SpIllErnyt - HÃ¥ndbold Spiller Foreningen

haandboldspiller.dk
  • No tags were found...

SpIllErnyt - HÃ¥ndbold Spiller Foreningen

| 11. ÅRGANG | DECEMBER 2009 | NR. 4 |hånDbolDSpIllErnES EgEt magaSInSpillernyt:hånDbolDVErDEnEnkæmpErfor johanJohan Jacobsen var fast keeper påHC Midtjyllands hold. Men i martsblev den 35-årige far til to ramtaf livstruende kræft. De danskelæger har opgivet at helbredeJohan, men håndbold-kollegaerog venner er gået sammen om enindsamling. En indsats som JohanJacobsen sætter stor pris på.Støt johan jacobsenskamp mod kræften påreg: 7780 konto: 1254762og på www.hjaelpjohan.dklæS på SIDE 4+ LÆS OM:FORUDSE DINkorSbånDSSkaDENy forskning kan gøre det muligt at spotte kommendekorsbåndsskader hos idrætsudøvere. 200danske fodbold- og håndboldspillere indgår i nytdansk projekt.få bEDrE rESultatErMED MENTALTRæNINgMentaltræning kan forbedre din præstation påbanen. Læs om 6-punktsmodellen, som stilerefter forberedelse og evaluering før og efterkampen.TOg SkRIDTET OgåbnEDE EgEn butIkAalborg DH’s to svenske spillere Madeleinegustafsson og Matilda Boson havde i lang tidgået med ideen om at åbne deres egen butik.I år tog de springet, hvilket de ikke harfortrudt.læS på SIDE 12 læS på SIDE 17 læS på SIDE 26


in handballmy feetare decisiveOK, it’s called handball. But a big part of the gameis decided by footwork. Speed, support, stability:all the S-words are about shoes.The GEL-BLAST gives you the best in every aspect.Hands down.The handball shoe that scores_Solyte midsole: very lightweight_Silicone based GEL: shock absorption_Trusstic: lightweight stabilization_asics.dk| SIDE 2 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


FORORD4. kampEn for johan8. antI-graVIty løbEbånDEt –frEmtIDEnS trænIngSrEDSkab?11. ”DEr DuftEr af Sport”12. ny forSknIng foruDSErkorSbånDSSkaDEr15. tænk oVEr DIn trænIng19. SatS på uDDannElSEn23. Er coachIng goDt for ElItEn?25. SkIVE fh Dømt tIl at bEtalEmaja torp27. VI Er tIl for DIg28. partnEroVErSIgt29. åbnEDE EgEn butIkVED SIDEn af karrIErEn30. Spørg EkSpErtErnEIkaroSOg DE SVEDNE FJERkalenderen fortæller os, at året nærmer sig sin afslutning. Det betyder vanen tro, atslutrunderne står for døren, og heldigvis har vi denne gang både mulighed for, men ogsågrund til, at håbe på gode resultater for både herre- og damesiden. Det er med forskelligeudgangspunkter, at de to hold tager af sted, men vi håber selvfølgelig, at de begge nårrigtig langt. Det gør vi selvfølgelig, fordi landsholdet er et nationalt samlende fænomen.Men for os, som selv går meget op i spillet med den lille, fedtede kugle, så betyder detlangt mere end det.Når det går godt for landsholdene, så har det en umiddelbar og positiv afsmittende effektpå hele vores sport. Man kan ikke gå helt så langt som at sige, at antallet af sponsorer,tv-seere og tilskuere rundt om i hallerne ligefrem er proportionale med landsholdenespræstationer. Men der er en tydelig sammenhæng. Så der er en ekstra grund til at krydsefingre for vore landshold og give dem al den opbakning, som de fortjener. Der hviler etstort pres på deres skuldre i en tid, hvor håndbolden i Danmark er oppe til eksamen på såmange andre områder. kom så (i gang) Danmark!Året er med andre ord næsten i mål, men sæsonen er kun halvvejs. Desværre har førstehalvdel budt på mange økonomiske udfordringer rundt omkring i klubberne, og det viser signu med den forventede tydelighed, at krisen rammer hårdt i en branche, der er så afhængigaf støtte fra engagerede virksomheder. Og når valget mange steder i øjeblikket står mellemfyringer og sponsorater, så er det ofte sponsoraterne, der bliver nedprioriteret.De færreste har kunnet forudse krisens komme, men i HSF har vi længe kæmpet med atbeskytte vores fælles produkt mod de alt for optimistiske satsninger rundt omkring i klubberne.I opgangstiderne kunne ingen, bestemt heller ikke HSF, forestille sig, hvor hurtigt detkunne vende. Omfanget af problemerne har dog vist med al tydelighed, at reguleringer afklubbernes økonomiske råderum er helt nødvendigt. Heldigvis havde DHF allerede væretude med kapitalkravsregler inden krisen ramte, men vi kan nu se, at kapitalen er nødt til atvære bundet i likvide midler, da for eksempel spekulative ejendomsinvesteringer pludseligikke er så meget værd, når økonomien er i recession.Mange klubber vil i bestræbelserne på at nå til tops også i fremtiden spænde buen til detyderste. Det hverken kan eller skal vi lave om på, for det er den dynamik, som bærer osalle fremad. Men vi skal lade ambitionerne få frit spil indenfor et velreguleret system, dersætter grænser for de projekter, hvor man i stil med den gamle historie om Ikaros ikke kanlade være med at flyve for tæt på solen. I resten af denne sæson vil vi se flere klubber,som med metaforens udtryk vil få ”svedet fjerene”. Vi må alle kæmpe for og håbe på, atder ikke er nogen, der styrter i havet.Torben VintherFormanduDgIVEr Håndbold Spiller Foreningen c/o Spillerforeningen | Pilestræde 35, 1. sal, 1112 københavn k | tlf. 3312 1128 | fax 3312 5621 | e–mail: kontakt@haandboldspiller.dk | www.haandboldspiller.dkformanD Torben Vinther | anSVarShaVEnDE rEDaktør Annelise Vidø | rEDaktør Niels Brandt Petersen | mobil 2622 4418annoncESalg FL SportMarketing | Agerbakken 21 | 8362 Hørning | Tlf. 7022 1870 | e-mail: spillernyt@flsportmarketing.dklayout og proDuktIon FL SportMarketing | Agerbakken | 8362 Hørning | Tlf. 7022 1870 | e-mail: fl@flsportmarketing.dk | tryk Øko Tryk | Tlf. 9694 0411foto Jan Christensen | EMAS–registreret | ISSN 09 05 – 4111| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 3 |


HJÆLP JOHANAf niels BRAndt peteRsenkampen forJOHANHC Midtjyllands 35-årige keeper Johan Jacobsen fik i foråret konstateret kræft i tyktarmen. kræftformen erlivstruende og har derfor fået familie, venner og håndboldkollegaer til at gå sammen om at hjælpe Johan vedat samle penge ind til ekstra behandlinger.Den danske håndboldverden er gåetsammen om at vinde en fælles kamp for enaf deres kollegaer. Målet er at samle pengeind til Johan Jacobsen, som er ramt af kræft.Den 35-årige HC Midtjylland-keeper og fartil to fik i marts konstateret kræft i tyktarmen.Sygdommen er så alvorlig, at dedanske læger har opgivet at kurere Johan.I stedet er han søgt til udlandet for at fålivsforlængende behandling. Men behandlingenkoster mange penge – op til 40.000kroner per behandling. Derfor har familie,venner og håndboldkollegaer startet initiativet”Hjælp Johan”, som samler penge indtil turene til Tyskland og Frankrig. Blandtandet har Johans nuværende og tidligereklub, HC Midtjylland og Skjern Håndbold,stået bag en opvisningskamp til støtte forkampagnen, ligesom overskuddet fra mødetmellem HCM og Skanderborg i slutningenaf oktober er sendt samme vej.gIVEr hjælp IgEnPatrick Westerholm er træner i HC Midtjyllandog en af Johans gode venner. Han harværet med til at støtte op om både Johanog kampagnen. For ham betyder det megetat kunne give noget af al den hjælpe, somJohan har givet ham, tilbage.- Johan har altid været hjælpsom foralle, og han var altid den første til athjælpe, når man for eksempel skulle flytte.Så nu er det vores tur til at give noget igen,siger Patrick Westerholm.For godt to måneder siden gik hjemmesidenwww.hjaelpjohan.dk i luften. Denhar for alvor sat skub i indsamlingen og opmærksomhedenomkring Johan Jacobsenssag, ligesom flere lokale og nationalemedier har sat fokus på Johans kampagne.Således var der den 2. november samletover en kvart million kroner ind.- Det er fedt, at man kan mærke, atder er opbakning fra hele landet, forklarerPatrick Westerholm.gIVEr 10 procEnt EkStraFor Johan Jacobsen selv betyder støtten meget.Den er med til at give 10 procent ekstrakræfter i kampen mod kræften, forklarerhan.- Det betyder meget, at andre ogsåkæmper for en, siger han.At så mange har bakket ham op erikke kommet bag på mig, men han havdenok ikke forventet det, forklarer han.Selv tror Johan Jacobsen, ligesom PatrickWesterholm også forklarer, at den storeopbakning skyldes, at han ofte har væretder for hans venner.- Det viser jo, at man er vellidt. Det kanskyldes, at jeg har været der for andre, sånu er de der for mig, siger han.| SIDE 4 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


