Tag et kig ind i bogen her - Byggecentrum

byggecentrum.dk
  • No tags were found...

Tag et kig ind i bogen her - Byggecentrum

IndledningSom et led i den aktive brandsikring er der for mange bygningskategorierstillet krav om installation af vandfyldte slangevinder.Vandfyldte slangevinder har til formål at muliggøre, at personeruden særlige brandslukningsmæssige forudsætningerkan foretage brandbekæmpelse i den første fase af enbrand.Der henvises såvel i bygningsreglementet som i de tekniskeforskrifter til, at vandfyldte slangevinder skal udføres, kontrolleresog vedligeholdes i henhold til brandteknisk vejledningnr. 15.4

More magazines by this user
Similar magazines