om noget alvorligt vil de klappe i, og så at tale omnoget andet let. f.eks. om sminke genere en persons øjne,eller om maden er tilfredsstillende. Det er tradition at manaldrig siger noget negativt om velkomstfesten og et sådantbrud vil få samme reaktion som et alvorligt spørgsmål.Hvis folk bliver meget uhøflige vil Ægil fortælle dem at deri morgen vil blive holdt et møde hvor man kan snakke omalvorlige ting.Festen er ok. Der er dans, smukke unge mænd og kvinder,maden er god og vinen udsøgt. Folk smiler og er glade.Hvis Salli koncentrere sig vil hun få en fornemelse af atglæden er kunstig men det er den ofte også derhjemme.Ømtri vil i lag med en af mændene i gruppen. HelstCharles. Husk at Charles elsker selve forførelsen af enkvinde, og Ømtri er en gammel rotte i dette spil, så hun vilspille lidt svær, men vil skubbe videre, hvis de går i stå.Ægil vil koncentrere sig om Linda og spillederen ervelkommen til at opfinde andre ældre der vil opleve defremmede. Hvis folk kommer i lag med en lokal, vil detrække sig tilbage til den lokales hjem. Du kan allerede herpræsentere flere af bi-personerne i historien, som Ondro(bibliotekaren) og Olisla (musikeren).TilbuddetDen næste dag skal folk til møde. De vil alle blive fragtet tilden højeste bygning i byen, hvor de vil blive ført til etventelokale under rådlokalet. Værelset er igen i stilen hvoralle ydervægge består af gennemsigtigt materiale. Man kanse ud over hele byen og de omliggende bjerge. Mankommer op med en lift. I rådslokalet er møblerne diskrete,men man kan genkende det universelle storebestyrelsesbord, med en masse stole på hver side og enstørre stol nede for enden.Igen skal folk have det korrekte tøj på. Denne gang ertøjet i moderne amerikansk buisness stil eller i militær tøj,der minder om noget fra Victoria tiden.Under rådslokalet befinder der sig et typisk kontorlandskab.Når folk ankommer må de vente i ventelokalet på etagenunder rådslokalet. Jo værre folk opførte sig dagen før, jolængere kommer de til at vente. Hvis folk havde opført sigeksemplarisk vil de hurtigt komme op, men hvis folk havdeopført sig dårligt diskutere råddet.Salli kan, få et par indtryk af følelserne fra dennediskussion. Gør dem så kraftige som du mener at de børvære udfra folks opførsel. Hun kender endnu ikkerådsmedlemmerne godt nok til at kunne genkende dem påderes følelsesmønstre.Når folk kommer op vil de blive modtaget af Ægil. De er nuvelkomne til at stille spørgsmål. Råddet vil besvarespørgsmålene så godt det kan: "Ja de er alle unge her påplaneten". "Nej de ældes ikke". "Nej, folk er ikke tvunget tilat blive, men deres skib er jo ødelagt og folk på Euforiaforstår ikke dets teknologi". "Ja folk må godt blive her,faktisk ville det glæde råddet meget hvis de vil". "Ja de fårskam børn", "nej overbefolkning er ikke noget problem".Spørgsmål omkring teknologi vil de besvare i generelletermer, da ingen af dem er teknikere.Når samtalen bevæger sig ind på det at blive på planetenog på de lokales udødelighed, vil råddet tilkalde Kaklo. Devil spørge ham om han har fundet ud af om folk kanmodtage 'kurren'. Lægen vil fortælle folk at de på Euforiakender til hvordan man holder sig evigt ung, selv gamlemennesker ældes bagud når først kuren er startet, en lillesidebonus af kuren er at alle mutations sygdomme bliverkurreret.Klaus har kræft og vil se at dette kunne være hans frelse.Edward og Linda ville kunne få deres tabte ungdom tilbage.Salli vil ikke dø som hendes mor. Og Charles vil ikke blivegammel og grim. De har alle argumenter for at sige ja!Men da folk nok er mistænksomme, vil de nok regne medat der er en pris eller en hage ved det. Ægil vil fortrække atfolk blev på planeten, hvis de fik kurren. Kaklo vil fortælle atkurren kræver at man tager et medikament resten af livet.Da han er total følelseskold kan Salli ikke mærke at hanlyver.Folk vil nok tage imod tilbuddet og de vil blive budtvelkommen som Euforias nye borgere.Hvis folk ikke tager imod tilbuddet vil de blive regnet forunge. De vil ikke have mulighed for at reparere skibet, de vilblive sat sammen med unge og de vil blive jaget!Hvis en eller flere af folk ikke tager imod tilbuddet vilvedkommene blive betragtet som ung og vil blive taget medaf politiet natten før jagtsæsonen starter.Side 8


Et Langt LivDel II. På EuforiaNu ændre scenariet hastighed. Den anden del ligger mereinitiativ ud til spillerne. Formålet med denne del er at givefolk et dybere indtryk af samfundet, og de skal støde ind itraditioner og vaner undtaget.Spillederen skal kører denne del udfra han egen følingmed situationen, og som reaktion på spillernes handlinger.Jeg ved at dette er farligt i con-scenarier, og hvis folk taberinitiativet, så brug nogle af de scener, hvor bipersoner eraktive.Strukturen i den anden del af scenariet er ret løs. I startenskal scenerne: 'Hos lægen' og 'Arbejdsformidlingen' køresog til sidst skal jagt sæsonen starte. Alle andre scener kanputtes ind, i en rækkefølge, der passer til spillet.Det er vigtigt at give folk følelsen af afmagt overfor degamle og deres traditionerner, og en eller flere skal få etfællesskab og romantisk forhold til en eller flere af de unge.Hvis folk ikke har knyttet et nært venskab med de unge, viljagten ikke virke godt nok.Hvordan de enkelte oplever Euforia afhænger af deressynsvinkel. Derfor skal du som spilleder spille ting forskelligtalt efter hvem, det er du henvender dig til. Charles og Klausskal opleve Euforierne som positive og spændende.Edward og Linda skal opleve dem som ok, men ikkefantastiske. Salli og Thomas skal opleve stedet som stift ogkoldt fra starten af.Folk vil nok blive forvirret over denne forskel. Igen skalman dog ikke overdrive de positive eller negativeoplevelser, meningen er at folk med tiden skal få ensnigende følelse af at der er noget helt galt med stedet.Hos lægenFolk skal til lægen, for at begynde behandlingen. Herkommer de til at sidde i et behageligt rum, med dæmpetmusik. De skal have bare have taget en gen-prøve, for atman kan konstruere det individuelle virus, som kan fjernede gener, der fremprovokere alderdommen. Men Kaklo viludnytte muligheden for nye patienter, kør ham som du harlyst til, men han skal lige være på grænsen til at folk vil fatteafsky for ham. Husk at han ikke har nogen følelser for folksom personer, han har kun professionel interesse i folkssom biologiske maskiner.Den første der skal ind er Klaus. Lægen vil undersøgeham, på et tidspunkt vil han trykke på maven hvor Klaus harekstreme smerter. Kaklo vil blive meget interesseret iKlauses sygdom og begynde at studere den fascineret. Hantager ingen hensyn til Klauses smerter og skal tales tilbagetil det han egentligt skulle lave.Den næste er Charles. Kaklo vil hurtig tage prøven.Derefter vil han begynde at indtale noter om alderdomstegni en lille maskine. Træd på Charles's følelser og noter ting,som begyndende rynker, overskudsfedt omkringbæltestedet, dårlig mundlugt o.s.v. Du kan gyde vand påsåret ved at lade Kaklo forsikre Charles at grunden til athan laver disse notater er fordi disse tegn vil forsvinde.Salli interesserer ikke Kaklo, da hun allerede har enperfekt ung krop, men hun skal helst føle afsky for dennemenneskelige robot, der berør hende med sine kolde fingre.Husk at Salli ikke kan mærke nogen følelser fra ham.Linda er mere interessant. Han vil lave et total check påhende. Hun er den første midaldrende kvinde, han har set i20.000+ år. Han vil ikke tage hensyn til at visse kropsdeleregnes for personlige, især vil han lave en undersøgelse afhendes livmoder, med et mini kamera. Linda vil nok reagerekraftigt på dette tidspunkt.Edward er også interessant og Kaklo vil undersøge hamgrundigt. Han vil bemærke Edwards opskruedehormonbalance, og vil derfor lave emotionelle test af ham,ved at vise forskellige holografier, der forestiller scener ogsteder, som parker, skove strande, robotfabrikker,stjernehimmel, mennesker, nøgne mænd og ... nøgnekvinder. Her vil han se en ændring af Edwards kemiskebalance og han vil svagt huske et lignende fænomen i hansegen ungdom. Edward vil herefter opleve Kaklo som meresympatisk, da han gerne vil lære ham at kende på etpersonligt niveau.Thomas er i Kaklos øjne ikke interessant, og efter enhurtig undersøgelse, vil han blive sendt ud igen.Del II - På EuforiaArbejdsformidlingenEuforierne arbejder faktisk. Det er tradition at folk bliver ideres job, når de først har lært det. Det regnes forupassende at søge nye udfordringer, som at prøve nyejobs. Det forstyrre jo andre job, og ødelægger den dagligerutine for folk, som stoler på at du udføre dit job.Vores hovedpersoner får at vide, for at være borger påEuforia er det forventet at man bidrager til samfundet ved atarbejde. Så de bør straks henvende sig til den lokalejobformidler.Jobs er mest af den service betonede art, somproducering af underholdning, eller administration afressourcer. Alle produktioner, både primære og sekundæreudføres af automatiserede systemer, der kun kræver folk tilat holde øje med dem. Der er brug for teknikere, da altingslides ned. Endelig er der brug for en lille politistyrke, til atholde øje med de unge.Da de unge ikke skal arbejde har jobformidlingen længeikke haft noget at lave. Folk vil opleve en lettere forvirretmand, som vil prøve at finde på noget folk kan lave.Thomas vil få at vide at kun politistyrken kan bruge hansevner, og han bør henvende sig til dem så hurtigt sommuligt. Linda skal melde sig i administrationen. Klaus skalbegive sig ned til byen bibliotek for at nedskrive hansvidenskablige viden, derefter kan man finde et passendejob til ham. Der er ikke brug for flere læger, men hvis Sallinævner at hun har studeret socialvidenskab få hun enopgave der går ud på at lave et socialvidenskablig studie afsamfundet. Edward er selvskrevet til at blive tekniker. OgCharles kan passe de computere der tager sig afkommunikationen.Det var jo nemt! Folk skulle have indtrykket af at de ikkeselv havde noget valg i hvad de skal lave. Når de protesterevil de blive mødt af en passiv mur. Jamen de gør jo nytte idisse jobs? Jo man kan da godt skifte jobs senere, men detplejer man altså ikke.Hvis de protestere yderligere vil Charles begynde at føleat de går for langt.Forhåbentlig begyndern nogle af hovedpersonerneallerede nu at tvivle på visdommen i at bo på Euforia.Edward, Linda og Klaus burde få lyst til at se til deresrumskibs reparation.Side 9


Et Langt LivPersonlig kontaktPå dette tidpunkt skulle flere personlige kontakter væreknyttet. Ømtri skulle gerne være involveret med Charles,Kaklo prøver at gøre Edward til en ven og Ægil erinteresseret i Linda. Klaus får måske bibliotekaren som ven.Hverken Salli eller Thomas har endnu fået personligevenner, men her træder de unge ind, særligt Zenda.BiblioteketKlaus skal ned og skrive på biblioteket. Han vil bliveoverrasket over dets størrelse. Den euforiske kultur er mereen 20.000 år gammel, men mængden af information, både iform af romaner og faglitteratur er ikke meget større endhjemme på universitetet, han arbejde på i hans ungdom.Biblioteket ledes af Ontro, en flink, mand. Når Klausbegynder at undre sig over størrelsen af biblioteket, vilOntro undskylde med at de ikke gemmer irrelevante ting,som simpel underholdning eller fejlagtige betragtninger.Kun seriøs videnskab og tidsløs kunst har en værdi derberettiger en permanentgørelse. Spil Ontro som en seriøsbibliotekar. Hans holdninger er meget lig Klauses, og hvisde begynder at snakke om videnskab og kultur, vil de snartfinde ud af at de passer sammen. Der måtte gerne indledeset venskab mellem dem.Information på biblioteket findes kun i elektronisk form.Den eneste grund til at der er et fysisk bibliotek, er behovetfor professionelle folk til at holde øje med viden. De flestehenter viden via computernetet. Selve biblioteket er enmørk bygning i klassisk stil og giver følelsen af at være i ettempel.En del af biblioteket er aflåst både fysisk og icomputersystemet. Klaus må ikke komme derind, når hanstiller spørgsmål om dette vil han få at vide at derindebefinder sig rådets hemmelige data. I virkeligheden er derdata om de sidste 200 jagter.Biblioteket rummer oplysninger om den teknologi og vidensom Euforierne har samlet i fordums tid. Gør det klart forKlaus at stedet er et skattekammer af facinerende viden.Her kan man finde opskriften på anti-tyngde, kraftfelter derkan påvirke fysiske ting og endelig kurren. Han vil dog ogsåbemærke at han har viden som de lokale ikke har. Dennevil de gerne have ham til at skrive ned.Når Klaus en anden dag er nede på biblioteket, vil hanopleve et opgør imellem Ondro og hans datter Zenda. Hunhar skrevet en digtsamling og vil gerne have den ibiblioteket. Igen vil Ondro komme med den samme smørre,han gav Klaus. Klaus bemærke at ordene er næsten desamme som han hørte. Ondro vil ikke engang læse digtene.Salli eller Thomas skulle gerne være sammen med Zendapå dette tidspunkt. En af hovedpersonerne måtte gerne fålyst til at læse digtene, og de er glimrende. Hvis Klausnævner dette overfor Ondro ved en senere lejlighed vilOndro simpelhen ignorere det og tale om noget andet.Efterhånden vil Klaus bemærke at biblioteket ikke bliverbrugt. Der kommer aldrig andre end bibliotekarer, der eraldrig nogen der kommer personlig og snakker med deprofessionelle. Ondro vil bortforklare dette med at al kontaktsker via datanettet, og at grunden til at Klaus er herpersonlig er for at bibliotekarene kan være ham til hjælp,hvis han skulle få brug for det. Klaus kan få Charles til atundersøge dette. Charles vil opdage via hans job veddatanettet, at biblioteket heller ikke bliver brugt elektronisk.Kun den lukkede afdeling har fået nye indput indenfor desidste 1000 år, og det er kun den del der bliver brugt.Charles kan endnu ikke komme ind i den. Kun ved atspionere en dataoverførsel kan han bryde koderne. Ensådan overførsel kommer der ikke før efter at jagtsæsonener startet. Hvis en af hovedpersonerne kommer ind i denlukkede afdeling vil de få information om jagterne de sidste5000 år. Dette er bl.a. hvordan de udføres og utalligeeksempler på drabsmetoderne.Biblioteket er en bygning der udgyder styrke og stabilitet.Del II - På EuforiaDatanettetCharles kommer til at arbejde ved datanettet. Dette job er isig selv uinteressant, men det sætter ham i en nøglepositionnår folk vil have fat i information. Charles skal doghelst holdes i en situation, hvor hans loyalitet er i tvivl, ogde andre skal ikke stole på at han gør sit bedste for dem.På nettet kan han tappe sig ind i enhver samtale, som hanønsker at følge med i. Du kan som spilleder styre evt.oplysninger igennem Charles. Hvis folk tøver meget, kan dulade ham falde over ting, der sætter skub i tingene igen.PolitietThomas skal være politimand. Dette er han nok ikke tilfredsmed, da han hader at tage imod ordre. Men han tager nokderned. Hvis ikke vil han få et opkald hvor de spørger omhvorfor han ikke har meldt sig.Når han engang dukker op får han at vide at da han er nyog ikke har modtaget den korrekte træning (de er ikkeinteresserede i at høre om hvad han har lavet tidligere),skal han knyttes til en erfaren politimand, som vil lære ham'the trick of the trade'.Logron hedder den politimand, som Thomas skal arbejdesammen med. Logron er en ret flink fyr, bare man ikkeprøver at belære ham om noget. Han kan vise Thomas hvorman kan få god mad, hvor man møder kvinder, hvor manbliver underhold med shows eller musik (natklub) o.s.v..Thomas bliver præsenteret for politiets våben, neuropistolenog neuropisken. Han vil også fortælle Thomas omderes job. De laver næsten ikke andet end at holde ordenpå 'de unge!' som ikke kan finde ud af at indpasse sig.Dette skulle vække en interesse for de unge i Thomas.Spil ikke Logron som en amerikansk strømer, dem harman set for mange af og en sådan person vil virkeødelæggende for stemningen. Tænk mere på en danskbetjent, der har været i jobbet for længe.På et tidspunkt bliver de kaldt ud på en opgave. En ældrehar ringet og klaget over en forfærdelig larm. Logron ogThomas bliver sat på sagen. Da de ankommer er detgruppen omkring Zenda som spiller noget af Ulslo's musik,en stærk vital musik, der minder om Henry Rollins ("I'm aliar" hvis folk husker den). Thomas kan li' den, fortæl hansspiller at det er den første musik han har hørt, hvor der ergang i den, siden han ankom på planeten.Logron vil uden tøven bryde ind og true med hansneuropisk, hvis de ikke holder op med at forstyrre freden.Side 10