HJÆLP JOHAN| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 5 |


KIA CEE’D SPORTY WAGONMED 7 ÅRS GARANTIEkstra rummelig KIA cee’d Sporty Wagon. Fra kr. 191.399*cee’d Sporty Wagon er en funktionel og rummelig stationcar. Med 534/1664 liters bagageplads og up andaway-bagklap byder bilen på klassens største og lettest tilgængelige bagagerum. Samtidig får du dynamiskekøreegenskaber, høj sikkerhed og masser af udstyr og komfort.Det er der alt sammen, elegant pakket ind i et sportsligt design. Udenpå og indeni.www.kiamotors.dk*) Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.580) og evt. farvetillæg. Forbrug: Eu-norm 20,4 – 13,2 km/l ved blandet kørsel. CO 2 : 128 – 171 g/km. 7 års cee’d garanti i henhold til KIA’s garantikontrakt.18896_Ceed-SW_I_184x260.indd 1 07/03/08 13:53:47| SIDE 6 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


HJÆLP JOHANhånDbolD-nEtVærk hjælpErAt Johan Jacobsen er en del af den danskehåndboldverden har unægteligt været enfaktor, der har udbredt opmærksomhedenekstra omkring hjælpjohan-kampagnen.Johan Jacobsen erkender da også, at haner heldig at have et stort netværk gennemsin sport.- Der er ingen tvivl om, at der er et stortnetværk i håndbold med fans og sponsorer,og det store netværk er med til at gøre, athjælpen er så massiv, siger Johan, der harfået mange mails og breve fra andre håndboldklubberog gamle venner, som han ikkehar talt med i mange år.- Sådan havde det nok ikke været, hvisjeg dyrkede taekwondo.Patrick Westerholm lægger heller ikkeskjul på, at andre kræftramte ikke har desamme muligheder som Johan Jacobsen.Men at hjælpe én er bedre end ingenting,forklarer han.- Der er 1000 andre tilfælde. De fårikke den samme eksponering. Men voresopbakning kan forhåbentligt også givemere forskning. Vi kan ikke flytte nok foralle de mange syge, men at hjælpe en ellerfire er bedre end ingenting, siger PatrickWesterholm.ikke ville snakke om det, var det værre.Man står bedre rustet, hvis man vil acceptere,det er sådan. Jeg har accepteret, at jeger syg, men jeg vil ikke acceptere, at det(kræften, red.) er der. Derfor bruger jeg minenergi på at komme over det.- Jeg plejer at sige, at det (sygdommen,red.) er ligesom en løbetur. Jeg har aldrigværet verdens bedste løber, men alligeveler jeg kommet hjem efter hver gang. Det erhårdt at komme igennem, men jeg satserpå at komme hjem.Du kan støtte Johan Jacobsens kamp påwww.hjaelpjohan.dk og via reg. 7780 kontonr. 1254762StaDIg En DEl af SportEnNår Johans tid ikke går med at være sammenmed familien, slappe af eller tagetil behandlinger i Vejle eller udlandetprøver han stadig at tage så meget del ihåndbolden, som han kan. Blandt andethjælper han med målmandstræningen i HCMidtjylland.- Jeg tager ud og ser alle de kampe,jeg kan. Det er også godt at komme vækhjemmefra og se andet end hjemmets firevægge. Man tænker også mindre over det,når man sidder og råber efter dommeren.Det er lidt en oase for mig, forklarer Johan.Men i dag kommer familien alligevel iførste række, når det kommer til at vælgeimellem sporten og det derhjemme.- For fire uger siden meldte jeg fra tiltræning for at tage til vens fødselsdag. Deter første gang, jeg har gjort det i 30 år. Ogdet fik mig til at tænkte på, at jeg har fåetandre prioriteringer i dag, siger Johan.ok mED fokuSDet store fokus fra omverdenen på Johanog hans kamp for livet ville for nogle måskeføles som omklamrende i en så svær tid.Men for Johan har opmærksomheden ikkeværet generende.- Jeg kan jo ikke løbe fra det. Sådan erdet. Jeg kan ikke lyve mig fra det. Hvis jegJOHAN JACOBSENFødt: 1. juni 1974 (35 år)Har spillet 38 kampe for HC MidtjyllandTidligere klubber: Virum, Grashoppers,SkjernJohan Jacobsen fi k sit gennembrud forSkjern i en Challenge Cup fi nale i 2001.Han var andetvalg på mål, men startede påkassen på grund af skader. Han endte medat være den afgørende forskel i sejren overde makedonske modstandere.Der var den 2. november samlet 226.781kroner ind til Johan Jacobsens behandlinger,som koster 25.000 – 40.000 per gangog foregår i Tyskland eller Frankrig.| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 7 |


TRÆNINGSpecialestuderende Peter Raffalt i anti-gravity løbebåndet.Ved brug har atleten specielle shorts på, somlynes fast til løbebåndets oppustelige trykkammer.Af Bente R . Jensen, ph.d., lektor og Line Hovgaard -Hansen, stud scient.Anti-gravity løbebåndet– fremtidens træningsredskab?Et nyt løbebånd, der kan reducerede kropsvægten med 80 procent, kan være fremtidens effektive træningsredskab.I øjeblikket testes det på Institut for Idræt på Københavns Universitet.Ofte balancerer atleter på grænsenmellem en passende træningsmængdeog overtræning. Især indenfor vægtbærendeidrætsgrene som eksempelvis løb,håndbold, fodbold og basketball. For de tresidstnævnte sportsgrene forekommer derofte mange retningsskift og afsæt, hvilketgør, at belastningen af leddene er store. Dadet ikke er muligt at aflaste leddene underudøvelsen af selve sportsgrenen, vil det typiskvære under den supplerende træning,at atleten må sikre minimal ledbelastningi forsøget på at undgå overbelastning ogskader.I forsøget på at opretholde/forbedreden kardiovaskulære (kredsløbstræning) ogmuskulære kondition uden en overbelastningaf ankel, knæ og hofte nu anvendesder i dag flere forskellige træningsmetodersom for eksempel cykling og løb i vand.Løb i vand foregår ved at påføreatleten en svømmevest, så vedkommendebliver ude af stand til at nå bunden. Der erdog klare ulemper ved brug af disse supplerendetræningsformer. Ved løb i vand vilden manglende gulvkontakt og vandmodstandenbetyde, at bevægemønsteret ogmuskelaktiveringsmønsteret ændres betydeligti forhold til et normalt løbemønster.Ved cykling er træningsadaptationen til foreksempel løb ligeledes heller ikke optimal.Der er således behov for nye alternativetræningsformer og redskaber, der giver mulighedfor kardiovaskulær træning samtidigmed, at de vægtbærende led (ankel, knæog hofte) aflastes, og uden det naturligebevægemønster ændres.Vejer 80 procent mindreIndenfor de sidste par år er der kommet enny form for løbebånd på markedet, et antigravityløbebånd. Løbebåndet er udvikleti USA og konstrueret således, at brugerenomsluttes af et oppusteligt trykkammer frahofterne og ned. Når trykkammeret pustesop vil kroppens vægt (dvs. tyngdekraftenspåvirkning af kroppen) mindskes, efterhåndensom trykket øges i kammeret. Dettekaldes lower body positive pressure, LBPP.Ved at øge trykket er det muligt at mindskekropsvægten med op til 80 procent. Det betyder,at belastningen på de vægtbærendeled mindskes. Løbebåndet er forsynet medkraftmålere, så effekten af vægtaflastningenkan måles. Endvidere er løbebåndet designetmed et gennemsigtigt ”vindue” i siden, sådet er muligt at filme atletens bevægelser.Stort potentialeMed økonomisk støtte fra en række bidragsydereer det lykkedes at få det første antigravityløbebånd til Danmark. Løbebåndetstår i Laboratoriet for Biomekanik og| SIDE 8 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


