artikel Billed-bladet may08.pdf - Nyt Smil

nytsmil.dk

artikel Billed-bladet may08.pdf - Nyt Smil

Ii\. !E"I'u'i.tl'f*


Km SMUKSOMADON57 er,10l5305.,l0/5BIIIEI,BLADEI01{slGRTtttYl$G1Go'morden Danmark-vart cecilieFiokj;r fylderao Ar 12. maj.55 er 13/5804r,11/5Nilt35 e4 $15r MadonDlrs pfivaie hudiera.peuiMichcUe Peck har vEret entur i Danmrrk for rtlancerc denhclt spccicllo behaDdhrs, do cfib.klarinscn p:i, rt Madonna ien alder al 50 Ar strdig har enhud, der siriler som eD teen'aeers. Camilla Miehe Renardhar i fbrbindelsc mcd bcsoscllagl ansigl til en.egi.e Madonna-Det er virkelig behaseList osmeset afslappende, lyder det iraCamilla Miehc"R.Da , d.r harLaget plads pi briksen. mensMadonnas hudterapeut, 39'ir;se Michelle Peck, er i sans medat give hende den bchandUns.hun jFvnligi sjver Madonna.Ja. nange af tuine klienterfalder i sovn under behandlinsen, smilerMichelle Peck oe fort&ller,at Madonna aldrig girpAscenen udeD iorst at have leet enbehandlins. Pecks behandlin8erlbregir vcd hjFlp alen maskine,der pusier jll ud underhojt tryk.Maskinen er forsynct med cD lil"1c "pistol", som Michcllc brusorril Ded hftirykkci ai Fa$ere elspecialudviklel phnieserun indi huden. Helt uden bNg af nnlecllcr kcmiskc stoffcr.MetodeD kaldes intraceuii.cals eller oxygenlifi og tasefr5.30 minuitel Modonna badfor nosle ar siden sin hudtorapcutom at undosoge alle debehandlinser, der er pn narkedeiog velge den bedsle.Prisen var ligcgyldig. men delskulle veere 6n uden nele osuden kirursiske indereb. Allercde efter tre fire bchandlinservar Madonna sA bcscjsirei. athun i dag har kobr en heskinetil hvert af sine fire hjen rundtJee hjelper hanse andrestjerDer blandt andre Civynoth Paltlow og Justin Timber-1ake. foft:eller Michelle Peck.Camilla Miehe'Renad nodsin Madonna behandlins.- Dei folcs som om hudcner blevel iykkefe, og hah kanse, at ansistet ligesom har faeret loft. For mig er det et must,at behandlingen er helt udenkenikatier, forteller CamillaMiehe Renard, der lisesoh deovfise medarbejdcre pn TV 2Radio netop er blevet iyret.heLl. frias@bikd blo.l?t dhAf HELLE SKRAM DE FR|ES Foto: BIRGER STORM

More magazines by this user
Similar magazines