Et Langt LivDel II - På EuforiaDette er Thomases første møde med de unge. De vil adlydeLogron, men de vil også være interesseret i Thomas.Efter arbejdet, vil han modtage en invitation fra Zenda omat komme ned og besøge dem.Inde i rummet er der malet på væggene. Logron beordrede unge til at male væggen hvid igen, og beklager sig tilThomas over disse vandaler, som ødelægger de pænevægge. Efter at have sat skik på de unge trækker LogronThomas ned til en restaurant for at få en bid mad.TrofæhusetSalli er blevet sat til at skulle lave et sociologisk studie afsamfundet. Hvor skal hun starte?. Hun kan starte med råddet.Hvis hun ikke drager denne slutning, bør du informerehende om at det er et logisk sted at starte. Men de enesteder har lyst til at tale med hende er Ægil og Quilta. Ægil harkun kort tid og hun vil ikke få meget ud af ham.Quilta vil tilbyde en rundvisning i byen. Gør Salli opmærksompå at dybt nede i Quilta kan hun mærke stærke følelser,men de kommer ikke op til overfladen.Kun på et tidspunkt under hele turen vil Salli mærke stærkefølelser komme op i Quilta. Det sker da de passerer engrå bygning. Quiltas følelser er en blanding af fascinationog afsky. Hvis Salli sanser aktivt mod bygningen, vil hunmærke at der er en del mennesker derinde og at de alle harstærke følelser, helt anderledes en den passive mentale tilstandhun eller har mærket. Igen er det en blanding af sorg,afsky, fascination og glæde.Quilta vil ikke svare på hvad det er for et hus, hun vil blotsige at det er 'Trofæhuset'.Hvis Salli ikke har taget opgaven eller af andre årsagerikke opsøger rådet, skal du lade hende møde Quilta, somvil indvitere hende på en rundtur. Herefter kan du kørredenne scene.Trofæhuset er et forfærdeligt sted. Det er her man opbevaremumierne efter jagterne, især de mere groteske. Euforiserendebruger stedet til at vække følelser. Det er almindeligtat forældre besøger deres myrdede børn, og man mindesoplevelser man havde med de unge, da de levede. Ofte erde mest almindelige følelser afsky, rædsel og sorg, menenhver kraftig følelse er et narkotikum for de gamle.Der er mange gæster for tiden, da der ikke er lang tid tilden næste jagt, og kun de bedste mumier bliver gemt.Deres virkning er dog efterhånden ophørt, da der er gåetnæsten 25 år siden den sidste jagt.Hvis Salli vil prøve at komme ind i trofæhuset, vil hunmøde Øjlin, husets vogter. Han vil spærre indgangen forhende (også de andre hovedpersoner, hvis de vil ind på etsenere tidspunkt). Han er et mentalt monster. Den enesteinteresse han har i mennesker er hvor spændende mumierde kan være. Salli vil få følelsen af at han kigger på hendesom om hun var død.Salli vil nok fortælle de andre om huset. De unge ved ikkehvad der er derinde, da det kun er gamle der må kommederind. Charles kan ikke få forbindelse til huset via nettet,og selv Thomas som politimand kan ikke få adgang.Øjlin vil unskylde med at dette er et privat hus for jægere,og derfor har folk ingen adgang. Han vil svare på andrespørgsmål med den samme begrundelse.Den eneste måde man kan komme ind i huset på er ved atbryde ind eller ved at true sig vej forbi Øjlin. Klaus harmåske mødt Øjlin via Odron og kan fortælle hvornår hanikke er i trofæhuset. Han bor i bygningen.Hvis det lykkedes folk at bryde ind i trofæhuset, vil andendel af scenariet være slut og det meste af tredie del vil ogsågå fløjten, så tillad det kun hvis du er i tidsnød og har brugfor at hoppe forbi 30% af scenariet.Du kan lade folk fange i et kraftfelt før de når at se noget.De vil blive ført til Ægil, som vil forklare at folk harpersonlige ting inde i huset og at de bør respektere andresprivatliv, men de vil blive tilgivet denne overtrædelse afloven. Dog vil de få konfiskeret de våben de havde med.Manden uden øjneEdward skal til at være tekniker. Et ret kedeligt job i forholdtil at skulle holde et rumskib igang. Men jobbet vil give hamadgang til redskaber og materialer, der kan reparere skibet.På arbejdet vil han møde den blinde og øjenløse mandBrarm.Han arbejder som hjælper for teknikerne, da han kanmærke hvor i en konstruktion, der er ting der ryster eller påen anden måde ikke virker. Han har haft jobbet i mere end10.000 år og er bedre end nogen diagnose computer. Menjobbet betyder også at han ikke kan få smertestillendemidler, da det ville sløve hans sanser. Han acceptere hanssituation uden protest, det holdt han op med efter de første100 år.Det er op til dig som spilleder af bestemme hvor meget tiddu vil bruge på Brarm. Hans rolle er at vise pasivitet overforuret i samfundet, men han kan bruges til at skabe en ekstrakonflikt. Hvis du vil bruge ham mere kan du bruge resten afdette adsnit.Edward ved at Salli med lægeudstyret på skibet kan gronye øjne. Dette kan rode ham og Salli ud i alverdensproblemer. For det første er dette jo ny teknologi uha uha!For det andet vil de ødelægge en usædvanlig og dygtigevne, som er samfundet til nytte.Denne sag kan få bragt dem i konflikt med euforierne, isærKaklo og Brarms leder. Brarm selv vil også være bange forat modtage hjælpen, men hvis de giver ham nye øjne, vilhan være dem taknemlig først, men kort tid efter vil hanhade dem for at have ødelagt hans vante liv.I samfundets topLinda skal at arbejde i administartionen, hvor hun skalholde øje med fordelingen af resourcer. Ægil har sethendes lederevner.Et job som administrator, giver hende en central magt, enchance som hun ikke må forbipassere. Hun kan herfra givefolk adgang til alle steder undtaget trofæhuset ogbibliotekets hemmelige afdeling. Hun kan bl.a. finde ud afhvor tractorbeam generatoren befinder sig, lad hende faldeover denne oplysning for at give hende et indtryk af, hvadhun kan fra denne positionHun kan sørge for at ingen stiller spørgsmål ved at derbliver omdiregeret ressourcer til rumskibet. Hun kan sendeKlaus og Edward på 'arbejde' i hangaren og i det hele tagethave kontrol over hvordan folks situation udvikler sig. Hvishun er smart, vil hun samarbejde med Charles.Hvis folk vil udenfor byenHvis folk vil ud i landskabet, vil de få at vide at det ikke kanlade sig gøre, pga. de farlige rovdyr der er i dalene. Deneneste vej ned fra byen er at flyve med en gravplatformeller en gravbil. Disse vil blive stoppet af et automatiserettrafiksystem.Hvis folk undersøger nærmere kan de se at der bliverlavet jagter hver 25 år og de ældre vil svare at det er for atholde de farlige dyr nede. Hvad der virkeligt sker underjagterne kan kun ses i bibliotekets lukkede afdeling.Side 11


Et Langt LivNatklubben 'Hos Truimpa'Dette er det vigtigste sted indbyggerne tager til hvis de vilunderholdes. Alle kender stedet og vil udpege det for folk,hvis de bliver spurgt om et sted hvor man kan gå i byen.Du kan køre stedet som en samlende scene midtvejs iscenariet. Ømtri vil invitere Charles, Ægil vil gerne haveLinda med, Ontro viser stedet for Klaus, den blinde Brarmvil tage Edward med hvis ingen anden indvitere ham, Sallikan tage dertil sammen med Quilta og Logron vil viseThomas hvor man drikker og møder damer.Du skal ikke at tvinge folk med i natklubben, men det ergodt at have en samlende scene efter at folk har oplevetting for sig selv.Stedet minder om en natklub fra trediverne, medenkeltborde i forskellige højder omkring en scene. Folk skalgerne have forventninger kørt op på et højt niveau, da alleeuforier priser klubbens leder Olisla som den bedstekunstner i hele verdenen.Der serveres drinks, folk kan mødes i baren ogstemningen er afslappet. Der er mulighed for at folk kansnakke med andre euforier end dem de har mødt ihverdagen. giv folk mulighed for at rollespille derespersonerPå et tidspunkt. bliver der stille, uden at der er givet nogettegn (Olisla starter altid med at spille på det sammetidspunkt). Olisla vil træde frem på scenen, bukke forpublikum og spille hendes musik.Men hun er tom, der er ikke mere kreativitet tilbage ihende. Hun spiller hendes musik uden sjæl, der virker somet godt håndværk, men der er ingen følelser bag musikken.Folk vil reagere forskelligt på musiken. Salli, Linda, Thomasog Klaus vil blive skuffede, Edward og Charles vil føle atmusiken er god. De lokale vil prise Olisla for hendesgenialitet.Bagefter kommer Olisla ned og sætter sig ved siden afÆgil. Folk vil nu blive bedt om at udtrykke deres mening ommusikken. Enhver kritik vil blive mødt af den efterhåndenvelkendte mur. Stemningen vil falde kraftigt.Det ville være fedt om Thomas nævnte noget om deunges musik. Især hvis Olisla har fortalt at den mestsublime musik er skrevet og at der ikke kan skrives nogetnyt som er bedre.RumskibetPå et eller andet tidspunkt vil folk nok gerne ønske atreparere deres rumskib. Først kan de ikke få adgang, medden undskyldning at der befinder sig ekstremt farligtmateriale i hangaren (antistof). Det kræver en tilladelse fraadministrationen....Efterhånden som folk får lidt råderum, vil få mulighed for atskaffe ting. Linda vil få en del magt, Charles vil få adgang tilinformation og Edward kommer til at blive officiel tekniker.De skal bruge en masse materialer for at reparere skibet,dem kan Linda omdiregere, Charles kan finde ud af hvorder befinder sig højteknologi. Edward kan tage de lokalesredskaber med osv.. Husk at de ikke kan reparereormehuldsgeneratoren uden Klaus.Et andet problem er at så længe euforierne har derestractor-beam generator, vil enhver flugt være umulig. Dennetanke skal du kun gøre dem opmærksom på, hvis de følerat de er i fare på den ene eller anden måde.Indgangen til natklubben vidner om en tidligere livslyst.Del II - På EuforiaDenne aktivitet vil ikke gå ubemærket hen. Ægil vil sørgefor at hangaren får en fælde. Han vil lade en nukleardæmper installere i de monopolære motorer, en del afrumskibet, som ikke er beskadiget, denne vil, sammen medneuro-guns forhindre folk i at kunne flygte første gang.De ungeDe gamle får stadigvæk børn, men af dystre årsager. Ingenunge på planeten er mere end 20 år gamle, dette skyldes atdet er 25 år siden at man havde den sidste jagt. I de førsteår efter jagten havde folk nok i deres mumier, menefterhånden steg lysten til et nyt kuld. De fleste af de ungeer mellem 17 og tyve år gamle, men der er enkelte børn,som også vil blive totureret og dræbt under jagterne.Folk vil komme i kontakt med en lille gruppe af unge påfem personer i 19-20 års alderen. De består af Zenda, Oiln,Pesla, Elfin og Ulslo. De har et lille fælleskab, hvor deudvikler deres kreativitet og har det sjovt sammen. Zendadigter, Ulslo laver musik, Pesla maler på væggen, Elfinsynger og Oiln brygger hjemmelavet øl. De er enmodsætning til de gamle og har ikke megen kontakt til dem.De er kommet over puperteten og er mere interesserede iat udvikle sig selv end at protesterer overfor de gamle. Deføler alting kraftigt og er sjove at være sammen med.De tror at deres generation er den eneste der er kommetefter 'kurren' og at årsagen til dette er p.g.a. et jordskælv for25 år siden, der kostede en del liv.De arbejder ikke. De stiller ikke spørgsmål ved dette da detror at de skal opnå en vis alder før de vil modtage træning.Det vil derfor være en stor overraskelse for dem at høre atfolk er blevet sendt ud i arbejde uden forudgående træning.Folk bør selv stille spørgsmålstegn ved hvorfor de skalarbejde, når de unge ikke skal. Regnes de unge ikke forborgere? Tja....Thomas og de ungeFolk vil først komme i kontakt med de unge når Thomasbliver sat til at stoppe deres musik. De adlyder politiet, menfatter interesse for den nye mand, de ikke har set før.Zenda finder ham interessant og finder ud af hvor han bor.Om aftenenen bliver han indviteret ned til dem via enskrevet invitation, som hun sender til ham. De har et lille'klubhus' helt ude ved udkanten af byen, hvor de dyrkerderes interesser.Side 12


Et Langt LivFor Thomas er de en forfriskende forandring, de er åbne,de forlanger ikke at folk skal opføre sig korrekt og de er rentud sagt nysgerrige. Især Zenda vil gerne lære ham at kende.Hvis Thomases spiller har forstået hans person rigtigt vilhan tabe sit hjerte til Zenda. Din opgave er at sørge for athan gør det. Lad hende være uskyldig eller fræk alt efterhvad der er brug for, men lad hende ikke være begge dele.Når han kommer til klubhuset vil han blive varmtmodtaget. Elfin og Ulslo sidder og jammer. Oilin kaster enøl hen til Thomas, Pesla maler på væggen og Zenda føreham ind i rummet. De hygger sig og fortæller gerne om sigselv, men de er også meget nysgerrige efter at høre hvemThomas er og hvor han kommer fra.Senere den aften tager de hen til en stor kælder hvor ethalvt hundrede unge fester.Salli og de ungeSalli kan også møde de unge. Hvis hun har fået et tætforhold til Quilta er det ikke nødvendigt at hun får etvenskab med dem. Se på hvor lang tid du har tilbage.Hun vil opdage dem på deres opførsel. Ingen af de gamlevil tale med en fremmed om personlige ting, sådan nogetgør man simpelhen ikke. De unge vil elske af få lov til atfortælle om sig selv. Hun vil også opleve deres følelser somkraftige og ægte, og hun kan finde det fælleskab hun ellerssavner blandt disse mennesker.Pesla maler uskyldige romantiske billeder.Zendas digtePå et tidpunkt vil Zenda vise hendes digte til Thomas ellerSalli eller dem begge. Thomas vil ikke forstå dem, men Sallikan høre at de virkelig har kvalitet. Zenda vil så fortælle athendes far er bibliotekar men at han ikke vil tillade hende atgemme dem i biblioteket. Hvis de tvivler vil hun gerne visedem hvad der sker hvis hun tager dem hen til biblioteket.På biblioteket vil Zenda og hvem der er med hende mødeOntro og Klaus. Scenen står beskrevet under biblioteket.Bagefter kan de se at Zenda er ulykkelig og har brug fortrøst (kom så igang Thomas!).Ulslo's musikUlslo laver rå men god musik. Den lyder som Henry Rollinsog er kompromisløs. Der er intet af det forfinede og sublimeover denne musik, som hos Olisla Truimpa. Hvis folkspørger de unge om de ældres musik vil de unge sige atden keder dem og at de behøver noget der sætter gang idem.De ældre nægter at acceptere de unges musik som andetend larm, men Ulslo er overbevist om at når han bliverældre skal han nok få accept.......EfterforskningFolk vil efterhånden opdage at visse ting er galt. De kanikke komme udenfor byen. Der er det mystiske trofæhus, ogden lukkede afdeling på biblioteket.Der er alt for få unge. I administrationen kan Linda ellerCharles slå op og se at der ikke er registreret nye personeri samfundet de sidste 20.000 år, med undtagelse af de nyeunge. Dette forklares med et jordskælv for 25 år siden somkostede en masse liv.Folk vil få at vide at de farlige rovdyr bliver jagtet hver 25år, de vil også få at vide at man skal være jæger for atkomme ind i trofæhuset. Hvis de sammenligner datoer, vilde opdage at jordskælvet skete under sidste jagt. Ettilfælde? De kan også finde ud af at næste jagt meget snartskal til at starte.Folk kan stykke oplysninger sammen og måske vil de fåen ide om hvad der sker. Prøv af få dem til at opdage disseting, da de bygger op til at folk forventer noget grimt. Dettegør jagterne endnu mere uhyggelige, da du helt sikkert vilchokere dem mere end de selv forvendtede.Del II - På EuforiaAfslutning på del IIHele denne lange del af scenariet har kun den retning folkselv tager. Der er en masse enkelscener, som hver isærgiver mulighed for rollespil. Folk skal prøve at oplevestivhed, traditioner og magtetsløhed. De skal opleve dødkreativitet. De skal opleve kontrasten, de unge udgør ogvenskabet med dem. Og de skal have på fornemmelsen atder er noget helt galt!Under hele del II af scenariet bor folk i gæstebygningen ogde bør snakke sammen. Hvis de ikke gør det, så få Linda tilat føle at gruppen har mistet fællesskabet, og gør hendeparanoid. Dette skulle få hende til at samle folk, så de kanudveksle viden.Bestem om du vil køre de enkelte scener alene med derelevante spillere eller om du skal køre det hvor alle er tilstede og kan høre med. Den sidste metode er klart denbedste, hvis du har gode rollespillere, for de kan vendehistorien i spændende retninger på en plausibel måde.Hvor lang tid i spillet der går afhænger af din og dinespilleres stil. Der kan gå fra to dage til flere uger alt efterhvor detaljeret et spil der er krævet.Når du føler at nu er folk blevet mistænksomme samtidigmed at deres venskab med de unge fungere, og du ved atde er igang med at reparere rumskibet, kan du gå til del III.For nu starter jagtsæsonen.Side 13


Et Langt LivDel III. Nu begynder JagtsæsonenJagtsæsonen er startet! De gamle jæger og dræber deresbørn en gang hver 25 år. De har fundet ud af at dette er deneneste måde at vække følelser i dem selv igen. Følelser derer blevet udryddet af 20.000 års vaner. Alle unge bliverdræbt, lige fra de tyve årige til de mindste spædbørn.Jagtsæsonen starter med at alle unge bliver taget tiltrofæhuset (der findes et sådan i hver by på planeten), hvorde bliver indespærret i trofærumene. Her bliver der hvermorgen sendt en lille gruppe ud et par timer før daggry. Deer blevet vist trofæerne fra sidste jagt og har fået at vide athvis de kan klare sig til solnedgang vil de få lov til at leve ogblive gjort til ældre (dette er en løgn).De unge plejer at være i chok, og er ikke i stand til attænke rationelt eller planlægge deres egen overlevelse, såselve jagterne er simpelhen grusomme nedslagtninger, ogder bruges mere tid på at dræbe børnene, end der brugespå at jagte dem. De gamle bruger jagt roboter, som følgermed de flyvende platforme, de gamle bruger. Disse robotterer dem der indfanger de unge og dræber dem, dirigeret afen ældre.Selve drabet er altid langsomt, rædselsfuld, ydmygendeog ekstremt smertefuld. De unges skrig lyder gennemdalene. Og de gamle kan mærke følelser i sig selv igen.Som spilleder behøver du ikke at køre alle scenerne i delIII. Det vigtigste er at folk bliver klar over at de unge er væk,og at de gamle gør grimme ting ved dem, at folk besluttersig for at stikke af og helst sammen med de unge og atflugten går galt.Man risikere at folk står af, hvis de kommer med på enjagt. Men hvis man har en gruppe der ikke har fattet nogetaf hvad der foregår, så choker dem!På dette tidspunkt kan folk også begynde at mærkevirkningen af kurren. Virusen er blevet administreret folk viamaden. Alle har fået den uanset om de ønskede den ellerej, da Kaklo har ønsket at studere dens virkning påfremmede. Charles opdager at flere af hans rynker er væk.Klauses mavesmerter er væk og han har mere energi,Linda har fået mere farve i kinderne, men Edward kan ikkemærke noget endnu. Thomas og Salli kan heller ikkemærke nogen forandringer.Folk får en invitationEn embedsmand ankommer til folks gæstehus om morgenen.Han annoncere at jagtsæsonen er startet og at råddetinvitere folk med på en jagt i morgen tidlig. Hvis folk spørgerom hvad jagten går ud på vil embedsmanden fortælle at dehar et skadedyr her på planeten og at hver 25 år prøverman at udrydde så mange af dem som muligt.Hvis folk spørger om det store jordskælv var samtidig medden sidste jagt, vil han kigge mystificerede på dem og erklæreat der skam ikke var noget jordskælv for 25 år siden.Hvis folk checker dette i databaserne står der at der var etjordskælv og alle euforier der har noget med informationeller rådsmedlemmerne at gøre, vil også sige dette, menmange andre vil undre sig hvis folk nævner jordskælvet.De unge er forsvundetFolk opdager at det ikke er påkrævet at man går på arbejdei jagtsæsonen. Så de kan lave hvad de har lyst til. Hvisnogen af dem tager på jagt med nogen de kender, trækdem da udenfor og giv en kort brutal og grusom beskrivelseaf drabet på en gruppe 10-12 årige!De unges klubhus står tomt.Del III - JagtsæsonNår nogen af dem bevæger sig ned til de unges klubhus,vil de opdage at det står tomt, og døren står åbne. Indenforligger Zenda's digte spredt og blafre i vinden. Ulslosynthesizer ligger væltet...Folk kan henvende sig til Ontro omkring hans datter. Han vilblot svare at hun er udenbys og at de nok kommer til at sehende en af de nærmeste dage. Salli vil her for første gangmærke kraftige følelser i en ældre, en blanding af passionog gru.Ude i byen, vil folk bemærke at der ikke er nogen børn igaderne. Hvis folk spørger fremmede om hvor børnene er,vil de svare at de er gemt af vejen under jagten. Salli vilkunne mærke at følelsesmønstret i byen stiger kraftig timefor time, gaderne ligger stille hen, kun en sagte vind kanhøres.På et tidpunkt, hvor Salli kommer i nærheden aftrofæhuset, vil hun kunne mærke noget nyt derinde. Hvishun prøver at koncentrere sig om huset vil hun blive slåetomkuld af en bølge af chok, smerte, rædsel, skrig, sorg,vantro. Følelsen af hundrede børn og unge, som er kastetud i den ultimative gru. Salli vil blive slået bevidstløs i fleretimer, men når hun vågner igen vil hun kunne erindre at hunogså kunne høre de unge (hvis hun blev ven med dem).Hvad nu?Hvad gør folk? Få Linda eller en anden til at samle folk hvisde ikke allerede er det. Hvad skal de gøre? Skal de bliveher og deltage i jagten i morgen? Skal de prøve at stikke afi rumskibet? Skal de prøve at befri de unge? Eller skal detage rumskibet og gå på ødelæggelse?Det er muligt at de ikke har fattet sagens alvor og bare gårpå jagt dagen efter. Gå til jagtscenen, og vend tilbage hertilbagefter. De har en række muligheder.De kan prøve at stikke af i rumskibet. Thomas vil nokvære imod dette, da han gerne skulle ønske sig brændendeat redde Zenda. Der er et par problemer, dels er dertractorbeam generatoren, dels skal skibet ud af hangaren.Skibet kan ikke lande og starte lodret, så den eneste mådede kan få det i luften er at sende det ud over afgrunden ogherfra få det bæredygtigt. Dette gør at man skal havekontrol over hangaren og man kan ikke samle folk op efterdet er i luften. Skibet kunne kun lande i hangaren fordi detblev båret derind af tractor strålen.Side 14