TRÆNINGMotorisk Kontrol på Institut for Idræt vedKøbenhavns Universitet.Løbebåndet er relativt nyudviklet, ogderfor er den videnskabelige dokumentationfor løbebåndets potentiale indtil videresparsom. Men et nyligt publiceret studieviser, at ledbelastningen mindskes udentilsvarende fald i iltoptagelse. Umiddelbartsynes det nye anti-gravity løbebåndsåledes at bygge på en rigtig god idé medstort anvendelsespotentiale indenfor bådeskadesforebyggende træning og rehabiliteringefter skader.Behov for mere forskningDet er imidlertid vigtigt at undersøge dettesystematisk. Ligesom der er behov for, at derudarbejdes vidensbaserede træningsanvisningerfor brugen af løbebåndet, så fremtidigebrugere kan optimere træningen.I laboratoriet på Institut for Idræt arbejdesder i øjeblikket på et forskningsprojekt,hvor vi undersøger ledbelastningen iankel- og knæled, den energetiske belastningog løberytmen under løb ved forskelligeløbehastigheder og forskellige graderaf vægtaflastning. Projektet vil give engrundig viden om anti-gravity løbebåndetspotentiale som fremtidig træningsredskab.Endvidere vil projektet blive anvendt til atgive anbefalinger vedrørende træning påanti-gravity løbebånd.| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 9 |


| SIDE 10 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


CLUB LA SANTAAf niels BRAndt peteRsen”DER DUFTER AF Sport”I jagten på den optimale træning vælger mange danske håndboldklubber at tage turen til Club La Santa. Her kanspillerne prøve kræfter med 30 forskellige sportsgrene og samtidig udvikle det sociale fællesskab.En lille ø ved navn Lanzarote i det østligeAtlanterhav har i snart 27 år årligt tiltrukkettusindvis af danske elitesportsudøvere. Påden spanske ø lokker det dansk-udvikledesportscenter Club La Santa nemlig med etunikt sportsparadis.Club La Santa består af 400 lejlighederog tilbyder de besøgende over 30 forskelligesportsaktiviteter. Sportsmekkaetgæstes af hr. og fru Jensen, men også af enlang række elitesportsklubber, heriblandtflere forskellige håndboldhold fra ind- ogudland. For eksempel er det norske kvindelandsholdfaste gæster, ligesom mange afde danske topligaklubber hvert år læggervejen forbi.I starten af 2009 besøgte Bjerringbro-Silkeborgs herrehold Lanzarote. Ifølge anførerMatthias Madsen var turen en positivfornøjelse:- Vi havde en fantastisk tid dernede. Detat kunne komme væk fra kulden og ned ogtræne både løb og fysisk er virkelig godt,siger Matthias Madsen, som selv har besøgtClub La Santa fem gange.hånDbolD IkkE I højSæDEtNår alverdens forskellige elitesportsudøverebesøger Club La Santa er det ikke kun forat træne den sport, de normalt mestrer. Istedet handler opholdet ofte mest om, athave være aktiv uden fokus på en enkeltsportsgren.- For håndboldspillere har vi en hal, hvorman kan spille håndbold. Men fælles foralle elitesportsudøvere er – uanset om despiller fodbold, håndbold eller er formel-1-kørere – at vi tilbyder mere end 30 forskelligesportsaktiviteter, siger marketingschefpå Club La Santa, Søren Starup.Et håndboldhold kan for eksempelvælge at fokusere på fysisk træning i fitnesscenteret,spille tennis eller kaste sig ud i ettriatlonløb.- Man kan også prøve ting, som ingenhar prøvet før. For eksempel lærte hele detnorske kvindelandshold sidst at windsurfe,hvilket var nyt for dem alle, siger SørenStarup.Og selvom opholdet kun er af en ugesvarighed, som i Bjerringbro-Silkeborgstilfælde, så mener Mathias Madsen fra detmidtjyske hold, at det stadig hjælper enhel del.- Man kan rykke sig meget på en uge.Dernede kan du få løbet meget mere endherhjemme, hvor der er sne og slud. Jegsynes, man får ret meget energi ud af enuge i solen, siger han.ogSå for DEt SocIalEMen Club La Santa er også andet endbenhård træning fra morgen til aften. Stedettilbyder også sociale frirum, hvor man somhold kan komme tættere på hinanden.- Når man kommer fra en hård omgangkampe, har man brug for pause. Og du kanogså nyde en enkelt øl om aftenen eller gåpå diskotek og på den måde komme lidttættere sammen, forklarer Mathias Madsen.- For os spillere er det dejligt, at atmosfærener god dernede. Der dufter af sport.Det er fedt at være samlet en masse sportsmenneskerpå et lille sted og lige kunne gåned og tage en tenniskamp, når man vil.CLUB LA SANTA• Grundlagt i 1983 af Pastor EjlifKrogager, som også grundlagde TjæreborgRejser, der nu er en del af Spies.• Club La Santa ligger på den spanske øLanzarote i Atlanterhavet 150 km. vestfor Marokkos kyst.• Med Saharas høje temperaturer modøst og Golfstrømmen mod vest, erLanzarote begunstiget af et klima medbehagelige 20 - 28 grader året rundt.• Målet og ideen med Club La Santa varfra starten at give familier mulighedenfor at holde en aktiv ferie med vægt påsport og motion.• Club La Santa er 100 % danskejet ogkøres i dag videre af Ejlif Krogagersdatter og børnebørn.| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 11 |


KORSBÅNDSSKADERAf Mette Kreutzfeldt Zebis, Cand scient. PhDNy forskning forudserkorsbåndsskaderNy forskning tyder på, at man kan identificere kvindelige håndbold- og fodboldspillere, som er i høj risiko for atpådrage sig en korsbåndsskade.Der kan være håb for sportsudøvere, derer i farezonen for at få korsbåndsskader. Nyforskning peger nemlig i retning af, at enstor forskel i måden, hvorpå nervesystemetaktiverer muskulaturen i bestemte muskler,tilsyneladende kan forudsige, om kvindeligehåndbold- og fodboldspillere har forhøjetrisiko for at blive ramt af en alvorlig skadepå det forreste korsbånd.En uacceptabel stor andel af kvindeligefodbold- og håndboldspillere bliver i dagramt af alvorlige skader på forreste korsbånd.Kvindelige idrætsudøvere rammes4-8 gange oftere af forreste korsbåndsskaderend mandlige udøvere med sammetræningsbaggrund. Skaden sker typisk vedfodfintebevægelser og et-benslandinger fraet hop, og typisk rammes en til to spillereper hold af den alvorlige skade i løbet af ensæson.Øget fokus på risikofaktorerI de senere år er der kommet øget fokus påforebyggelse af forreste korsbåndsskaderblandt kvindelige eliteidrætsudøvere. Etvigtigt aspekt er at finde frem til risikofaktorerne.Mange forklaringer bygger på kønsbestemteforskelle, som ikke står til at ændre.Den nyeste viden peger dog på, at årsagenskal findes i kvindernes motoriske programmerog bevægemønstre. Navnlig ser det udtil, at graden af muskelaktivitet i musklerneomkring knæleddet er særlig vigtig. Det harderfor været emnet i en undersøgelse afkvindelige eliteidrætsudøvere.Højrisiko-zoneI en undersøgelse på Institut for Idrætsmedicinpå Bispebjerg Hospital fik 55kvindelige elitehåndbold- og fodboldspillereundersøgt graden af aktivitet i musklerneomkring knæleddet under fodfintebevægelsenlige før foden rammer gulvet.Efterfølgende blev spillerne fulgt i to spilsæsoner,og alle forreste korsbåndsskader blevregistreret.Ud af 55 spillere blev fem i løbet af de tospilsæsoner ramt af en skade i det forrestekorsbånd. Ved at analysere muskelaktivitetenomkring knæleddet under fodfintebevægelsenviste det sig, at de fem skadedespillere skilte sig ud fra de øvrige. Delsved at have en markant lavere aktivitet ihasemusklen, som hæfter på indersiden afknæleddet (semitendinosus musklen - sefigur 2). Og dels ved at de samtidig havdeen høj aktivitet i den del af den fire-hovedeknæstrækker, som sidder på ydersiden afforlåret (vastus lateralis musklen - se figur1). Samtidig blev der ikke observeret nogenforskel i graden af aktivitet i andre af deundersøgte muskler omkring knæleddet.Ud fra undersøgelsen blev en højrisiko-| SIDE 12 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


