FÆLLES MÅL II: Idræt - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk
  • No tags were found...

FÆLLES MÅL II: Idræt - Skoletjenesten

FÆLLES MÅL II: IdrætTrinmål, målgruppe 1.-2. klasseInstitution: Sydvestsjællands MuseumNavn på undervisningstilbud: Sans for kulturhistorieviser de trinmål, som undervisningstilbuddet understøtter.Kroppen og dens mulighederUndervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætterdem i stand til atudføre enkle former for løb, spring og kastkontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå, løbe, hoppe, hinke, vende ogdrejebruge spænding og afspændingudføre simple balancer og krydsfunktionerdeltage i og forstå enkle idrætslige legevise fortrolighed med bløde, hårde, faste og løse redskaberudføre grundlæggende gymnastiske færdigheder i afsæt, svæv, landing, rulning, spring,vægtoverføring og forflytning samt vægt på armeneudføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, gribe, sparkeaflevere og modtage med forskellige boldtyperspille enkle boldspil med få regleranvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformerudtrykke forskellige figurer kropsligtdeltage i lege og leg lignende opvarmningsformerudføre enkle grundtræningselementerkende til kroppens reaktion på fysisk aktivitet1


FÆLLES MÅL II: IdrætTrinmål, målgruppe 1.-2. klasseIdrættens værdierUndervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætterdem i stand til atsamarbejde med en eller flere om at legekende og anerkende fysiske forskelle mellem sig selv og andrekende egne reaktioner i forbindelse med fysisk aktivitet, som vrede, glæde, skuffelse ogudmattelseoverholde enkle spillereglerIdrættens kulturUndervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætterdem i stand til atkende til og gennemføre nye og gamle lege2

More magazines by this user
Similar magazines