Et Langt LivDel III - JagtsæsonDe kan også prøve at redde Zenda, vennerne og børnene.Dette vil Thomas helt sikkert gå ind for. Måske har folkallerede prøvet at bryde ind i trofæhuset, så de kenderproblemerne ved dette.Endelig kan folk jo også få den smarte idé at tage til jagtenog tage råddet som gidsler. Dette er helt ok, resultatet vil isidste ende blive det samme.Et andet problem på dette tidspunkt er: Er gruppen enigmed sig selv? Hvis man har gode rollespillere, vil Charlesog måske Edward (og meget usandsynligt Linda og Klaus)måske ønske at blive på planeten til trods for forholdene.Hvis du har god tid så stik lidt til folk undervejs idiskussionen.Det ville være godt hvis folk begyndte virkeligt at diskuterehvad der sker. Det ville være endnu bedre hvis flugtenfejlede p.g.a. forræderi, hvis en af hovedpersonerne vælgerat forråde de andre så brug hans/hendes forræderi i stedetfor Ægils sikring.Folk beslutter sig nok for en plan. De efterfølgendebegivenheder kommer til at afhænge af folks valg.JagtenHvis folk er rigtige dumme, eller hvis de beslutter sig for atdeltage i jagten, kan du køre denne scene. Folk mødesmed rådet eller andre ældre de har lavet aftale med. Hvisfolk har taget våben og rustning med får de at vide at deskal efterlade dem. Dette er en traditionel jagt og kuntraditionelle jagtvåben bør bruges. Hvis folk ikke efterladerderes våben kommer de ikke med.Hvis en af hovedpersonerne tager med på en jagt, vil deunge og børnene altid følge vedkommende i drømme.Hvis folk er kommet for at tage råddet som gidsler vil rådetovergive sig uden kamp, hvorefter roboterne affyre deresneuroguns. Folk går ud (slå gerne terninger her), måske fårde ram på et rådsmedlem eller to, men de skal ned. Gåherefter til del IV af scenariet.De tager afsted på en flyvende platform, hvor der ogsåbefinder sig et par roboter.Folk flyver ned i en dal under byen og kredser rundt indtilde får øje på små nøgne skikkelser. Der kommer et glimt iøjnene på de gamle og platformen svæver ned mod skikkelserne,der kort efter begynder at løbe i forskellige retninger.Når platformen når ned i en 10 meters højde springerroboterne af. Folk kan se at de lyder ledernes stemmer.Hurtigt bliver et par af skikkelserne fanget, en tolv årigdreng og en sytten årig pige. Herefter følger en langsom ogekstrem grusom totur, som roboterne udføre på de gamleskommando. Dette inkludere amputeringer med sav,voldtægt af begge med et spidst instrument, syre i øjneo.s.v.... Folk burde blive syge. Hvis Thomas eller Salli ermed går det galt. Bagefter sprøjter man med et stof dermumificere deres kroppe og de vil blive bragt tilbage til trofærummet.Herefter burde ingen have nogen illusioner om Euforia.Befrielse af de ungeFolk skal bryde ind i Trofæhuset hvis de skal befri de unge.Se kort I.Hvis de ikke har været herinde før, kan du køre detsom beskrevet i del II og lade folk fange af et kraftfelt.Men hvis de har oplevet kraftfeltet før vil de nok finde påen metode til at komme udenom dette problem. Kraftfelternestyrres i et lille baglokale ved siden af indgangen,hvor Øjlins seng også befinder sig. Øjlin befinder sig i husetog det gør en 5-6 vagter også. Ingen af dem er bevæbnetmed andet end neuropiske og neuropistoler, og hvis folk begynderat skyde på dem med blasters vil de hurtigt overgivesig (hvis folk giver dem lov til det).Øjlin vil også adlyde hvis man truer ham med våben. Dennegang får han nok ikke lov til at kalde på forstærkninger.Hvis han får lov, reagere forstærkningerene ikke før folk erude igen.Stedet ligner et naturhistorisk museum, hvor ofrene er stilletind i panoramaer, der ligner det sted de døde, medmodeller af roboter, som er igang med deres grusommejob.I midten af hvert rum er der kegler af energi, hvor grupperaf unge holdes fanget.Det skulle ikke være for svært at bryde ind i huset.Problemet er, at når folk først er derinde befinder der sigover hundrede chokerede børn og unge. De er holdt ikraftfelter inde i trofærumene hvor de kan beskue detforgående kuld af unge. Hvad gør folk? Der er plads til deunge i lastrummet på Kortess, men de skal holdes i stasis,da life-support systemet ikke kan klare så mange. Zenda vilikke forlade stedet uden hendes venner eller de andreunge, men Thomas kan godt overtale hende til at tage med.For at kunne styre låse og kraftfelter, skal man ind i husetscomputer. Den eneste i gruppen der kan dette er Charles.Hvis han ikke er med kan man true Øjlin til dette. Han kanikke klare smerte.Hvordan denne scener ender afhænger af folks handlinger.Enten vil de blive overvundet af vagterne (usandsynligt),eller de vil blive fanget af et kraftfelt. Hvis de ikke holderØjlin fanget vil han kalde forstærkning og jagtroboter vilindfange folk udenfor. Endelig kan folk slippe bort ogkomme til rumskibet.Det er usandsynligt at alle i gruppen vil tage med påopgaven. Dette gør ikke noget da alle vil blive taget.Tractor beam generatorenDen er placeret i udkanten af byen, lige i nærheden afhangaren, hvor rumskibet befinder sig. Den er lavet for atbeskytte byen mod mulige meteore som kunne falde nedover den. Strålen kan ikke pege nedad. Dette gør at manikke kan bruge den imod evt. retunerende platforme.Bygningen er næsten tom. Kun en enkel ubevæbnettekniker befinder sig i bygningen, men den er låst af. Lindakan skaffe adgang, hvis hun kommer op i rådsbygningen.Charles kan også skaffe dem ind. Thomas kan skyde huld idøren med hans blastriffel. Endelig kan folk prøve at narresig ind.Inde i bygningen vil de opdage at alt udstyret er holdt fastaf kraftfelter, som selv en blastriffel ikke kan påvirke. Klausvil indse at dette er nødvendig p.g.a. de enorme kræfter dergennemstrømmer udstyret, og derfor kan man ødelæggehele systemet diskret, hvis man sørgede for athjælpekraftfelterne ikke kunne tåle en belastning. Klaus ogEdward kan sammen løse dette problem på en 10-15 min.Lad dem endelig slå en masse terninger.Side 15


Et Langt LivDel III - JagtsæsonDer findes også en voldelig løsning på tractor beamproblemet, folk kan simpelhen bare beskyde bygningenmed deres partikelstråle kanoner på rumskibet. Men dettekommer ikke til at blive relevant, da rumskibet ikke kommerafsted. i denne omgang. Måske kan de bruge denneløsning, når den endelige flugt starter.Flugt i rumskibetRumskibet skal gøres klar. Hvis folk ikke har repareret det,har de et stort problem. Skibet kan teoretisk godt flyve, menormehuldsgeneratoren er beskadiget og uden den kan deikke komme væk fra systemet. Hvis Edward og Klaussætter sig sammen og Linda skaffer materialerne frahendes plads i rådbygningen, kan de få generatoren klar påen 12-15 timer, dette giver dem en ekstrem lille margen forandre handlinger.Hvis rumskibet er repareret har folk et mindre pres på sig.Skibet har et par kraftige partikel kanoner (se tegning) derhar en skudkraft svarende til en kanon fra et afamerikanernes slagskibe i dag. Ganske effektivt hvis manvil holde en hel by som gidsel. Skibet kan ikke starte oglande lodret. Det kræver en landingsbane, så enhver planom at samle folk op, efter at skibet er kommet i luften, erudelukket.Der befinder sig teknikere i hangaren når folk vil tagekontrol over deres skib. Disse kan hurtigt overmandes dade ikke vil gøre modstand. Fra kontrolrummet kan manstyre dørene til udenfor. Der er et frit faldt på 1500 m underdøren, så det skulle være muligt at få skibet op og flyve hvisman giver det et kraftig skub med de monopolære motoreinde i hangaren. Det er ikke nok at bare køre skibet ud overkanten, noget som både Klaus og Linda vil kunne skriveunder på. Den eneste der er dygtig nok til at udføre dennemanøvre er Linda.Den tomme byUnder hele del III af scenariet, er byen næsten hel tom, ogder er stort set ingen mennesker i gaden. Dette skulle gøredet muligt for folk at handle frit, bl.a. kan de kapre gravbilerog h.v.a. Lindas adgang til administrationen kan de fåbørnene fragtet til hangaren. Charles kan finde et lager afstoffer der putter folk i dvale, som folk også kan hente.Hvis folk begynder at blive overmodige vil de støde ind iproblemer. De kan ikke komme op i rådslokalet, eller ind ivigtige folks hjem, uden at starte alarmer. Politiet erstadigvæk i byen og kan godt overmande folk. Hvis folk ermeget effektive i at forsvarre sig selv, kan du sætte et parjagtroboter ind.På den ene eller anden måde vil folk, med eller uden deunge, prøve at flygte. Desværre har Ægil (enten ved egetinititativ eller ved hjælp af en hovedpersons forrædderi)sørget for at sabotere de monopolære motore. Når de blivervarmet op, sker der ingenting, men når man starter dem foralvor går de ud og hangaren vil blive badet i neurostrålersom går igennem skibets skrog som en varm kniv igennemsmør. Gå herefter til del IV.Børnene forstår ikke hvad der skal ske med dem. De er i chock og reagere ikke som jagede dyrfør det er for sendt.Side 16


Et Langt LivDel IV. Åben konfliktFolk er nu fanger. De har vist at de er fjender af Euforia ogrådet mødes for at diskutere situationen. Undtaget Ægil, eralle i rådet lettere chokeret. Vanetænkning har fået dem tilat tro, at når folk er erklæret som voksne, vil de opføre sigsom sådanne. Der er en følelse af at blive forrådt af hovedpersonerne.Quilta er ked af at hun nu kommer til at mistehendes nye ven, Drombus glæder sig til at dræbe Thomas inærkamp. Ømtri og Roldro er lettere stødt. Ægil er rasende!Hvis en af hoverpersonerne var forræder vil vedkommendevære til stede og blive udspurgt om de andre og hvorforde ville gøre dette. Efter at have snakket sammen, kiggerråddet på hinanden, ord er ikke nødvendige. Dommen erafsagt. Folk bliver vækket og sendt ind til råddet.Denne scene er beskrevet, for at du som spilleder har enhvis forståelse for de bipersoner du nu skal spille i dennæste scene.OpgøretFolk vågner. De er holdt fast af jagt roboter og bliver ført tilrådslokalet, hvor rådet venter dem. Inde i rådslokaletbehøver man ikke at have Salli's evne for at kunne mærkeden fjendtlige stemning. Hvis nogen af hovedpersonernevar forrædere sidder de sammen med råddet.Ægil starter med at råbe beskyldninger i retningen af folk:"Hvorfor gjorde i det? Har vi ikke givet jer alt? Vi har givetjer den ultimative gave! Hvad er takken? Hvordan kunne igøre det? Har i ingen respekt? Har i noget at sige?"Nu kan folk få luft for deres følelser. Lad dem komme medalle de kommentare og spørgsmål til samfundet de har lysttil (rollespillere elsker at stille spørgsmål til autoriteter). Jomere de fordømmer Euforia, jo mere fordømmer de sig selv.Salli kan mærke at den følelsesvækkelse som hele byen erved at blive grebet af er kraftig her i rummet.Folk kan prøve at spille på de venskaber de har indledtmed rådmedlemmerne. Charles kan prøve at tale til Ømtri,men hun vil bare gabe og se den anden vej. Salli kan ikkefå rigtig kontakt til Quilta, hun vil bare kigge ned i bordet ogtie, men Salli kan mærke tvivl i hende, hvis hun er smart vilhun kunne bruge dette senere. Linda kan prøve at tale medÆgil, men hans venskab er vendt til had!Hvis diskusionen, på et eller andet tidspunkt kommer indpå om der ikke er nogen der er imod myrderierne, vil svaretvære, at det er en voksen ting at deltage og alle der ikkeville ære traditionerne jo måtte være børn.....Folk kan også diskutere med evt. forrædere, der har tageteuforierne side. Dette kan blive til en meget personlig ogubehagelig diskusion.Ægil vil til sidst håne folk og fortælle hvordan han fik rumskibetsaboteret. Hvorefter han erklære at når folk ikke haropført sig som voksne, må de jo være unge og han glædersig til at jagte dem. Roboterne vil flå tøjet af folk, de vil få atvide at de har to timer til at slippe væk, hvorefter jagten vilstarte. Drombus vil erklære at han glæder sig til at dræbeThomas. Folk bliver ført ud på en flyvende platform. Densvæver 10 meter ud, roboterne slipper folk og springer tilbagetil rådsbygningen. Herefter flyver platformen ned i dalen.JagetPlatformen vil bringe folk ned i en dal og lande der. Dalen erca. 3 km bred og 20 lang. Nede i bunden er der en lille flodmed enge på begge sidder, så kommer der et bælte afskov, hvor flere klipper rager op over trætoppene. Efterskoven kommer et område med græs, buske og klipper ogtil sidst kommer der næsten lodrette klippevægge med endel små kløfter.Folk burde kunne udnytte terrænet.Del IV - KonfliktNu skal folk til at tænke. De har to timer. Deres enestefordele er at euforierne er vant til at jagte skræmte ogforvirede børn og folk består af en veltrænet og erfarengruppe specialister. Dette bør de udnytte.Klaus kan se flere steder hvor klipper er ustabile, Edwardkan nemt konstruere fælder hvis blot han havde en smuleværktøj, Thomas kan lave våben som køller og buer, menhan er også den eneste der kan finde ud af at bruge dem(han bruger sin skytte færdighed til bue og militær nærkamptil køller). Lad folk komme med deres egne idéer, men hvisde er handlingslammet af situationen, kan du nævne eneller flere af disse ting for at sætte skub i sagerne.Endnu en fordel er, at den flyvende platform bliverliggende. Man vil hurtigt kunne finde en låst luge. En kraftigsten og lidt knofedt kan få den åbnet. Under lugen befinderder sig energiceller, som kan bruges mod roboterne ellerjægerne, f.eks. ved at sætte dem som spydhoveder, somman så kan bruge til at give et kraftigt stød. Thomas kanogså lave bomber af dem.Linda kan se et styrresystem, det er desværre er af entype som kun modtager signaler udefra. Man kan ikke fågang i platformen igen. Men Klaus og Edward vil indse atman kan bruge dette til at konstruere en skanner, somkunne reagere på andre platforme i nærheden, hvis blotman kunne reprogramere styrresystemmets computer.Charles kan gøre dette med et godt slag.Linda vil også udfra styrresystemet kunne se hvordan manstyre de større platforme, dette vil give dem mulighed for atkunne komme tilbage til rumskibet hvis de kunne få fat i enplatform. Salli havde mærket at Quilta var i tvivl. Dettekunne man måske bruge til noget (hvis Salli kan få sig selvtil at udnytte Quilta). Ellers kan hun også mærke om folk er inærheden uden at man behøver at kunne se eller høredem, endnu en fordel.Alt i alt skulle det stå klart for folk at de har en chance, debør dog forberede en fælde for jægerne. De har to timersom de bør udnytte til det yderste (lidt a la Predator 1filmen). Lad folk beslutte sig for en plan og når de lederefter et sted der passer sig til deres plan, så lad dem slå etopmærksomhedschek. Jo bedre de klare det, jo hurtigerefinder de er passende sted.Hvis folk begynder at bruge lang tid på at diskutere, skaldu gøre dem opmærksomme på at tiden går "tik tak tiktak!".Side 17