KORSBÅNDSSKADERfig. 1Påsætning af overfaldeelektroder til måling afmuskelaktiviteten i A) den 4-hovede knæstrækker(Vastus Medialis (VM) Vastus Lateralis (VL)og Rectus Femoris (RF)), og B) hasemuskulaturen(Biceps Femoris (BFcl) and Semitendinosus (ST)).Illustrationen er hentet fra Bojsen-Møller F.,”Bevægeapparatets anatomi”.zone defineret, hvor de fem skadede spillerelå i farezonen.ny DanSk unDErSøgElSEMan skal være påpasselig med at drage generellekonklusioner på baggrund af den relativtlille danske undersøgelse. Men megettyder på, at en neuromuskulær screening afmuskulaturen under kraftfulde og eksplosivebevægelser kan bidrage til at identificerespillere med høj risiko for at pådrage sig enforreste korsbåndsskade.Således har Hvidovre Hospital og SyddanskUniversitet nu indgået et samarbejde,hvor mere end 200 kvindelige elitefodbold-og håndboldspillere skal screenesblandt andet for graden af muskelaktivitet iudvalgte muskler under spilrelevante bevægelser.Undersøgelsen forventes at begyndei 2010, og løbe tre år frem.SærlIgE øVElSEr kan forEbyggE SkaDErFlere undersøgelser har vist, at målrettettræning kan mindske risikoen for alvorligeskader på det forreste korsbånd. En norskforskningsgruppe har yderligere udvikletet skadesforebyggende træningsprogram,som har vist sig at forebygge forrestekorsbåndsskader. Det er vist, at netop dettetræningsprogram øger evnen til at aktiveresemitendinosus musklen. Øvelserne kan sespå hjemmesiden www.klokavskade.no.To danske undersøgelser er gået skridtetvidere, og er netop nu ved at undersøgehvilke koordinations-, balance- og styrketræningsøvelser,der specifikt trænersemitendinosus musklen med henblik påyderligere optimering af den skadesforebyggendetræning.For oplysninger om undersøgelserne kan kontakt rettes til:Mette K. Zebis (mettezebis@hotmail.com)og Cand scient. PhD Jesper Bencke (jesper.bencke@hvh.regionh.dk).Resultaterne af undersøgelsen fra Institut for Idrætsmedicin er offentliggjort i artiklen“Identification of Athletes at Future Risk of Anterior Cruciate Ligament Ruptures by NeuromuscularScreening” i The American Journal of Sports Medicine, October 2009.fig. 2Nærbillede af semitendinosus musklen. Billedehentet fra www.kennmadsen.dkMette kreutzfeldt Zebis, Cand scient. PhD| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 13 |


| SIDE 14 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


MENTALTRÆNINGtænkoVErDIn trænIngAf thoMAs soltAu, tidligeRe udlAndspRofessionel BAsketBAllspilleRMed 6-Punktsmodellen kan du vedhjælp af mental forberedelse og efterbehandlingoptimere dine præstationerog resultater på banen.Alle sportsudøvere på højt plan ved, atenhver god sports- og træningspræstationer resultatet af en veludført plan og hårdtarbejde. Men med professionel sport følgeren enorm træningsmængde og et stort prestil at præstere hver eneste dag.Med 6-Punktsmodellen kan du undgådet uforberedte fremmøde i hallen eller6-punktsmodellen:6-Punktsmodellen og dens tilgang er en læringsproces,hvor både positive og negative elementerskal ses som erfarings- og udviklingsmuligheder.fitnesscenteret og øge sandsynlighedenfor gode resultater. Modellen er en tilgangtil træning, som ved hjælp af mentalforberedelse og efterbehandling sørgerfor at optimere den enkelte sportsudøverspræstationer og resultater. Selv har modellenhjulpet til, at jeg har klaret mig i syv årsom professionel basketballspiller i ind- ogudland.For sportsudøvere er psykisk og mentalforberedelse lige så vigtig som den fysiskedel, og alle udøvere uanset trænings- ogambitionsniveau vil kunne bruge modellenstilgang og dens principper.faSE 1: pSykISk/mEntal forbErEDElSE”Rette fokus” er en sindstilstand, hvor alt, pånær den forestående træningsenhed, læggestil side, og hvor udøveren gennemgår ”herog nu målet” for den forestående sportsaktivitet.Fasen er en form for indre dialog,hvis formål er at sikre, at udøveren er klarog godt forberedt, fra det sekund han/huntræder ind i træningslokalet eller hallen.- Hvad er målet med præcis denne træningeller kamp, og hvordan ser planenud for at nå dette mål?- Hvilke forhindringer kan der komme, oghvordan kan disse eventuelt løses undervejs?- Hvilke elementer, både positive ognegative, fra tidligere enheder skalgenopfriskes og særligt huskes på?- Hvordan håndteres egne vaner ogtendenser?faSE 2: fySISk forbErEDElSEFasen består af basal opvarmning af musklerog led, hvor kroppen bringes i gang. Fasenhar primært skadesforebyggende karakter,og der bør gives særlig opmærksomhed tilden enkelte udøvers eventuelle svaghederved egen fysik.faSE 3: trænIngEnSelve sportsaktiviteten, træningen ogkampen.faSE 4: fySISk nEDkølIngAfspænding af kroppen med udstrækning ogeventuel skadesbehandling og forebyggelse.Fasen bruges til at ”komme ned på jorden”igen. 15-20 minutter til lige at få vejret.faSE 5: pSykISk nEDkølIngEfterbehandlingen og evalueringen af denafsluttede træningsenhed. Fasen kan først| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 15 |


MENTALTRÆNINGgennemføres hensigtsmæssig, når kroppener helt afslappet, og pulsen er normal.- Blev ”her og nu” målet opfyldt?- Hvilke styrker og svagheder blevudøveren opmærksom på?- Opstod der forhindringer undervejs og iså fald, hvordan blev disse løst?- Hvad lærte udøveren af denne træningeller kamp?- Hvilken ny eller genopfrisket erfaringtages med til næste træning eller kamp?Fase 6: DistanceringDistancering og afslutning af træning ellerkamp er uhyre vigtig. Positive oplevelserskal naturligvis have lov at blomstre og påvirkeudøveren til glæde og selvtillid, mensamtidig skal udøveren lære at lade negativefølelser og oplevelser blive i træningslokaleteller hallen.Distanceringen er en erkendelse af, attræningen eller kampen er slut, og derreelt ikke er noget at gøre ved et eventueltnegativt resultat, udover at søge at påvirkenæste træning eller kamp positivt med nyeller genopfrisket erfaring.MålpyramidenMålpyramidenSammen med 6-Punktsmodellen hører ogsåopstillingen af en målpyramide. Dennebestår af tre typer af mål: Et endeligt mål,et kortsigtet mål og et ”her og nu” mål.Pointen med pyramiden er at skabeoverblik og forståelse for, hvad det heltkonkret er, den enkelte udøver ønsker atopnå gennem sin træning eller sport, oghvilke delmål, der skal opfyldes undervejsfor at muliggøre dette.- Hvad er det endelige mål?- Hvilke kortsigtede mål skal opfyldes forat muliggøre det endelige mål?- Hvilke ”her og nu” mål i den enkeltetræningsenhed skal opfyldes for atmuliggøre det kortsigtede mål?Samtidig er pyramideformen også med tilat illustrere en anden vigtig erkendelse,nemlig at man ikke bliver verdensmesterpå en dag.Der er ingen smutveje. Gode sportspræstationerog succesfuld træning gør krav pået fundamentaf kontinuerligt, koncentreret og hårdtarbejde.Denne erkendelse er ikke negativ, menvigtig i forhold til at lære udøveren at haveforståelse og tålmodighed over for sinegen psykiske og fysiske udvikling.Hvornår er en træning eller sportspræstationsuccesfuld?Succes er mere end blot at komme fra A tilB, og den konkrete o g fulde realisering afdet opstillede mål.Succes er også, at den enkelte udøver| SIDE 16 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


