Ydeevnedeklaration (DoP) - Weber

weber.dk

Ydeevnedeklaration (DoP) - Weber

YDEEVNEDEKLARATIONiht. EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011Nr. DoP_DK_2835_EN 998-1Gyldig fra 2013.06.011. Produkttype: 2835weber hydraulisk tyndpudsemørtel KKh 35/65/500 0-1 mm2. Identifikation: Produktionsdato/produktionssted er trykt på emballagen. Løst udleveret materiale identiceres viafølgeseddelnummer og dato på denne.3. Anvendelse: Normalmørtel (GP) til pudsning af udvendige og indvendige vægge, lofter, søjler og skillevægge4. Fabrikant: Saint-Gobain Weber A/SRandersvej 75, HingeDK-8940 Randers SVTlf. +45 70 10 10 25Web: www.weber.dk5. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant6. Attestering: AVCP system 47. Harmoniseret standard: EN 998-1:2010Ingen notified body involveret9. Deklareret ydeevneVæsentlige egenskaber Ydeevne Harmoniseret tekniskspecifikationEuroklasse 1EN 1996-2:2006Brændbarhed(pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkravVandoptagelse(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)Vanddampgennemtrængelighed eftervejrpåvirkningscykler(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)Vanddampgennemtrængelighed(pudsemørtler til brug i til udvendigte bygningsdele)Vedhæftning(alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel)Vedhæftning efter vejrpåvirkningscykler(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)Varmeledningsevne/densitetλ 10,dry mat (W/m·K)(P=50%)(pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagtvarmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)Varmeledningsevne(kun for T-mørtler)Holdbarhed af OC-mørtelHoldbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel(til udvendigt pudslag)Farlige stofferNPDNPDNPDNPDNPD0,90(tabelværdi EN 1745)NPDNPDNPDNPDEN 998-1:2010NPD = Ydeevne ikke bestemt10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4.Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne


Randers den 01-06-2013Fabrikschef Henrik Bech JensenBilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 331 (31) Sikkerhedsdatablad Nr 45p2835 - Weber hydraulisk tyndpudsemørtel KKh 35/65/500 0-1 mm2 (33) Information om særligt problematiskestofferIkke relevant

More magazines by this user
Similar magazines