Et Langt LivDel V - AfgangKampenDet er vigtigt at du ikke gør euforierne smarte, kun hvis dehar en af hovedpersonerne med sig må vedkommendekomme med ideer. Denne spiller skal sættes udenfor, underfolks planlægning. Gå udenfor og fortæl ham om hvordanråddet gør sig klar. De vil også fortælle ham om mådenjagten bliver udført på, og at han kommer med. Måske kandet være at vedkommende får dårlig samvittighed, oghjælper de andre hovedpersoner igen.Råddet vil bruge den sædvandlige metode, nemlig atkredse i stor højde indtil de spotter nogen.Hovedpersonerne vil kunne skanne eller se den storeplatform, som vil bevæge sig frem og tilbage. De blivernødt til at lokke den ned i fælden. Det beste sted vil væreinde i skoven, nær en klippe.Når euforierne kommer tæt på vil deres jagt roboter hoppened og begynde jagten. Der er tre roboter. Folk har brug forat kunne bekæmpe roboterne. Strøm, eksplosioner ogfælder er glimrende. De har også brug for at få platformenned i en højde, hvor de kan komme op på den.Der er fire måder at få platformen ned på. Hvis Salli bliverfanget, kan hun appelere til Quilta. Hvis hun gør dette rigtigtkan Quilta ikke længere bære at se lidelserne og hun vilstyre platformen ned til jorden. Den anden mulighed er hvisen af hovedpersonerene er med i jagten og får dårligsamvittighed. Den tredie er hvis folk har lavet en fælde derkan fange en platform, f.eks. kan de have spændt et ungttræ, som kan slå op og destabilisere den eller de kan kasteet net hen over platformen.Hvis alt andet fejler, kan Klaus få en genial idé, nemlig atnår en platform er så tæt på vil et andet styrresystemskortslutning kunne skabe en interferens som kunnedestabilsere den store platform. Kun Edward eller Charleshar den tekniske snilde til at kunne dette. Lad kun Klaus fådenne idé hvis det hele er ved at gå i galt og det ikke erfolks skyld.Hvis nogen er gået kolde under kampen, kan Salli brugehendes lægeevner til at vække dem til live igen.Hvordan ender kampen? Dette er rollespil. Måske dør voreshovedpersoner. Hvis de ikke har været smarte nok, kan deikke vinde. Hvis de dør og derefter sidder med sure miner,så forklar dem at kampen skulle stille personlige intitativ ogintelligens imod vanetænkning og magt. Og de tabte.Folk vil vinde hvis de er smarte. Rådsmedlemerne er intetmatch mod folk, bortset fra at de har neuropistoler.Drombus er dog en undtagelse, men han nægter at brugeandet end en neuropisk og kan derfor nedkæmpes medafstandsvåben.Del V. AfgangHvis folk vinder har de kontrol over en platform der kan føredem tilbage til rumskibet. Der er ingen som forvendterandet end at råddet vil komme tilbage med nye trofæer, ogde vil derfor ikke blive antastet på tilbagevejen. Folk burdeindse at det mest fornuftige ville være at styre direkte modhangaren, hvor rumskibet står og venter på dem.Hvad har hovedpersonerne med sig?Der er en mulighed for at folk bliver overmodige efter athave overvundet rådet. Hvis de prøver at overtagekontrollen i byen, vil politiet nedskyde dem med deresneuropistoler. Der er en stor overmagt og folk burde forståat de kun kan overleve ved at stikke af.Folk kan nu slippe væk. Den sidste del af scenariet er til forat slutte af på en god måde. Hvis folk fik de unge bragt udfra trofæhuset, befinder de sig stadigvæk i hangaren. Ellersvil Thomas nok gå amok på trofæhuset. Hvis de bryder indendnu en gang vil det lykkedes. Spring over detaljer.Folk kan komme ombord i rumskibet. De kan hurtig findefælden. Den sidder inde i de monopolære motorer, og dekan også komme ud. De har sansynligvis de unge med sig.Skibet kommer ud. Linda får brug for hendes bedste evnerfor at få skibet til at flyve, flugten er ved at lykkedes.Hvis folk er rigtigt oppe og køre kan de måske finde på atudslette byen. Dette gør de så, men de kan ikke udslette deandre byer, da de alle har tractor stråler, dog ingen der kannå ud i rummet. Scenariet slutter med at folk sætterormehuldsgeneratoren igang og skibet forlader Euforiasystemet.Epilog. BittersødmeHvis folk kan tage det, kan du fortælle lidt omvores heltesfremtid. De bliver yngre og yngre. Kurren har taget sinvirkning. Men, de unge bliver ældre og ældre.Hovedpersonerne vil se hvordan verdenen passere demforbi, uden at de selv forandres, deres venner dør bort, ogvores helte kan se mod evigheden.....EfterskriftI 1994 havde læger bevist at ældning ikke er en automatiskprocces. Alder styres af et gen, som er programeret tillandsom at reducere kroppens evne til at genopbygge sigselv. Allerede nu er der ved at blive udviklet stoffer som vilkunne forlænge den gennemsnitlige alder til 120-130 år ogældningshastigheden vil blive halveret. Men de sammevidenskabsfolk har udtalt at dette kun er første trin og nårman har fundet ud af at stoppe alderdomsgenet imennesket, vil ældning være noget der høre fortiden til.Disse forskere har også sagt at det ikke er deres ansvar attage hensyn til de sociale konsekvenser af deres forskning.Slut.Side 18


Et Langt LivFlowchartDel II - På EuforiaDel III - JagtsæsonProlog:Held i uheldHos lægenDeltagelse i jagtInvitationenAnkomst tilsystemetNed tilplanetenDel I - AnkomstenInfo om jordskælvog befolkningCharles ogcomputernettetHosjobformidligenKlaus påbiblioteketDen hemmeligeafdelingZenda'sdigteRaid påTrofæhusetDe unge er vækHvad nu?Tractor beamgeneratorenModtagelsenIndkvarteringenFestenMødetKontrol afresourcerLinda iadministrationenDen blinde mandEdward hosteknikerneI byenThomas hospolitietSalli ogsocialstudietDe ungeFlugt i rumskibetTilfangetagelseDel IV - KonfliktMødet med rådetKonflikt medlægenNatklubbenTrofæhusetJægetEn sikker udvikling.Kan gå begge veje.JagtsæsonenstarterEvt. raid påTrofæhusetDel V - SlutFlugtEn mulig vej.Side 19


Et Langt LivAppendiks A - ReglerAppendiks A - ReglerDette er et scenarie der indeholder et par action scener ogtidspunkter hvor folk skal handle. Derfor har jeg besluttet atbruge regler. Jeg præsentere her en version af mit egetspilsystem Rullebanger, som ikke skulle rumme de storeproblemer, hvis man før har spillet Shadowrun, Vision,Viking eller Storryteller.Det er op til dig som GM at beslutte hvor meget du vilbruge reglerne. Min erfaring er, at de fleste spillere gerne vilhave mulighed for at påvirke plottet udover hvad spillederenbeslutter. Derfor vil de gerne have lov til at slå terninger forat påvirke handlingen. Jeg lader folk slå når de selv ønskerdet eller hvis jeg gerne vil have dem til at føle, at det erderes handling som afgøre hvor godt det går.Hvis slaget er flot, går det bedre, hvis de slår dårligt gårdet værre og hvis de slår ok, så går det som jeg alleredehar besluttet. I kamp bør man nok bruge reglerne lidt merestramt, især når man skal skade folk.SystemRullebanger er et Target Number system. Alt efter hvordygtig eller sej man er, har man et antal terninger. Når manskal udføre en handling, slår man sine terninger mod ensværhedsgrad. De terninger, som viser et tal, der er lig medeller over sværhedsgraden tæller hver som en succes. Mantæller sammen for at se hvor mange successer man haropnået. I Rullebanger bruger man almindelige terninger.Eksempel: Kurt vil lave et middelsvært behændighedcheck. Han er rimeligt behændig - 3d. Han skal derfor slå 3terninger mod sværhedsgrad 4. Han slår 4, 2, 6 og får 2successer (4'eren og 6'eren).Tabel I. SværhedsgraderSværhedsgrad Slå mod NoteRutine 2Nemt 3Middelsvært 4Svært 5Meget svært 6Næsten umuligt 7 (1 succes = 2 - 6'ere)Umuligt 8 (1 succes = 3 - 6'ere)Sindsygt 9 (1 succes = 4 - 6'ere)O.s.v....SværhedsgradDen sværhedsgrad man slår imod afhænger af hvor sværen handling man vil udføre. Svære handlinger har høje oglette har lave. Tabel I viser sværhedsgraderne.Når man kommer over sværhedsgrad-6 er der en ekstraregel. For at få en succes, skal man have mere end en 6'er.Hvis man skal have blot en succes, når man slår modsværhedsgrad 7, skal man have to 6'ere. For at få tosuccesser mod sværhedsgrad 7, skal man have fire 6'ere.Mod 8 er det tre seksere osv..Eksempel: Kurt prøver at skyde en mand på 80m medhans beretta 92F pistol. Dette er næsten umuligt (7). Kurt eren meget dygtig skytte (5d). Han laver et superslag og slår4, 6, 6, 1, 6, og får en succes. Den sidste 6'er betyder intetda man skal have to 6'ere for at opnå en succes.Terning slagDer findes to slags slag i Rullebanger, almindelige slag ogmodstandsslag. De almindelige bruges når man vil afgøreom folk kan klare en handling. Modstandsslag er når toparter strides og man skal afgøre hvem der vinder.Almindelige slagAlmindelige slag er når man slår for at se om man klare etproblem og hvor godt man klare det. Normalt skal man barehave en succes for at klare, men ofte betyder det noget omman får flere successer.Hvis folk slår rigtigt godt når man laver langvarigeopgaver, kan man forkorte tiden for opgaven.ModstandsslagDisse slag bruges når to parter er mod hindanden og manskal se hvem der vinder. Det er meget enkelt. Hver part slåret almindeligt slag. Den der har opnået flest successer harvundet. Hvis de har opnået det samme antal successer erslaget uafgjort.Det er vigtigt at tælle op hvor meget vinderen vinder med,da dette tal er hans successer i striden.Udtrykket "vinderens succes", betyder det antal successerman vandt med.De sværhedsgrader folk slår imod afhænger af situationen.Hvis man bare har rå evne mod rå evne, uden særligeforhold, slår folk næsten altid mod 4.At fumleDet er muligt at fumle i men det sker kun når man vil lavenoget man ikke forstår sig på. Alle ens terninger skal vise'1'. før man fumler. Hvad der sker er op til spillederen, menhusk at det skal bruges til at forøge underholdningsværdien af rollespillet.Side 20


Et Langt LivAppendiks A - ReglerPersonarketDer er en del tekniske data på personarket. Det er vigtigt atbemærke at de fleste data står både som en beskrivelsemed ord, og med et antal terninger. Dette er gjort for at folkkan se hvad dataene betyder.GrundegenskaberneDen første kasse under præsentations kassen indeholdergrundegenskaberne. Dette er personen grundlæggendeevner (eng. stats).Styrke er hvor stor en fysisk kraft man kan udøve. Det erhvor hårdt man kan slå, hvor meget man kan løfte osv.Behændighed er hvor bevægelig, hurtig og fingerferm maner.Helbred er hvor god en kondi og hvor sejlivet man er. Manbruger den til at modstå skade og til at holde sig igang, hvorman burde ligge og lide.Viljestyrke er ens indre styrke. Det er evnen til at stå imodlivet uretfærdighed, at kunne klare stress, at kunne bliveved og at kunne holde hovedet koldt.Opmærksomhed er hvor godt man opfatter ting. Enopmærksom person vil ikke bare bemærke flere ting, han vilforstå mere og vil kunne se de skjulte følelser bag pæneord osv.Der er ikke en grundegenskab for intelligens. Folk må sguselv tænke. Dog har nogle af hovedpersonerne særligeevner der gør dem geniale i deres eget felt.Chok pts.Dette er en kasse hvor man skriver skader og markere dechok points man har taget. Chok points bruges til atmarkere effekten af de sår man får.Inde i chok pts. kasserne står der på et tidspunkt '-1d, -2d'osv. Dette er hvor meget man trækker fra ens evner, nårman har taget dette antal chok pts. Der står også hvornårman går kold eller dør.Tekniske dataDenne kasse indeholder tekniske data, som man kan fåbrug for.Initiativ er hvornår man kan lave noget i kamp (se senere).Løbshastighed er hvor mange meter man kan løbe på enkamprunde. Hvis man vil lave andet end at løbe, kan mankun bevæge sig et par meter i en runde.Bevidstløs og død er hvor mange chok points man skaltage, for at dette sker.Mental reserve er et antal terninger personen har, derviser et mentalt energi overskud. Disse terninger kanbruges til at give en bonus til alle slag, ved at man, indenman slår, lægger en eller flere terninger fra den mentalereserve oveni de terninger man havde i forvejen.Når man har brugt terninger fra den mentale reserve bliverde slettet. Dette viser at man har brugt af ens reserver ogderfor er blevet træt og udkørt. Spillederen kan give disseterninger igen når han har lyst, normalt når folk får slappetaf eller hvis de oplever noget positivt.FærdighederDette er tillærte evner. I Rullebanger er færdigheder lidtanderledes end i de fleste andre rollespil. I de fleste rollespiler færdigheder ting som man kan, f.eks. at kunne køre bil,at kunne ramme med et våben osv..I Rullebanger er færdigheder ting man er, f.eks. at væreen læge eller pilot. Når man er en type person, kan man deten sådan person burde kunne. Hvor god man er til det,afhænger af hvor god man er, udtrykt med hvor mangeterninger man har.De eneste undtagelser til denne måde at brugefærdigheder er særlig viden eller specielle evner.Jeg har lavet en liste over samtlige færdigheder der kanblive brugt i scenariet. Se tabel II. Jeg håber at denne listekan give spillederen en idé om hvornår man skal slå hvad.Særlige evner og udstyrI denne kasse er der beskrevet folk særlige evner og hvilketudstyr de slæber rundt på. Bortset fra Thomas er alle folksevner rene rollespilsevner der ikke kræver regler, kunindsigt fra spillederens side. HUSK DEM!!!Der er ikke spilletekniske data for folks våben. Du skal sepå hvad folk slår og derefter tage dig af det tekniske.Dette afslutter det spilletekniske på personarket. Til sidst viljeg forklare kampreglerne, reglerne for skade og nedskrivedet nødvendige materiel folk bruger i scenariet.Tabel II - FærdighederAstronautEn astronaut kan klare sig i zero-G, benytte et rumskibs standart udstyr, forstå tidshorisonter osv..AtletEn atlet kan bruge sin krop. Han kan han svømme, hoppe klatre, løbe osv...Computermand Charles ved meget om computere. Han kan programmere dem til mere end de burde.Don JuanCharles er en dameglad mand, denne færdighed repræsentere hans evner indenfor feltet.FysiologKlaus har studeret menneskekroppens funktioner for at kunne forstå hvad der sker med ham selv.IngeniørKlaus og Edward ved hvordan man konstruere og bygger maskiner samt andre praktiske ting.ListDette er en særlig evne der viser at man kan gøre ting stille og uset uden at blive opdaget.LægeSalli kan behandle skader og sygdom. Hun kender til medicin og lidt kemi.Marinesoldat Thomas ved hvordan man overlever i kamp, hvordan man laver baghold, forbinder sår, og taktik.Mekaniker Edward kan modificere og reparere de fleste dimser.Militær nærkamp Thomas er mere voldelig end de fleste og kan bruge hans store grimme kniv i kamp.Naturvidenskab Klaus har et stort grundlæggende kendskab til generel naturvidenskab.Ormehuldsfysik Klaus er specialist i at have med ormehuldsgeneratore at gøre.PilotLinda er en sej pilot. Hun kan flyve de fleste ting og kan ramme med de store kanoner.Politimand Charles har lært politi teknik, han kan indsamle data og bruge dem. Han kan også bryde ind.PsykologSalli har studeret psykologi for bedre at kunne forstå de følelser hun kan mærke.SlagsmålFlere af hovedpersonerne har lært at slås med de bare næver.Socialforsker Salli interesserer sig for sociale funktioner både personlig og samfundsmæssigt.SkytteEn skytte kan ramme noget når vedkommende bruger et skydevåben.TrafikantEn trafikant burde kunne klare sig i trafikken og kan benytte sig af trafikale midler.Side 21


Et Langt LivKampKamp i rullebanger følger et par simple grundlæggenderegler:I en kampsituation snakker jeg om den aktive og denpassive part. Den aktive part er den der prøver at gørenoget, den passive part er den der bliver påvirket af denaktives handling.Den aktive part fortæller (når det er hans tur) hvad han vilgøre ved den passive. Den passive part fortæller så hvadhan vil gøre for at forhindre det. Spillederen bestemmerhvilke sværhedsgrader de to parter slår imod, og de slårderes terninger.Kun i de tilfælde hvor den aktive part får flere successerend den passive, lykkedes hans handling. Hvis begge parterfår det samme antal successer er handlingen uafgjort,det kan få særlige effekter, men den aktives handlinglykkedes ikke. Hvis den passive part får flest successer, harhan forhindret den aktives handling i at blive udført.Hvis den aktive part vinder, er det meget vigtigt at se påhvor meget han vandt med, da dette er hans succes.InitiativRullebanger bruger kamprunder, på 3 sekunder. Hver parthar en aktiv handling hver runde. Man kan godt have flerepassive handlinger, men det bliver sværere og sværere.På ens initiativ kan man kan lave sin aktive handling. Johøjere et initiativ man har, jo før kan man handle. Man slårikke om hvem der kommer først. Har person A et bedreinitiativ end person B, kommer person A altid først. Man kangodt forsinke ens initiativ så man handler senere i runden.DetaljerNu er essensen af kamp i rullebanger skrevet. Resten erdetaljer, den enkelte spilleder selv kan ligge i spillet.SkaderNår folk rammer hindanden kommer de ud for skader. Joflere successer en angriber har i hans angreb, jo mereskade gør han.Alle angreb har en grundskade som de gør når manrammer. Den første succes i et angreb betyder at man gørsin grundskade, hver ekstra succes betyder at man gør enmere i skade. Hvis man har to successer i et angreb gørman sin grundskade + 1 i skade.Når man har fundet skaden trækker man evt. rustning fra.Hvis den herefter er over nul tager modstanderen måskeskade.Herefter er der to måder at se hvad der sker med staklender blev ramt. Der er den simple og den indviklede måde.Den simple mådeDenne metode minder meget om storryteller. Når man harramt slår man et antal terninger lig med skadens størrelsemod sværhedsgrad 4. Hver succes gør et chok pts. i skade.Modstanderen slår så et helbred slag mod sværhedsgrad 4for at modstå skaden. Hver succes gør at han modstår etchok pts. Herefter krydser man de chok points af som manikke modstod.Den indviklede mådeEfter denne metode tager man bestemte sår. Man slår ikkefor hvor meget skade man gør. Modstanderen slår et helbredsslag for at reducere skaden. Hver succes reducereskaden med en. Alt efter hvad slag skade man blev ramt af,er der forskellige sværhedsgrader for at modstå den. TabelIII viser sværhedsgraderne.Når man har reduceret skaden med ens successer afhængersårets type af hvor stor skaden er endt med at blive.Følge effekterSår kan give følge effekter. Har man taget et let sår skalman slå et helbredschek mod sværhedsgrad 4 eller stivne i1d3 runder.Et middelsvært sår gør at man skal slå et helbredschekmod sværhedsgrad 5. Hvis man ikke klare det kan manbrække noget og man går kold i 1d6 minnuter. Man stivnerautomatisk i 1d6 runder. Et svært sår har samme effekt, herskal man bare slå mod sværhedsgrad 6.Tabel IV - Sårtyper.Appendiks A - ReglerEt fatalt sår gør at man at døende og vil dø i løbet at 2d6minnuter.Bortset fra at forsvare sig selv, kan man ikke lave noget iden tid man stivner.Du kan som spilleder give beskrivelser af folk skader udfrahvor alvorlige sår de får. Meget af initiativet er lagt ud tilspillederen.UdstyrHer kommer der en liste over hvilke våben og rustning derer med i scenariet. Våbnene har deres grundskade stående.Skydevåben har også deres antal skud og deres effektiverækkevidde. Den effektive rækkevidde er hvor langtvæk man kan ramme med et våben. Over denne afstand ersværhedsgraden minimum 7. Personligt køre jeg med atman har sværhedsgrad 6 på den effektive rækkevidde ogderefter falder sværhedsgraden med 1 for hver halvering afafstanden. Du skal bare gøre som du har lyst til.NeurovåbenDisse våben gør ikke skade. De slår en bevidstløs uden atman føler smerte. Helbred hjælper ikke mod dem. For atholde sig vågen skal man slå et viljestyrke check modsværhedsgrad 6. For at undgå at blive bevidstløs skal manhave det samme antal successer som angriberen havde ihans angreb,.Tabel III - skadetyper.Skadetype SværhedsgradKnytnæver, køller 4Skarpe våben 5Blasters 6Slutskade Sårtype Effekt0 Skramme - et blåt mærke eller mindre sår der ikke genere.1-3 Let sår - et mindre sår der kan genere og bløde. Giver 1 chok pts.4-5 Middelsvært sår - kan gøre en ukampdygtig og brække knogler. Giver 2 chok pts.6-7 Svært sår - livsfarligt sår der sikkert gør en ukampdygtig. Giver 3 chok pts.8+ Fatalt sår - man er døende og udkampdygtig. Giver 4 chok pts.Side 22


