Referat af 36. kredsbestyrelsesmøde. D A G S O R D E N - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk

Referat af 36. kredsbestyrelsesmøde. D A G S O R D E N - Friluftsrådet

Til kreds 17, Østsjælland 25. oktober 2010Referat af 36. kredsbestyrelsesmøde.Mødet afholdtes tirsdag den 11. oktober 2010 kl. 18:00 - 21:15 i Køge Roklubs lokaler.Mødte:Afbud:Kirsten Egebjerg AndersenTommy AndersenKjeld ErkmannWilly HarenbergAksel Leck LarsenPoul PetersenErik TrøigaardSteen PoulsenInger NielsenD A G S O R D E N1 Referat af møde nr. 35.Referatet godkendt uden bemærkninger.2 Bemærkninger til dagsorden.Ingen.3 Nyt fra Friluftsrådet og Erik.Temadag for kredsrepræsentanter den 13. oktober: Erik og Aksel deltager. Kirsten og Inger står påventeliste. Erik deltager i formandsmøde (fællesmøde) om aftenen.4 Orientering v/ Aksel.Om vand- og naturplaner: Se Natura2000.dk. Er i høring til 1. april2011. Friluftsrådet opfordrer til at vistuderer vort område's Natura 2000 planer (har Aksel gjort). Vi har 11 planer i vort område. Akselsender PP-sider til os alle med opfordring til efter besigtigelse at kommentere Aksel'shøringsbemærkninger. Besigtigelser blev fordelt på kontaktpersoner (147: Kirsten, 148: Kjeld, 149:Willy, 159 & 161: Poul, 168 Aksel/Erik. Hører Terkel om samarbejde ).Kort nyt fra regionsudvalget: Administration af Tipsmidler synes at blive acceptabel. Gefion ønskersamarbejde med regionen. Syd må med også, så der bliver sammenfald områdemæssigt. Koordineringaf Naturens Dag med kredsene.Aksel tilbyder at udvikle et PR-projekt med henblik på at aktivere eksisterende og potentiellekredsrepræsentanter. Vedtaget.5 Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.Bjarne Svendsen og Kirsten mødes for at diskutere stikort m.m. Køge kommune er ikke indstillet på atudarbejde kort p.t.Poul: Godt møde i Faxe Naturråd. Øvre Suså må med i projektarbejdet.5,7 mill.kr. er givet til Dansk Cyklistforbund til udvikling af cykelturisme.


Aksel: Udmærket samarbejde i Grønt Råd Ringsted - vi står stærkt. Møde om Suså og trampestier.Besigtigelse med Teknisk Forvaltning og byråd samt Natur og Miljø.6 Sommermødet med kredsrepræsentanter.Vi havde meldt ind til Køge kommunes projektkatalog med en vandretur søndag den 5. september i ogved Gjorslev Bøgeskov med opgaver undervejs. I flot sommervejr deltog 24 personer i alt, hvilket måbetragtes som mindre tilfredsstillende.Det besluttedes, at sommermødet skal være et selvstændigt kredsarrangement. Aksels PR-projekt(pkt. 4) skal medvirke til et bedre fremmøde.7 Kommende møder.Bestyrelsesmøde mandag den 15. november i Køge Roklub's lokaler.Repræsentantskabsmøde formentlig medio marts 2011.Sommermøe søndag den 29. maj 2011 (?).8 Eventuelt.Intet.Erik/Kjeld

More magazines by this user
Similar magazines