Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst

ae.dk
  • No tags were found...

Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst

Projektobligationer ville virke på en tilsvarende måde. Private investorer skaffer 25 pct. af egenkapitaleni forskud. EIB finansierer de næste 25 pct. (mezzanin tranche). De sidste 50 pct. (senior tranche)når forhåbentlig en rating på BBB+ eller A-, hvorved et projekt bliver et investeringsområde for pensionsfondeog forsikringsselskaber. Angående mezzanin tranchen vil EU påtage sig halvdelen af risikoenved at benytte sig af risikostødpuden, som hæfter ved førstegangstab.EIB forbliver en part af projektets finansiering for projektets levetid, hvilket tilføjer et yderligere elementaf kvalitet for forsikringsselskaberne og pensionsfondene.Finansieringsrisikoen for EIB er dermed reduceret sammenlignet med en situation, hvor EIB engageredesig i finansieringen unilateralt. Hvis EIB modtager risikostødpuden, kan der udlånes op til firegange mængden af lavrisikolån, sammenlignet med uafhængigt realiserede projekter.Hvis man eksempelvis ville nå en lånemængde på 160 mia. euro over 4 år (40 mia. euro per år), svarerdette til yderligere finansiering fra EIB’s side på 10 mia. euro om året og 40 mia. euro over den 4-årige periode. For at finansiere de 40 mia. euro til EIB (25 pct. af 160 mia.) over 4 år er der brug for20 mia. euro fra EU-budgetterne til risikostødpuden og 5 mia. euro årligt.7. Forøgelse af egenkapitalen I EIBHvis EIB skal spille en endnu mere aktiv rolle i forhold til et større vækstprogram, vil en indbetaling afflere midler være nødvendig, hvilket måske ikke er muligt for alle EU-medlemslande.Hvorfor det? Tilbage i tiden var medlemslandenes bidrag til egenkapitalen finansieret af akkumuleretprofit fra EIB. Af den officielle egenkapital i banken på 232,4 mia. euro er kun 11,6 mia. euro indbetalt.Udover disse kilder har EIB også klaret sine finansieringsaktiviteter godt i kriseårene og har fornylig forhøjet profitten fra 1,4 mia. euro til 2,3 mia. euro. Takket være tilbageholdt profit i årtier eryderligere egenkapital på 42,5 mia. euro blevet genereret. Dette har forbedret robustheden og kapacitetentil at påtage sig risiko i EIB.Ratingbureauer kræver nu en simpel udlånsratio på 8, hvilket også gælder for EIB, på samme mådesom det gælder for kommercielle banker.Hvis indbetalt egenkapital i EIB fordobles, skal den indbetalte kapital kun stige med omkring 12 mia.euro. Dette vil, givet en udlånsratio på otte (hvilket er højt sammenlignet med andre instrumenter),give EIB mulighed for at forøge udlån med omkring 95 mia. euro samlet set over de næste fem år.Hvis den forøgede udlånsmængde fordeles over fire år, kunne en mulig allokering være 10 mia. euro i2012, 35 mia. euro i 2013 og 25 mia. euro årligt i 2014 og 2015 (disse tal er udlån ud over, hvad derhavde været muligt uden kapitalforøgelsen).Således medfører en udlånsratio på ”kun” 8 betydelige multiplikatoreffekter og dermed en bedreratio, end hvad der kan opnås med de midler som EU-budgettet tillader, hvor effekten ligger mellem4 og 6. Det afgørende punkt for finansieringsaktiviteter er, at projekterne skal være økonomisk bæredygtige.Denne form for øremærket kapitalindsprøjtning kan dedikeres specielt, så den rammer såforskellige områder dækkende fra provækst- og beskæftigelsespolitikker og finansiering af innovation,til promovering af små og mellemstore virksomheder eller til skelsættende økonomiske projekter5

More magazines by this user
Similar magazines