Et Langt LivAppendiks A - ReglerRustningerRustninger beskytter mod skade ved at trække noget fraden før man slår for at modstå skaden. Hvis rustningenreducere skaden til under 1, er den stoppet.For at gøre rustninger mere interessante, har de forskelligbeskyttelse mod forskellige typer angreb. Hvis du synes atdette er for indviklet, skal du bare bruge deres bedsterustning.NævekampHvis folk begynder at slå løs på hinanden eller på euforiernemed de bare næver, gør de også skade. Deres skadeafhænger af hvor stærke de er. De gør alle slagskade.Salli gør 0 i grundskade (hun kan skade folk hvis hun fårmere end en succes), Klaus gør 2, Linda, Charles og alleeuforier undtaget Drombus gør 3, Edward gør 4. Endeliggør Thomas og Drombus 5 i grundskade.LægehjælpSalli kan med hendes udstyr vække folk op og kan påstedet helbrede lette sår. I rumskibet kan hun helbrede allesår, hvis folk er i live. Hun kan sende folk i stasis medhendes bærbare lægeudstyr, dette betyder at døende ikkedør i de næste 24 timer. De er stadigvæk bevidstløse.Tabel V - VåbenlisteBipersonerNæsten alle Euforier har det samme antal terninger i deresgrundegenskaber og færdigheder. Giv dem alle 3d i deresgrundegenskaber, og de slår altid 5d når de skal slå for enfærdighed. De unge har kun 3d i deres færdigheder.De har alle 4 i initiativ og skal tage 6 chok points for at gåkolde. Vigtige bipersoner kan have 5d i mental reserve.Der er to undtagelser til dette: Drombus og jagtroboterne:DrombusDrombus er en del sejere end alle andre euforier.Styrke - 5d, Behændighed - 6d, Helbred - 5d, Viljestyrke -3d, Opmærksomhed - 4d.Han har 7d i alle hans færdigheder.Han skal tage 9 chok points for at gå kold.Han stivner ikke i kamp.Han har et initiativ på 7 og kan løbe 28 meter på en runde.Jagt robotStyrke - 6d, Behændighed - 4d, Helbred - 6d, Opm. - 2d.De er solide og har 3 i rustning.De slår 4d i kamp og gør 7 i slagskade.De har en neuropistol sat ind i munden. De bruger den kunhvis de får ordre på det.De kan løbe 24 meter på en runde.De kan tage 8 chok points før de lukker ned. Hvis de bliverberørt af et batteri tager de 1d3 chok points i skade perrunde, og de er lammet.Deres sanser er ikke bedre end almindelige menneskers,og man kan godt gemme sig for dem.Våben G.skade Rækkevidde Skud NoterBlastpistol 5 80m 100Magnum blastp. 6 100m 40Blastriffel 8 1000m 100Neuropistol speciel 40m 30 Helbred eller vilje mod antal successer.Neuropisk speciel nærkamp 100* --- " ---Thomas med kniv 10 nærkamp - Gør skarp skade.Thomas med kølle 7 nærkamp - Gør slag skade.Thmas med bue 7 40m v. Gør skarp skade.RustningerBlastvestBlastrustning4 mod blasters, 2 mod slagskade, 3 mod skarpe våben.6 mod blasters, 4 mod slagskade, 6 mod skarpe en.Jagt roboterne ligner mekaniserede mennesker.Side 23


Et Langt LivAppendiks B - VerdenenDenne historie finder sted i en fjern fremtid, næsten 25.000år. Mennesket har i en fjern fortid forladt deres fødested ogrejst ud til stjernerne. Der har været flere store katastrofer idette instellare samfund, hvor det meste af den gamle videner gået tabt.Mennesket har flere gange genopfundet teknologien ogrumfarten, for blot at miste den igen. Nu ved man ikke merehvor man stammer fra. Der er spredt mennesker ud over20% af Mælkevejen.Rejsende finder ofte glemte planeter der er beboet afmennesker på forskellige teknologiske og sociale stader.GeografiMennesket har spredt sig ud over en stor del af galaksen.De fleste verdener har selv opfundet deres teknologi ogkultur. Der findes ikke et menneskelig fællesskab og ofteser folk meget forskellige ud, p.g.a. det forskellige miljøerderes racer har udviklet sig i.Mange kulture er meget gamle. Vores kultur er måske2000 år gammel. I denne verden kan man finde kulture derer over 10.000 år gamle. De har deres egne moralskeregler, love og kultur.Der findes emperier, federationer, løse sammenslutningerog områder uden lov. Man kender til mere end 50.000beboede systemer og hvert år opdages nye.Der er så meget der venter derude.....Krige udkæmpes, kulture støder sammen, alt i alt er verdenenet interessant sted.Vores hovedpersoner stammer fra en del af galaksen,hvor der findes en løs alliance imellem verdenerne. De konkurrereofte mere eller mindre voldeligt med hindanden.Dette skaber et perfekt miljø for en lille gruppe initiativrigeselvstændige troubleshooters.I denne del af galaksen eksisterede der engang et stortinstellart samfund, med moralske værdier, der svare megettil vores moderne vestlige. Dette betyder at de enkeltesystemer har mere til fælles, end det er almindeligt.Derfor kan vi identificere os med hovedpersonerne daderes moralbegreber er lig vores egne.TeknologiDe enkelte verdener har et meget varieret teknologiskniveau. Der findes visse generelle ting, som næsten er detsamme overalt. Dette drejer sig om rumfart, kommunikation,de mest almindelige våben og lægevidenskaben.De enkelte verdener kan have teknologi der ligger langtover normen, men dette er hvad vores hovedpersonerkender til.Da teknologien har udviklet sig uafhængigt af voresmoderne teknologi, kan folk ikke regne med at ting blot erbedre versioner af vores viden.RumfartRumskibe bruger to måder at bevæge sig på. I det almindeligerum/tids kontinium bruger man noget man kalder monopolærefrastødnings motorer. Dette er motorer som skaberen frastødning uden at kaste masse bagud. Man kan brugedem i atmosfæren men de er larmende, er meget store ogdyre og de kan ikke måle sig med jetmotorer i en normalatmosfære.Rumskibe er for det meste aerodynamiske, da man oftekan komme til planeter som ikke at rumfaciliteter. De flesterumskibe har ikke VTOL (lodret start og landing) kapacitet.Man bruger ormehuldgeneratoren når man skal rejse imellemstjernerne. Dette er en maskine som bøjer rummetimellem to steder, hvorefter den slår huld i virkeligheden ogman kan bevæge sig hen til det andet sted (man kenderallerede teorien i dag).Hvis man vil forklare det, kan man tegne to punkter på etstykke papir. Er den korteste vej imellem dem, en ligeAppendiks B - Verdenenstreg? Nej prøv at bøje papiret så de to punkter ligger ud forhindanden og prik derefter et huld som går igennem papiret.Et ormehuld svare til dette huld i papiret. Oplevelsen atbevæge sig igennem et ormehuld er umulig at erkende foros mennesker.Der findes kun en energikilde som er kraftig nok til at kunneskabe et sådan huld. Det er antistof. Man kender kun tilfå forkomster af naturligt antistof, derfor må man produceredet kunstigt. Dette gør antistof ret dyrt, selv om fabrikkernebruger solenergi. Man bruger ikke antistof på planeter, delsfordi det er koster mere energi at producere end det giver,dels fordi det er meget farligt.Jo mere energi en ormehuldsgenerator kan omsætte, jolængere væk kan den bøje rummet. I det normale rum/tidskontinium går der ingen tid imellem indgangen og udgangenaf et ormehuld. Det taget stadigvæk tid at rejse, daman ikke kan lave ormehulder tæt på planeter. Det kanhave ubehagelige effekter for de rejsende, hvis hullet bliverforstyrret af et stærkt tyngdefelt.Man kender til kunstig tyngekraft og bruger det i rumskibe,da vægtløshed er usundt for menneskekroppen. Man kenderikke til anti-tyngde. De videnskablige teorier siger atbegrebet antityngde ikke kan lade sig gøre.Man kender ikke til energifelter der kan udøve fysiskpåvirkning (bortset fra den elektromagnetiske). Derfor harrumskibe ikke skjolde og man kender ikke til tractor beams.Der findes en form for cloaking. Dette er en velbevaretmilitær hemmelighed, hvor man kan filtrere den elektromagnetiskestråling der udsendes fra et objekt og i stedet sendeden stråling det modtager fra den anden side. Dette gør etcloaket rumskib næsten usynligt. Hovedpersonerne har kunhørt om cloaking og har aldrig oplevet det selv.VåbenDet mest almindelige våben er partikel acceleratorer ellerblasters. De sender tunge partikler afsted med relativistiskehastigheder. De svare til magnetaccelererede våben, menda hastigheden er enorm og massen er meget lav, kanalmindelige materialer ikke beskytte mod dem. Heldigvisaflevere de heller ikke meget af deres energi i hvad derammer, de passere blot igennem.De minder om haglgeværer da partiklerne har en tendenstil at sprede sig, men de bliver foretrukket fremforlaservåben da de er mere effektive i forhold til hvor megetenergi de bruger.Side 24


Et Langt LivEt blastersår er grimt fordi det består af hundredevis afsmå huller, som alle har sendt en trykbølge igennem væv.Blasters er mest effektive overfor materialer der indeholdermeget væske, f.eks. en menneskekrop.Alle blasters har rekyl, da de udsender en masse. IKortess (rumskibet) kan man mærke det som et kraftigt rykhver gang kanonerne skyder. Håndvåben har også enmærkbar rekyl. En blaster laver en hylende lyd i atmosfærepga. de tusindvis af mikroskopiske overlydsbrag.Der findes to former for blasters. Rene og beskidte.Forskellen er at de beskidte udsender radioaktive partikler,og at de er billigere. Hovedpersonernes blasters er allerene.RustningNår man opfinder våben, opfinder andre altid et middelimod det. Blasters kan skyde igennem alle konventionellematerialer. Heldigvis har man opfundet monomolekylærematerialer, med en ekstrem kraftig molekylebinding. Hvisdisse magnetiseres og væves sammen i tætte materialerkan de indfange og stoppe blasterpartikler.De mest almindelige rustninger er veste, der består afdette materiale som er lagt imellem lag af stød- og ballistiskabsorberende materialer. Der findes også større rustninger,men de fleste foretrækker bevægligheden fremfor evnen tilmåske at modstå en blaster.Et nyt middel er at undgå at blive set. Der forsket ipersonlige cloaking systemer, men endnu er man ikke stødtind i nogen, som kan dette.LægevidenskabHvis man får lægehjælp i tide kan alle skader, der ikke harødelagt hjernen, helbredes. Alle organer kan klones oginplanteres. For at undgå at folk dør har man udvikletlægemidler der sender folk i stasis, dvs. at kroppen går istå, uden at den bliver nedbrudt. Herefter har man god tid tilat fikse folk igen.Man har et vidunder-redskab kaldet en autodoc, dette eret automatiseres lægesystem, der gør det nemt atheldbrede kendte sygdomme og skader.Der findes et utal af verdener, hvor vira og bakterier kanudvikle sig på deres egen måde. Derfor er det størsteproblem for lægevidenskaben sygdomme. Man har udvikletmeget effektive midler imod dem, men man kan aldrig væresikker. En læges vigtigste opgave er at identificerebiologiske fare og opfinde midler imod dem.Bioteknologien er lidt underlig, på den ene side kan manklone organer og kropsdele, men man kender ikkemennesket samlede DNA kode og man er generelt ikkenået særligt langt i at udnytte denne viden.KommunikationDer findes ikke nogen kommunikations midler sombevæger sig hurtigere end lyset. Dette betyder atinterstellar kommunikation sker via rumskibe og comtorps(kommunikations torpedoer). Det betyder også atinformation som kan sanses af rumskibe tager tid for atbevæge imellem det sted det sker og sensorene.Der eksistere der et meget vigtigt fænomen som kaldestidshorisonten, dvs. at man ikke kan se særligt lang væk irummet, da informationerne da vil være gamle. Dettefænomen er grundlaget for næsten al rumskibstaktik.Et lysminut er 17.82 millioner km. En lystime er ca. 1milliard km. Derfor hvis et fremmed rumskib dukker opf.eks. 40 millioner km væk, vil der gå 2-3 min. før at manhar mulighed for at opdage det.Selv indenfor et solsystem er lysets hastighed langsomtog ekspres meddelelser sendes afsted i små ormehuldsrumskibe.På planeter, bruger man den gode gamle elektromagnetiskestråling, i form af radiosignaler og laser kommunikation.Al kommunikation går igennem avancerede computersystemer og man skelner ikke imellem computernetværk ogkommunikation.Computere er avancerede men ikke meget mere end idag. Man kender ikke til kunstig intelligens og forsker hellerikke i det. Der findes eksperimentelle computersystemer,bl.a. den levende krystallinske computer Charles har.Man har heldigvis opfundet programmer, der kanoversætte sprog. Folk har sådanne med i deres rumskib.AfslutningJeg håber at du kan bruge denne information til noget. Deter ikke meningen at du skal kunne huske det hele udenad,men det er en god ide at få et indtryk af teknologien ogsamfundet, da det er grundlaget for dine spilleres viden. Dukan godt lade spillere læse dette appendiks hvis deinsistere, da det vil uddybe deres roller.Hvis du ikke kan huske teknologien bør du nok ikke ladedem læse dette, da de så vil komme med forslag og idéersom er svære at forholde sig til.Appendisk B - VerdenenTil Sci-fi freaksAl teknologien i denne verden (med undtagelse af denmonopolære frastødnings motor og den kunstige tyngde)eksistere allerede som teori eller eksperimentel materielden dag i dag. Ormehuldsgeneratoren er en udløber afsuperstrengs teorien, og hvis du tror på den kan du ogsåtro på dette fremdrivningsmiddel.Side 25


Et Langt LivAppendiks C - EuforiaPlaneten Euforia er stedet hvor størstedelen af scenarietforegår. Dette appendiks er lavet for at give spillederen enforståelse af hvad stedet er. Ved første blik virker verdenensom et paradis, de har evig ungdom og et perfekt utopisksamfund. Men under overfladen eksistere der et helvede,hvor man kan se mod evigheden, uden at opleve noget nytmere.StedetPlaneten kredser omkring en G5V stjerne, dvs. en gulstjerne, som er en lidt mindre, koldere og mørkere endSolen. Den er den anden planet i systemet og kredser i enafstand af 0.7 au (105 millioner km) fra stjernen. Dette giverden en smule mere varme end det Jorden får. Den kredseromkring stjernen på 0.6 år, med et 20 timers døgn giverdette et år på 263 dage. Den korte dag betyder at man ikkelaver det samme i så lang tid af gangen. Vi mennesker kansagtens klare et døgn på 20 timer.Planeten er meget stor, men den har en lav massefylde.Den har en radius på 8.488 km og en massefylde på 3.85kg/l. Dette giver et tyngde på 0.93 G. Hovedpersonerne vilderfor føle, at de er lettere end de er vant til, når deankommer til planeten.En anden effekt af denne kombination af størrelse og massefyldeer at helium kan eksistere frit i atmosfæren. Dettegiver en meget smuk farvefyldt atmosfære med ekstremesol op- og nedgange hvor himlen ser ud som om den bryderi brand. Heldivis er mængden af helium lille i forhold til hvadman kunne forvendte, ellers ville folk gå rundt og kvække,når de talte. Atmosfæren har et overfladetryk ved havetsoverflade på .9 atm. Men på grund af den udstrakteatmosfære falder trykket langsomt med højden.80% af overfladen er dækket af hav. Planeten har en stormåne, så der er kraftige tidevandseffekter. Månen betyderogså at planeten er geologisk aktiv. De mange bjerge viserat den i tidligere tider har været tættere på planeten.Kun 20% af overfladen er dækket af land, men der er30% mere landområde på planeten end der er på Jorden,på grund af planetens størelse.Der er 33% ilt i atmosfæren. Dette gør at ildebrande letbryder ud og de er farlige. Dette er hovedårsagen til hvorforman bor oppe i bjergene. Det er her muligt leve normalt.Den lokale flora og fauna er af typen der enten har midler tilat overleve brande eller er i stand til at flytte sig hurtigt.Tidlig historieFor 22.000 år siden ankom de første mennesker tilplaneten. Den var næsten paradisisk for de første kolonisterog de kaldte stedet Euforia. Disse mennesker var direkteefterkommere af folk fra Jorden. Dette skyldtes at manendnu havde udviklet sig direkte fra vores tidsalder, uden attabe teknologien (De ankommer til planeten omkring år5000 e.kr.). På det tidspunkt tog en rejse fra Jorden 10 år.Kolonisterne var ikke isoleret de første 1000 år. Men dadet store kollaps i teknologi og kultur skete, blev de isoleret.De kæmpede bravt for at bevare deres identitet somciviliserede mennesker der tilhørte et jordisk samfund. Men,som årene gik, mistede man mere og mere erkendelsen afresten af menneskeheden.Der opstod et ønske om at bevare mere end fortællingerog beskrivelser af fortiden. Man begyndte at forske iforlængelsen af livet. I den mørke fortid, før menneskenehavde spredt sig til stjernerne, havde denne forskningallerede fundet sted. Den var, af uvisse årsager, blevetgemt af vejen, men nu blev denne viden blev fundet fremog kurren blev skabt.I starten var det meningen at kurren kun skulle gives tilvidenskabsfolk og historikere. Men der gik ikke lang tid føralle forlangte at få den. Der blev afholdt en folkeafstemninghvor 98% af befolkningen stemte for at få kurren. De folk,der stemte dengang, er blandt de gamle nu. Roldro var denmand der gennemtrumfede at afstemningen skulle findested.Kurrens tidsalderAlle på planeten fik kurren. Dengang var der mere end 20millioner mennesker på Euforia. I starten fortsatte livet somaltid, men hurtigt opstod der problemer. Folk blev yngre ogyngre, og fik stadigvæk børn. Man kunne forelske sig, for såat finde ud af at den ene var den andens oldefar. Efter togenerationer var de 75 millioner mennesker! Byerne kunneikke rumme dem alle. Der var ikke ressourcer nok, med deninfrastruktur de havde. Der udbrød krig imellem deforskellige byer.Krigene varede 25 år. Da de endte var alle de gamle byerødelagt. Mange af de gamle var døde og stort set alle deting som stammede fra Euforiernes jordiske fortid var væk.Man havde også mistet evnen til at rejse i rummet. Dehavde mistet deres fortid.Appendiks C - EuforiaDe forskellige bysamfund fandt sammen. Det blevbesluttet at man ikke mere skulle have børn, at alle folk påplaneten skulle ledes af et fælles råd og at man i fællesskabskulle skabe det perfekte samfund.Da man havde god tid og ikke længere behøvede at opnåens ambitioner indenfor et kort tidsrum, samtidig med atman ikke skulle kæmpe for at ens børn skulle have bedrelivs vilkår end andre, lykkedes det faktisk at få folk til atsamarbejde over hele verdenen. Der blev oprettet et fællespolitikorps ledet af rådmanden Drombus. Det skulle tage sigaf problemer byerne imellem. Planetens fælles råd blevledet af Ægil, manden der samlede byerne.Man genopbyggede planeten. Det nye samfund var aftypen, hvor samfundets behov blev sat over det enkeltesmenneskes ambitioner. Folk opnåede hurtigt fysiske fordeleog med dagligdagen sikret, blomstrede kulturen ogvidenskaben. Man opfandt ting som ingen før havdekunnet. Fantastisk kunst blev skab. Olisla Triumpa skabtehendes musik. Euforia blev et paradis.EvighedenTusind år gik, folk havde tid til at nå alt det de drømte om.Men efterhånden begyndte alting at gå langsommere. "Jo vikunne godt tage på skiferie til Nordpolen, men gjorde vi ikkedet for 20 år siden? Desuden har vi kun været iunderhavsbyen 15 gange!"Langsomt men sikkert gik samfundet i stå. Vaner overtogselvstændige tanker. Traditioner blev ikke skubbet til af nyegenerationer. Besværligheder var til gene for alle andre.Der var en del ballade, men samfundet gik generelt i enretning..... ingen.Folk blev ældre og ældre uden at deres liv ændrede sig.Hvad skulle man lave? Hvorfor skulle man eksistere?Hvorfor levede mand? Hvad nytte gjorde livet? Folkbegyndte at gøre ende på deres liv. De fik ikke flere glæderaf det. De mødte ikke nye personer eller nye person trækder var spændende.I starten var det få der begik selvmord, men med tidenblev det til flere og flere. Da der var gået 10.000 år var derfærre end 5 millioner mennesker tilbage på planeten. Nufaldt antallet af selvmord. De sidste kedede sig ikkeengang. De havde kun deres vaner, og de tænkte ikke hvisde kunne undgå det. Nu blev der sjældent sagt noget folkimellem. Når du havde sagt det første ord, vidste alle hvaddu ville sige. Folk sad rundt omkring i deres hjem, i stilhed...Side 26


