Tag et kig ind i bogen her - Byggecentrum

byggecentrum.dk
  • No tags were found...

Tag et kig ind i bogen her - Byggecentrum

ForordMed tillæg 1 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) er bestemmelsenom vandfyldte slangevinder ændret således, aten slangevinde skal være udført enten i overensstemmelsemed Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts brandtekniskevejledning nr. 15, Vandfyldte slangevinder eller i overensstemmelsemed DS/EN 671-1, Slangevinder med formfasteslanger.Det gælder uændret, at vandfyldte slangevinder skal installeres,kontrolleres og vedligeholdes i henhold til Dansk Brandogsikringsteknisk Instituts brandtekniske vejledning nr. 15,Vandfyldte slangevinder.Denne 4. udgave af Brandteknisk Vejledning 15, Vandfyldteslangevinder er udarbejdet således, at vejledningens indholdharmonerer med DS/EN 671-1 samt DS/EN 671-2 ogDS/EN 671-3.2

More magazines by this user
Similar magazines