KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

Kandestøberen”Det kunne være en vision om at skabe etsamfund, hvor der er mulighedsbetingelserfor at man kan skabe sig en tilværelse, derikke er afhængig af markedskræfterne. Størrelighed ville være med til at skabe et mere dynamisksamfund - ikke omvendt, ulighed skaberderimod et statisk samfund, hvor samfundetsbund blot reproducerer sig selv. Dethandler om at få et samfund, hvor folk basaltset føler, at de har de samme muligheder,ligeværd og berettigelse.om religiøs tolerance, som selv er udtryk foren religiøs forestilling om et to-sværds regimente– det verdslige og det åndelige: I ditindre følger du din gud, men i alle ydre forholdoverholder du den gældende lov. Her erjeg nok lidt protestantisk farvet, som Lockeogså var det, men jeg har svært ved at se, atdet skulle kunne fungere på andre måder.Lad det så være min snæversynethed. Faktumer jo nok nærmere at religion altidvil spille en rolle i samfundet på“Jeg mener, at man den måde, at det kan være med tilmå praktisere sinJeg er klar over, at visionerne ikkeat flytte normer i et givent samfund;folk begynder at handle påreligion så megetbliver gennemført ved en revolution,man vil, så længehvilket jeg også er glad for. man overholder nye måder. Og religion kan aldrigDe skal ændres gennem en konstantbevidstgørelse af hvad derer på færre, og hvordan vi ændrerlandets love” holdes ude af politik, for hvis politikbasalt set handler om værdier,så vil religiøse værdier jo spilletingene. Det der er brug for er nogle klaremed.”visioner, så vi igen kan kende forskel på depolitiske partier, og så politik igen kan få betydningfor alle. Det er egentlig en stilleEr det så også okay at bruge en skriftfundamentalistiskreligiøs argumentation?demokratisk revolution og en reel politiskkamp.””Jeg har svært ved at se, at man skulle kunneudelukke dem fra en samfundsmæssig debat.Den Marxistiske tilgang tilsidesættes dog nårdet gælder religionens rolle i samfundet. Itråd med den tidligere advarsel om ensretningi samfundet lader Alex sig her inspirereaf den liberalistiske tradition:”Jeg mener, at man må praktisere sin religionså meget man vil, så længe man overholderHvilken vægt man skal tillægge religiøse argumenter,er op til det fora hvori det bliverytret. Og i en politisk debat vil et religiøst argumentnok ikke vinde særlig stort gehør,men det betyder da ikke, at de ikke ervelkomne. Vi har jo ytringsfrihed i Danmark.”landets love. Det er jo John Locks forestillingJuledagOnsdag d. 5. december14:00 - JuletaleBarerne åbner16:00 - 1. forestilling af årets Julerevy18:00 - 2. forestilling af årets JulerevyBarerne lukker21:00 - Årets store julefestBilletsalg: 28. til 30. nov.kl. 12:00-12:30 i kantinenVil du være hjælper?Så skriv en mail til:jul@ps.au.dk”Hvor skal vi hen?” er en artikelserie med interviews her i kandestøberen, som har ladetsig inspirere af barnet på bagsædet, der insisterer på at få at vide hvor vi skal hen, oghvornår vi er der. Hvad er problemet i den overordnede samfundsudvikling? Hvad kanman gøre ved det? Og hvad skal man egentlig tro om det hele?Hovedsponsor for Juledagen 2007JUL PÅIFSK20

More magazines by this user
Similar magazines