Et Langt LivJagten5000 år gik.En dag fik en kvinde et barn. Hun vidste ikke hvad hunskulle gøre med dette skrigende objekt. Lægen Kakloforslog at aflive barnet. Dette vækkede følelser i hende,sammen kastede de barnet ud over en bjergkant. De kunnebegge mærke følelser i dem selv. Noget som var næstenglemt i de mere end hundrede århundreder der var gået.Denne kvinde var Quilta.Kaklo og Quilta skrev om dette over computer netværket.De fik et barn sammen og dræbte det i hovedstadensfestsal, for øjnene af flere hundrede mennesker. Nuoplevede mange følelser igen. Det var som ambrosia forderes slukkede hjerter. Flere og flere fik børn, som hurtigblev dræbt. Snart opdagede man at virkningen var bedre,hvis de lærte børnene at kende. Man begyndte at ladebørnene leve i længere tid, men snart kom der kaos pga.rædselsslagne unge.Man besluttede at organisere denne fantastiske oplevelse.Hvert 25 år ville man dræbe de unge. Jagtens tid startede.Nu kunne man leve og tænke igen, der var altid noget at sefrem til. Man begyndte at reparer de tilbageværende byer,man kunne høre musik og se underholdning igen.De gamles liv er uendeligt men dødt.TeknologiMan har opfundet ting, ingen andre kender til. De trevigtigste opdagelser er kurren, anti-tyngde og kraftfelter derkan manipulere fysiske objekter.Når man først ved hvad der skal gøres er Kurren ensimpel opfindelse. Grunden til at man bliver ældet medalderen er ikke slid. Vi slider på vores kroppe fra fødslen.Hvis den fik lov til det, kunne kroppen godt genopbygge sigselv perfekt. Men vi har et gen der langsom og sikkertundertrykker kroppens evne til at genskabe sig selv. Medtiden bliver mere og mere af kroppen, til overskudsmaterialer uden funktion og de funktionelle dele bliverdårligere og dårligere, man bliver ældre. (Dette er ikkescience-fiction, men et faktum man opdagede i 1994).Kurren er en virus der sætter sig på dette gen og fjernerdet. Kroppen vil herefter genopbygge de forskellige delesom om man var 18-20 år, og med tiden vil de ødelagte ogdårlige kropsdele blive udskiftet med unge og godt virkendedele, man bliver ung igen.Genet er lidt forskellig fra person til person og derfor skalviruset laves specielt til hver person. I scenariet vil folk fåderes vira via maden.Anti-tyngde er en smart opfindelse. Når man kan nustilleplanetens tiltrækning kan alting bevæges rundt næstenuden brug af energi. På Euforia bruger man grav-biler, detteer fartøjer som har et let fremdrivningsmiddel og en antityngdeplade. Platformene er også anti-tyngde fartøjer.Kraftfelterne bruges til meget. De holder de mest underligebygninger på plads. Man bruger dem som senge, hvor mansvæver i luften og endelig bruger man dem til byernestractor-beams, som beskytter dem mod meteornedslag.Andet teknologiMan bruger neuropistolen og neuropisken som våben.Dette er våben, som udsender signaler, der forårsager enelektrisk impuls igennem hjernens neuroner. Dettescrambler hjernen og hvis man ikke har en meget stærkvilje, til at holde sammen på tankerne, går man kold.Forskellen på pistolen og pisken er at pisken bruges i nærkamp,og den gør ondt at blive ramt af pga. trådens svirp.Computer teknologien er avanceret men har en simpelsikkerhed. Enhver dims er computerstyrret, alle døre, allehuse, alle biler.Appendiks C - EuforiaHar man med evnen til at bryde ind hvor man har lyst, kanman lave en masse ødelæggelse. Det eneste sted som erudenfor det samlede computersystem er trofæhuset. Det erikke engang forbundet til nettet.Af andre maskiner kan nævnes sminkemaskinen, enmaskine hvor man stikker ansigtet ind, og så sminker dendet. Og jagtroboterne.Euforia i dagDer er 50 byer tilbage på planeten, med ca. 100.000indbyggere hver. Man erkender ikke at noget er galt og folklever i de vaner, de har haft de sidste 15- 20 tusinde år.Man har næsten glemt hvordan det var tidligere og vil ikkeindrømme, at der engang levede 15 gange så mange menneskerpå planeten. Ruinerne efter de mange mennesker erfjernet og man lever nu kun højt oppe i bjergene.Maden kommer fra automatiserede marker, der liggerspredt ud over store sletter langt fra byerne. De bliver holdtved lige af en hær af landbrugsroboter. De skal kun engang i mellem vedligeholdes af byernes teknikere. Administrationernei byerne sørger for at ressourcer bliver fordeltderhen, hvor der er brug for dem. Der findes ikke penge,men det er forventet at man bidrager til samfundet.Der eksistere to samfundsklasser. De gamle og de unge.De gamle stammer enten fra tiden før kurren eller fra deførste 100 år efter. De unge er dem som skal dræbes for atgive de gamle følelser igen.I hver generation får de unge at vide, at grunden til atman, efter så mange tusinde år nu har født unge, var pga.et stort jordskælv som kostede en masse menneskeliv.Grunden til at trofæhuset og biblioteket lukkede afdeling,er svære at komme ind i, er fordi de gamle ikke ønsker atde unge skal opdage hvad der venter dem. Dette er ogsåhvorfor jagterne holdes hemmelige. De gamle har næstenikke nogen dårlig samvittighed over hvad de laver, men devil gerne undgå ballade med de unge.AfslutningJeg håber at spillederne læser dette appendiks og prøver atsætte sig ind i Euforiernes tanker og følelser, eller mangelpå samme. Det er ekstremt vigtigt for scenariet at de gamlevirker troværdige, da historien ellers bare vil virke dum.Dem eneste måde at få dem til at virke troværdige, er vedat forstå dem.Side 27


Et Langt LivAppendiks D - BipersonerÆgilHan er rådslederen. Han kan ikkehuske detaljer fra sin ungdom, menhan er en af dem der stadigvæk har lidtfølelser i sig. Han ønsker at oplevenoget nyt, men han er for ingroet i hansvaner til at lave om på hans egen tilværelse.Ægil vil hurtigt fatte interessefor Linda, fordi hun er den enestekvinde der ikke ser ud som en tyve årig.Han er den der tvinger de andre i rådet til at se folk somvoksne, ikke som unge (med alt hvad det indebære), oghan er den der mest ihærdigt vil sende folk til jagten.ØmtriHun er medlem af råddet. En bitch,som kun har en interesse, at få tilfredstillethendes sanser. På en mådeminder hun om Charles og bliver tidligti scenariet tiltrukket af ham.Hun forstår ikke Ægil følelser menstøtter ham næsten altid, alt andet erfor meget besvær. Hun synes atDrombus var sexet, men efter et partusinde år, har hun mistet interessen.Charles skulle gerne komme til at tro at han kan udnytteeller trække på hende, men hvis forholdet begynder athave bare minimum af problemer vil Ømtri opgive detuden nogen bagtanker.DrombusHan er en kriger, som glæder sig tiljagterne. Han har kun en interesse ogdet er at vise at han er den bedste inærkamp. I fortiden hvor detstadigvæk fandtesuoverensstemmelser på Euforia varder brug for hans evner, men i dag kanhan kun få tilfredsstillelse på jagterne.Han prøver altid af udvælge sig de sejeste bytter, og gårpersonlig imod dem i stedet for at bruge roboterne. I densidste jagt vil han gå efter Thomas.RoldroHer har vi en rigtig kold type. Han ermedlem af rådet. Roldro har ingenægte følelser mere. Han er nået til dengrænse, hvor man kan kalde ham foren levende død. Han har ikke nogenselvopholdelsesdrift og taler kun hvishan bliver talt til.Den eneste grund til at han er i rådet,er fordi han altid har været det. Det villevære utænkeligt at skifte ham ud. Han kan bruges til atgive et rigtigt koldt indtryk i scenen, hvor folk skal talederes sag.QuiltaHun er en stille kvinde der tilbage ihendes fortid har haft store passionersom måske vil blive vækket igen. Huner medlem af råddet men vil holde sigtilbage. Salli burde mærke en sympatifra hende. Denne sympati kan bruges ide senere jagtscener, hvis folk spillergodt rollespil.Brug hende som et lystpunkt i mørket,hvis folk kan finde ud af at se andre mennesker somindividualister og ikke som maskiner.Hun bær på en tung byrde, da det er hendes skyld atjagterne opstod. Hun har næsten glemt dette, men inderstinde kan hun ikke tilgive sig selv.KakloHan er lægen som udførebehandlingen. Han er en kold skid, somanser kroppen for en maskine. Sjælenhar i hans verden ingen betydning. Hanvil være den første der viser at noget ergalt på grund af den måde hanundersøger folk på, og igen når Salli vilhenvende sig til ham med sagen ommanden uden øjne.Han vil prøve at starte et venskab med Edward, da hanvil studere hans følelser. Han ved at sådanne følelser eraldersbetonede og derfor spændende. Salli kan ikkemærke nogen følelser fra ham på noget tidspunkt.Appendiks D - BipersonerOntroHan er bibliotekaren, tilsyneladende enaf de mere venlige ældre. Han erZenda's far og er en af dem der nyderjagten mest. Han glæder sig til at gøregrimme ting ved hans datter.Udadtil virker han som en yderstvelovervejet og rationel personlighed,som har mange meninger det passer tilKlauses syn på tilværelsen. Man kanstarte et venskab imellem ham og Klaus.ØjlinHan er bestyrer for trofæhuset og engod ven af Ontro. Dette er et mentaltmonster, den eneste interesse han hari mennesker er hvor spændendemumier de kan være. Han er blevetinstrueret i at ikke tillade folk adgang tiltrofæhuset før de har deltaget i en jagt.Han er bevæbnet med en neuropistol,men afskyr våbnet fordi det ikke dræber.Hvis folk er villige til at bryde ind i huset med vold vil hanikke stå imod, han vil i stedet alarmere politiet.Det eneste tidspunkt, han ikke er i trofæhuset, er når hanbesøger Odron.Hans store skam er at han ikke kan tåle smerte og hanbryder let sammen, hvis han bliver truet med fysisk vold.Olisla TruimpaHun er musikeren der leder byensvigtigste natklub. Hun regnes forEuforias bedste musiker og den finestekunstner i universet. Men det er mereend 15.000 år siden hun har skabtnoget.Hun tror selv på hvad folk siger omhende, men hun er tom, der er ikkemere kreativitet tilbage. Hun spillerhendes musik uden sjæl, der virker som et meget godthåndværk, men der er ingen følelser bag musikken mere.Side 28


Et Langt LivAppendiks D - BipersonerBrarmHan er manden uden øjne. Hans rolleer at vise, at selv når samfundet holderham i en tilstand af smerte, er han somen ældre ikke i stand til at stillespørgsmål ved hans situation.Han arbejder som hjælper forteknikerne, hvor han kan mærke, hvor ien konstruktion, der er ting der rystereller på en anden måde ikke virker. Hanhar haft jobbet i mere end 10.000 år og er bedre endnogen diagnose computer. Men jobbet betyder også athan ikke kan få smertestillende midler, da det ville sløvehans sanser. Han acceptere hans situation uden protest,det holdt han op med efter de første 100 år.Politimanden LogronHan bliver Thomases makker i politiet.En simpel mand, som kender allesvarene og derfor ikke er interesseret iforklaringer. Han virker ok, og vil gernevise Thomas rundt, men han er ogsåbundet i hans egne idéer om hvad derer rigtigt og forkert.Han har meget svært ved at lytte tilandre og kan ofte høre på en sætning,hvorefter han taler om andre ting og ignorere hvad folksage.ZendaHun er den unge levende pige somskal fange Thomases hjerte. Hun erdatter af Ondro, bibliotekaren. Endigter og tænker. Hun vil forelske sig iThomas, og vil være en af deafgørende faktorer der vil få folk til atafvise det euforiske samfund.Hun er en sød og åben pige, der ikkehar oplevet en kærlighedsaffære med envoksen og hun kan virke følsom, men også megetbeslutsom h.v.a. affæren.OilnEn af de unge. En glad ung fyr, someksperimentere med at brygge nyeformer for øl. Denne øl er det primærede unge drikker, også udenfor den lillegruppe unge han tilhører.Han er stolt af hans evner og insisterepå at folk skal smage bryggen, hvis debesøger de unges klub.PeslaEn af de unge. Hun er kunstmaler. Hunmaler på vægge rund omkring i byenog har taget en del balade. Hun malersimple romantiske billeder, en kontrasttil hendes lidt iltre væsen.Hun er den i gruppen, som er mestnegativ over de gamle, og hun er enoprøre med abitioner om at lavesamfundet om.ElfinEn af de unge. Den søde pige i gruppen.Hun er en stille type, der sidderlidt for sig selv. Men hun kan synge!Når hun kommer op på en scenetransformeres hun til en stærk sanger,der kan give udtryk for hendes følelser.Hun er forelsket i Ulslo, og skriversange til hans musik. Det er enunderlig oplevelse at opleve en sød 18-årig stille pige, synge voldsomme krompromiløse sange.UlsloEn af de unge. Han er den musiker,hvis musik får politiet til at gribe indoverfor de unge. Han nikker altidoverfor politiet og stikker dem derefterfingeren bag deres ryg.Han ved at han har talent og regnermed at blive kendt, når han engangbliver en ældre....Hans musik er voldsom og rå. Denvariere i hastighed og styrke undervejs og kan chokerefolk der fortrækker forfinet kunst.Side 29


