T.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik i Naturvidenskaberne

math.au.dk

T.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik i Naturvidenskaberne

T.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik iNaturvidenskaberneEva B. Vedel JensenInstitut for Matematiske FagDet Naturvidenskabelige FakultetAarhus Universitet23. marts 2007Eva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


MissionThiele Centret er etableret med det formål at stimulereforskning og forskeruddannelse i anvendt matematik på dethøjeste internationale niveauThiele Centret samarbejder med en række andre discipliner,herunder fysik, neurovidenskab og ingeniørvidenskabEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


HistoInformaticsThiele Centret deltager i et koncentreret tværvidenskabeligtsamarbejde mellem biomedicinere, matematikere, statistikereog datalogerUdvikling af et innovativt software/hardware system tilhigh-speed kvantitativ analyse af store serier af vævssnitDe andre partnere er Stereologi og ElektronmikroskopiskForskningslaboratorium, AU, og VISIOPHARM, MediconValley, KøbenhavnTeorigruppen består af medarbejdere fra Thiele CentretEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


HistorieGrundlagt 2004 på basis af større bevilling fra CarlsbergfondetOpkaldt efter T.N. Thiele (1838-1910)Modtog i efteråret 2006 ialt 13.5 mill. kr. af forskningsrådenetil sit fortsatte virkeEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Hvem var Thorvald Nicolai Thiele?Eva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Personale (p.t.)Professorer: Eva B. Vedel Jensen, Søren Asmussen, Ole E.Barndorff-Nielsen, Jens Ledet JensenLektorer: Sten ThorbjørnsenPostdocs: Markus Kiderlen, Michaela Prokesova, JürgenSchmiegel, Thordis ThorarinsdottirPhd studerende: Lars Nørvang Andersen, Jérémy Auneau,Andreas Basse, Rasmus Engholm, Jesper Frandsen, GunnarHellmund, Anders Rønn Nielsen, Leonardo Rojas Nandayapa,Johanna ZiegelIalt 7 forskellige nationaliteter (heriblandt 4 klatrere!)Eva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


AktiviteterForskningWorkshops og konferencerInternationale træningskurser, semesterkurser‘Research kitchens’SeminarerThiele frokostmøderVejledning af danske og udenlandske postdocs og phdstuderendeEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Internationalt samarbejdeDer samarbejdes (aktuelt) med forskere fra Australien (Perth),England (Oxford), Sydafrika, USA, Holland, Frankrig, Tjekkiet,RuslandEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Fokuspunkter for forskningenStokastisk geometri og statistisk billedanalyseLévy teori og anvendt sandsynlighedStokastiske processer og rum-tid modelleringComputational stochastics og bioinformatikEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Stokastisk geometri og statistisk billedanalyseFra 2D til 3D - stereologiNye udviklinger:3-dimensionale digitale billedermere komplicerede egenskaber end antal og størrelseEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Stokastisk geometri og statistisk billedanalyseOrienteringsfordelingen af overflader og kurver kan bestemmes,hvis man kender sammenhængen mellem denne fordeling ogsandsynligheden for at observere forskellige konfigurationer idet digitale billedeDenne sammenhæng er fornylig blevet etableret af enThiele-forsker:∫1limt→0 + t P(tB ⊂ Z, tW ⊂ Z C ) = h (B,W ) (v)S(dv)S n−1Eva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Stokastisk geometri og statistisk billedanalyseEksempel på visualisering af rumlige fibres orienteringsfordeling.Det viste objekt er tilnærmelsesvist kugleformet, fordi allefiberretninger er omtrent lige sandsynligeEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Stokastisk geometri og statistisk billedanalyseRekonstruktion af et objekt udfra støjfyldte observationer afobjektets projektion i forskellige retningerEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Stokastisk geometri og statistisk billedanalyseKvantitering af inhomogene materialerPartikelmodeller for inhomogene materialerThiele-gruppen har udviklet de lokale skaleringsmodeller, deranvendes til at beskrive selv-similære partikelsystemerSelv-similære partikelsystemer har den egenskab, at hvis manforstørrer billedet af partiklernes positioner i et område medmange partikler, så ligner billedet hvad man ser i områder medlav partikeltæthedEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Stokastisk geometri og statistisk billedanalyseSimulation af et selv-similært partikelsystemEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Lévy teori og anvendt sandsynlighedPaul Pierre Lévy (1886-1971)Lévy’s teori om uendeligt delbare og additive processer har fåetfornyet interesse, fordimange velkendte sandsynlighedslove faktisk er uendeligtdelbareman opnår en betydelig fleksibilitet i modellering af form ogvækst ved at anvende Lévy teoriEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Lévy teori og anvendt sandsynlighed(a)(b)Sammenligning af en simulation af en Lévy baseret vækst model(venstre) med in vitro tumor vækstEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Computational stochasticsSimulation og visualiseringMarkov kæde Monte Carlo simulationerParallel computingEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik


Computational stochasticsRekonstruktion af et netværk af kanter bestemt af de viste punkterEva B. Vedel JensenT.N. Thiele Centret for Anvendt Matematik

More magazines by this user
Similar magazines