Organisation, team og arbejdstid: Fokus på opgaven!

gl.org

Organisation, team og arbejdstid: Fokus på opgaven!

Organisationsdiagram


Teamstruktur


Arbejdstidsaftale med 4elementer:- Undervisning- Udvikling- Teambaserede opgaver- Akkordbaserede opgaver


1. Undervis-ning:- intet nyt under solen- Planlægge, gennemføre og evaluereundervisning alene og i fællesskab medandre- Fællesforberedelse anerkendt- Faktor 2,66


2. Udvikling- Samlet pulje timer- Møder, pæd. arrangementer,fællesforpligtelser, konferencer,efteruddannelse- Der tælles ikke timer- Ingen løbende timetildeling- Akkorden er favorabel – for beggeparter


3. Teambaserede opgaver:- Al ansvar til team!- Alle opgaver til team!- Ansvar for udviklingaf studieretningsvision- Timer og kroner til rådighed- Deltagelse i rammeforsøg B:Eksperiment med omfordeling aftimer mellem fagene


4. Akkordbaseredeopgaver:- Særlige funktioner- Færre funktioner end før- Eksamen- Koordinatorer, udvalgsformænd


Udfordringer:- at vænne alle (inkl. ledere…) afmed timetælleriet- at sikre tæt opfølgning på denenkelte medarbejdersudvikling(stid)- MUS- fælles ansvar for den enkeltesstress- og ambitionsniveau


Strukturen giver:- akademisk arbejdskraft selvstændighed ogansvar tilbage- bedre og tættere dialog mellem lærer ogleder- mere engagement og indflydelse på egenvirkelighed- mere reelt teamsamarbejde- en pilotudgave af GLs og GRs fælles oplæg- en masse gråzoner –


- Og fremadrettedeperspektiver…

More magazines by this user
Similar magazines