Et Langt LivReferat af prøvespilletDer blev prøvespillet på Fastaval 96's andenforfatterweekend. Jeg fik desværre ikke alle navnene påprøvespillerne. Uddelingen af hovedpersoner var meretraditionelt end jeg normalt gør det, med en kort beskrivelseaf hver person, hvorefter folk valgte. Resultatet bekræftedeat folk ikke selv skal vælge deres personer.StartenStartscenen gik rigtigt godt. Linda's spiller var af den passivetype (fejl pga. valg) og slog blot nogle terningeslag, mende andre oplevede en stor frustration. Klaus blev ved medat omdiregere energi til ormehuldsgeneratoren. Thomasprøvede at skyde missiler, men mistede kraften flere gange.Edward blev såret i starten og Salli rendte rundt eftermanden for at få ham i behandling. Han var genert da athun rørte ved ham og stak af fra hende. Charles var ved atfå pip over den syngende computer og nåede lige at fåvirusen ud en anden gang, da skibet blev ramt.Folk lyttede pustende til beskrivelsen af et ormehuldtrip,hvorefter de blev kastet ud i det nye solsystem. Klaus,Edward og Charles gik straks igang med at se på skibet ogpå hvor de var. Det gik op for dem at skibet var ved at faldefra hindanden, at de var 25.000 lysår hjemmefra og deresormehuldsgenerator var i stykker. Folk undersøgtesystemet og fandt Euforia på sensorene ("en class - Mplanet" udtalte Charles's spiller, som er en Trekie)Folk nærmede sig planeten og lavede meget intelligenteundersøgelser ved at spørge godt, mens Edward prøvedeat gøre klart for de andre at skibet altså ikke kunne overleveturen ned gennem, atmosfæren. Da tractor strålen tog fat iskibet, blev de hverken glade eller bange, det var som omde forventede det. Edward blev under alle omstændighederlettet (han gik op i sin rolle som alt-mulig-mand).AnkomstenSkibet kom ned, jeg beskrev byen i alt for positivevendinger. Det gjorde at folk med det samme fattedemistanke til at noget måtte være galt. De ankom i hangaren,og mødte rådet. Igen overspillede jeg og folk blev endnumere mistænksomme. De kom ud til gæstehuset, hvorpåklædningen til festen resulterede i utilfredshed, daværten blev overdrevet i hans iver. Den eneste der lod sigpåklæde i lokal stil var Charles.Folk kom til festen, som de ikke rigtig nød pga. deresmistanke. Linda var genert overfor Ægils forsøg på atindlede et venskab og Charles fandt sammen med Ømtri.Efter festen tog Charles hjem til Ømtri, men da hun var fornem, droppede han hende igen.Til mødet dagen efter udspurgte folk rådet, men da deallerede var mistænkelige var de bange for at spørge omtvivlsomme ting. Da de fik tilbuddet gik de ikke automatiskmed til det og udspurgte sig betænkningstid. Dediskuterede og fandt på en skummel plan, der gik ud på atlade som om de tog imod tilbudet, hvorefter de ville fårepareret deres rumskib og så at stikke af med kilden tilevig ungdom, hæ hæ!Folk tog derfor imod tilbudet, bortset fra Salli, hvorefter dekom ned til lægen. Hos lægen gik det fuldstændig somskrevet i scenariet. Nede hos arbejdsformidlingen begyndtefolk at lægge planer da det gik op for dem at de blev sat iposter der gav dem mulighed for at kunne lave en masseting. Salli skulle ikke arbejde, da hun var en 'ung'.På planetenFolk kom nu ud til deres jobs. Linda fandt hurtigt ud af athun kunne en masse ting. Charles morede sig over hvorlatterlig de lokales sikkerhed var, Klaus kom på biblioteket,men kunne ikke li' bibliotekaren, Edward mødte Brarm hosteknikerne, men fattede kun afsky for hans situation.Thomas kom ned til politiet og blev helt overvældet afLogrons opførsel. Salli drev rund i byen, jeg fik aldrig sathende sammen med Quilta. Her opdagede hun trofæhuset.Hun prøvede også at komme ud for byen, men fik at vide atdet var farligt p.g.a. rovdyr, desuden var hun jo ikke etvoksent medlem af samfundet.Senere på dagen prøvede Edward at komme ind til skibet,men kunne ikke pga. af sikkerhedsprocedure. Linda fikskaffet ham adgang og han begyndte at se på skibet. Klausopdagede den lukkede del af biblioteket men pressede ikkefor meget på.Thomas kom ned til de unge sammen med Logron, hanstillede sig i bagrunden imens Logron satte en stopper forde unges unoder, og brugte tiden på at kigge på densmukke pige (Zenda) som kiggede interesseret på ham.Om aftenen mødtes folk. De udvekslede oplysninger. Bl.a.omkring trofæhuset, den lukkede afdeling og om 'jordskælvet'25 år før. Thomas sagde ikke et ord om de unge.Kaklo havde indviteret Edward ned til natklubben, Edwardindviterede Charles, Ægil havde indviteret Linda, Klaus ogReferat af prøvespilletSalli ville slappe af hjemme og Thomas havde modtaget enskriftlig invitation fra Zenda om at komme ned og besøgehende i klubhuset.Natklub scenen gik mellemgodt. Charles hyggede sig ogsamlede et par duller op, han placerede den ene i Edwardsfavn. Edward blev ekstremt genert og kunne kun stamme etstavelses ord ud af munden, Charles morede sig. Linda ogÆgils møde gik ikke så godt, da Linda var meget genert oghun ville ikke rigtigt tale om noget. Musikken fra Olisla bleven fiasko, da jeg beskrev den alt for negativt, især overforCharles. Da folk ikke kunne li' musikken gik aftenen istykker og folk tog hjem.Thomas havde en sjov aften. Han mødte af de unge nedei klubhuset, hvor han fik stukket en øl i hånden og så blevhan udsat for de unges nysgerrighed. Zenda var meget sødog uskyldig, men tydeligvis interesseret i Thomas somperson. Efter 5 min. rollespil havde Thomas tabt sit hjerte.Senere på aftenen tog de unge og Thomas ned i etkælderlokale og hørte voldsom musik. Sidst på aftenenkyssede de! Zenda og Thomas fuldtes hjem til gæstehuset,hvor hun kom indenfor og hilste på de andre. Dette varførste gang at de andre i gruppen opdagede de ungeseksistens.Den 3. dag på EuforiaFolk tog på arbejde. Logron var sur over at Thomas ikkehavde overholdt en aftale aftenen før, men han tilgav hamhurtigt. Klaus og Edward fik instruktioner om at de skullemelde sig nede i hangaren. Dette var Linda og Charles somnu gik igang med at omdiregere udstyr, ressourcer ogpersonel (Edward og Klaus) til rumskibet. De to gik igangmed at reparere skibet.Salli kedede sig og spurgte Charles om han kunne skaffehende en falsk identitet som voksen. Han fandt jobbetomkring studiet og gav hende en falsk voksen identitet hvorhun var social forsker (dette reddede hende fra at bliveindfanget natten før jagten). Hun forsøgte igen at kommeind i trofæhuset, men fik at vide at det kun var jægere derhavde adgang.Midt på dagen mødtes folk. De havde nu en teori om atder fantes et hemmelig jagtselskab, som i virkelighedenstyrede planeten og at de fleste mennesker var mentaltstyrret (eller noget i den retning). De lagde planer, hvorCharles skulle bryde ind i den hemmelige del af biblioteketog de andre skulle finde ud af så meget som muligt.Side 30


Et Langt LivReferat af prøvespilletCharles var meget smart. I stedet for at bryde indelektronisk, hackede han sig ind i låsen og fandt ud afhvordan man fysisk tiltvang sig adgang. Om aftenen sneghan sig ind i biblioteket og kom ind i den hemmeligeafdeling (til alle GM's tillad kun dette hvis i er i tidsnød ogskal have folk igang hurtigt). Her opdagede han hvadjagterne gik ud på!Han kom hjem til fælleshuset, hvor alle var hjemmeundtaget Thomas, han var sammen med hans nye venner.De andre reagerede med vantro. De handlede ikke idesperation eller anger. Det var som om de ikke kunne tropå hvad Charles havde opdaget. Thomas kom sent hjem ogfik ikke noget at vide.Jagten begynderPå dette tidspunkt var der kun to timer tilbage at spille i.Folk var blevet paranoide og havde opdaget meget, sådenne dag markerede starten på jagtsæsonen.Om morgenen ankom beskeden fra rådet. Thomas forstodikke hvad den betød, men da de andre forklarede ham detgik han i frø! Uden at sige noget eller vente på de andre toghan straks ned til de unges hus. Det stod tomt. Helt koldttog han ud til rumskibet, hvor han mødte de andre igen. Dehavde travlt med at lægge planer, tractor beam generatorenskulle sættes ud af spillet, skibets skulle gøres klart ogforsyninger skulle skaffes. Alt i alt havde de brug for en 12-15 timer før at de skulle skride til handling. Thomasignorerede dette, tog hans rustning på og drog ud i byenbevæbnet til tænderne. De andre turde ikke stoppe ham,Salli tog med.Thomas gik over til trofæhuset. Da Øjlin prøvede at stoppeham blev han brutalt slået ned uden at Thomas ytrede etord. Han gik ned og skød to vagter uden at give demmulighed for at overgive sig. Men da han kom ind i detførste trofærum stoppede han op i chok over hvad han såder. De prøvede at befri de unge ved at skyde påkraftfelterne, det virkede ikke. De undersøgte bygningen ogfandt kontrolpanelerne oppe i Øjlins rum. Øjlin var ved atvågne igen, Thomas skød ham igennem hovedet!De kunne ikke finde ud af kontrolpanelet og kaldte deandre op. Dirigeret af Charles fik Salli kontrol overkraftfelterne. De befriede de unge, hvorefter de fik fat i etpar gravbiler. Den næste time brugte de på at fragte deunge til hangaren.Tilbage ved hangaren blev Charles sat til at ordne tractorbeam generatoren. Han tiltvang sig adgang ved at narre ogtrue den vagthavende. Her fik han den idé at bruge tractorstrålen til at fange og knuse jægerne.Desværre kunne den ikke blive rettet nedad. Så fandt hanpå at skrive en rutine der ville gøre at når folk stak af, skulleden lave ravage i byen.Imens Charles befandt sig ved tractor beam generatorenvar de andre i hangaren. Det første de gjorde var at åbnehangarens døre, dette udløste fælden. Charles blev kort tidefter indfanget af en jagtrobot.JagtenFolk vågnede op i rådslokalet. Ægil var rasende. Folkhavde ikke lyst til at snakke og samtalen blev kort. Detendte med at en af hovedpersonerene kom med en hån afde ældre. Ægil beordre folk ned i dalen.Selve jagten gik næsten som skrevet. Folk skulle ikkeskubbes igang, de var med det samme over lugen ind tilelektronikken. De var lidt skuffede over at de ikke kunne fågang i platformen, men tog det i stiv arm.De planlagde en fælde ved en klippe inde i skoven.Thomas og Edward lavede skumle fælder, Klaus riggedebatterierne op til et par grene, Linda og Charles lavedetracting devicen. Salli lavede ikke så meget.Da selve kampen startede gemte Charles sig ved denstørste fælde, to unge træer som var blevet spændt, med etreb imellem sig. Salli og Linda havde batterispydene.Kamproboterne ankom, en gik i en fælde, en anden blevstoppet af Linda, men hun blev slået halvt bevidstløs. Salliblev angrebet bagfra af den sidste robot og fik brækketarmen. Klaus så den, greb Linda's spyd og kom Salli tilundsætning. Han holdt den hen indtil der kom forstærkning.Drombus hoppede ned og ville konfrontere Thomas.Thomas skød ham med sin bue. Charles fik udløst hansfælde. Den ramte platformen og kastede resten af rådet af,undtaget Quilta. Hun mistede kontrollen med platformen,den styrtede ned og landede ovenpå rådet! Folk havdevundet.Den omtumlede Quilta blev taget til fange. Folk tog tilbagetil byen. Først havde de vilde planer om at overtagekontrollen i byen, men Linda kunne godt indse at det varumuligt. De kom tilbage til hangaren, hvor de fleste afbørnene var væk (dette er senere blevet rettet i scenarietda folk skal have mulighed for at redde byens børn). Deforsøgte at narre politiet til at sende børnene til hangaren,dette faldt politiet ikke for og folk blev beskudt. Så lidtutilfredse måtte folk stikke af.De slap bort fra planeten, og fik fortalt epilogen ogefterskriftet. Dette havde en sej virkning på folk.AfslutningEfter spillet snakkede vi lidt. Folk havde svært ved atacceptere historien i starten af spillet, men da flere og flereting stod klart, forstod de hvorfor tingene var så syge. Jeghavde været for kraftig i mine beskrivelser og dette havdestyrret folks handlinger. Alt i alt gik prøvespilningen ok,bortset fra slutningen som var for negativ (er rettet). Det tog6½ time at spille scenariet.Et monster er født.Side 31


Et Langt LivKort over TrofæhusetTrofæhuset - Stueetagen.Huset ser ud til at være bygget i en etage. Ivirkeligheden er det blot den øverste etage i enunderjordisk bygning, med mere en 5 kældre.Øjlin bor i bygningen, lige ved siden af entreen.Øjlins rumØjlin bor i dette rum, hvorfra han kankontrollere hvad der sker ibygningen. Fra kontrolpanelet kanman styrre kraftfelterne.Kælder etagerne.Der er en vagtstue på hver kælderetage.Men der er ikke vagter i dem alle.Der er fem etager under jorden.Side 32


Et Langt LivKort II - HangarenHangarenDette er en simpelt bygning. Detmeste af den består af en stor hangarmed gennemsigtige døre.Neders til højre befinder der sig etkontrolrum. Yderdørene kan kunåbnes herfra.I depotet kan man finde værktøj ogde mest almindelige reservedele.Hele bygningen er en fælde, derbestår af en kæmpe neuro-stråler,der aktiveres hvis rumskibet startereller hvis yderdørene åbnes.Side 33


KortessType: Let opklarings skib. Kolsos shipyards xx-87-t3.Størrelse: 41.58 x 65.76 x 20.96 meter.FTL kapacitet: 100 ly ormehulds generator. Tretradyne Sys. model 4302-x.Reaktor: .395g antistof reaktor. (2.75 x 10 12 watt)Normal rum/tids motor: 2 x 4g momopolær frastødningsmotore.Bevæbning: 2 x krubs partikel kanoner 40 gw effekt. 2 kanontårne med point defence blasters.Missiler: -Sensorer: System skanner, grav skanner, optisk skanner, ir, ladar & passiv.Besætning: 6. Pilot, navigator/computer, videnskabsofficer, ingeniør, læge & skytte.Life support: 18 personers fuld system. 95% per måned bevarelses kapacitet.Udstyr: Kunstig tyngde. Acceleration kompensatorer. 3 dobbelt computer systemer. 1 medbay med autodoc.Middelstørrelse videnskabligt laboratorium. Skibet har også et 2000 m 2 lastrum.Noter: Der er plads til 12 ekstra passagere eller 8 marinesoldater med fuld udstyr. I atmosfære er tophastigheden ved1 atm. mach. 1.4, undvigelseshastigheder kan først opnås ved under 1/100 atm. Skibet har ingen VTOL kapacitet.OrmehuldsgeneratorMonopolærfrastødningsmotorHalerorPartikel kanonLastrumBroBeboelseskvartere


Forklaring på teknologi.Monopolære frastødnings motorer: Dette er motorer som skaber en frastødning uden at kastemasse bagud. Man kan bruge dem i atmosfæren men de er larmende, er meget store og dyre ogde kan ikke måle sig med jetmotorer i en normal atmosfære. De skaber en forstyrelse i rummet,der minder om et tyngdefelt og kan derfor ses på grav-scanners hvis de er aktive.Ormehuldsgenerator: Dette er en maskine som bøjer rummet imellem to steder, hvorefter denslår huld i virkeligheden og man kan bevæge sig hen til det andet sted.Sensorer: Man kan stadigvæk ikke bevæge noget hurtigere end lyset. Derfor kan man ikke sanseting der befinder sig bag tidshorisonten, dvs. ting, hvis signal, endnu ikke er nået frem til dig.Kortess har grav-scannere (tyngdekraften udbreder sig også med lysets hastighed), som kanmærke tyngdefelter, en radar og et kraftigt teleskop med avancerede optiske sensorer som kanlave detaljerede analyser, hvis man får gode data ind.Antistof reaktor: Antistof er den eneste energikilde, der er kraftig nok til at kunne bøje rummet.Den giver energi ved at stof og antistof reagere med hinanden. De bliver omsat 100% (i Kortess87%) til energi og giver flere hundrede gange den energi som en fusionsreaktor ville give.Andet udstyrBlastpistol: En lille partikel accelerator, der sender tunge partikler ud med relativistiskehastigheder. Partiklerne har en tendens til at sprede sig, dette giver en virkning der minder om ethaglgevær, når man rammer. En blastpistol er ca. lige så voldelig som en .357 magnum revolver.Den har en effektiv rækkevidde på 80m, har 100 skud og er på størrelse med en kortløbet .38revolver.Magnum blast pistol: Våbnet for dem der ikke har nok i almindelige blastpistoler. Ca. lige såkraftig som en .50 desert eagle, med en effektiv rækkevidde på ca. 100m, den har kun 40 skud, oger på størrelse med en beretta 92.Blastriffel: Et voldeligt militærvåben. Den er på størrelse med en M16, laver huller i folk påstørrelse med en winchester .300 (walther 2000) og har en effektiv rækkevidde på 1000m. Den harindbyggede holografiske sigtemidler.Blastvest: En vest lavet af vævede monomolekylære tråde lagt ind imellem to lag af ballistikabsorberende materiale. De monomolekylære tråde er magnetiske og kan indfange selv blasterpartikler, men deres impuls bliver bevaret og kan give stødsår under vesten. Den dækker heletorso og halsen. Den kan ikke gemmes under tøj.Blast rustning: En rustning der dækker hele kroppen, som er lavet af det samme materiale somen blastvest. Oveni er der plader af keramisk materiale der dækker midten af torso og en hjelm.Kampkniv med monomolekylær kant: Dette er en kniv lavet af moderne legeringer, med en ægder er et molekyle bredt. Den kan skære igennem de fleste kendte materialer, inkl. en anden knivaf samme materiale.Kommunikator: En høj-kvalitets radio med en effektiv rækkevidde på ca. 1000 km. en brøkdel ibyer. Den kan programmeres til at sende scramblede- og burst signaler. En kommunikator kanprogrammeres til at oversætte fra et sprog til et andet. Hvis den høre et sprog, den ikke kendet,kan den kalde skibets computer op for at se om den kender sproget.Transportabelt laboratorium: Indeholder skannere, computere og indsamlings materialer, der gøren i stand til at lave avancerede analyser og målinger.Førstehjælps sæt: Et avanceret stykke læge udstyr. Med dette kan en læge modarbejde chok,stoppe blødninger, vække bevidstløse folk eller lave genoplivelses forsøg. Der er også hvad dersvare til moderne førstehjælpsudstyr.Transportabelt værktøjs sæt: Et smart værktøjs bælte, der gør der mulig for en tekniker atforetage de fleste reparationer, som ikke kræver special udstyr. Inkludere et mul-t-tool.Bærbare håndcomputere: Dette er svaret på enhver rejsendes ønsker. Men en kapacitet som en20 århundredes CRAY, og en brugervenlighed, der kan få folk til at tro at den har en personlighed,


Et Langt LivNavn: Klaus BragdouRolle: Du tilhører en lille gruppe lejesoldater/detektiver hvor du erhjernen. Du er en ældre videnskabsmand med speciale i ormehulder.Du har altid været i total kontrol over dig selv, hvis du ville noget fik dudet gjort uanset prisen for dig. Du har uhelbredelig mavekræft og liderunder stærke smerter, men du prøver at tage det i stiv arm og harbesluttet dig for at dette skal være dit sidste store projekt, at analytiskbeskrive oplevelsen at have en sådan sygdom. Derfor har du studeretfysiologi for at bedre kunne klare opgaven.Her på det sidste har du dog oplevet at have mistet kontrollen et pargange. Du græmmer dig over din svaghed og hader din syge krop.Grundegenskaber.Styrke - Almindelig 2dBehændighed - Almindelig 2dHelbred - Lidt svag 1dViljestyrke - Jernvilje 6dOpmærksomhed - God 4dChok Pts.-1d -2d -3d -4d -5d -6dOut DødSår:_________________________________Tekniske data.Initiativ - 2Løbehastighed - 11Bevidstløs - 8Død - 12Mental Reserve - 8dFærdigheder.Astronaut - Erfaren 3dFysiolog - Dygtig 4dIngeniør - Dygtig 4dNaturvidenskab - Ekspert 6dOrmehuldsfysik - Ekspert 6dSkytte - Trænet 2dTrafikant - Trænet 2dSærlige evner, udstyr og våben.Du ejer en særlig analytisk hjerne, som ofte giver dig genialeindfald. Evnen virker dog kun indefor den klarenaturvidenskablige verden.Du har et transportabelt laboratorium på størrelse med enattache taske, som gør dig i stand til at lave rimeligt avanceredeanalyser. Du har også en computer med en masse ekspertprogrammer. Når i er ude på missioner har du også enkommunikator, en blastpistol og en blastvest.Baggrund.Du har altid været en person der har set verdenen i rationelle termer. Det meste af dit liv har du levet på en højt udviklet planet,hvor du var en anset videnskabsmand. Du havde det hele, en god stilling, en god kone, et godt hjem og nogle gode børn. Menbørnene rejste væk, de unge videnskabsmænd anså dig for et oldtidsfund og en dag døde din kone af en blodprop i hjernen. Du togdet rationelt og gjorde dig klart at du ikke længere havde en grund til at leve på den samme måde mere. Du sluttede dig til dengruppe lejesoldater/detektiver, som du nu tilhører og har haft et omsust liv siden.Nu er det ved at være slut. Du ved at du højst har 3 måneder tilbage og at du snart ikke kan være gruppen til nytte mereDine venner er:Charles Oldenburg: En smart knægt. Han er computermanden i gruppen, du synes at han går mere op i sit udseende end jobbet.Salli Andersen: En sød men usikker ung pige, der er læge på skibet. Hun har en meget interessant psykisk evne, der gør hende istand til at mærke følelser. Før du mødte hende troede du ikke på den slags.Linda di Zegera: Skibets pilot og en skrap dame. Du kan godt li hende fordi hun evner at få sat skik på de andre. Hun stolerdog for lidt på jer andre og opføre sig lidt som en hønemor.Edward Blum: Skibets tekniker. Han er den næstældste på skibet og på sin egen simple måde meget kompetent, men han er blevetlidt underlig her på det sidste, især når Salli er i nærheden. Han tænker vel ikke på .......Thomas Bjørksten: Skibets våbenekspert. En forfriskende ung mand med en pragtfuld appetit på livet. Han anser dig for enoldsag, men det er vel naturligt for en sådan ung mand. Du ville dog ønske at han ikke lavede så meget ballade.