MENTALTRÆNINGsætter sig selv i scene på en sådan måde,at muligheden for opfyldelsen af måletbliver maksimal i forhold til det potentialeog de særlige forudsætninger, den enkelteudøver, har.Altså er en succesfuld træning ellersportspræstation også den, hvor udøverenmåske ikke helt når ”målet” om at vindeeller være den bedste, men formår at opfyldekravet om at forberede sig grundigtog gøre sit absolut bedste.Succes er ligeledes en proces i sig selv,som opnås ved måden, hvorpå udøverener i stand til at udvikle sig selv og lære afegne og andres erfaringer. Derfor er detogså muligt at vende en sportslig fiasko(negativ erfaring) til noget positivt. Quaindsigt i sig selv og de elementer, derpåvirker udøverens præstation.Arbejdet med psykiske og fysiskeforhindringer og egne vaner ogtendenserAlle udøvere, uafhængigt af trænings- ogambitionsniveau, ligger under for mangeaf de samme psykiske og fysiske ”forhindringer.”Graden af påvirkningen, hos denenkelte udøver, er dog forskellig.Alle udøvere har medfødte eller gennemtiden tilegnede vaner og tendenser,som de ubevidst følger.Derfor handler det igen om at lære sigselv at kende. Elitesportsfolk hører tit, atde skal lære at lytte til deres krop, så defysisk finder en balance, som passer til ligenetop dem. Dette gør sig også gældendefor udøverens psyke.6-Punktsmodellen søger et bevidstarbejde med udøverens særlige egnevaner og tendenser, samt et arbejde medalle typer af generelle psykiske og fysiskeforhindringer.- Identificering af generelle og egnesærlige psykisk og fysiske forhindringer.- Kalkulering af mulige løsninger.- Evaluering af egen håndteringen afforhindringer og effektiviteten af benyttedeløsninger.På samme måde som en tendens tilovernervøsitet kan lamme en skoleelev tileksamen, kan lignende uhensigtsmæssigepsykiske reaktioner selvsagt også ødelæggeen god sportspræstation. Netop derfor børenhver forberedelsesfase til træning ellerkamp også indeholde en måde at forholdesig til den psykiske side af idræt og sport.Derfor er det vigtigt, at du trænerdin psyke og psykens reaktionsmønstre,ligesom du træner din krop og kroppensreaktionsmønstre.Målet med modellen og tilgangen6-Punktsmodellen har personligt givet mig struktur og overblik over træning, kampe ogmålsætninger. Det kan den også give dig.Modellen søger ikke at planlægge alttil mindste detalje, men at give udøveren,et bedre kendskab til sig selv. En indsigt iegne psykiske og fysiske reaktionsmønstre,generelle forhindringer og egne vaner ogtendenser, kan give ro, tålmodighed ogforståelse for, hvem og hvordan udøverenselv er.For mig selv betød tilgangen konkret,at jeg blev i stand til at lave ”workouts” ihallen eller styrketræningslokalet, som kunvarede en tredjedel af den tid, jeg førhenhavde brugt på selvtræning og med etlangt bedre resultat. Det gav større tilfredshed,en friskere krop, færre skader ogstørre overskud, når det gjaldt i kampene.Og det kan det også for dig!| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 17 |


| SIDE 18 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


STUDY4PLAYERSatS påStudy4player kan hjælpe dig sikkert videre i overgangenfra elitesportsudøver til den civile karriere. To, derhar satset på et studie kombineret med sporten, er FCMidtjyllands Susan Thorsgaard og Malene Dalgaard.Spillernyt satte dem i stævne for at finde ud af, hvordande vil de tage succeserne fra banen og klasseværelsetmed videre i den civile karriere.Af louise AndeRsenUDDANNELSENungDomStalEntmED unDErVISnIngSDrømmEBåde Susan Thorsgaard (tv.) og Malene Dalgaard kan smileover en karriere på topplan, men også over, at de ved sidenaf håndbolden har succes som studerende.Susan Thorsgaard tropper op i god tid førmandagens forelæsninger begynder på VIAUniversity College i Århus. FC Midtjyllandshøje stregspiller er med sine kun 21 årblandt de største talenter i Danmark og harallerede modtaget prisen som Årets Talent2008 og spillet sig på A-landsholdet. Men forSusan selv har en karriere udelukkende medhåndbold aldrig været nok. Ambitionerneinkluderer også et ønske om en uddannelse.krop og koStEfter Susan Thorsgaard afsluttede gymnasieti 2008 gik hun i et år og tænkte over, hvadhun ville studere videre som. Hun fandt fremtil, hun som håndboldspiller syntes, det varspændende at lære om fysisk træning, oghvor stor en rolle ernæring har for idrætsudøvere,og derfor passede Ernæring ogSundhedsuddannelsen perfekt til hende.- Jeg kontaktede Study4Player, somjeg kendte fra nogle venner, der alleredehavde været igennem forløbet med succes.Study4player hjalp mig blandt andet medat lave en aftale med skolen, hvor beggeparters forventninger til hinanden blevgjort klare, siger Susan.rart at få En anDEn trøjE påI dag har Susan siddet på skolebænken itre måneder, og hun smiler bredt, når hunforklarer, hvad studiet har givet hende.- Studiet giver mig utroligt meget, ogfagligt finder jeg det meget spændende.Derudover er det også dejligt at få lidtandre input, altså få et sted hvor man kanfå succes uden for banen, hvis det ikke gårså godt i en håndboldkamp, siger hun.- Det er dejligt, at man nærmest får enanden trøje på, og det ikke kun er håndbolddet hele. Når jeg er i skole, er jeg ligepludselig studerende og ikke kun håndboldspiller.Derudover er der god støtte fraklubben, som har en målsætning om atskabe hele mennesker.halVtIDSuDDannElSESelvom om Susan har ambitionerne om atkombinere sin sport med en uddannelse, erSusan ikke i tvivl om, at hendes førsteprioritetstadig ligger i håndbolden – og derfortages uddannelsen på halvtid.- Det er lidt svært at få det hele pressetind en gang imellem, og derfor er planlægningen stor del af mit liv.- Det sociale liv i klassen vil jeg rigtiggerne tage del i, men det er utroligt svært.klassen har heldigvis vist rigtig god forståelsefor min situation, og de synes, det erlidt sejt, at det kan lade sig gøre, fortællerSusan.ambItIonErnE for frEmtIDEnNår Susan Thorsgaard om cirka seks år erfærdig på sit studie, håber hun på at kunnevejlede andre i sundhed og ernæring og måskeogså lære mere om fysioterapi. På denmåde føler hun sig også på sikker grund, nårhåndboldlivet er slut.- Håndbolden er kun for en periode,men heldigvis er jeg ung endnu og har endel år i mig endnu. Og det er netop den heruvished om, hvornår det er slut, jeg synes,gør det vigtigt for sportsudøvere at fånoget at falde tilbage på, for vi ved aldrig,hvornår det er slut, siger Susan.SUSANS RÅD• Går du med tanker og drømme omfremtiden, så spring ud i det. Man kansagtens fi nde gode løsninger, hvis maner villige til at gå i dialog.• Inddrag de mennesker, der har forstandpå det, og her mener jeg for eksempelde rådgivere, som Study4player har.Deres erfaringer kan sikkert hjælpedig med at realisere drømmen.Og er der andre spillere eller eliteudøvere,der er i gang med en uddannelse,så brug dem.| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 19 |


