Samarbejdsaftale - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Samarbejdsaftale - Region Hovedstadens Psykiatri

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER NORDSJÆLLAND OG FREDENSBORG KOMMUNEIndholdsoversigtAftaleindhold – side 3 Aftaleparter Aftalens løbetid Formål Hovedprincipper for samarbejdet Målgruppe Fritvalgspatienter og patienter i behandling på specialtilbud Mennesker med sindslidelse på somatiske afdelinger Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og dom til behandling Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen Lovgrundlag Samtykke Kompetenceforhold Kontaktoplysninger Børn i familier med psykisk sygdomIndgang til behandling – side 8 Henvisning Henvisning af patienter med spiseforstyrrelser Psykiatrisk skadestue (akut) Psykiatrisk Udrykningstjeneste Akutteam på Orion Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnoser) HjemløseUdredning og behandling – side 11 Indlæggelse/ambulant Særligt om ambulant behandling Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og dom til behandlingUdskrivning – side 14 Afslutning af ambulant forløb Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og dom til behandling Selvmordstruede patienterOpfølgning – side 17Bilag Bilag 1 – Kontaktoplysninger, Bilag 1A notat om koordinatorfunktionen, side 19 Bilag 2 – Samtykkeregler og samtykkeerklæringer, side 23 Bilag 3 – Ambulant, psykiatrisk speciallægebehandling til beboere på regionale ogkommunale botilbud, side 25 Bilag 4 – Varsling og varslingsfrister i Region Hovedstadens Psykiatri, side 32 Bilag 5 – Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen, side 342

More magazines by this user
Similar magazines