v. Benjamin C. Munk Projektchef for Mobility i KMD INNOVATION ...

files.conferencemanager.dk
  • No tags were found...

v. Benjamin C. Munk Projektchef for Mobility i KMD INNOVATION ...

© KMD A/SINNOVATION DAY 2013v. Benjamin C. MunkProjektchef for Mobility i KMD


22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 2DOKUMENT NR./VERSION


22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 3DOKUMENT NR./VERSIONINSPIRATION TIL OFFENTLIG OGB2B ANVENDELSE AF MOBILITY –OG ET KIG I KRYSTALKUGLEN_ Eksempler på offentlige og B2B løsninger_ Inspiration_ Et kig i krystalkuglen


22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 4DOKUMENT NR./VERSIONEKSEMPLER PÅOFFENTLIGE OG B2BLØSNINGER


KMD APPS I DRIFT© KMD A/S•Forbrugeren kan følgeEl, vand og varmeforbrug samt foretagemåleraflæsning•Kørselsindberetningdirekte ind i Opus viaGPS•Mulighed for atindberette fraværdirekte ind i Opus•Tag billede fra app ogupload til Opus.•App til mobilplejepersonale tilhjemmehjælp,sygepleje ogforebyggelseminForsyningminKørselmitFraværMedarbejderfotoMobileCare•Borgeren kan sekommunal og privatkalender, se medicin,oprette målinger ogforetagevideokonferencer•Giver hjemmehjælperenliste overhjælpemidler, biler,køreliste•Danske myndigeborgere kan tilgå derese-Boks konto via enmobil app•Tilsynsførende kanforetage gennemgangaf virksomheden.Overholdesarbejdsmiljøreglerne,kørselsvejledning ogdagsplan for hvem derskal besøges.•A-kasse system tilfagforeninger.Udfyldelse afdagpengekort.CARE@homeHMImobilee-BoksViViWinnie•Tolkebookning ogadministrationsværktøjMobiltolk


APPS TIL KMD OPUS22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 6DOKUMENT NR./VERSIONminKørselBeregning ogindberetning afkørselmitFraværIndberetning afsyge- / omsorgsdage,barnssygdom m.m.MedarbejderfotoUpload afmedarbejdernesbilleder i KMDOpus


minKørsel© KMD A/S


mitFravær© KMD A/S


Medarbejderfoto© KMD A/S


22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 10DOKUMENT NR./VERSION


UDFORDRINGERNE22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 11DOKUMENT NR./VERSIONNedgang ibyggerietMeremobilitetImagepleje


MÅLGRUPPER22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 12DOKUMENT NR./VERSIONKunderSalgsstyrken•Vareopslag/bestille•Kørselsvejledning•Check In•Se kataloger•Vareopslag/modtage ordre•Rabataftaler•Kostpriser•Se kataloger


DEMO22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 13DOKUMENT NR./VERSION


RESULTATET22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 14DOKUMENT NR./VERSION• Den eksterne salgsstyrke100% frigjort fra ERP• Fuld mobilitet• Tilbudsgivning ”on-the-spot”• Mer- og opsalg ”Den dygtigsteekspedient”• 5 måneder / 3 mio. kr.


22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 15DOKUMENT NR./VERSIONINSPIRATION


BYPLANLÆGNING OG HØRING© KMD A/S


SÅ UNDGÅR VI MÅSKE DET HER…© KMD A/S


STØJGENER VED MOTORVEJ© KMD A/S


22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 19DOKUMENT NR./VERSION


KONTEKSTAFHÆNGIGT INDHOLDMÅLRET INDHOLD TIL GEOGRAFISKE FORHOLD© KMD A/SVandforureningHøringerAffaldstømningGravearbejdeSirenevarsling


B2B APPS22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 21DOKUMENT NR./VERSIONBestillings app (f.eks. AO Johansen)• Bestilling med stregkode / QR kode• Genbestilling• Push notifikation når de ud fra deres normale forbrug erved at løbe tør• Anbefalede produkter• Shipping status / notifikationer / GPS tracker på varenEvent app (f.eks. CeBIT)• Kort• Sessionsoversigt• Taler biografi• Mulighed for noter• Transport (rutevejledning, bus, taxa)• Involvere deltagerene på Twitter, LikedIn eller Facebook


B2B APPS22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 22DOKUMENT NR./VERSIONROI beregner (f.eks. energibesparende vinduer)•Standardberegninger på produkter•Til gavn for både kunde og sælger•Køb / kontaktmulighedStøt kunderne (praktiske værktøjer i hverdagen)•Er din kunde designbureauer så giv dem en farvekonverteringsapp•Arbejder dine kunder med papirkommunikation, så giv dem en appder beregner omkostninger ved papirvægt, indbinding mv.Netværksapp (tættere binding til kunderne)•Brug de lokationsbaserede muligheder i mobilen til at skabe enapp, der lader dine kundeemner og kunder finde de rette folk ideres branche. Kombiner dette med dit indhold og du er på vej tilat blive LinkedIn i din branche.


22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 23DOKUMENT NR./VERSIONET KIG I KRYSTALKUGLEN


MANUALER / VEJLEDNING / OPLÆRING22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 24DOKUMENT NR./VERSION


INDRETNING22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 25DOKUMENT NR./VERSION


GOOGLE GLASSES / IGLASSES22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 26DOKUMENT NR./VERSION


22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 27DOKUMENT NR./VERSION


IKKE BARE BEDRE, MEN OGSÅ MERE…22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 28DOKUMENT NR./VERSIONHuman – Machine - HumanMachine to MachineHuman to Human(supported by machine)


22. MARTS 2013© KMD A/SDIAS 29DOKUMENT NR./VERSIONBenjamin C. Munkbmk@kmd.dkTlf.: 4188 1058

More magazines by this user
Similar magazines