STUDY4PLAYERMalene Dalgaard er glad for, at hun erbegyndt på en uddannelse, hun kanfalde tilbage på, når karrieren er slut.nogEt at falDE tIlbagE påMalene Dalgaard ved godt, at hun ikke kanspille håndbold for evigt. Derfor har den25-årige FC Midtjyllandspiller de seneste treår læst idræt på halv tid på Instituttet forIdræt på Århus Universitet.- Der kommer jo også en tid efter håndbolden,og for mit vedkommende kommerden tættere og tættere på, så derfor harjeg aldrig været i tvivl om, at jeg ville havenoget at falde tilbage på, siger Malene,som fik hjælp af Study4player til at realiseresin uddannelsesdrøm.IkkE tID tIl DEt SocIalEPå idrætsstudiet har Malene i dag fået enmasse viden – men ikke mindst også et frirumuden for håndboldens verden, der oftekan være opløftende, hvis det går dårligt påbanen.- For eksempel oplevede jeg sidsteefterår, at vi havde tabt en kamp, vi bareikke måtte tabe, og jeg skulle til eksamendagen efter. Eksamen gik rigtig fint, og hervar det så, jeg tænkte; hvor er det fedt athave noget andet, der kan køre godt, nårhåndbolden ikke kører, siger hun.I Malenes tre år som studerende harhun lært, at hun må prioritere. Håndboldenkommer for eksempel før studiet, og huner nogle gange nødt til at sige fra til socialearrangementer med studiekammeraterne.- Jeg nød til at fokusere på, at det eren uddannelse, jeg skal tage og køre retensporet og individuelt efter det. Jeg har istedet valgt at lægge meget af mit socialemiljø i håndboldholdet.klubbEn og klubkammEratErnEFC Midtjylland bakker spillere op, som tageruddannelse ved siden af spillet. Alligevel erder ifølge Malene Dalgaard et lille men, dahun har en række fysiske fag, som hun ikkekan deltage i, når der er træning eller kampsenere på dagen.- Jeg kan sagtens tage de teoretiske fag,men den fysiske del af uddannelsen er lidtsværere at tage for en eliteudøver. Det erogså derfor, jeg kun kan læse på kvart tid.klubben bakker op og siger du må gernetage en uddannelse, men det er os, der harførste prioritet, forklarer Malene.malEnES Drøm om frEmtIDEnDa Malene startede med at læse, ville hungerne kunne sætte en streg i kalenderen for,hvornår hun var færdig og kunne kommevidere. Men det blev hun hurtigt nødt til atdroppe, da hun som halvtids-studine gårså langsomt frem, at det er svært at havelangsigtede planer.- Jeg kan ikke for alvor sætte skub iuddannelsen, så længe jeg spiller håndbold,så den dag, jeg ikke spiller håndboldlængere, så må jeg gøre status og se, hvorlangt er jeg, og hvad jeg så skal, siger hun.- Men hvis jeg skal være mere konkret,så vil jeg gerne være inden for eliteidrættensverden – måske som sportsfysiolog ogarbejde for Team Danmark med testningeller noget lignende.MALENES RÅD• Udnyt de muligheder, Study4playergiver dig. Det kan sagtens ladesig gøre, hvis man har viljen.• Tag uddannelsen i ”små step”. Hvisman studerer på kvart tid kan det ellersblive uoverskuelig.• Vær glad for de fag, du tager og ladvære med at blive skuffet over dem, duikke kan tage.| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 21 |


| SIDE 22 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


COACHINGAf Annelise vidØER coachIng gODT FOR ELITEN?Coaching fokuserer på det personlige og mentale og kan for mange håndboldspillere være en anderledes tilgangtil optimering af træningen.Håndboldspillere og elitesportsudøvereer vant til at arbejde med målafklaring.Ofte er der tale om mål, der er meget resultatorienterede.Det ligger i sportens verden,at der konstant måles resultater, som hvemder vinder en håndboldkamp eller scorerflest mår i en kamp.Håndboldspillere er vant til at evaluereløbende på, hvor langt de er i forhold tilat opnå målet. Nås målet ikke, er sportsudøveregenerelt gode til at evaluere ogvurdere, hvorfor målet ikke blev nået, oghvad der skal til for at nå det.Det er derfor interessant at vurdere,om denne træning i at sætte mål, evaluerearbejdsprocessen og ændre arbejdsmetodergør håndboldspillere og sportsudøveresærligt egnede til at blive coachet. Ogom coachingen gavner præstationerne isportsarenaen.opmærkSomhED på rEflEkSIon ogløSnIngSmulIghEDErI de forløb, jeg som håndboldspiller og direktørfor Håndbold Spiller Foreningen har haftmed elitehåndboldspillere, har jeg væretforundret over, hvor lidt opmærksomme spillerneer på, at de har store muligheder forselv at påvirke egne sportspræstationer.Spillerrådgiver i HSF Thomas Brønd ogtræner i Ikast FS Frans Hammer har beggeen række erfaringer med at coache. Ifølgede to har særligt unge håndboldspillere istarten ofte svært ved at forstå coachingen,da mange unge håndboldspillere opleverat blive trænet og få løsningen af derestrænere. På den måde reflekterer spillerneikke selv over løsningsmuligheder påhåndboldbanen.Fælles for Thomas og Frans’ erfaringerer, at når håndboldspillerne har forstået,hvad coaching går ud på, så er håndboldspilleregode til at finde bæredygtigeløsninger i coachingen. De mener begge,at det bunder i, at håndboldspillere uansetledelsesform fra trænerens side i forvejenarbejder med at sætte resultatmål ogevaluere, hvordan det går med at nå dettemål, og hvad der kan gøres for at kommetættere på målet.Viborg Hk’s Lene Lund har oplevet storefordele ved at blive coachet.SættE anDrE målI coachprocessen skal håndboldspillerehjælpes til at sætte andre mål end at vindeog score. I stedet skal de lære at sætteprocesmål i forbindelse med coaching. Nogetsom håndboldspillere har nemt ved, da deforvejen er trænede i at sætte resultatmål.Thomas Brønd og Frans Hammer menerbegge, at håndboldspillere med et størrefokus på refleksion og processen hen tilresultatet kan optimere deres præstationer.For at starte refleksionen er coachingenindlysende, for der er man nødt til at reflektereover processen og det kropslige - ognår håndboldspillere gør det, så kommer deind i zonen, hvor den maksimale præstationligger.Jeg har i forbindelse med min uddannelsetil ACC-coach (Associate Certified Coach)selv arbejdet med at coache håndboldspillereog har blandt andet rådgivet ViborgHk’s Lene Lund. For den 30-årige stregspillerhar oplevelsen været en øjenåbner:- Det har været en meget positiv oplevelse.Ved at få stillet en masse relevantespørgsmål, som jeg ikke selv havde fundetpå at stille, fik jeg langsomt styr på minetanker og blev klogere på, hvad jeg egentligville. Jeg synes også, det var godt atvi undervejs lavede konkrete aftaler ogopgaver, der skulle arbejdes med til næstegang, vi snakkede. Det tvang mig til at fåbearbejdet nogle ting, jeg ellers har sværtved, siger Lene Lund.unIkt InStrumEnt- fokuS på DEt pErSonlIgEPå baggrund af coachingens grundsten,håndboldspilleres måde at arbejde på samtde erfaringer, jeg og andre coaches har medat coache håndboldspillere, er det min overbevisning,at håndboldspillere ved at brugecoaching kan optimere deres håndboldpræstationerekstremt meget.Men håndboldspillere mangler et langtstørre fokus på det personlige, herunderhvad deres tanker gør ved deres præstationer.Her er coaching et unikt instrumenttil at få fokus på det personlige og få vendtde destruktive tanker til tanker, der bringerhåndboldspilleren hen imod den perfektetoppræstation.HVAD ER COACHINGCoaching foregår ved, at coachen stillerspørgsmål, der gør den coachede i standtil at mærke efter i sig selv og vurdereenten med følelser, fysik eller intellekt,hvad der er bedst og dermed selv fi ndefrem til den rigtige løsning. Coaching erikke rådgivning, mentoring, psykoterapieller vejledning. Coachen er en katalysatorfor den coachede, hvor hans eller hendesfaglige og personlige potentiale og selvreguleringsevnerudvikles med coachen somdeltager.| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 23 |


TOTALLEVERANDØR INDENFOR FITNESS OG AEROBICMedicsport – danmarks førende totalleverandør til fitnessbranchenMedicSport A/S • Gladsaxevej 356 • DK-2860 Søborg • Tlf: 3955 1997 • info@medicsport.dk • www.medicsport.dkMS annonce Spilernyt 184x127 MedicSport.indd 1 05-11-2009 13:50:51| SIDE 24 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