Et Langt LivNavn: Salli AndersenRolle: Du er en smuk ung empatisk kvinde med en næsten færdiguddannelse som både psykolog og læge. Du er angst for at miste dinevenner og for at situationer skal udvikle sig voldeligt. Faktisk har du megetsvært ved at kunne acceptere vold,Normalt ville en person med din psyke ikke være brugbar i en gruppe somden du tilhører, men du er empatisk, en meget usædvanlig evne, der givergruppen en særlig fordel. Du bruger dine evner til at påvirke situationer ien ikke voldelig retning og dine råd har ofte reddet folk fra farligesituationer.Du er bange for at virke svag og søger ofte kontakt blandt fremmede.Grundegenskaber.Styrke - Ret svag 1dBehændighed - Meget hurtig 5dHelbred - Rimeligt godt 3dViljestyrke - Stærk 4dOpmærksomhed - Meget god 5dChok Pts.OutDød-1d -2d -3d -4dSår:_____________________Tekniske data.Initiativ - 5Løbehastighed - 21 m per runde.Bevidstløs - 8 chok pts.Død - 14 chok pts.Mental Reserve - 6dFærdigheder.Astronaut - Erfaren 3dAtlet - Dygtig 4dLæge - Meget dygtig 5dPsykolog - Meget dygtig 5dSocialforsker - Dygtig 4dSkytte - Begynder 1dTrafikant - Trænet 2dSærlige evner, udstyr og våben.Du har empatiske evner. Dette gør at du kan mærke folksfølelser hvis de er indenfor en halv snes meter. Hvis dukoncentrere dig kan du mærke følelser op til et par hundredemeter borte. du kan genkende folk på deres følelses-mønstre.Du har en lægetaske med avanceret medicinsk udstyr meddenne kan du stabilisere chok, stoppe blødninger eller putte folk istasis. Du har også en håndcomputer med en stor medicinsk ogpsykologisk database.Info.Du voksede op med din mor på en lille ubetydelig planet. I var meget tæt knyttede, da du havde arvet dine evner fra hende. Ibehøvede næsten aldrig at kommunikere med ord, de kunne ikke rumme alt det i ville sige til hindanden.Som ung studerede du til læge, men p.g.a. dine empatiske evner (som du holdt hemmelige) kunne du mærke at folk ikke blev lægerfor at hjælpe andre, nej de ønskede at blive rige, at studere kroppen, at få status. Patienterne betød ikke så meget. Du kunne ikkeklare hykleriet og forlod uddannelsen før at du kunne få dine eksamenspapire.Uden eksamen kunne du ikke få arbejde, men du fandt sammen med en lille gruppe folk der havde deres eget rumskib. De levedesom lejesoldater og detektiver. Du fandt et varmt fællesskab som du kunne tilhøre.For kort tid siden besøgte du din mor, men hun havde fået en farlig sygdom og havde ikke råd til lægehjælp. Nu var det forsendt. Du gjorde hvad du kunne men langsomt og smertefuldt døde hun. Du føler dig nu knust. Du har kun dine venner tilbage,men du kan ikke få dig selv til at betro dig til dem, og du kan mærke at dine følelser er ved at koge over.De andre er:Klaus Bragdou: En ældre videnskabsmand som du holder af da han har en venlig personlighed. Du kan mærke athan har mange smerter, men da han ikke har sagt noget har du besluttet dig for at ikke sige noget til de andre. CharlesOldenburg: Han er gruppens computermand, du ved at han er en stor egoist og du holder dig fra ham. Linda de Zegera: Huner skibets pilot og for det meste også gruppens leder. Hun er en meget ensom kvinde som har 'adopteret' gruppen, hende kan du godtli. Edward Blum: er skibets mekaniker. Han er en flink mand, der er er begyndt at komme i panikalderen, og du ved at han kiggerpå dig i smug. Thomas Bjørkesten: Er den hurtige smarte men også ærlige og flinke soldat, der burde blive voksen.


Et Langt LivNavn: Thomas BjørkstenRolle: Du er hvad man med et diplomatisk ord kalder en 'våben ekspert',D.v.s. at du er en veltrænet kampsoldat, der er bedre end de sædvanligefodtudser. Du er den der tager sig af de farlige situationer i den lillegruppe af lejesoldater/detektiver du tilhøre..Du er en udadvendt handlings mand. De fleste synes at du er megetflink,. Det glæder dig særligt når det er en køn ung lokal pige der menerdette...Du har et problem med at styre dine følelser,du meget svært ved at tageimod ordre du ikke er enig i, og du involvere dig altid (efter de andresmening) for dybt med de piger du falder for.Grundegenskaber.Styrke - Meget stærk 5dBehændighed - Meget hurtig 5dHelbred - Stærkt 4dViljestyrke - Almindelig 2dOpmærksomhed - Rimelig 3dChok Pts.Død-1d -2d OutSår:_____________________Tekniske data.Initiativ - 8Løbshastighed - 24 m per runde.Bevidstløs - 7 chok pointsDød - 15 chok pointsMental Reserve - 4dFærdigheder.Astronaut - Erfaren 3dAtlet - God 4dList - Erfaren 3dMarinesoldat - Dygtig 4dMilitær nærkamp - Ekspert 6dSkytte - Meget dygtig 5dTrafikant - Dygtig 4dSærlige evner, udstyr og våben.Du er har hurtige reaktioner, der gør at du næsten altid når atreagere før alle andre. Spilleteknisk slår du 7 terninger for atundvige at blive ramt.Du har en del udstyr. En blastriffel der nemt kan ramme enmand på 1000 m, en magnum blast pistol, en tung blastrustning,enkommunikator. Du har også en stor overlevelseskniv med enmonomolekylær æg. Du også det sædvanlige soldater basisInfo.Du har altid vidst at du skulle være en soldat. Som dreng legede du altid krig. Da du fyldte 18 kom du ind i dinhjemplanets marinekorps. Desværre var militærlivet ikke hvad du troede. I stedet for at kæmpe mod pirater ogterrorister var der kun vagttjeneste og idioter som skreg af dig! Men nu er du medlem af en lille gruppe specialiseredelejesoldater/detektiver, hvor i har jeres eget rumskib.De andre er:Klaus Bragdou: En klog gammel mand, som altid har svarene. Han er en af de få som du kan tage ordre fra.Salli Andersen: En lækker sild, med psykiske evner. Det er ærgerligt at hun er lidt mærkelig. Du synes at hun altidgår rundt og mukker men de andre tager hendes ord meget alvorligt, så de bør du nok også gøre.Charles Oldenburg: En mærkelig snegl med et stort ego, men han er ok. Han er en troldmand med computere.Linda di Zegera: Skibets pilot, en skrap dame med en skarp mund. Du er lidt træt af at hun altid skal kommandererundt med jer andre, og du kalder hende "ma ma".Edward Blum: Din bedste ven på skibet. Han er en praktisk tekniker der altid render rundt med en værktøjskasse.En god drikkebror. Her på det sidste synes du dog at han er begyndt at opføre sig lidt fjollet overfor unge kvinder.


Et Langt LivNavn: Charles OldenburgRolle: Du er med i en lille gruppe lejesoldater/detektiver, hvor du ercomputermanden.Du ved at du er den smarteste i gruppen. Du forstår computere og kangøre ting med dem, som de andre ikke fatter. Du er også den flottestemand på skibet og du ved at de andre mænd misunder dig dit godeudseende. Kvinder er som computere, man lære sig deres virkemåde, og såforføre og bruger man dem. Det er godt at være flot!Du har dog et problem, du er nemlig over tredive nu og er begyndt at fårynker, dit hår er ved at trække sig tilbage og du samler fedt i bæltehøjde,du har allerede haft en plastisk opration med du bliver stadig ældre.Grundegenskaber.Styrke - Rimelig stærk 3dBehændighed - Almindelig 2dHelbred - Stærkt 4dViljestyrke - Rimelig stærk 3dOpmærksomhed - Meget god 5dChok Pts.OutDød-1d -2d -3dSår:_____________________Tekniske data.Initiativ - 3Løbehastighed - 14Bevidstløs - 8Død - 15Mental Reserve - 5dFærdigheder.Astronaut - Erfaren 3dAtlet - Rimelig god 3dComputermand - Ekspert 6dDon Juan - Ekspert 6dPolitimand - Dygtig 4dSkytte - Erfaren 3dSlagsmål - Rimelig 3dTrafikant - Erfaren 3dSærlige evner, udstyr og våben.Du har en evne til at vide når ting begynder at gå galt. Du kanmærke det som en svag kløen i nakken. Denne evne har du oftebrugt når du vil forføre en sild eller når du hacker dig ind isikkerhedssystemer. Du har aldrig fortalt de andre om denneevne.Du har en sej eksperimentel computer der er lavet af levendekrystaller, Den kan ændre på sig selv alt efter opgavens art, ogdu har aldrig oplevet et computersystem den ikke kan snakke med.Info.Du har altid været god med computere. Da du skulle vælge dig en uddannelse, ville du lave noget hvor du kunne bryde ind i computere lovligt.Du valgte at blive politimand og gennemførte hurtigt uddannelsen. Du havde en sjov tid i politiet, hvor du røvrendte den ene efter den andenved at finde hemmeligheder i deres computersystemer. Men din karriere gik galt da du forførte din egen chef for derefter at dumpe hende foren anden sild ugen efter. Hun fik smidt dig ud af styrken v.h.a. nogle falske anklager om bestikkelse. På en måde beundre du hende for densmarte måde hun fik hævn på.Du opdagede den gruppe du nu er medlem af og sluttede dig til dem. Nu lever du et fedt liv, hvor i drager rundt fra verden til verden. Dukan bruge dine evner, du behøver ikke at bekymre dig om de kvinder du bruger og du tjener en masse penge, som du kan bruge på dyrt tøj,hudcremer og dyre drinks. De andre er:Klaus Bragdou: Han er en ældre videnskabsmand som ved meget. Men han er blevet for gammel og burde blive udskiftet med en yngre oghutigere mand.Salli Andresen: Hun er skibet læge, en lækker sild med en underlig empatisk evne. Du ved at hun kan se lige igennem dig og hun er aldrigfaldet for din charme. Hun er lidt af en pacifist og kan virke latterlig svag.Linda di Zegera: Hun er en virkelig skrap dame. Hun er pilot på skibet og leder for det meste gruppen. Du adlyder hende af en eller andengrund.Edward Blum: Har har vi et rigtigt skvat. Han er skibets tekniker og virker ofte flink, men han er svag. Han har et ynkeligt forhold tilkvinder og kan ikke opføre sig naturligt overfor dem. Han kigger efter Salli - ha ha!!!Thomas Bjørksten: Her har vi en der ville have været en sej gut hvis ikke han havde været så torskedum og styrret af sine følelser.


Et Langt LivNavn: Linda di ZegeraRolle: Du tilhører en lille gruppe lejesoldater/detektiver, som dragerrundt i rummet i deres eget rumskib og lejer deres tjenester ud. Du erskibets pilot og oftest er du også gruppens leder.Du mener at du er den eneste i gruppen der altid har et køligt ogvelovervejet overblik. Folkene i gruppen er lidt barnagtige især mændeneog du er nødt til at tage vare på dem.Du føler dig isoleret fordi du er nødt til at tage en lederrolle og savneret nærmere fællesskab,Du er sidst i trediverne, måske skulle overveje om du skulle slå dig ned etsted i stedet for at rende rundt i universet?Grundegenskaber.Styrke - Rimelig stærk 3dBehændighed - God 4dHelbred - Rimeligt 3dViljestyrke - Stærk 4dOpmærksomhed - Meget god 5dChok Pts.-1d -2d -3d -4dOut DødSår:_________________________________Tekniske data.Initiativ - 6Løbshastighed - 19Bevidstløs - 8Død - 14Mental Reserve - 6dFærdigheder.Astronaut - Dygtig 4dAtlet - Rimelig 3dList - Erfaren 3dPilot - Ekspert 6dSkytte - Dygtig 4dSlagsmål - God 4dTrafikant - Rimelig 3dSærlige evner, udstyr og våben.Du ejer et køligt overblik, og har en stemme der bliver lyttet til.Ofte kan du få dæmpet gemytterne ved at forklare ellerfortælle folk tingenes rette sammenhæng.Du har en magnum blast pistol, en blastvest, en gammel jagerpilotg-dragt, en håndcomputer med diverse programmer, enkommunikator, en elektronisk forbedret kiggert med IR og natsyn.Baggrund.Du er en tidligere militær pilot, hvor du fløj drop-ships, d.v.s. skibe der landsatte tropper på planeter. Du har haft en lang karriere, hvor du ofteblev frustreret over at folk ikke kunne se de naturlige løsninger. Dette medførte altid unødvendige tab af materiel, mennesker, og venner. Endag fik du nok og fik sendt en officer for krigsret. Men det kostede dig din stilling.Træt af at skulle ledes af idioter besluttede du dig for at starte for dig selv. Du havde mødt en flink fyr som hed Edward Blum, sammendannede i den gruppe af lejesoldater/detektiver som du stadigvæk tilhører. Du føler nu at de er din familie både på godt og ondt. Gruppenbestår af:Klaus Bragdou: Det kloge hoved i gruppen, og den eneste der er fornuftig. Han er en ældre videnskabsmand, der næsten altid får en god idénår det brænder på. Her på det sidste har du lagt mærke til at han har en del smerter, men han vil ikke tale om det.Charles Oldenburg: Gruppens computer-troldmand. En selvcentreret fyr, som virker lidt for feminim. Han er meget effektiv.Salli Andersen: Den eneste anden kvinde i gruppen. Hun er skibets læge og har en mystisk psykisk evne, der gør hende i stand til at kunnemærke folks følelser. Hendes indsigt har flere gange reddet gruppen ud af ubehagelige situationer. Hun er desværre et pattebarn, der er bangefor at tage beslutninger.Edward Blum: Din bedste ven på skibet. Han er en praktisk tekniker og har altid været en flink fyr man kunne stole på, men her på detsidste er han kommet i panik alderen. Du har forsøgt at få ham bragt sammen med kvinder, men det er altid gået galt. Han er begyndt atkigge på den unge Salli Andersen og inderst inde er du lidt stødt over at han ikke kigger i din retning.Thomas Bjørksten: Her er en fyr der aldrig er blevet voksen. Han er en stor flot fyr, der lader sig styre af syne følelser, men han er megeteffektiv som våbenekspert. Du kunne godt dyrke ham en aften, men så ville han bare tro at det var alvorligt. Han kalder dig for "ma ma".


Et Langt LivNavn: Edward BlumRolle: Du er en praktisk mekaniker i den lille gruppelejesoldater/detektiver. Du har altid forsøgt at virke som en flink praktisktype, der taler højt og tydeligt. Du har altid dit værktøj i nærheden ogforetrækker at gå i arbejdstøj. "Den store stygge ulv og de tre små grise"er din ynglingshistorie.Du er lidt genert overfor kvinder og har ikke haft et nærmere forhold tilen siden din ungdom for tyve år siden. Måske har du spildt dine bedste år?Her på det sidste har du haft svært ved at opføre dig som du plejeroverfor unge kvinder, men du føler dig også for gammel og det har skabt etpar pinlige situationer.Grundegenskaber.Styrke - Stærk 4dBehændighed - Rimelig 3dHelbred - Stærkt 4dViljestyrke - Almindelig 2dOpmærksomhed - God 4dChok Pts.Død-1d -2d OutSår:_____________________Tekniske data.Initiativ - 3Løbshastighed - 18 m per runde.Bevidstløs - 7Død - 15Mental Reserve - 4dFærdigheder.Astronaut - Dygtig 4dAtlet - Rimelig god 3dIngeniør - Uddannet 3dMekaniker - Ekspert 6dSkytte - Erfaren 3dSlagsmål - God 4dTrafikant - Meget dygtig 5dSærlige evner, udstyr og våben.Du har et praktisk talent og besidder en intuitiv forståelse forfremmed teknologi, der ofte har reddet gruppen ud af kniber.Du har altid din smarte og meget veludstyrede værktøjskasse inærheden. Du har også et reserve værktøjsbælte som kangemmes under tøjet, men det kan ikke så meget. Selv om du erdygtig har du stadigvæk en lille computer med et sejtekspertsystem. Du har også en blastpistol, en blastvest, enkommunikator og noget tyggegummi.Info.Du har altid været den fornuftige og praktiske mand. I din ungdom var du mere vild, men hverdagen pressede sig på og der skullebrød på bordet. Du har arbejdet hårdt i mange år og havde aldrig rigtig tid til et forhold til en kvinde. Efterhånden blevhverdagen til en vane og årene gik uden at der skete noget nyt. En dag mødte du en særlig kvinde Linda de Zegera og i blevvenner. Hun havde planer om at starte et firma af lejesoldater/detektiver og kunne godt bruge dig. Du slog til og sammendannede i den gruppe som du stadig tilhører. Gruppen består af:Klaus Bragdou: Han er skibets videnskabsmand og kender teorierne bag de ting du bruger i praktisk. Du arbejder tæt sammenmed ham. Her på det sidste har du oplevet at han er faldet i staver. Det må være alderen.Salli Andersen: Hun er så ung og smuk! Det er uretfærdigt at du skal være så gammel og hun så ung, hvis du blot var 20 åryngre. Hun er skibets læge og har vist også studeret psykologi og derudover har hun en mærkelig empatisk evne. Du burde kiggevæk når hun kommer ud fra badekabinen, men du kan ikke.Charles Oldenburg: Han er skibets computermand og er meget effektiv. Han har alt det du ikke har, han er ung, ser godt udog kan snakke med kvinderne. Du er jealoux, du ved godt at det er uretfærdigt men dine følelser har haft deres egen vilje på detseneste.Linda di Zegera: Din bedste ven på skibet, hun er lidt yngre end dig, men virker som skibets mor. Hun er pilot. Her på detsidste har hun forsøgt at få dig ført sammen med andre kvinder og selv om at stævnemøderne gik galt, er du taknemlig.Thomas Bjørksten: Han er skibets våbenekspert, en frisk type der er sjov at drikke med, men han forstår dig ikke.

More magazines by this user
Similar magazines