Systematisk oversigt Nordisk

nobelbiblioteket.au.dk

Systematisk oversigt Nordisk

Systematisk oversigtNordiskFaglitteratur:01 Bibliografier og biografier03 Encyklopædier og leksika04 Offentlige publikationer10 Filosofi i alm.10.8 Filosofiske skoler og retninger11 Logik13 Psykologi13.1 Psykologi i alm.13.4 Udviklingspsykologi13.6 Psykoanalyse15 Etik og moralfilosofi16 Religionsfilosofi19 Videnskab og forskning30 Samfundsvidenskaber i alm.30.1 Sociologi i alm.30.12 Kommunikation i alm.30.121 Massekommunikation i alm.30.122 Massekommunikation, aviser30.123 Massekommunikation, radio, tv, video30.13 Socialpsykologi30.16 Sociale grupperinger30.17 Familiesociologi30.2 Enkelte landes samfundsforhold30.21 Skandinavien30.22 Danmark30.23 Norge30.24 Sverige30.26 Øvrige Europa30.29 Øvrige Verden32 Politik32.1 Politiske systemer32.16 Marxisme, socialisme og kommunisme32.17 Diktatur32.3 Borgeren og staten32.5 Kvinders stilling i samfundet32.7 International politik33 Økonomi33.1 Økonomiske forhold i alm.33.101 Marxistisk økonomi33.11 Arbejdet


33.12 Fagforeninger33.5 Oplevelsesøkonomi37 Opdragelse og undervisning37.01 Pædagogisk filosofi og psykologi37.1 Didaktik37.2 Børneopdragelse37.3 Undervisnings- og skolevæsen i alm.37.4 Voksenundervisning37.6 Højere uddannelse39 Folkeminder40 Topografi59 Antropologi og etnografi70 Kunst, arkitektur, håndværk og sport77 Teater, dramaturgi og film77.1 Teater og dramaturgi77.6 Film80 Litteraturteori80.1 Litteraturteori og metode i alm80.11 Marxistisk litteraturteori og metode80.12 Semiologisk litteraturteori og metode80.2 Litterær æstetik80.3 Litterær kritik80.31 Nordisk80.8 Stilistik og retorik80.9 Metrik81 Litteraturhistorie81.1 Litteraturhistorie i alm.81.2 Nordisk litteraturhistorie81.3 Dansk litteraturhistorie81.4 Svensk litteraturhistorie81.5 Norsk litteraturhistorie82 Genreteori82.1 Myte, folkelig fortælling og eventyr82.2 Roman, novelle og poesi82.9 Tegneserier83 Litteratursociologi83.1 Triviallitteratur83.4 Børne- og ungdomslitteratur83.5 Kvindelitteratur, kønsroller83.6 Arbejderlitteratur89 Sprogvidenskab (Udlånes ikke)89.01 Ordbøger, fællesnordiske (Udlånes ikke)89.02 Ordbøger, danske (Udlånes ikke)89.021 Gammeldansk89.022 Fremmedord89.023 Slang89.024 Ordsprog


89.025 Fagterminologi89.026 Konkordanser89.03 Ordbøger, svenske (Udlånes ikke)89.04 Ordbøger, norske (Udlånes ikke)89.06 Ordbøger, ikke-nordiske (Udlånes ikke)89.1 Lingvistik i alm.89.11 Introduktion til lingvistik89.12 Sprogfilosofi89.13 Matematisk lingvistik89.14 Historisk lingvistik89.19 Lingvistikkens historie89.2 Sprogbeskrivelse89.21 Fonetik og fonologi89.22 Morfologi og ordklasseteori89.23 Syntaks89.24 Semantik og semiotik89.25 Tekstlingvistik89.3 Anvendt lingvistik89.31 Psykolingvistik89.311 Sprogindlæring89.32 Sociolingvistik89.33 Sprogbrug89.34 Oversættelse89.5 Nordiske sprog89.6 Sproghistorie og grammatik89.61 Etymologi89.611 Germansk og nordisk89.612 Dansk89.613 Svensk89.614 Norsk89.62 Sproghistorie89.621 Germansk, Nordisk89.622 Runologi89.623 Dansk89.624 Svensk89.625 Norsk89.63 Grammatik89.631 Nordisk89.632 Dansk89.633 Svensk89.634 Norsk89.7 Sprogbeskrivelse, Nordisk89.71 Fonetik og fonologi89.711 Nordisk89.712 Dansk89.713 Svensk89.714 Norsk89.72 Orddannelse89.721 Nordisk89.722 Dansk89.723 Svensk89.724 Norsk89.73 Ordbetydning89.74 Retskrivning og sprogrøgt89.741 Nordisk89.742 Dansk89.743 Svensk89.744 Norsk


Nf I.5 FornaldersagaerNf I.6 Bispesagaer. SturlungasagaenNf I.7 Religiøs litteraturNf I.8 Historisk og pseudohistorisk oversættelseslitteraturNf I.9 FolkeminderNf I.10 Love og dokumenterNf I.11 Forskellige videnskaberNf I.12 EddadigtningNf I.13 SkjaldedigtningNf I.14 FolkeviserNf I.15 Rim og anden poesiNf IINf IIINf II.1Nf II.2Nf II.3Nf III.1Nf III.2Nf III.3Nf III.4Nf III.5Nf III.6OversættelserSerierProsaPoesiSekundær litteraturHistorie og kulturLitteraturhistorieMonografier over enkeltværkerEdda- og skjaldedigtningMytologi og religionshistorieBlandede afhandlingerNf IVNf IV.1Nf IV.2Nf IV.3Nf IV.4Nf IV.5Nf IV.6SprogOrdbøgerSproghistorieGrammatikMetrik. StilPalæografiLærebøger. TekstudvalgOpslBiblOpslagsværkerBibliografierFaks Faksimile KompaktreolerIslandsk:Isl IIsl I.1Isl I.2Isl I.3SprogOrdbøgerSprogvidenskabGrammatikIsl IIIsl II.1Isl II.2Isl II.3Isl II.4Isl II.5Isl II.6Sekundær litteraturHistorie og kulturhistorieLitteraturhistoriePersonaliaSelvbiografier og breveBiografier og monografierLove og dokumenterIsl IIILitteraturIsl III.1 Islandsk litteratur efter 1500Isl III.2 Antologier

More magazines by this user
Similar magazines