HSF PÅ SAGENSkIVE fhDømt tIl at bEtalEmaja torpAf Annelise vidØSkive fH blev i starten af november dømt til at betaleden tidligere spiller Maja Torp en godtgørelsepå seks måneders løn, efter hun blev uretmæssigtfyret af klubben.Maja Torp har opfyldt sit ansættelsesforholdtil punkt og prikke. Sådan lød konklusionenfra Retten i Viborg, da den i starten afnovember tog stilling til sagen mellem SkivefH og den tidligere spiller Maja Torp.Dermed skal Torps tidligere klub betaleseks måneders løn til hende for den uretmæssigefyring, som fandt sted i startenaf 2008.Skive fH har været af den opfattelse, atMaja Torp selv havde saboteret træningenog selv opsagt sit ansættelsesforhold medklubben.Begge parter accepterede afgørelsen,og dermed er sagen slut for både klub ogMaja Torp.HSF-formand Torben Vinther er glad for, atMaja Torp langt om længe fik rettens ord for,at hun har haft ret i sagen.- Vi er glade for, at vi har hjulpet MajaTorp til at få ret. Det er dog sørgeligt, atdet ikke var muligt tidligere at opnå etforlig, hvor Skive fH accepterede, at det, degjorde, ikke var i orden -særligt, da klubbenjo endte med at smide daværende trænerMorten Fjeldstad på porten efter pres frahele spillertruppen. Det havde klædt SkivefH, hvis de havde sendt et rimeligt forligstilbudsammen med en undskyldning tidligere,siger Torben Vinther, som nu håber,at Skive fH i fremtiden vil behandle deresspillere og medarbejdere ordentligt.Maja Torp var også lettet over afslutningenpå sagen.- Jeg er utrolig lettet over, at næstenhalvandet års kamp endelig er slut - og lettetover at jeg vandt. Det har været vigtigtfor mig at kæmpe for retfærdigheden,og jeg har nu fået rettens ord for, at denbehandling, Skive fH har givet mig, ikkeer i orden. Det har været et utroligt hårdtforløb og har for mig haft store personligeomkostninger. Mentalt har det været hårdt,at min klub gennem mange år og enkeltepersoner, som jeg har stolet på og givet såmeget i så mange år, pludselig behandledemig på den måde, som de gjorde i Skive fH,siger Maja Torp.- Et langt håndboldliv stoppede desværrebrat for mig, og det er stadig dendag i dag svært at acceptere. Det har væretet stort åbent sår som forhåbentlig nu kanFAKTAbegynde at hele. Men det kommer til attage tid.Maja Torp har under sagen fået hjælpog støtte fra Håndbold Spiller Foreningen.En hjælp, som hun i dag er utrolig taknemmeligfor.- Det er vigtigt for mig at understrege, atjeg aldrig havde klaret mig igennem udenhjælp fra Håndbold Spiller Foreningen og isærdeleshed Annelise (Vidø, direktør i HSF,red.). Det har været dejligt at konstatere,at selv om jeg ikke er en højt betalt professionelhåndboldspiller, så kan jeg få hjælpog støtte alligevel. Jeg skylder HåndboldSpiller Foreningen en stor tak, lyder det fraMaja Torp, der i dag arbejder som træner iViborg Hk.Retten fastslog i en tilkendegivelse, som begge parter accepterede, at:• Maja, som hendes læge havde skrevet i en lægeer klæring, var blevet syg på grundaf de arbejdsvilkår, som Skive fH og i særdeleshed Morten Fjeldstad havde udsathende for.• Maja Torp ikke havde opført sig på en måde, der berettigede Skive fH til at ophæveansættelsesforholdet.• Skive fH ikke havde været berettiget til at stoppe Maja Torps løn.• Maja Torp derfor med rette havde ophævet hendes ansættelseskontrakt.Dermed er sagen er således slut og kan ikke ankes.• Tilbagebetalingen til Maja Torp svarer til den løn, hun har til gode indtil 7. august2008 samt skyldig ferietillæg for 2006 - 2008, skyldige feriepenge samt en samletgodtgørelse svarende til seks måneders løn.| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 25 |


Fragt- og vognmandsforretningAlsikevej 4a • 8900 RandersTlf. 86 42 96 40 • Fax 86 43 82 49Thomas Steen • Tlf. 22 20 30 40 • Thomas.steen@tryg.dkPATIENTEN I CENTRUMSportsskader – eller skader efter ulykke, sygdom, slitage etc.Ortopædkirurgi – skulder, albue, hånd, hofter, knæ. Behandling uden ventetid!Brummersvej 1 . 7100 Vejle . Tlf. 75 83 20 99 . Fax 75 83 53 50 . www.molholm.dk| SIDE 26 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


INFOVI ER TIL for DIg...Kontakt HSF for nærmere rådgivning om:Er Du tIlStrækkElIgt forSIkrEt,og har Du huSkEt at oplySE DItforSIkrIngSSElSkab om, at Du tjEnErpEngE på at SpIllE hånDbolD?Din klub er kun forpligtet til at tegne enlovpligtig arbejdsskadeforsikring. Har I aftaltsupplerende ulykkesforsikring og/eller karrierestopforsikring- eller har du selv tegnetsådanne forsikringer?har Du huSkEt at få EnhEltIDSulykkESforSIkrIng?Din egen ulykkesforsikring dækker medal sandsynlighed ikke, hvis du kommer tilskade i håndbold. Tjener du bare 1 kr. påhåndbold, dækker din ulykkesforsikring kun,hvis det er en heltidsulykkesforsikring – ogvel at mærke kun, hvis den ikke undtagerprofessionel sport.har Du fåEt En alVorlIg SkaDE,og VED Du EnDnu IkkE, om DEnmEDførEr mÉn?Få hjælp af HSF til at anmelde skaden tilArbejdsskadestyrelsen. Både i tilfældeaf mén og for en sikkerheds skyld, så eneventuel senere skade samme sted ikkebliver afvist. HSF har jurister til at forfølgedin arbejdsskadesag helt gratis.Skal Du tIl at SkrIVE kontrakt?Har du tænkt på det hele i din nye kontrakt?Send den ind til HSF til gennemlæsning. Erdu i tvivl om kontraktens længde, lønniveaum.m.? Ring til HSF og få en snak om karriereplanlægningog lønforhandlinger.har Du laVEt En munDtlIgaftalE mED DIn klub?Så husk, at du ofte ikke kan bevise aftalen,hvis klubben måtte mene, at den ikkeeksisterer.får Du IkkE DInE lønSEDlEr?Så har du ingen vished for, at der er svaretskat, hvilket du i sidste ende vil blive gjortøkonomisk ansvarlig for.får Du IkkE DIn løn?Er du blevet bedt om at gå ned i løn, ellerhar du indtryk af, at din klub har økonomiskeproblemer? kontakt Håndbold SpillerForeningen hurtigst muligt - vi har storerfaring med at forhandle med klubber ien sådan situation og kan medvirke til atbeskytte dig og dine penge.har klubbEn SkaffEt DIg bolIg?Så husk at “fri bolig” beskattes efter enligningstabel, der kan betyde en laverebeskatning end din indkomstbeskatning.kontakt Håndbold Spiller Foreningen for nærmereskatterådgivning.SparEr Du op tIl tIDEn EftErhånDbolDEn?Med den ny opsparingsordning for sportsudøverekan du spare op på yderst fordelagtigvis til tiden efter karrieren. kontakt HSF og fåen snak om den ny opsparingsordning.SkrIV alDrIg unDEr på En kontraktforDI Du blIVEr loVEt SpIllEtID, EllErat DEr IkkE blIVEr hEntEt flErE på DInpoSItIonMedmindre du får det nøje formuleret idin kontrakt, og det kan være vanskeligt.Håndbold Spiller Foreningen erfarer adskilligegange om året, at klubber løber framundtlige aftaler om sportslige vilkår.hEr kan Du SøgE mErEråDgIVnIng:Håndbold Spiller Foreningens sekretariatHåndbold Spiller Foreningens hjemmesideHåndbold Spiller Foreningens eksterne rådgivere.Se kontaktinfo bagerst i bladet.hAR du ikke fÅetSpIllErnyt ?Hvis du er medlem af Håndbold Spiller Foreningen, og ikke har modtaget Spillernyt, skal du kontakte Håndbold Spiller Foreningenssekretariat. Der kan være sket en fejl i distributionen, eller vi kan stå uden din aktuelle adresse, da vi ikke længere automatisk fårbesked om adresseændringer.| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 27 |


J4P + S4P PARTNERpartnEroVErSIgtråDgIVnIngSpartnErE:kontakt STUDY4PLAYER for rådgivning omkring valg, og gennemførelseaf fleksibel uddannelse sideløbende med sportskarrieren.Tlf.: 65 50 22 72 • Mail: study4player@spillerforeningen.dkBliv klar til job og kend dine kompetencerJonas Jensbye Thomsen, erhvervspsykologTlf.: 27 23 98 23 • Mail :JonasJensbye.Thomsen@grontmij-carlbro.dkkend dine jobønsker og få hjælp til at finde jobkontakt JOB4PLAYER for rådgivning omkring deltidsjobs eller dinarbejdsmæssige fremtid efter sportskarrieren.Tlf.: 22 26 00 44 • Mail: rasmus.haagensen@spillerforeningen.dkPeter Mouritsen, direktørTlf.: 20 43 02 24 • Mail: pm@excellent-move.dk| SIDE 28 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


EGEN BUTIKMadeleine gustafsson og Matilda BosonAf niels BRAndt peteRsenåbnEDE EgEn butIkVED SIDEN AF kARRIERENAalborg DH’s Madeleine gustafsson og Matilda Boson åbnede i år deres egen butik. Ideen til projektet havde deto veninder haft i flere år, og de har ikke fortrudt, at de endelig tog springet.Madeleine gustafsson og Matilda Bosoner mere end veninder og holdkammerateri Aalborg DH. De er kompagnoner og ejersammen deres egen butik. De to svenskere,som har kendt hinanden i 10 år, havdeindtil i år flere gange snakket om at åbnederes egen butik, som skulle sælge trendytøj, smykker og tasker. Problemet var bare,at de begge var fultidsprofessionelle håndboldspillere.Alligevel kunne Madeleine gustafssonog Matilda Boson ikke slippe ideen. Devidste, at de ikke havde tid til at åbne enbutik i Aalborgs gader, når de samtidigbåde skulle træne, spille og rejse med klubog landshold. Derfor blev mellemvejen eninternetshop, som de kunne holde styr på,når der ikke var håndbold på programmet.IngEn VEj tIlbagEEn dag i januar i år under en køretur togMadeleine og Matilda så den endelige beslutning.Der i bilen besluttede de sig for, atnu skulle det være. Og da det først var gjort,var der ingen vej tilbage for de to handlekraftigekvinder. De tog kontakt til alle, dekendte, som kunne hjælpe dem med at fåstablet butikken på benene. Blandt andethyrede de det reklamebureau, Aalborg DHselv bruger, ligesom holdkammerat ThereseWallter kom med råd qua sin marketingsuddannelse.Og endelig i sommer gik hjemmesidenwww.miracel.nu så i luften.- Der har været en del at få styr på, ogdet er først lige rigtigt kommet i gang, sigerMadeleine gustafsson i dag.- Men det er enormt sjovt at have butikkenved siden af håndbolden.VIllE brugE uDDannElSEnBåde Madeleine og Matilda har ved siden afhåndboldkarrieren taget økonomiske uddannelser.Drivkraften bag det fælles projekt erderfor – udover at lave have noget at fortsættemed efter karrieren – også, at kunnebruge deres uddannelser til noget.- Vi følte, at vi ville bruge vores uddannelsetil noget. Tidligere har vi brugt tidpå at læse og studere. Nu er det dejligtat kunne bruge det til noget, forklarerMadeleine.Udover opbakningen fra venner og kollegaerhar nogle også advaret om at starteen butik op i skyggen af en global finanskrise.Men det har ikke fået makkerparret tilat opgive ævred.- Man tænker selvfølgelig på finanskrisen,men samtidig er det nu, man har tidenog også nu, at man har en fast økonomiskindtægt, så det er perfekt, siger Madeleine,som dog slår fast, at håndbolden stadig erførsteprioritet.tag SprIngEtBåde Madeleine og Matilda håber, at de påsigt kan skabe en solid omsætning på miracel.nuog måske endda en, som de kan leveaf efter håndbolden. Men det er for tidligt atspå om endnu, erkender Madeleine.- Det kommer an på, hvor stort detbliver. Vi aner ikke, hvordan det vil gå, sådet bliver spændende at se. Men det kunnevi da absolut godt tænke os, forklarerMadeleine.Hun vil også gerne give et godt råd videretil andre, der går og overvejer at starteeget firma ved siden af karrieren.- Jeg tror, at det for mange er en ting,man snakker om, og som nogle gangealdrig bliver til noget. Jeg synes godt, mankan sige, vi er et forbillede, siger hun.- Et centralt råd, hvis man vil tagespringet, er at snakke med alle de mennesker,man kender. Man kender flere endman tror, der kan give tips og råd, så udnytalle kontakter, ligesom vi har gjort, slutterMadeleine.| SPILLERNYT | DECEMBER 2009 | SIDE 29 |


INFOSPØRG VORES EKSTERNE EKSPERTERTagensvej 86 · 2200 københavn NTlf. 35 87 22 22 • Fax 35 87 22 06Skatterådgiver böje nansensom kan:– Svare på skattemæssige spørgsmål– Lave skatteplanlægning og sørge for,at du betaler den skat, du skal – og kun det– Sikre korrekt skatteflytning, hvis duflytter til eller fra DanmarkSkatterådgiver henning lundsom kan:– Svare på skattemæssige spørgsmål– Lave skatteplanlægning og sørge for,at du betaler den skat, du skal – og kun det– Sikre korrekt skatteflytning, hvis duflytter til eller fra DanmarkBESTYRELSEOG SEKRETARIAThåndbold Spiller foreningendrives af en bestyrelse:Torben Vinther, formandBo Spellerberg, næstformandLasse SvanTorsten LaenLouise SvalastogKarin MortensenLene LundJesper GrosenMads NielsenHenrik MølgaardSuppleanter:Elijan DzankovicLean Kenni Bach-NielsenAnn Grethe NørgaardRikke PoulsenLasse Svan, sekretærDer er oprettet et sekretariattil den daglige drift ogråd givning af medlemmerne:Sundkrogsgade 5 • 2100 københavn ØTlf. 70 12 12 11 • Fax 70 12 13 11Skrænten 9 • 8550 RyomgårdTlf. 20 94 40 96 • www.GROW2.dkadvokat martin Dahl pedersensom kan hjælpe dig, hvis du:– er i tvivl om dine rettigheder,– har brug for hjælp til forståelsen af din kontrakt,– har brug for hjælp til kontraktforhandlinger,– har brug for hjælp til at føre din sag.groW2 v/connie frimannSom kan hjælpe dig med- coaching- coachuddannelseannelise Vidø, direktør.kresten blæsild, spillerrådgiver.thomas brønd, spillerrådgiver.christina pedersen, spillerrådgiver.håndbold Spiller foreningenc/o SpillerforeningenPilestræde 35, 1. sal1112 københavn k.Tlf. 33 12 11 28 • Fax 33 12 56 21E–mail: kontakt@haandboldspiller.dkHjemmeside: www.haandboldspiller.dkVI ER TIL FOR DIG...Håndbold Spiller Foreningen er din interesseorganisationsom elitehåndboldspiller.Håndbold Spiller Foreningen varetager dine interesserog vilkår, og sikrer dine rettigheder over for DanskHåndbold Forbund, Divisionsklubberne, Team Danmark,kultur ministeriet og øvrige parter indenfor og udenforsportsverdenen.Vi stiller ekstern juridisk rådgivning og skatterådgivningtil din rådighed. Derudover søger Håndbold SpillerForeningen løbende at forbedre dine arbejdsvilkår, hvadenten du er bi–, del– eller fuldtidsansat.Håndbold Spiller Foreningen tager aktivt del i debattenvedrørende håndboldens udvikling, for bedst muligt atsikre, at vi spillere kan sætte vores kvalificerede fingeraftryk.Som medlem modtager du desuden fire gange årligtSpillernyt, som er fyldt med spændende og relevanteartikler fra håndboldverdenen.Har du ris, ros, kommentarer eller idéer til bladet, er duvelkommen til at kontakte sekretariatet.| SIDE 30 | DECEMBER 2009 | SPILLERNYT |


Tror du, Cecilieer ligeglad medsin fremtid?Er du?Over 100 elitesportsfolkstuderer på SyddanskUniversitet - i Esbjerg,Kolding, Odense, Slagelseeller Sønderborg - medhjælp fra Syddansk Elite.Læs mere påwww.syddanskelite.dkSyddansk Elite bliver støttet af:


Afsender:Spillerforeningen, Pilestræde 35, 1. sal, 1112 København K

More magazines by this user
Similar magazines